2014. október archívum

2014. október 25. AZT AKAROM, HOGY ÖNTÖZZÉK EZT A PUSZTASÁGOT!

1987. szeptember 20.

Vassula, hitelesnek kellene elismerni garabandali jelenéseimet és Édesanyám garabandali jelenéseit. Hallgass ide Vassula, valahányszor Édesanyám megjelent kiválasztott lelkeim elõtt, hogy kegyelmével megvilágosítsa õket, én mellette álltam, de senki sem láthatott engem. Néhányszor megjelentem, mint gyermek, hogy megáldjam azokat, akik dicsõítettek engem.

Leányom, azt akarom, hogy ezeket a jelenési helyeket jobban tiszteljék. Azt akarom, hogy a Szentszék úgy nyújtson nekem tiszteletet, hogy megáldja azokat a szent helyeket. Vassula, nem csak Lourdes-ra és Fatimára gondolok, hanem Garabandalra is! Azért jövök, hogy a garabandali jelenéseknek dicsõséget szerezzek. Szentszékemet akarom ott látni, hogy megáldja azt a helyet. Papi lelkeim, akik engem megbántanak, igazítsák helyre, amit elferdítettek és rosszul hirdettek ki. Oszlassák el a kételyt, és szüntessék meg a visszaéléseket, amit azok követtek el, akik dacoltak a jelenésekkel. Megtenné ezt nekem Szentszékem?

Uram, Istenem, miképpen fogják mindezt megtudni?

Hagyd rám ezt a dolgot Vassula! Fogok olyan megoldást találni, hogy tudomásukra hozzam. Leányom, azt akarom, hogy valahányszor jelenlétem jelét adom – bármilyen kis jelét -, Szentszékem dicsõítse meg jelemet, és adja áldását rá! Azt akarom, hogy a világ tudomást szerezzen jelenlétemrõl, gazdagságomról, irgalmamról és mennyei mûveimrõl. Azt akarom, hogy Szentszékem szélesebb körben terjessze jeleimet, amelyeket azért adok, hogy a világot tápláljam vele. Azt akarom, hogy földem termékeny legyen. Ne engedjétek, hogy a kevés megmaradt virágot kitépjék. Azt akarom, hogy öntözzék ezt a pusztaságot. Ki fogja megöntözni kertemet? Miért hanyagolják el virágaimat?

Szeretett Jézusom, ha nem tévedek, hét évig tartott, amíg fatimai csodádat elismerték. Istenem, visszautasítást, kifogást, nehézséget látok elfogadása körül.

Virágom, ne szomorkodj! Hadd segítsek rajtad! Vassula, én mindig elérem célomat.

1987. szeptember 20.

Leányom, bizonyára érted már, miképpen munkálkodom. Higgy Vassulám, mert még sokkal több kinyilatkoztatást fogok beléd lehelni. Teljesen add át magad nekem, és engedd, hogy ujjam beléd vésse szavamat. Jöjj kicsim, és simogass meg!

Igen Uram.

Jézus úgy érti ezt, hogy a szent lepelrõl készült, birtokomban lévõ nagy arcképét. simogassam meg. Az a szokásom, hogy mialatt szemlélõdöm és Vele beszélek, kezemet a képre teszem és megsimogatom Sebeit, mintha a vérnyomokat akarnám eltüntetni, hogy megnyugtassam õt. Ezt szinte öntudatlanul teszem, mert elmélkedésem teljesen leköt.

a

Papok táncpárbaja hódítja meg az internetet – VIDEÓVAL

A két Rómában tanuló, egymással táncpárbajt vívó amerikai pap videója olyan sebességgel hódította meg az internetet, mint pár hónappal ezelőtt Cristina nővér bemutatkozása az olaszországi Voice tehetségkutatóban – tájékoztat a CNS és a Vatikáni Rádió angol nyelvű szerkesztősége.


A 29 éves New York-i David Rider és a 28 esztendős milwaukee-i John Gibson először áprilisban keltette fel sokak érdeklődését, amikor videóra vették egy jótékonysági rendezvényen, a római Észak-Amerikai Pápai Kollégiumban előadott táncukat. Múlt héten egy római eseményen megismételték a nagysikerű műsorszámot.

David Rider sztepptánccal hódította meg a közönséget, majd John Gibson következett, aki ír táncot adott elő. Kettejük fürge lépésű párbaját videóra vette a EWTN munkatársa, aki később megosztotta azt a YouTube-on. A videó nézettsége gyorsan emelkedett, ezidáig több mint 700 000 ember látta a felvételt.

