2014. szeptember archívum

2014. szeptember 30. ÜLDÖZÖTTEN AZ ÜLDÖZTETÉSBEN

1989. szeptember 4.

Benned talál lelkem meleg oltalomra,
míg újból lecsendesül a vad vihar.
Az ég felé fordítom fülemet,
hogy meghalljam
gyengéd, vigasztaló hangodat.
Nincs mitõl félnem,
szent jelenléted megvigasztal.
Senki sem hûségesebb Nálad.
Most már Te vagy Tanítóm,
a Magasságbeli, az urak Ura,
az én Megváltóm.
Teljesen Rád bízom magam,
lelkemet és szívemet isteni kezedbe teszem.
Amen.

Gyermekem, a Bölcsesség a te Tanítód és Nevelõd. Jöjj, siess Abbád karjaiba vigasztalásért! Jobbat nem találhatsz. Bízzál bennem! Ajánld fel nekem bánatodat, jóra fordítom. Jöjj, hadd legyek én a te rejtekhelyed!
Azt mondtam: “Õrködni fogok feletted.” Sohasem engedem, hogy üldözõid, akik valójában az én üldözõim, elsodorjanak vad hullámaikkal. Minél inkább üldöznek téged, gyermekem, annál inkább magamhoz emellek és megáldalak. Ezt soha ne feledd! Támaszkodj rám, imáid legyenek olyanok, mint a tömjén! Engedd meg, hogy csalétkül tegyelek az istentelenek elé. Nem lesz hiábavaló mindez az áldozat!
Ne feledd, hogy Szentséges Szívem a te otthonod! Mi ketten?

Mi ketten, Uram.

Légy jó!


ÚGY JÖJJETEK HOZZÁM, AMILYENEK VAGYTOK!
1989. szeptember 4.

(Szûzanyánk üzenete az imatalálkozóra:)

Béke legyen veletek! Egyedül az Isten a Bölcsesség. Figyeljetek a Bölcsesség hangjára, amely hozzátok kiált ebben a pusztaságban. Nyissátok ki fületeket, és ismerjétek fel hangját! Jézus egymás után hív benneteket, hogy forduljatok vissza Hozzá! Forduljatok vissza a Szeretethez, és kövessétek lábnyomát! Fiam ismeri gyengeségeiteket és hibáitokat, de nem kell bánkódnotok, ha teljesen isteni kezére bízzátok magatokat és bíztok Benne. Jöjjetek Hozzá úgy, amilyenek vagytok, és ajánljátok fel Neki akaratotokat! Ajánljátok fel Neki szereteteteket, ajánljátok fel Neki szenvedésteket, bánatotokat, aggódásaitokat, nehézségeiteket, mindent ajánljatok fel Neki, bízzatok meg Benne! Engedjétek, hogy Szentséges Szíve mélyére vezessen benneteket, ahol megtaláljátok az Ô békéjét, azt a békét, amelyre lelketeknek oly nagy szüksége van.
Azt akarom, hogy mindig legyetek óvatosak az ördöggel szemben, aki nehézségeket támaszt, megosztottságot és zavart kelt, és most még inkább küzd Isten megmentõ terve ellen, mint valaha. Még a választottakat is megtéveszti, összezavarja õket, de mindazok, akik az Úr Nevét hívják segítségül, megmenekülnek az elbukástól. Azok azonban, akik az ördög hangjára hallgatnak, nem tudják majd felismerni az Istentõl származó igazságosságot, nem tudják majd felismerni a Szeretet hangját.
Ne feledjétek, milyen örömmel halljuk annak lépteit, aki jó hírt hoz. A szívetekkel imádkozzatok szeretett gyermekeim, és fogadjátok szívesen a Szentlelket, aki most sok nemzetre kiárad. Érezzétek, hogy mennyire közeledik a Szeretet eljövetelének napja, és hogy milyen bõséggel árad ki sokakra a kegyelem! Üzenetem befejezéséül arra szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy Isten szeretetbõl, és a Szeretet számára teremtett titeket, hogy szeressétek Teremtõtöket. Arra is emlékeztetlek, hogy mindazt, amit létrehívott, saját magának teremtette. Dicsérjétek tehát és dicsõítsétek Õt, aki titeket megteremtett! Szerezzetek örömet nekem, Édesanyátoknak, elmélkedjetek üzeneteinken, és éljetek üzeneteink szerint! Megáldalak benneteket, megáldom családjaitokat. Én, a ti Szent Édesanyátok szeretlek benneteket.

a

2014. szeptember 29. EL FOGJA PUSZTÍTANI A JELENLEGI VILÁG KEVÉLYEIT

EL FOGJA PUSZTÍTANI A JELENLEGI VILÁG KEVÉLYEIT


1993. szeptember 29.
Az arkangyalok ünnepén

Szent Mihály:

Isten az egész Föld és a menny Királya. Senki sem olyan, mint õ! Õ a ti üdvösségetek, erõtök és békétek. Szorongattatásaitokban ki fogja nyújtani kezét, hogy felemeljen és megmentsen benneteket. Isten a menny és a Föld Ura, és senki sem olyan, mint õ. Senkit sem lehet Hozzá hasonlítani.

