2015. december 26. A SZERETET TÜZE

1989. szeptember 6.

Uram?

Én vagyok. Elõtted állok. Ismerd fel ezt a kegyelmet, Vassulám!

Uram, nem tudom teljesen felismerni, képtelen vagyok felfogni, de hiszek benne.

Higgy, igen, gyermeki hittel higgy, mert ez tetszik nekem és az Atyának! Kívánsz-e írni? Igen?

Rájöttem, hogy elfelejtettem írni.

Keresztemrõl?

Igen, Uram.

Akkor írj most!

Köszönöm, Uram.

(Késõbb, miután Jézus – misztikus módon – nálam hagyta keresztjét, úgy tûnt, mintha késõ éjszakáig a szomorúság esõje hullott volna rám. Mintha bûneivel, mindenféle bûnével együtt rám szakadt volna a világ. E gyötrelemben hirtelen a Getszemáni kertben szenvedõ Jézusra gondoltam. Keservesen sírtam, de örültem, hogy rövid idõre könnyíthetek Jézuson. – Jézus késõbb eljött, és elvitte keresztjét.)

Kedvesem, most megosztom veled .

Uram, figyelek.

Figyelj és halld! Hallottál-e valaha olyan emberrõl, aki hûséges akart lenni hozzám, és sohasem támadták vagy üldözték?

Nem Uram, sõt néhányan vértanúként haltak meg.

Igen, látod kicsim, most beigazolódik, amit a jövendölések mondtak. A mai napig is így van. Aki Nevemben beszél, és felemeli hangját, hogy üzenetemet hirdesse, biztos lehet abban, hogy üldözni fogják a káinok. Hívom õket, de nem akarnak meghallani, intek nekik, de nem törõdnek vele, megvetéssel elutasítják minden figyelmeztetésemet, nevetségessé teszik ígéreteimet. Nem mondtam-e, hogy napjaitokban kiárasztom Lelkemet az emberiségre? És, hogy törvényeimet közvetlenül a szívetekbe helyezem, és elmétekbe írom? Egyetlen jövendölés sem származik az emberektõl, hogyan is származhatna? Szavamat a Szentlélek sugallja, Ô indítja az embereket arra, hogy rólam beszéljenek. Én, az Úr, új Eget és új Földet ígértem, és Vassulám, már készítem számotokra!
Az emberek manapság önközpontúak, vallástalanok, szívtelenek, és saját élvezeteiket elõbbre valónak tartják, mint Istent. A napok elrepülnek, és hamarosan véget ér mindez a gonoszság, szeretetem tüze elsöpri és megtisztítja. Légy bátor kicsim! Mindig lesznek nehézségek, de erõm mindig támogatni fog téged. Hamarosan meglátod az új Eget, és az új Földön fogtok élni, mert ígéretem nemsokára beteljesül. Egyházam megújulása folyamatban van. Már elsõ szülési fájdalmait élitek. Bátorság szeretteim, ti akik Nevemet viselitek és ivadékaim vagytok, ne keseredjetek el! Szavam beteljesedik. Azt mondtam, hogy veletek leszek, és közöttetek fogok élni. Közvetlenül belõlem fogtok táplálkozni, és az élet forrásából ingyen kínálok meg mindenkit, aki szomjas. Tüzem hamarosan leszáll rátok az égbõl, és felemészt benneteket nagy szeretetével. Ezt az emésztõ tüzet sorjában kiárasztom a nemzetekre. Szeretetre váltom gonoszságotokat, meglágyítom és lángra gyújtom megkövesedett szíveteket. Közömbösségeteket Istenetek iránti buzgósággá változtatom. Tüzem szent órája úgy ér el benneteket, mint a tüzes kemence. Az elsõ pünkösdhöz hasonlóan elteltek szeretetem tüzével, Szentlelkem tüzével. Megújítalak benneteket, kiterjesztem az igazság, az egység, az igazságosság, a béke és a szeretet országát. Örvendjetek! Teljes szívetekbõl ujjongjatok szeretteim! Eljövök, és elveszem minden hiú dicsekvésteket, ami szétszóratástok és bukástok egyik oka volt. Leheletem elfújja mindazokat, akik elfojtják Lelkemet. Szeretetem tüze megtisztít benneteket. Leányom, szeress, imádj engem, szerezz örömet nekem! A Szeretet szeret téged. Megáldalak gyermekem.

Mi ketten, Uram?

Mi ketten, gyermekem, jöjj!

Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.