David Rider már 17 évesen, sikeres sztepptáncosként, az Egyesült Államokat bejáró 42nd Street elnevezésű Broadway-show egyik főszereplője volt. A CNS katolikus hírszolgálat kérdésére elmondta, példaképe, II. János Pál pápa halálának hatására döntött a papi hivatás mellett.

Cristina Scuccia olasz szerzetesnővérhez szokták hasonlítani a két pap fellépését, és a nővérhez hasonlóan őket is érik kritikák az elismerő megjegyzések mellett; egy kommentelő például azt kifogásolta, hogy a feszület és Ferenc pápa portréja előtt táncolnak, amit tiszteletlenségnek érzett a hozzászóló. David Rider csak annyit fűzött a kritikákhoz: „Olvassák a Bibliát. Az Úr arra hív minket, hogy örömben éljünk”.

Fotó: News.yahoo.com

Magyar Kurír
(vn)

a

2014. október 24. TÉRJETEK VISSZA HOZZÁM, ÉS ÖRÖKKÉ FOGTOK ÉLNI

1994. június 18.
USA, Stockton, CA

A találkozó elõtt, a katedrálisban:

Uram?

A mennyei Atya: ÉN VAGYOK. Támaszkodj rám! Ez az én gyülekezetem. én nyitottam meg az ajtókat elõtted, hogy dicsõítsd Nevemet. Ezért ne aggódj amiatt, hogy mit fogsz mondani. Lelkem lesz rajtad. Tekintéllyel fogok szólni szájadon keresztül.
Igen, te leszel az én visszhangom! Ki fogom önteni kincseimet e nyomorúságos nemzedékre, hogy Lelkemmel tegyem gazdaggá lelkét. Mennyei mannámmal töltöm meg szájukat. én magam adok nekik jólétet, és lelkük isteni termést fog hozni, mert Istentõl fognak alászállni a magok. Nem adnék-e nekik újból életet, hogy örvendezzenek bennem? Nem adnám-e meg nekik mint gyengéd Apa, megszabadító segítségemet? Én magam fogom õrizni õket szegénységükben, hogy dicsérjék és szenteljék meg Nevemet. Könyörületes Isten vagyok, és Szívemet meg lehet indítani. Jöjj és tanuld meg:

-Reggel vesd el a szeretet magjait!
-Délben vesd el a béke magjait!
-Este vesd el a kiengesztelõdés magjait!
Majd menj, gyûjtsd be termésedet,
és ajánld fel nekem, Atyádnak a mennyben,
és én így fogok hozzád szólni:

“Gyermekem, jóakaratod miatt
megkapod jutalmadat a mennyben.”

A magasból hívlak mindannyiatokat:

“Jöjjetek, jöjjetek,
kössetek békét velem, Istenetekkel,
és elnyeritek áldásaimat.
Térjetek vissza hozzám, és örökké fogtok élni!”

a

Családok Rózsafüzére

Keresztre: Názáreti szent család, öleld át a világban élő családokat és áraszd el a te szereteteddel! Add meg a családoknak az egység és a türelem kegyelmét!
Nagy szemek: Názáreti szent család, költözz a családokba, és égesd a szívüket, a szeretetláng kegyelmeivel!
Három kis szem: Áraszd el a családokat az erős hit kegyelmével!
Áraszd el az örök élet reményével a megtört családokat!
Áraszd el a családokat a kölcsönös, tiszta szeretettel!
Kis szemekre:
Első tized: Názáreti szent család, égesd ki a családok szívéből a szeretetlenség magját! (10x)
Második tized: Názáreti szent család, űzd el a sötétséget és a sátáni cselvetéseket! (10x)
Harmadik tized: Názáreti szent család, add meg a családoknak az őszinte megbocsátás kegyelmét! (10x)
Negyedik tized: Názáreti szent család, add meg a családoknak a gyermeki lelkületet! (10x)
Ötödik tized: Názáreti szent család, áraszd el a családokat békességeddel és egyszerűségeddel! (10x)
Befejezésül: Názáreti szent család, költözz a családokba, hogy megszűnjön a hideg, a közömbös szeretetlenség! Add meg az őszinte, tiszta megbocsátás és megértés kegyelmét! Szereteted adjon erőt az újrakezdéshez! Názáreti szent család, legyen áldásod a családokon, hogy mindig békében és szeretetben éljenek, Ámen
Ígéretek:
Azokban a családokban, ahol ezt a rózsafűzért imádkozzák, ott a názáreti szent család, mint egy fény, betölti hajlékukat, szeretet és békesség lesz. Megszűntetem az erőszakot és a szeretetlenséget! Átölelem a családokat és megmutatom a szívükben a tiszta, egyszerű életet. Áldásom és végtelen irgalmam lesz ezekkel a családokkal. Megállítom a sátán cselvetéseit és ármánykodásait. Megadom a családokban az egység és a gyermeklelkület kegyelmét. Végül megígérem, hogy akik ezt a rózsafüzért együtt imádkozzák a családjukkal, azok az égben is együtt lesznek. Áldásom és oltalmam legyen a családokkal: a ti szerető, Mennyei Atyátok.
Veronika Márta