Mondom nektek: maradjatok ébren, mert senki sem ismeri azt a napot, amikor Uratok eljön hozzátok! A Mindenható nem vár tovább elhatározásával. Tûzoszlopként jön el hozzátok, népének világossága tûzzé lesz, és Szent Istenetek égõ lángként fogja felemészteni a gonoszság álnokságát. 1 Világossága be fog hatolni a sötétségbe, áthatol rajta, és látni fognak akik nem láttak. El fogja pusztítani a jelenlegi világ kevélyeit. A fennmaradó maradék az övé lesz. Ez a maradék olyan kevés lesz, hogy még egy gyermek is meg tudná számolni, hacsak nem hall bûnbánó kiáltást a Földrõl a Mindenható. Az Õ ítélete igazságos. Maradj az Úrban, Vassula, és Õ erõt ad neked. Meg foglak védeni!


1 Utalás a tisztulásra.
a

Bayer Zsolt: Vérfertőzés

Magyar Hírlap: “Álláspont. A Telegraph című londoni lap internetes kiadása a napokban számolt be egy németországi eseményről.”

“A beszámoló arról szól, hogy a német kormány mellett működő Etikai Tanács fontos ügyben hozott határozatot, s tett ajánlást a kormánynak. A határozat lényege (egyszersmind a Telegraph cikkének címe): „A vérfertőzés alapjog”.

Majd a Telegraph beszámolójából megtudhatjuk, hogy a vérfertőzés-ellenes törvényt eltörölhetik Németországban azok után, hogy a kormány háttérintézményeként működő csoport kimondta, az ilyen típusú kapcsolat fiú- és lánytestvér között legális lehet. Az Etikai Tanács kijelentette azt is, hogy a vérfertőzés- ellenes törvény elfogadhatatlan beavatkozást jelent a „szexuális önmeghatározás jogába”. Szeretnék egy mondatot szó szerint idézni az angol szövegből: „The fundamental right of adult siblings to sexual self-determination is to be weighed more heavily than the abstract idea of protection of the family.” Magyarul: „A felnőtt testvérek szexuális önmeghatározásának alapjoga többet nyom a latban, mint a család védelmének elvont eszméje.”

Az Etikai Tanács azt is kimondta, hogy a vérfertőzés elítélése egy elavult társadalmi tabu csupán. A cikkből megtudjuk azt is, hogy egy ausztrál bíró már szintén kimondta ugyanezt, kimondva azt is, hogy a továbbiakban szükségtelen fenntartani ezt a tabut.

Nos, nyájas olvasó, íme Ön előtt áll az európai fehér ember, az őshonos fehér rassz önfelszámolásának újabb fontos lépcsője. És fölöttébb nehéz megszólalni ezek után. Azok után, hogy a német kormány fizetett tanácsadó testülete, mely magát ráadásul „Etikai Tanácsnak” merészeli nevezni, hitet tesz a vérfertőzés mellett.

Mi jöhet még ezek után?

Először is az, hogy ezeknek az ön- és közveszélyes, velejéig rothadt állatoknak az állásfoglalását számos ön- és közveszélyes, velejéig rothadt állat korlátozónak és antidemokratikusnak fogja érezni, és harcot fog indítani a „szabadságjogok” kiterjesztéséért. Mert mi az, hogy kizárólag testvérek számára teszik lehetővé (legálissá) a vérfertőzést? Mi lesz azokkal a szabad és liberális polgárokkal, akik anyjukkal, apjukkal, esetleg egyszerre mindkettővel szeretnék megélni a szerelem teljességét? Hát nekik nem jár a boldogság, a szabadság, a vérfertőzés alapjoga? Hát micsoda nácizmus már, hogy csak a bratyó feküdhet le a hugival! És a mamával miért nem, ha egyszer szereti, és mindketten akarják? És a fater miért nem kettyintheti meg a lányát, ha akarja, kívánja, szereti? Ugye-ugye! Aztán mi ez a korlátozás az életkorral kapcsolatban? Miféle ördögi, náci kitétel, hogy mindez csak „felnőtt” testvérekre vonatkozik? Hát ha egyszer tizenhét, tizenhat évesen jön a szerelem, akkor mi lesz? Ki tudná ezt szabályozni meg visszatartani?
Nem… Mégsem szeretnék cinikus lenni.

Ez tényleg a teljes pusztulás előszobája.

