2015. augusztus 24. ÉN VAGYOK VISSZATÉR

1991. március 4.

A Mindenszentekrõl nevezett alapfokú iskolában, ahová Jan Petit atya hívott meg.

Én vagyok. A Szeretet a közeledben van. A Szeretet nagylelkû. Ne feledkezz meg jelenlétemrõl, és nem fog megbotlani nyelved. Leányom, jöjj, és imádkozz velem az Atyához:

Atyám,
bár még éjszaka borítja ezt a Földet,
tudom, hogy felettem van
Jahve,
aki látja gyermekeit a sötétben,
és meg fog könyörülni rajtuk.
Hatalomban és dicsõségben
fog leszállni, hogy eloszlassa
ezt a fenyegetõ éjszakát
és fényes nappallá tegye.
Béke és szeretet tölt el minket.
Az õ világosságával telik meg lelkünk.
Én vagyok eljön,
Én vagyok visszatér,
Én vagyok velünk lesz!
Dicsõség a Magasságbelinek!
Amen.

(Késõbb azon tûnõdve jöttem az Úrhoz, hogy valóban elküld-e engem a világba, mint most, hogy utazzak és tanúságot tegyek. Mindennap utazzak autón, vonaton, vagy repülõn különbözõ helyekre, ez egyáltalán nem könnyû, sõt teljesen kimerít.)

Uram?

Én vagyok. Kicsim, örömtõl repes a Szívem, valahányszor megszólítasz. Bárcsak megértenéd ezt, gyermekem! Azt kérdezted, hogy útra kell-e kelned, hogy tanúságot tégy, ahogy most. Igen. Nem azért, mert szükségem van rád, Vassula, hanem azért mert ha elmész és tanúságot teszel Nevemben, az megdicsõít engem, téged pedig megtisztít. Virágom, megadom neked a szükséges erõt, a szükséges szavakat. Úgy viselkedj elõttem most, ahogy a Király érdemli! Úgy viselkedj elõttem, ahogy Szent Istened elõtt kell viselkedni! Én vagyok van veled. Jöjj gyermekem, akit megmentettem! Jöjj! Lépteid kövessék az én lépteimet, lábad az én lábamat, míg véget nem ér küldetésed! Mi ketten?

Igen, mindörökre össze vagyunk kötve.

Jöjj hát olyan gyakran hozzám, ahogy tudsz, és mindenkor eltöltelek. Hajolj hozzám, gyermekem, hogy felkészítsem füledet hangom felismerésére! Tégy eleget nekem gyermekem, és fejlõdni fogsz bennem. A Szeretet veled van, és megáld téged.

(Késõbb újból az Úrhoz mentem.)

Ó igen! Újra velem vagy! Ma este tökéletessé teszem beszédedet. Én magam fogok sok mindent megmagyarázni. Ismételd utánam e szavakat:

Jézus, érintsd meg szívemet!
Te vagy az én gyönyörûségem,
szólj hozzám!
Vezess
és alázz meg engem!
Amen

Légy gyönyörûségemre, és dicsõíts minden idõben! Szeretlek, ezért rajtad hagyom keresztemet. Én mindvégig hordoztam. Tisztelj és dicsõíts azáltal, hogy idõnként viseled keresztemet! Ezzel megpihentetsz engem. Jöjj!

Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.