http://engesztelok.hu/rozsafuzer/csaladok-rozsafuezere

George Weigel: Egy valóban rendkívüli szinódus

A sajtó szerint eljött a Rég Várt Katolikus Fegyverletétel Nagy Pillanata, amikor a Katolikus Egyház, a szexuális forradalom győzelmének útjában álló utolsó nagy intézményes védőbástya, végre beismeri eddigi tévedéseit.

A vatikáni zsargonban a püspökök külön összehívott szinódusa rendkívüli szinódus, ami azt jelenti, hogy nem rendes szinódus, amit ugye három évenként tartanak. A nemrég befejezett 2014. évi Rendkívüli Szinóduson valóban rendkívüli dolgok történtek, a „Hűha” értelmében. És ha ez ebben az évben tartott Rendkívüli Szinódus annak a szinódusnak volt az előnézete, amelynek a témáját volt hivatva meghatározni, t.i. a 2015. évi Rendes Szinódusét, amely szinódus várhatóan, nos, valóban rendkívüli lesz.

Hogyan volt a 2014. évi Rendkívüli Szinódus rendkívüli? A Bárd (t.i. Shakespeare) elnézését kérve, a következőkben:
1. A 2014. évi Rendkívüli Szinódus rendkívüli sajtó figyelmet kapott. Sajnos, a figyelem túl nagy része a tömegsajtó tévképzetének volt tulajdonítható, mely szerint eljött a Rég Várt Katolikus Fegyverletétel Nagy Pillanata: az a pillanat, amikor a Katolikus Egyház, a szexuális forradalom győzelmének útjában álló utolsó nagy intézményes védőbástya, végre beismeri eddigi tévedéseit és együtt rohan a szexuális felszabadulás ígéretföldjére, melyet ebben ez esetben a házasság kérdésében történő katolikus fegyverletétel jelenít meg. Amire fel kellett volna figyelnie a világnak – az afrikai püspökök tanúságtétele a monogámia és az élethosszig tartó házastársi hűség felszabadító ereje mellett – elszomorítóan kevés figyelmet kapott, holott a harmadik világbeli nők a legfőbb kedvezményezettjei annak az igazságnak, amit az Egyház kapott az Úrtól.
2. A 2014-es Szinódus a haldokló északi egyházak püspökeinek rendkívüli önbizalmát bizonyította, akik ennek ellenére úgy érzik, lelkipásztori tanácsokat adhatnak azoknak a helyi egyházaknak, amelyek vagy virágzanak, vagy kitartanak. Sok észak-európai püspök és teológus (és püspök-teológus) úgy tett, mintha újra eljöttek volna azok a paradicsomi évek, amikor ők határozták meg a II. Vatikán Zsinaton a világegyház napirendjét. Hogy ugyanezek a püspökök és teológusok elnököltek a nyugat-európai katolicizmus összeomlása felett az elmúlt 50 évben, láthatólag a legkevésbé sem számít nekik. Újra itt vannak a szép napok.
3. A 2014-es Szinódus rendkívüli volt, vagy legalábbis a média szerint az volt, a bíborosok közötti nézeteltérések precedens nélküli nyilvánosságra kerülése miatt. Esetleg azok, akik rendkívülinek vagy rendhagyónak találták, megnézhetnék Szent Pál levelét a galataiakhoz (2:11), ahol Pál beszámol arról, hogy Pétert szemtől szembe kritizálta. Vagy elgondolkozhatnak azon a nagyon ellenséges hangulatú veszekedésen, amely az észak-afrikai püspökök között a donatista vita idején folyt. Vagy elmélyedhetnek a karthagói Ciprián püspök, egyháztanító és István pápa, Róma püspöke közötti veszekedésben. Vagy olvassák el a II. Vatikáni Zsinat első ülésszakának vitáit. A 2014-es nézeteltérések nagyon is figyelemre méltóak, mégpedig abban, hogy egyébként intelligens emberek, akiknek az álláspontját eléggé szétbombázták a tudóstársaik, képtelenek voltak annak beismerésére, hogy tévedtek. De még közelebbről megnézve, ahogy a NFL-ban mondják, ez sem annyira új.
4. A 2014-es Szinódus rendkívüli volt abban, hogy mennyi teológiai zavarodottságot mutattak az Egyház öregjei, akiknek igazán képben kellene lenniük. Természetesen az Egyház ön-megértése fejlődik az idők folyamán, ahogy Egyház lelkipásztori gyakorlata is. De ahogy Boldog John Henry Newman bemutatta a kérdésről szóló modern értekezésében, minden autentikus fejlődés szerves folyamatosságban van a múlttal; nem pedig szakítás a múlttal. Ugyanígy nincs helye annak a dogmafejlődés igazán katolikus elméletében, hogy az Úr szavait átírják, vagy hogy a Szentírás tiszta szövegéhez való hűséget fundamentalizmusként írják le.
5. A 2014-es Szinódus rendkívüli volt abban, hogy túl sok püspök és teológus (és püspök-teológus) még mindig nem fogta fel a Modernkori Kereszténység Vastörvényét: azok a keresztény közösségek, melyek szilárdan megőrzik a hittani és erkölcsi határaikat, képesek virágozni a modernitás kulturális mérgei közepette is; azok a a keresztény közösségek, amelyeknek hittani és morális határai átjárhatóak (majd láthatatlanok) lesznek, kiszáradnak és elpusztulnak.
6. Még egy dolog: miért nem voltak a családról tartott szinódusra meghívva a Házasság és Család II. János Pálról Nevezett Pápai Intézetének képviselői? Rendkívüli: nemcsak a vatikáni zsargonban, hanem hétköznapi nyelven is.