És csak egyetlen pillanatra gondoljanak bele abba, hogy hol tart az a civilizáció, amelyik ezt ki meri mondani. Miféle világ, miféle kultúra, miféle társadalom az ilyen? S mindezeken túl vajon mi lesz az „alapjogból” következően majdan megszülető életképtelen, idióta ivadékok sokaságával – hogy csak egyet említsünk a rémségek közül. Mi lesz? Majd azok a maradi, nevetséges, fejlődésképtelen egyedek eltartják őket, akik képtelenek haladni a korral, és nem legközvetlenebb vérrokonaikkal üzekednek, igaz?
Elmaradott társadalmi tabu a vérfertőzés tilalma – szól az ítélet.

Hát persze, hogy az. Végül is, majdnem minden az. Vegyük példának a Tízparancsolatot. Maga az elmaradottság, az ostoba társadalmi tabuk gyűjteménye. Vegyük mindjárt az elsőt: Ne ölj! Ugyan kérem! Ideje volna meghaladni ezt is. S persze, hogy ne legyen sokkszerű az újítás hatása, javaslom, hogy fokozatosan legalizáljuk az ölést. Legelőször csak a német Etikai Tanács tagjait legyen szabad megölni. És azokat, akik szerint a vérfertőzés szabadságától lesz szép az élet és teljes a szabadság.

Amúgy egyetlen kérdés: Ezek után csodálkozik még valaki, hogy fiatalok ezrei mennek Szíriába és Irakba a fényességes Nyugatról, hogy csatlakozván az Iszlám Államhoz fejeket vágjanak le a sivatagban?

(Ui.: vasárnap óta egy másik esemény tartja izgalomban az angol sajtót. Történt, hogy valahol Angliában egy család utazott a buszon. Papa, mama és az autista gyerekük. A gyerek valamiért sírva fakadt, mire a szülei énekelni kezdtek neki egy ősrégi angol gyerekdalocskát, ami valami malacokról szól, és a refrénnél viccesen röfögni kell. Ott röfögött a család az autista kisgyereknek, amikor odalépett hozzájuk egy kendős, muzulmán nő, és felháborodottan ordított, miszerint nevezett család rasszista, és azért röfögnek itten, hogy őt kigúnyolják. Ebből vita támadt, majd a sofőr megállt, és leszállította a semmi közepén az angol családot, mondván, menjenek gyalog tovább, ha már egyszer rasszisták.

Halálra vagyunk ítélve. Úgy, mint őshonos fehér rassz. És ha nem lázadunk fel, meg is érdemeljük a sorsunkat…)”

Bal-Rad komm: Mi nem használunk olyan nagy szavakat, hogy “őshonos fehér rassz”.

Mi csak azt tudjuk, hogy a rokonok házassága, s szaporodása az egész populációra kihat, – legyen a bármilyen rassz, vagy fajta, – faj. Még az állatoknál is.

liberal_idiotA rokonházasságok engedélyezése, ezzel együtt a rokonok egymással való szaporodása, – az egész társadalom pszichikai, tudati és szellemi romlását idézi elő. – Ezt egyszerűbben; beltenyészetnek hívják… s ebből lesz majd az idióták társadalma, – melynek előjeleit már most is tapasztaljuk. – Főleg akkor, ha a kereskedelmi televíziók műsorába belenézünk.

Szellemileg visszamaradott gyermekek születnek majd, akiket sokkal könnyebb lesz folyamatos kontroll alatt tartani, – mint egy szellemileg egészséges, öntudatos állampolgárt.

Ezt megfejeli még, a kábítószerek legalizálása, a buzulás propagálása, – és kész az Új Világrend, liberális módra.

Bár nem kell ehhez liberálisnak lenni, – előfordultak már ilyen jelenségek Horthy úri Magyarországán is, – amikor is az arisztokrácia jó része sokszor egymás között házasodott. – Ezekből lettek aztán az “Arisztid és Tasziló” viccek és az egyéb gügye urakat kifigurázó vidám történetek.

“Úgyhoty kévemszépem kedvesh bahátaim, tisztelt uhaim és őgyeim!” – Ne lepődjenek meg majd a következményeken; Nemcsak az “őshonos fehér rassz” – hanem az egész emberiség halálán.

a

Szentírás vasárnapja

Ma a Szentírás vasárnapja van. Az állványon lévő Biblia olvasásra, értelmezésre hív. Ezt tehetjük egyénileg és közösségben is. Mindkettőnek több gyümölcsöző formája is van. A közösségi olvasás egyik formája a Szentmisében való olvasás. Minden szentmise két fő részből áll: az ige liturgiája és az áldozat liturgiája. Még a hétköznapi szentmisében is minimálisan három a Szentírásból való válogatást olvashatunk, hallhatunk. Ezeket mind fogadhatjuk úgy, mint amik nekünk, személyesen szólnak.

