2015. június 30. ÉDESANYÁM SZEPLÕTELEN SZÍVE EGYESÜLT ISTENI SZÍVEMMEL

1988. január 25.

Jézus?

Én vagyok.

Jézus, mind a mai napig ámulatba ejt mindez. A kinyilatkoztatásra gondolok, amely úgy jött, mint egy álom, és az ébredés után rádöbbenhetek, hogy mindez csak álom volt. Különös!

Vassula, mindenható vagyok és mindentudó. Fel akartalak ébreszteni a halálból, és meg akartalak világosítani. Emlékszel a “Nap” látomására?

Igen Uram, a fénygömbre.1

Ez a gömbölyû fény ugyanaz, mint amit ti “Napcsodaként” ismertek. Ez a gömbölyû fény, amelyet neked mutattam, ugyanaz, mint a fatimai. Hagytam, hogy belsejébe lépj. Megengedtem, hogy bemenj. Ó, Vassula, ha tudnád, mekkora kiváltságot adtam neked! Kicsim, ezt még nem fogod fel, mert fátylat tartok szemed elé.

Szeretlek, Istenem.

Vassula, Szentséges Szívembe rejtelek, drága vagy nekem. Én, a te Istened szeretlek. Soha ne félj tõlem, mert Szeretet vagyok. Mindig jóságos Atyád vagyok, csak akkor félj, ha ellenem lázadsz. Ó, Vassula, sok az én misztériumom. A legtöbb rejtve van elõttetek. Vassula, gondosan figyelj rám most! Minden kinyilvánított jövendölés beteljesedik. Az Írás minden szava megvalósul. Vassula, azt kívánom, hogy rajzolj két Szívet!

Igen, egymáshoz közel, a valóságban egyesülve, vedd körül õket egy töviskoszorúval! Igen, Édesanyám Szeplõtelen Szíve egyesült az enyémmel. Mindegyikõtöktõl azt kívánom, hogy úgy tisztelje az õ Szeplõtelen Szívét, ahogy megérdemli. Látod leányom, mennyire elborítják Szívünket az emberek tövisei, akik csak hálátlanságot, szentségtörést, és szeretetlenséget nyilvánítanak felénk – bûneik összességét. Vassula; én, az Ige szeretem és tisztelem õt, azt kívánom tõletek, hogy úgy közeledjetek Édesanyámhoz, és úgy tiszteljétek, ahogy én tisztelem. Azt kívánom, hogy minden térd hajoljon meg az õ tiszteletére, azt kívánom, hogy imádkozzátok a rózsafüzért, és köszöntsétek Szent Édesanyátokat. Azt akarom, hogy tegyétek jóvá bûneiteket, kérjétek meg õt, hogy tanítson meg benneteket erre . Légy éber, leányom! Jöjj, kinyilvánítottam elõtted, miképpen lett eggyé Édesanyám Szíve és az én Isteni Szívem egyetlen töviskoszorúval körülvéve. Emlékeztetlek jelenlétemre. Szeretlek.

Én is szeretlek, Jézus.

Jöjj! Vassula, akarsz-e velem imádkozni?

Igen, Uram.

“Atyám, ó, Abba!
Felajánlom Neked akaratomat,
felajánlom életemet,
átadom magam.
Igazságos Atyám!
Ha ez a Te akaratod,
tégy méltóvá arra,
hogy egészen szolgálatodba vehess.
Tégy engem égõ vágyaid áldozatává,
tégy Szíved szándéka szerint!”

Vassula, áldjad üldözõidet, imádkozz értük! Jöjj, imádkozz Szent Édesanyádhoz, imádkozz velem!2

“Ó Szent Anyám!
Úgy engesztellek
a Szeplõtelen Szívedet ért megbántásokért,
hogy kész vagyok a szeretet áldozatává válni
a Szeretetért. Ámen”

Vassula, imádkozz velem az Atyához! Jöjj, mondjuk együtt:

“Szeretett Atyám,
szükségem van Rád,
növeld hitemet,
szeretetemet,
reményemet,
hogy újból dicsõíthessem Szent Nevedet! Ámen.


1 ld. az 1987. III. 26-i üzenetet.
2 Jézus fogja diktálni.

Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.