http://kereszteny.mandiner.hu/cikk/20141022_george_weigel_egy_valoban_rendkivuli_szinodus

2014. október 23. A MAGASSÁGBELI LESZÁRMAZOTTAI VAGYTOK HAMAROSAN FELHANGZIK A HATODIK ANGYAL HARSONÁJA

1994. július 22.
Patmos szigetén

Uram, jöjj a gyengék segítségére, és mentsd meg e világ nyomorultjait!

Béke legyen veled! Rajtad van a kegyelem. Leányom, Szívem szüntelenül sóhajtozik. Az alázatos, a nyomorúságos és az ártatlan hall engem. õk a Vigasztaló vigasztalói. Közöttetek van a hûséges Szeretet, de nem mindenki lát engem. Teljes Szívemet beleadom ebbe a szeretetóhimnuszba, teljes Szívemet beleadom a himnuszokba, mert szeretlek benneteket, a jókat és a rosszakat. Miattatok lettem koldussá, és ha Istenetek elsántikál mellettetek és ti, járókelõk, nem ismertek fel engem, ez azért van, mert vérrel és köpéssel borít el engem e gonoszságban és bûnben élõ nemzedék…

Ó Föld, mennyire meggyaláztak téged! Megszûntél létezni… Istened jött el hozzád, de nem ismerted fel Õt! Talán nem hallottad? Isten vagyok, és istenségemben meg akarlak menteni benneteket, hogy ti is csatlakozhassatok a szentekhez. Gyermekeim közül sokan nem akarják ajánlatom ellenére sem megbánni bûneiket, és nem készek megválni bûneiktõl, amelyek minden máshoz inkább odaláncolják õket, mint hozzám. Lelkem sóhajokkal van tele, igen, mondd el leányom, hogy zsákvászon ruhám Véremben ázik.

Hallgassatok meg: A Szent Istent ma is éppen úgy leköpik, megkorbácsolják a járókelõk, mint tegnap. Az emberek nap mint nap rátaposnak szent keresztemre, megváltástok eszközére… ó… kegyetlenül szenvedek… ma megnyitottam égi tartalékaimat, hogy bõségesen tápláljalak benneteket. Utat készítek számotokra, hogy a mennybe vezesselek titeket. Megmondottam: “Bár e nemzedék készségesen a Sátán lába elé vetette magát, én, a Szent Isten, sohasem felejtem el megteremtéseteket, és hogy e pillanatra emlékezve Atyám miként ontott örömkönnyeket. Ezért nem akarom végignézni, amint Atyám ivadékai ellenségem külsejét öltik magukra. Lehet, hogy az ellenség vonzó, de halálos, amit viszont én kínálok, az istenségre 1 visz és visszavezet benneteket Atyátok karjába.”