A mai szentmise válaszos zsoltára olyan kéréseket fogalmaz meg Isten felé, amire mindnyájunknak szüksége van. „Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, ösvényeidre taníts meg engem. Taníts és vezess igazságod szerint, mert te vagy üdvözítő Istenem, szüntelenül benned bízom. Ne emlékezzél ifjúságom bűnére és vétkére, jóságodban, Uram, gondolj rám irgalommal! Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról! Az Úr igazságos és jóságos, ezért a bűnösöknek is utat mutat” Ha így viszonyul a bűnösökhöz, hogyne mutatna utat azoknak, akik igyekszenek kerülni a bűnöket. Ki is mondja a zsoltáros: Az alázatost a jóban vezérli, a szelídet útjára tanítja.

Hogy Isten az Ő útjaira megtanítson, elküldte Egyszülött Fiát, aki azt mondta magáról: én vagyok az út. Pál apostol felszólít a mai szentleckében, hogy ugyanazt a lelkületet ápoljuk magunkban, amely Krisztus Jézusban megvolt. Mi volt ez a lelkület? Az alázatnak, az önkiüresítésnek a lelkülete. „Szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta magát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig.” Ő, bár Isten Fia volt és emberi alakjában is követelhette volna magának a dicsőséget, kiüresítette magát, emberré lett, vállalta az áldozatos, engesztelő életet. Az Atyától kapott küldetésben engedelmes volt a halálig, és azért kapta meg a teljes felmagasztaltatást.

Mi ennek az ellentéte? A gőg, az uralkodás, az önérvényesítés útja. Pál apostol még konkrétabb felszólításokat is intéz hozzánk, amelyek megfogalmazzák az alázatnak ezt az útját. „Egyik a másikat tekintse inkább alázatosan önmagánál kiválóbbnak! Vetélkedésből ne tegyetek semmit, sem hiú dicsőségvágyból! Ne keresse senki csak a maga javát, hanem a másét is!”

Aki ezeknek az ellenkezőjét teszi, vetélkedésből, hiú dicsőségvágyból cselekszik, csak a maga javát keresi, csak a saját kiválóságának a tudatában cselekszik, az megbontja az emberi közösségen belül az egységet, viszályokat, egyenetlenkedéseket szít. Az apostol ezzel szemben az egyetértésre buzdít, arra, hogy egy szívvel szeressünk, és egy lélekkel ugyanarra törekedjünk.

Jézus korában az írástudók voltak hivatottak arra, hogy Isten útjára, az ő igazságaira tanítsák az embereket. A tanítónak azonban cselekednie is kell, amit tanít, aszerint is kell élnie, amit tanít. Jézus a példabeszédben éppen arra céloz, hogy az írástudók és a farizeusok a törvényt csak hangoztatták és magyarázták, de nem tartották meg annak igazi szellemét. Csak szavakkal fejezték ki engedelmességüket nem tettekkel. Az egyszerű, gyarló nép azonban, János szavát is és Jézus szavait is követte. Így, akiket az írástudók lenéznek, azok megelőzik őket az Isten országában. „A vámosok és utcanők megelőznek bennetek Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők viszont hittek neki.”

A példabeszédbeli fiú először azt mondja, hogy nem teszi, amit atyja kér tőle, de később meggondolja magát és mégis megcselekszi. – Isten elnézi azok gyarlóságát, akiket néha elragad a szenvedély, de utána magukba szállnak. A képmutatók szavaikkal azt mondják ugyan, hogy megteszik, a valóságban azonban mégsem cselekszik.

Jól illeszkedik az eddigiekhez Ezekiel próféta szövege is. A babiloni fogság éveiben a népet sok gondolat gyötörte. Többek között az is, hogy atyáik bűnei miatt nekik kell a büntetést viselni. Másutt van szó arról a Szentírásban, hogy bizony van kapcsolat az ősök élete és a leszármazottak élete között. De mindenkinek megvan a saját szabadsága, a saját döntési lehetőségei. Isten elsősorban ezek szerint ítél.

Az igaz is letérhet az igazság útjáról, de a bűnös is bűnös útjáról. A próféta így fogalmaz: „Amikor az igaz elfordul az igazságtól és gonoszságot művel, akkor emiatt hal meg, vagyis elkövetett gonoszsága miatt hal meg.” És: „Amikor a bűnös elfordul a bűntől, amelyet elkövetett, s a törvényhez és az igazsághoz igazodik, megmenti életét. Belátja bűneit és elfordul tőlük, azért életben marad és nem hal meg.” A halál tesz csak pontot az ember életére. Lehet, hogy az ember handycappel indul, de saját döntéseivel, kitartásával, az Isten útján való járással legyőzheti azokat a negatívumokat, amiket őseitől örökölt.

Mire buzdít – még egyszer megismételve – Pál apostol? Hogy ugyanazt a lelkületet ápoljuk magunkban, amely Krisztus Jézusban volt! Megmondja azt is, mi lett ezért a jutalma: „Ezért Isten felmagasztalta őt: olyan nevet adott neki, amely felette áll minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr!”Isten majd minket is felmagasztal, amikor annak eljön az ideje. Ezt várjuk ki türelemmel. De Jézus nevét már most is harci eszközül adta nekünk az Atya. Ha megtanuljuk hittel használni Jézus Nevét, megtapasztaljuk a benne rejlő erőt, hogy elhagynak a gonosz lelkek és nagy dolgok történnek életünkben.

