2015. december 28. SZERETETEM ÉNEKE LETTÉL

1996. december 20.
(Az Egyesült Államokban tartott számos konferencia és imatalálkozó után ismét itthon.)

Az én békémet adom neked, gyermekem. Tarts ki az igazságosságban és az erényben! Tekints diadalainkra és számold össze az eredményt! 1
Rozsda marja a Földet, de látogatásom elsöpri a rozsdát, ami kéregként takarja népem szívét. Látogatásaimmal eltávolítom róluk ezt a kérget és szívüket az én dicsõségemmel teszem ragyogóvá. Amíg Szavam kibontakozik elõttük, világosságom fényt áraszt rájuk.
Ó, Vassula! Ahogy megígértem, lépteidet az én ösvényemre vezettem. Ne félj ezért, veled vagyok, és a gonoszság nem gyõzhet le téged. Azért választottalak és küldtelek el ehhez a hatalmas nemzethez 2, hogy behatóan emlékeztesd népemet eredeti alapjaikra, arra, hogy a dicsõség egyedül a magasságokból száll alá, mert közel van az idõ.
Ajtótok elõtt áll a nagy szenvedések ideje…
Azoknak a gonosz erõknek hurokja nemcsak Egyházam helytartója köré szorul, hanem egész Egyházam köré.
Nem, ti 3 nem hiába igyekeztetek, mert sok szív elõtt kinyilvánítottam dicsõségemet és emlékeztettem népemet arra a hatalomra, amely által sok kegyelmet adok nekik.
Gyermekem, ezért vagyok gyõztes .
Rajtad keresztül véghez vittem mûvemet, és most betöltöm ragyogásommal és fenségemmel. Ezt azért teszem, hogy népemet emlékeztessem hatalmamra, irgalmamra, gyengédségemre és szeretetemre. Szívem sok kincsét és gazdagságát fogom felfedni elõttetek a következõ napokban… az üldöztetés óráiban övezzen téged, leányom, királyi méltóság, hogy megdicsõíts engem.
Mindaz nagyon meghat, amit érdekemben viselsz el. Szeretett gyermekem, viseld el értem és vigasztalj meg ezzel… Testestül-lelkestül add át magadat Egyházam és testvéreid szolgálatára! Ajánld fel áldozataidat az õ javukra! Viseld el ezeket a rövid szenvedéseket és megpróbáltatásokat értem! Ne feledd, hogy ugyanazon ég alatt és a sötétség órájában élsz, ahol én, Jézus Krisztus rendkívüli gyötrelmeket élek át, mert látom az ártatlan gyermekek bûnös meggyilkolását, a Nevem 4 elleni káromlással elkövetett emberáldozatokat, és szenvedek a jelenlegi pápaság megpróbáltatásai miatt.
Mondom neked, bármely áldozatot vállalsz, karom megerõsít téged, hogy terjeszthesd üzeneteimet közelben és távolban, mialatt a káromkodók oly becstelen módon emelik kezüket Szent Áldozatom, házam és Szavam ellen.
Áldásomat adom mindazokra, akik állhatatosak maradnak a szentségben és nem kell szégyenkezniük. Sok szívet fogok magamhoz édesgetni, hogy Szavamat hordozva hasonlóvá váljanak a szent edényekhez. Igen? 5

Uram, Te megmutatod nekem, mit mûvel hatalmad, és nem titkolod el terveidet, de ha én oly gyenge vagyok, és bûnbõl születtem, hogyan értelmezzem üldözõim dicsekvéseit? Itt van a sötétség órája, és hol az én helyem benne?

Ez az én panaszom is! Szívük keménysége miatt sírok… a sötétség függönye van szemük elõtt. Leányom, az õ szívükben nincs béke, és gyõzelmi jelvényüket szeretethiánynak nevezik…
De Királyod melletted van.
Vannak azonban más hatalmak, amelyeket említettem. 6 Ezek a hatalmak nem tõlem valók.
Látod, Vassula, az üzenetek által bemutatom, hogy milyen orgyilkos tervük van Egyházammal kapcsolatban. Bemutatom a világnak hazug szándékaikat. Ezért akarják közülük sokan fallal körülvenni szavaimat, melyeket ezekben az üzenetekben adtam neked.

De hisz én, a szegény és nyomorúságos, nem vagyok bajnok a védekezésben. Meg vagyok bélyegezve, és igazságtalanul bánnak velem.

Légy áldott ezért életed minden napján!
Bár üldözõid mindkét fajtája 7 tisztességed és becsületed ellen tör, te szeretetem éneke lettél. Ha nem ismerik fel 8 azt a hatalmas mûvet, amelyet semmiséged által hozok létre, imádkozz értük, hogy levegyem szemükrõl a fátyolt…
Veled együtt fogom befejezni utazásodat, és továbbra is botod, lámpásod és italod leszek. Ne félj, amikor támadás ér! Nagy erõt kapsz, ha félsz és tisztelsz engem, és ha megteszed, ami nekem tetszik.
Én magam készítem elõ mindazt, amire szükséged lesz az utazáshoz, és mi, a két Szív 9veled megyünk. Rémületbe ejtjük a gonosz hatalmak sokaságát utazásodon, amint elõttük elhaladunk, és rettegni fognak, ahogy elõbbre jutunk. Körülvesszük gonosz városaikat, és azoknak a gonosz hatalmaknak szembe kell nézniük teljes istenségemben velem, a te Isteneddel. 10
Úgy dühöngenek ma, mint a vadállatok, mivel tudják, hogy diadalunk hamarosan bekövetkezik.
Helyezd belém bizodalmadat és légy olyan, mint egy hangos könyv! Bár több mondanivalóm is lenne, mára ennyi elég számodra. Szeretlek, drága lélek, és megáldalak. IC


1 Huszonnyolc nap alatt huszonhárom imatalálkozón beszéltem az Egyesült Államok különbözõ helyein. Sokan meghallgattak, beleértve a papokat is.
2 az USÁ-ba
3 O’Carroll atya és én
4 “Egyházam”-at is értettem
5 Jézus tudta, hogy mondani szeretnék valamit.
6 Jézus határozottan megkülönbözteti a valóságos üldözõket, akiknek megkeményedett a szíve és “más hatalmakat”, amelyek a sötétségtõl, más szavakkal a gonosz hatalmaktól származnak.
7 a megkeményedett szívû, valóságos üldözõk és a sötétség hatalmai
8 a megkeményedett szívûek
9 Jézus Szentséges Szíve és Szûz Mária Szeplõtlen Szíve
10 Mert ezek a gonosz hatalmak éppen Krisztus istenségét veszik célba. Tagadják Krisztus istenségét és dicsõséges feltámadását.

Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.