Nemzedék! Mivel aludtál, foglyul ejtett és megbénított téged ellenségem. Körülvett hazugságaival és megbénított, emlékezeteden pedig úrrá lett a feledés, és sötétségbe merült. 2 De én, a ti Istenetek mondom nektek: Fiaim és leányaim! Ti a Magasságbeli leszármazottjai vagytok! Ti az egyetlen Uralkodótól és a Ragyogástól származtok! Ó jöjjetek! Hozzánk tartoztok! 3 Ti a mennyhez tartoztok… királyi származástok van. Miért, de miért hallgattok a vadállatra? Ti a mi képünkre vagytok teremtve, nem a vadállatéra! A mi képünkben vagytok megáldva. Titeket arra szánt a Teremtõ, hogy a hatalmas Isten házának udvarába jussatok, ezért engedjétek, hogy ragyogásomba öltöztesselek benneteket! Nyissátok ki szíveteket, és megmentelek benneteket!

Engedjétek, hogy betérjek lakóhelyemre, 4 hogy széppé tegyem, és ha széppé tettem, kivetlek benneteket mint hálót ebbe a sivatagba és halálnak völgyébe, hogy Nevemben így kiáltsatok: “A Szeretet már visszatérõben van! Közel van az Úr napja, közelebb, mint gondolnátok!

Tartsatok bûnbánatot! Tartsatok bûnbánatot, és legyetek boldogok! Hamarosan felhangzik a hatodik angyal harsonája, hogy valóra váltsa Isten figyelmeztetéseit. Siessetek, hogy megkapjátok homlokotokra a Bárány pecsétjét!” Ezt fogjátok mondani. Ti lesztek az én trónom, és rólam fog szólni dicséretetek. Ellenségem szeme láttára fogok nektek éber szívet adni, hogy legyõzzétek õt és követõit e végsõ idõk küzdelmeiben. Ez mostanra minden, leányom. Megáldalak és megáldok mindenkit, aki veled van. Az én Nevem: Amen


1 isteni életre
2 Az Úr hirtelen felemelte hangját, amint a következõket mondta:
3A Szentháromsághoz.
4 a szívünkbe,

2014. október 22. HALLVÁN HALLOTOK – DE MEG NEM ÉRTETEK

1988. január 18.

Uram, ha minden a Te akaratod szerint történik, akkor bármi is történik; azt Te akarod, és ha azt akarod, hogy elfogadják üzenetedet, akkor nem értem, miért nem teszel róla, hogy akikkel közlöd, el is fogadják, mivel Te kívánod így. Miért nem világosítod meg õket?

Ó leányom, kedvesem, örülj és légy boldog, hogy megtérítettelek és meggyógyítottalak. Irgalmam azokkal van nemzedékrõl, nemzedékre, akik félnek engem, de a tövisekhez, amelyek belém szúrnak, újból Izajás jövendölése szól: “Hallván hallotok, de mégsem értetek, látván láttok, de nem fogjátok fel , mert érzéketlenné vált e nép szíve, süketté a füle és becsukta szemét attól félve, hogy látni fog szemével, hallani fülével, érteni fog szívével, és így megtérítem és meggyógyítom.” Leányom, öröktõl fogva láttam makacsságukat, s mivel el vetették a Gondviselés mai mûveit, elvesztették kiváltságukat. Vassula, imádkozz gyakran, hogy elnyerjétek, amit leginkább keresek bennetek, a szeretetet, a hitet, és a reményt. 1

Az igazakat megvilágosítom. A tudósokat nem világositom meg, mert hiányzik belõlük az õszinteség. Én, az Úr, az alázatosakat és kicsinyeket keresem. Minél kisebbek vagytok, annál inkább fölétek hajol nagyságom, hogy elérjen és felemeljen benneteket. Minél kisebbek és jelentéktelenebbek vagytok, annál könnyebben tértek be Szent Szívembe, Vassula! Látod?

Jézus látomást adott egy folyosóról, amelyet hatalmas sziklatömb torlaszolt el. Mögötte átható fényességet láttam, de a szikla megakadályozta, hogy a fény bevilágítson ebbe a folyosóba.

Õk azok, akik eltorlaszolják a hozzám vezetõ utat, és roppant nagyságuk eltakarja a fényt azok elõl, akik engem keresnek. Én, az Úr mondom nektek, nem tûröm tovább nagyságotokat, kevélységetek fáraszt, kelyhem megtelt. Amint eljön az idõ, egyenként bûnbánatra szólítom õket. Jaj a hûtleneknek, mert elém kell állniuk.