Bocsa József

Nem vagyunk egyedül

Mit ír vajon a Biblia a kitartásról? A Biblia a “kitartás” kifejezésre a régebbi “állhatatos” szót is használja.


“Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek.”

Jakab apostol levele 1:12


“De aki mindvégig kitart, az üdvözül.”

Máté evangéliuma 24:13


“A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak.”

Rómaiakhoz írt levél 12:12


“Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében, és az imádkozásban.”

Apostolok cselekedetei 2:42


“Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni.”

Kolossébeliekhez írt levél 4:2


“Azoknak, akik állhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és hallhatatlanságra, örök életet ad.”

Rómaiakhoz írt levél 2:7


“Az Úr pedig irányítsa sziveteket az Isten szeretetére és a Krisztus állhatatosságára.”

Thesszalonikaiakhoz írt második levél 3:5

“De aki mindvégig kitart, az üdvözül.”

Máté evangéliuma 24:13

2014. szeptember 28. BÁRCSAK ELGONDOLKODNÁL E MISZTÉRIUMON!

1999. június 30.

E napok alatt örömmel tanítottalak 1 arra, hogy miként válhatnak fiaim és leányaim részesedés folytán istenekké 2, ha megengedik nekem, hogy kiárasszam rájuk isteni szeretetemet. Ki akarom terjeszteni bennük országomat, és birtokomba akarom õket venni, miként azt is akarom, hogy õk is vegyenek birtokba engem.

Ha nem mondanak ellene Szentlelkemnek, akkor Szentlelkem birtokba veszi és virágzó kertté teszi õket. Eltölti õket erényekkel, és csodákat tesz velük, hogy kialakítsa bennük Krisztus teljességét. Ha megengedik, hogy én magam is kiáradjak rájuk, fogadott fiaimmá és leányaimmá teszem õket.

Kegyelmemet én nyilvánítom ki neked, a megmenekülést pedig Fiam, Jézus Krisztus adja. Feláldozta magát azért, hogy téged szabaddá tegyen. Megalapította az Oltáriszentséget, hogy megossza veled az isteni életet, megszenteljen és saját Testében és Vérében részesítsen téged.

Te már nem csupán a kenyérben és a borban részesülsz, hanem magában az Istenben.
Bárcsak elgondolkodnál e misztériumon, és teljesen megértenéd!
A megközelíthetetlen Isten válik számodra megközelíthetõvé, a láthatatlan Isten lesz láthatóvá, arra készen, hogy átistenítsen téged. Az áll rendelkezésedre, teremtés, akinek nagysága felülmúl minden angyali erõt, minden lényt és minden teremtményt. Maga az Isten kínálja magát neked, visszaadja istenségedet [az Isten életében való részesedést], átisteníti lelkedet, hogy eljuss az örök életre.

Ha megengeded, hogy kiáradjak rád, akkor megértetem veled azokat a dolgokat, amelyek láthatatlanok elõtted, hogy teljes bûnbánatra indítsam lelkedet. E bûnbánat átalakítja nyomorúságos, tisztátalan állapotodat, tisztává és méltóvá teszi testedet és lelkedet, felkészíti arra, hogy részt kapj Õbelõle, akit te elérhetetlennek és megközelíthetetlennek tartasz. Õ, aki az én jobbomon ül dicsõségében, Õ, akit te leányom “az én Liturgiámnak” nevezel, Õ adja magát neked, hogy edd a Testét, és idd a Vértét, hogy test legyél az Õ testébõl és csont az Õ csontjából! Mindenkor kimutatom szeretetemet mindenkinek, aki így kiált hozzám:

“Jöjj, és tégy engem tulajdonoddá, és fogadott gyermekeddé! “


Még mielõtt a mennyben bárki megmozdulna, meghallják kiáltásomat:

“Én felmentem õt! “


Akkor, gyermekem, te is kivirágzol az én forrásaimból, és isten leszel a részesedés által [részese leszel az isteni természetnek]. Nem leszek olyan, mint a hajó, amely áttöri magát a háborgó hullámokon, és nem hagy nyomot, hogy merre haladt. Gondoskodom arról, hogy mindenki meghalljon téged, és megtudja, hogy a Háromságos Isten most benned él, és benned rejtõzik. Éltetõ átvonulásunk lelkeden nem marad nyomtalan számodra, mert így fogsz dicsõíteni engem:

“Megtanultam Atyámtól, miként birtokolhatom Istent. Õ az én Atyám, Õ fogadott örökbe engem, és ismertette meg magát velem anélkül, hogy levetette volna természetfelettiségét. Õ, akinek nagyszerûsége egész teremtésében megmutatkozik, töltött el engem tudásával. A Háromságos Isten, aki körülvesz minden lényt, mindeneket betölt ragyogásával anélkül, hogy Õt bármi határok közé szorítaná, saját magát kínálta nekem, és mindent kijavított bennem. És most boldog és elégedett a lelkem, mert nyomorúságosságom ellenére eltelt Istennel! ”

Igen, légy boldog! Legyetek mindannyian boldogok, akik halljátok hangom dallamát, és elteltek velem!

