2015. november 25. MA VALÓBAN A KEGYELEM SZENTLELKE A SZEGLETKÕ

1989. december 23.

Béke legyen veled leányom, érintsd meg Szívemet… érezd, mennyire szétszaggatták!

(Lelkemmel éreztem Urunk Szívét.)

Húzd ki a töviseket, amelyek Szívemet szúrják!

Mutasd meg Uram, hogyan húzzam ki e töviseket!

A töviseket szeretettel lehet eltávolítani! Szeress, szeress Vassula! Légy balzsamom! Vigasztalj, és hozz hozzám kis lelkeket! Mutasd meg nekik Szívemet, beszélj nekik szeretetemről! Húzz ki minden tövist, és cseréld fel kis lelkekkel! Roppant nagy javításra szorul házam, de újjá fogom építeni. Felrakom egyik téglát a másik után, egyik sort a másik után. Annak ellenére, hogy házamat roppant nagy támadás éri, végül én, az Úr fogok győzni. Tiszta lelkekkel népesítem be akkor házamat. Ahogy a galambdúcba gyűlnek a galambok, úgy gyűlnek majd az én házamba is a lelkek. Megengedem, hogy e tiszta lelkek egyenesen kezemből egyenek, és megtanulják mondani: Abba! Az istenség legyőzi a romlottságot, amely a világ bűne által istentagadóvá tette gyermekeimet. Az a szándékom, hogy e tiszta lelkek isteni lényekké 1 legyenek, az én istenségemet tükrözzék! Ezért emlékeztetlek titeket e napokban szüntelenül az igazságra, még ha ismétlem is magam. Bár egyeseket untat, hogy magamat ismétlem, tovább is ugyanazokra az igazságokra foglak emlékeztetni benneteket. Ez az egyetlen mód arra, hogy felrázzak néhány álmos lelket . A hitetlenek ma visszautasítják a kegyelem Szentlelkét, nem tudják azonban, hogy mit utasítanak vissza. Úgy van, ahogy az Írás mondja: “A kő, amelyet elvetettek az építők, szegletkővé lett, s egyben a botlás kövévé és a botrány sziklájává.” 2
Ezek a hitetlenek nem hisznek Szentlelkem műveiben, és elbotlanak a szegletkőben. Igen, a kegyelem Szentlelke, aki azért száll le, hogy megmutassa nektek az utat, az igazságot és az életet, ma valóban szegletkő. Ő az a kő, amelyet nem ismertek fel, és amelyet teljesen elvetettek. Leányom, még a te tökéletlenséged ellenére is be tudom fejezni üzeneteimet. Szenvedéseidet tekintsd áldásnak! Gondolj arra, mennyit kellett szenvednem, hogy művemet véghezvigyem, és gondolj arra, hogy Sebeim által gyógyítottalak meg benneteket. Nekem, az Úrnak készséges lelkekre van szükségem, akik hajlandók magukat másokért feláldozni, és kis feszületté válnak. Egyetlen áldozat sem lesz hiábavaló! Roppant nagy engesztelést kell nyújtani, és az idő sürget. Ezért kicsim támaszkodj vállamra, amikor fáradt vagy, el ne ess, támaszkodj rám! Egyesülve vagyunk. Imádkozz Vassulám, hogy megmeneküljön korszakod ! Dédelgesd Istenedet kicsinységeddel, dédelgess szívből fakadó imáddal! Őszinteséget kérek, nem kötelességteljesítést! A szíveteket kérem! Legyetek tökéletesek! Jöjjetek, nem veszem le rólatok tekintetem, ti vagytok 2 az én örömöm és boldogságom!


1 Lásd az 1989. nov. 16-ki üzenet magyarázatát!
2 1 Pét 2,8.
3 a kis lelkek

Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.