Jézus, kezdem megérteni, hogy a Te igazi tanítványaid, akik kicsinyek és alázatosak, örülnek majd kinyilatkoztatásodnak, de sokan, akik hûtlenek Hozzád, nem fogják kedvelni ezt a kinyilatkoztatást. Más szavakkal, egyeseknek javára lesz, másoknak meg nem.

Igen Vassula, most már tudod. 2

Szûzanyám, bár tehetetlen vagyok, segítenél nekem? Bátoríts! Vajon lesz-e egyetlen egy az egyházi tekintélyviselõk között, aki meghallgat? Legalább egy?

Vassula, leányom, Jézus szeret téged, és én is szeretlek, áldott gyermekem. Jézus és én segítünk neked. Imádkozz, hogy elnyerd kegyelmét.

Igen Anyám, segíts megtalálnom a helyes szavakat!

Segítek neked, virágom. Szeretlek benneteket . Soha ne kételkedj!

Köszönöm, hogy segítesz.

A szeretet sok megpróbáltatást segít majd elviselned, gyermekem. Jézus erõt ad neked, mindig bátorítalak, ne félj! 3 Megoltalmazlak. .

Én vagyok az Úr, kedves lélek, tisztelj, és járj velem! Az én erõmet adom neked, hogy véghezvedd szándékomat. Mennyire szeretlek! Lelked sohasem fogja megérteni, milyen forrón szeretlek. A béke és az irgalom, a szeretet és az igazságosság üzenete száll le most hozzátok! Dicsõíts engem, szeretetem megóv téged igazságosságomtól! Ó Péter! 4 Akit én neveztem ki, én szenteltem fel, tekintetemet soha nem veszem le rólad, szüntelenül figyeltem rád ezekben az években. Most ajtód elõtt állok, testvér. Enyém vagy, zörgetek. Beengedsz? Ne utasíts vissza Péter, szeretlek, hallgass meg, halld meg hangomat, ismerd fel hangomat! Én vagyok az Úr. Béke legyen lelkednek, örvendj! Azért jöttem, hogy egyesítsem vérzõ Testemet, azért jöttem, hogy összegyûjtsem bárányaimat, azért jöttem, hogy megöntözzem kertemet. Jézus vagyok, a te Szabadítód. Nézz ide! Nézz ide, Péter! Szentséges Szívemet újból olyan sok tövis járja át! Azok szúrják bele, akiket szeretek! Lelkemet újból megsebezték, szíveinken taposnak. 5 Szíveinket újból megkoronázták két töviskoszorúval, oldalam felszakadt, és Vérem kicsordul. Ajtód elõtt állok most, íme magammal hoztam a szabadulás rejtett tervét. Ez a kinyilatkoztatás az én hangom; mindannyiotokat szeretlek. Teljes Szívembõl, teljes Szívembõl szeretlek benneteket.


1Azoknak, akik vakok és süketek, imában kellene kérniük az Urat, hogy ismerjék fel az igazságot.
2Jézus szomorúan mondta ezt.
3A Szûzanya itt arra utalt, hogy ne féljek a Sátántól, aki állandóan igyekszik elvenni bátorságomat.
4Jézus hirtelen János Pál pápához fordul és hozzá beszél.
5Jézus saját Szívérõl és Édesanyja Szívérõl beszél.

2014. október 21. HÁLÓM VAGY

Tegnap óta, gyenge pillanataimat kihasználva támad a Sátán és zaklatja lelkemet. Hirtelen megéreztem Jézust, aki szorosabbra fogta kötelékeinket, amelyek igazi puha kötélhez hasonlítanak. Teljes hosszában éreztem a karját, mivel a kötelékek szorosak voltak. Úgy éreztem, mintha sziámi ikrek lennénk. Elõre hajolt és aggódva nézett a szemembe. Megvigasztalódtam.

Melletted vagyok. Jöjj, megáldalak, szeretlek Vassulám. Tekintetemet sohasem veszem le rólad. A gyenge pillanatokban különösen szorosra húzom kötelékeinket . Gondold meg, Vassula, azért gyógyítottalak meg, hogy a világ észrevegye: én még közöttetek vagyok. Vassula ! 1 Azért gyógyítottalak meg, hogy eszközként használhassalak, és mint hálómat, karjaimból a világba vethesselek. Leányom, engedd meg, hogy így használjalak fel idõrõl-idõre bevonva hálómat, és örülhessek, ha hálómban van egy kevés fogás. Igen, keresd az én céljaimat, és érteni fogsz. Tudom, hogy mennyire nehéz a világban élned, mert már nem tartozol a világhoz. Felfedtem elõtted származásodat és azt, hogy kezdettõl fogva kihez tartozol. A gonosz lélek azonban mindeddig megtévesztett téged. Hozzám tartoztál; tõlem származol; az én tulajdonom vagy, mint Ábel, aki szintén az én ivadékom volt.