Ó Uram,
keresztséged csókja véget vetett lázadásomnak.
Az én Uram kinyilvánítja nagyságát
a régmúlt idõktõl fogva.
Nyitva áll kincstára,
és kincsei madárként repülnek ki a mennybõl
az Õ csodajeleit mutatva az égen.

Fenséges látványt nyújtanak
e kincsek az égen.
Nekünk csak kérnünk kell,
és Atyánk saját kezével
veszi le õket az égboltról
és helyezi a szívünkbe,
hogy attól kezdve képesek legyünk
méltó módon kifejezni
gondolatainkat adományairól,

és én 3 tudást helyezek beléd, hogy megismerj engem, mint háromszorosan Szentet…


1 Az Atya szól
2 vö.. Jn 10,33-36; Zsolt 82,6; 2Pt 1,4
3 Az Atya szól

2014. szeptember 27. AZ EGYSZERÛSÉG ÉS A SZEGÉNYSÉG ELBÛVÖL ENGEM. A SZERETET SZENVED.

1988. március 23.

Jézus?

Én vagyok. A Szeretet fog gyõzni. Szeretet vagyok. Fogadd békémet, ne félj, én vagyok az, Jézus. Elindulnál? Várok rád, kedvesem. Rávezetlek arra, hogyan szeress engem. Már másokat is megtanítottam erre. Kedvesem rávezetlek. Imádkozz Vassulám! Legyen tudomásod az ördög csapdáiról, mert ha teremtésem nem akar megváltozni vagy bûnbánatot tartani…

Uram! Hogyan van az, hogy azt mondod “ha”, máskor meg azt mondod, hogy meg fogsz változtatni minket és el fog jönni a Te országod? Nem értem.

Figyelj és megérted. Megadtam nektek a választás szabadságát. Én, az Úr és az Uralkodó, a Világosság szállok le hozzád, teremtés. Ebben a sûrû sötétségben szállok le, felkínálom Szívemet kezemben, hogy megmentselek benneteket és rátok ragyogjak. Azért jövök, hogy lemossam ellenem elkövetett számtalan bûnötöket és megbántástokat. Azért jövök, hogy visszahívjalak titeket magamhoz. Azért jövök, hogy egyesítsem Egyházamat. Azért jövök, hogy emlékeztesselek arra, hogy én, az Úr, kinek adtam a hatalmat és a mennyország kulcsait. Azért jövök, hogy benneteket megtanítsalak, miképpen tiszteljétek Édesanyámat, és hogy hajtsátok meg térdeteket elõtte, mert saját kezemmel koronáztam meg õt, mint a mennyország Királynõjét.

Teremtés! Óvakodjatok az ördögtõl, mert megkétszerezi erõfeszítéseit, hogy kelepcébe csaljon benneteket, miközben úgy tesz, mintha nem létezne, hogy mesterkedhessék anélkül, hogy félnének tõle.

Ó teremtés, az ördög hatalmas pusztulást készít elõ számodra. Keresztemrõl kiáltok! Teremtés, térj vissza hozzám! Ne engedd, hogy arra késztessen, hogy megtagadj engem, és ezáltal csalogasson kelepcéjébe! Imádkozz, imádkozz a lelkek visszatéréséért, taníts meg minden lelket azokra az imákra, amelyeket adtam neked. 1 Tanítsd meg õket ezekre az imákra! Szeretlek benneteket, szeretlek benneteket .

Ne fáradj bele, leányom, hogy térdenállva közeledj hozzám és térdenállva írj. Megváltód vagyok, a te Võlegényed, mindent megosztok veled, jöjj, vigasztalj, fáradt vagyok.

Ó jöjj, Uram!

Jézus fáradtnak látszott, széles válla kissé meghajolt, szomorú volt. Én is ugyanazt éreztem. Örömet akarok szerezni Neki. Naponta imádkozom, hogy fogadja el felhívását a pápa. Remélhetõleg pénteken, 25-én megkapja Jézus üzenetét Õszentsége..

Akarsz-e jelenlétemre emlékezni, Vassula?

Igen, Uram, akarok.

Mi ketten!