Mivel a világban is az enyém vagy, a világ nem ismer el sajátjának. Ezért próbál tõrbe csalni. Gonoszok között élsz, akik próbára tesznek és tönkre akarnak tenni, megvetnek és elcsüggesztenek. Mindezt azért fedtem fel elõtted, hogy idõben felkészülj, és képes légy kiállni a rád váró megpróbáltatásokat. Megmutattam neked keresztedet, de veled vagyok és osztozom veled: Nem vagy egyedül. Közeledben vagyok és megpihenhetsz bennem. Bátorság, leányom, támaszkodj rám, ha fáradt vagy. Bennem megpihenhetsz, és én megvigasztallak. Jöjj, mosolyogj rám, ne feledd, hogy mire tanítottalak! Soha ne kételkedj jelenlétemben! Terjeszd ki országomat, leányom! Szeretlek benneteket!

Dicsértessék az Úr! Dicsõség Istennek!


1 Jézus hangja szomorú lett.

Keresztények és hinduk: együtt a befogadás kultúrájának elősegítéséért

A Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsa üzenetében üdvözli mindazokat, akik a hindu Diwalit, a fény ünnepét ünneplik. A jeles hindu emléknapot idén október 23-án ülik meg.

A transzcendens fény világosítsa meg szívüket, otthonaikat és közösségeiket. Az ünnep mélyítse el az egymáshoz tartozást a családokban és a városnegyedekben, továbbá hozzon harmóniát, boldogságot, békét és jólétet – írja Jean-Louis Tauran bíboros, a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsának elnöke a hindu vallás követőinek szóló üzenetében.

A világszerte növekvő diszkrimináció, erőszak és kirekesztés láttán a befogadás kultúrájának építése lehet az emberek legőszintébb törekvéseinek egyike. A globalizáció pozitív aspektusai – a jobb oktatási és egészségügyi szolgáltatások, a demokrácia és a társadalmi igazságosság növekedése, a „globális falu” kialakulása – mellett az üzenet utal arra, hogy ugyanakkor számos nép elveszti társadalmi-kulturális, gazdasági és politikai identitását. A globalizáció negatív hatásai a vallási közösségekre is kiterjednek, mert hozzájárulnak a társadalom részekre szakadásához, a relativizmus és a szinkretizmus növekedéséhez vallási kérdésekben, továbbá elősegítik a vallás privatizációját. A vallási fundamentalizmus és az etnikai, a törzsi, illetve a szektás erőszak-megnyilvánulások világszerte a népek közötti elégedetlenség, bizonytalanság jelei, különösen is a szegények és peremre szorultak esetén, akiket kirekesztettek a globalizáció előnyeiből.


A globalizáció negatív következményei, mint a materializmus és a mértéktelen fogyasztás, önzővé, hataloméhessé és közönyössé tette az embereket mások jogai, szenvedései iránt. Ebből a közönyből született a kirekesztés kultúrája, amelyben a szegényektől, a peremre szorultaktól, valamint a gyengéktől megtagadják jogaikat, továbbá a lehetőségeket és az erőforrásokat, amelyek elérhetők a társadalom többi tagja számára. Jelentéktelennek, nélkülözhetőnek, tehernek és feleslegesnek tekintik őket, akiket tárgyként használnak, majd eldobnak. A kirekesztés kultúrájának jelei a gyermekekkel és a nőkkel szembeni visszaélés, az idősek, a betegek, a megváltozott képességű személyek, az elvándorlók és a menekültek elhanyagolása, valamint a kisebbségek üldözése.

Közös feladattá és felelősséggé vált tehát a befogadás kultúrájának elősegítése. Azok feladata ez, akik törődnek a családok egészségével és túlélésével. Mindezt azon erők között és ellenére kell megvalósítani, akik a kirekesztés kultúráját terjesztik. Keresztények és hinduk csatlakozzanak tehát más vallások követőihez, illetve minden jóakaratú emberhez, hogy elő tudják segíteni a befogadás kultúráját egy igazságosabb és békésebb társadalomért – zárul a Vallásközi Párbeszéd Tanácsának üzenete a hindu Diwali ünnepre.

Forrás: Vatikáni Rádió

2014. október 20. VISELD SZERETETTEL AZ EGYSÉG KERESZTJÉT!

1998. április 24.

“Ha az ember jogait megcsorbítják
a Magasságbeli színe elõtt;
ha valakit megcsalnak pörében,
talán nem látja az Úr?”
(Siralmak 3,35-36.)

Vassula, a te hányattatásod megörvendeztet engem! 1

És én éppen tegnap kértem Szent Györgyöt, az õ ünnepén, hogy járjon közben értem és távolítsa el ellenfeleimet.

Ó nem, nem, nem! 2 Miért engedném meg, hogy saját értetlenséged miatt elveszítsd a hûség koronáját, amit számodra készítettem és még sok mást is, amit félretettem számodra a mennyben. Ilyen szeretetet tanúsítottam minden választottam iránt. Felhagynál végre alaptalan gondolataiddal? … Jöjj, bolondos kisgyermek, maradj egységben velem, a Fejjel 3, és megkapod az erõt, hogy örömmel viselj el mindent. Sohasem foglak elhanyagolni. Viseld szeretettel keresztjeidet, különösen a legnemesebbet, amelyet átadtam neked, és amely a legfélelmetesebb a Sátán számára, az egység keresztjét! Ne ijedj meg, ha a hányattatás miatt szenvedsz! Végül is mindez az én dicsõségemért van!

Ó Uram, hiszen tudod, hogy Szent Györgyhöz könyörögtem, mi lesz most hozzá intézett kérésemmel?

Szent György, aki vértanúként halt meg, oltalmazni fog téged minden gonoszságtól. Melletted van, és õriz téged. Imádkozni fog érted, hogy gondolataid a mennyei dolgokra irányuljanak.
Ezért, gyönyörûségem, ne légy oktalan és ne utasítsd vissza szögeimet és töviskoronámat, amelyeket szeretetem indíttatására kínáltam föl neked. Rózsának rózsája 4, ékszereimmel koronáztalak 5. Sok mindent elnézek, de ezeket az ékszereket nem engedem továbbadni! Soha!
Jöjj! Jöjj hozzám és ízleld meg a szájamból folyó édességet, ez biztosít arról, hogy az örökkévalóságtól kezdve az enyém vagy és én a tiéd … Most a magam útját járom, drágám, de csak rövid ideig, hogy folytathasd munkádat. 6


1 Jézus igen derûs volt. Valóban tele volt örömmel. Ez meglepett.
2 Ezt a sok nemet oly gyorsan mondta, hogy egyetlen szónak hallatszott.
3 õ az Egyház feje
4 Ennek jelentése: a Szív szíve
5 az Úr úgy érti, hogy a megváltás eszközeivel
6 Jézus háztartásomra utal.

“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]
  • Ti vagytok a világ lelkiismerete
   2018.09.16 Imádságba merülök. A Szent Anna réten vagyok. A templom bejáratánál egy nővér fogad. Nagyon örülünk egymásnak. Bevezet. A Szűzanya ott van. Mellettünk egy angyal. Az angyal suhintott a szárnyával. Egy csodaszép helyen termünk, majd újra suhint, egy ködös hely, s a harmadik szárnysuhogásra teljes a sötétség. Fénycsíkokat látok az égről a föld felé, mint […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Most még több imára és áldozatra van szükség 2018. 09. 13. Gecemáni órák Gyermekeim! Minél közelebb vagytok Hozzám, annál nagyobb védelemben részesültök. Valóban mindenkit szeretek, de csak azokat tudom megvédeni, akik szabad akaratukból elfogadnak Engem. Közelemben vannak, érzik és viszonozzák szeretetemet. Csak azokat tudom megbízni különféle szolgálattal, akik vágyakoznak utánam, és teljesítik akaratomat. Mennyire vágyom […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Kútvölgyi kápolna engesztelés 2018. 08. 11, Szombat A kútvölgyi kápolna előtt leültem egy kis padra, ahol csendben elmélkedtem. Váratlanul az Úr hófehér ruhában ki jött a kápolnából (melynek ajtaja tárva nyitva volt) és leült mellém, majd kedvesen így szólt hozzám: “Ne félj, Én vagyok!” Aztán tovább folytatta: “Sebeim engesztelésén keresztül akarom megmenteni országotokat mindattól a […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. augusztus 4. Szentségimádáson az Úr Jézus… Drága gyermekeim! Értsétek meg végre: Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert a haladék lejár. Ütött az óra. Már benne éltek az időben, amikor kinek-kinek megfizetek cselekedetei szerint. Mindnyájatoknak meg kell jelenni isteni ítélőszékem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Atyám Rám bízta az ítéletet. Ezért kicsinyeim, kérve kérlek […]