Igen, mi ketten, mindörökké. 2

Béke veled lélek! Vassula, fáradt vagyok, fáradt, mert látom mennyire nincs szeretet és egyszerûség. Mit érnek számomra a szertartások és az áldozatok, ha nem szeretik egymást? Virágom, van-e nagyobb öröm, mint mezítlábas tanítványaimat látnom, amint egyetlen bottal kezükben õrzik bárányaimat? Szeretem az egyszerûséget. Az egyszerûség és a szegénység elbûvöl. Igazi tanítványaim mezítláb jártak, de gazdagok voltak lélekben . Vassula, bátorság! Keresztre feszítettek, enyéim feszítettek keresztemre. Megosztjuk keresztemet, én és te, te és én. A Szeretet szenved…


1 Szent Bernát “Legkegyesebb Szûzanya, Mária” kezdetû imája, a Szent Mihály ima és a Bizalom kilence de a Szent Szívhez. Ezeket az imákat mondom el mindennap írás elõtt. Néha kétszer is.(Lásd A három imádság)
2 Jézus ma fáradt és szomorú.

Baján Nagykagán: Ott, ahol hűség van

Ott, ott ahol hűség van, hit és becsület,
ahol pátosszal mondják a szót magyar,
ahol kezüket rázva, egymást sárba gyalázva,
megannyi idióta veszekedni nem akar.
Hol Hazádra illik bűszkének lenni,
ünnepeken piros-fehér zászlót is lengetni,
S tudni mi az mi egy hazát éltet,
Ismerni a múltat s óvni értékeinket..

Gemenc, Alföld, Eger, Visegrád
Hagyma, Szőlő, Bor, Paprika
Attila, Baján, Álmos, Árpád,
Racka, Túzok s a szőrös Mangalica.
Pörkölt, Halászlé, Székely káposzta,
Koppány, László, Aba Sámuel,
Porcelán, Mente, Nyereg, Matyó minta,
Keve, Keszi, Bulcsú és Lehel.

Ott vagyok hon ott az én világom,
Petőfis gondolattal zárnám a verset,
De ez a nemzet már nem az ki álmomban volt,
Minden vezetője, lop, csal és rabol,
Népünk szétszakadva, mindenki másra mondja galád,
elménkben elvész hármas éltetőnk,

Isten, Haza, Család.

2014. szeptember 26. OLVASD JÓNÁS KÖNYVÉT!

1989. március 8.

Uram?

Én vagyok. Én vezettelek rá, hogy olvasd Jónás könyvét, mert azt akarom, hogy te és többi gyermekem értsétek meg, hogy én mindig enyhíthetem a büntetést, amelyet e gonosz nemzedék részére tartok készenlétben. Nem akarom, hogy igazságosságom kelyhe úgy túlcsorduljon, mint most, ezért azt mondom nektek: tartsatok bûnbánatot, böjtöljetek és legyetek szentek!

Uram.

Én vagyok.

Uram, egyesek böjtölnek, bûnbánatot tartanak és igyekeznek. Elég ez? Vajon a helyes úton járunk? 1

Vassulám, sokan vannak a kárhozat útján, mert felgyülemlett bennük a gonoszság. Belsejük olyan, mint az éjszaka. Hogyan mondhatod, hogy ez a nemzedék helyes úton jár?

Mit tehetünk, hogyan tudassuk mindenkivel, hogy közvetlenül a csapás elõtt állunk? Sokan nem is sejtik!

Nem fogom tovább tûrni azt, hogy Lelkemet elfojtsák és enyéim kioltsák Lelkemet, elnémítsák figyelmeztetéseimet, a jövendöléseket megvessék, szinte örömüket lelve abban, hogy jelenlétünk jeleit hamisnak mondják. Igazságosságom felül fog kerekedni! Ma még irgalmas barátként jövök, de holnap úgy szállok le hozzátok, mint szigorú bíró. Akik elnyomják Lelkemet és nevetségessé teszik áldásaimat, azok a mai káinok. Felfoghatatlanul szeretlek titeket, ezt soha ne feledd! Csak akkor enyhül meg igazságosságom, ha igen nagy engesztelést nyújtotok. A Szeretet szeret téged.

Szent Mihály:
Isten gyermeke, Istennél semmi sem lehetetlen, igen nagy engesztelést kell nyújtani! Ha nemzedéketek megtér, a Szentek Szentje enyhíteni fogyja büntetését. Akinek füle van meghallja, mert az Õ irgalma nemzedékrõl nemzedékre azokkal van, akik félik Õt. Légy éber, soha ne hagyd abba az engesztelést! Azok, akik ma kigúnyolnak téged, késõbb majd fogukat csikorgatják. Én, Szent Mihály, szüntelenül imádkozom e gonosz nemzedékért. Imádkozz gyermekem és engedelmeskedj az Úrnak, dicsõítsd az Úrat, hogy mindenkire kiárassza Szentlelkét!

Köszönöm, Szent Mihály!

Szent Mihály:
Béke legyen veled!

Vassula!

Igen, Uram.

Ezt is tedd hozzá: Miképpen tudják enyéim békével imádkozni az apostoli hitvallást, és azt mondani, hogy “hiszek a Szentlélekben”, amikor legtöbben visszautasítják, megtagadják és eltiporják Lelkem mûveit? Bizony mondom nektek: Nem találok bennük szentséget. Amikor ebben a sötétségben messzirõl meglátnak egy kis lángot, viharként rárontanak és elfújják, hogy sötétségben folytathassák gonosz mûveiket, és ne derüljön fény rájuk. Vassula, mintha nem akarnának világosságban élni.

Imádlak Uram! Világosságom, a világ Világossága! 2

Jöjj, örömemet lelem benned, gyermekem, egykor majd csak világosságot fogsz látni, csak világosságot! Soha ne veszítsd el bátorságodat, mert én mindvégig veled vagyok.

Köszönöm Uram, Jézusom. Áldott légy! Dicsértessék az Úr!


1 Az volt a benyomásom, hogy kicsit jobbak lettünk e néhány év alatt, és a helyes úton járunk.
2 Mialatt leírtam, hogy “e világ Világossága”elbizonytalanodtam, kiradíroztam az “e”szót és “a”-t írtam helyébe. Arra gondoltam, hogy mai világunk sötétségben van. Mosolyra késztettem Jézust.

Égi Édesanyánk üzenete 2014. szeptember 25-én Medjugorjéból

Tegyetek tanúságot örömteli hitetekről!

“Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy olyanok legyetek, mint a csillagok, amelyek ragyogásukkal fényt és szépséget adnak másoknak, hogy örvendezzenek. Gyermekeim, legyetek ragyogás, szépség, öröm és béke, de különösen imádság mindazok számára, akik távol vannak szeretetemtől és Fiam, Jézus szeretetétől. Gyermekeim, a szívetekben lévő hit örömével tegyetek tanúságot örömteli hitetekről és imátokról és imádkozzatok a békéért, amely Isten drága ajándéka. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.” (A Szűzanya 2014. szeptember 25-i üzenete)

A Boldogságos Szűz Mária üzeneteiben gyakran a mindennapi életből vett képekkel szól hozzánk, amelyek a természet, a nap, a gyümölcs, a virág, a víz, a forrás. Ezek a képek Isten utáni vágyaink és szükségleteink jelei. Jól tudjuk, hogy Jézus példabeszédeiben a lelki valóságot, Isten Országát a mindennapi életből vett képekkel hozta közel hallgatóihoz. A lelki valóságok láthatatlanok ugyan, de ez nem azt jelenti, hogy nem léteznek. A hitet, a szeretetet, a bizalmat, az igazságot, az igazságosságot, a becsületet nem látjuk testi érzékszerveinkkel, de vágyként és szükségletként éljük meg. Lelki valóságok nélkül lelkileg halottak lennénk, nem lenne élet bennünk.

Oly sok mindent kaptunk másoktól. Életünket Istentől kaptuk ugyan, de mások által. Mi sem lennénk mások nélkül. Istenhez is mások által jutunk el. Mi magunk is annyi fényt, hitet, tudást, szeretetet kaptunk másoktól. Arra vagyunk meghívva, hogy megvilágosítsuk mások útját, világosság, fény legyünk. Meg vagyunk hívva, hogy nyomot hagyjunk magunk után, amely másoknak majd az utat jelenti. A Szűzanya ebben az üzenetében különösen is arra hív bennünket, hogy világosság legyünk mások számára, amely által ők is felismerik majd az Úr szépségét.

Gyermekeim, tegyetek tanúságot örömteli hitetekről és imátokról – mondja ebben az üzenetében Szűz Mária. Tudjuk, hogy a Szűzanya élete nem volt könnyű, sem kellemes. Egész földi élete tele volt fájdalommal és szenvedéssel. Az angyali üdvözlettől kezdődik el keresztútja. Feltehetjük a kérdést önmagunknak: hogyan lehetséges az, hogy akinek élete tele van nehézséggel és bajjal azt kiáltja: Magasztalja lelkem az Urat! Szűz Mária megtehette ezt, mert egész élete, minden vigasztalása és életének értelme Isten volt. Az igazi öröm ellensége nem a szenvedés, hanem az önzés. Szomorú világ vesz bennünket körül. Ez a szomorúság a felszínes élvezeteket kereső önelégültségből és a kapzsi szívből születik, amelyből sivatag és ínség fakad.

Ferenc pápa az „Evangélium öröme” című apostoli buzdításában arról az örömről beszél, amely a Jézussal való találkozásból fakad. Csakis az lehet a bűntől, a szomorúságtól, a különböző lelki ürességektől és a magánytól szabad, aki találkozik Jézussal. Jézus Krisztussal mindig újjászületik az öröm. Jézusban van az öröm forrása. Csakis az, az ember lehet boldog, aki érzi azt, hogy Jézus elfogadta, megbocsátott neki és szereti őt. Az Úr tökéletlenségünk ellenére is szeretetét, közelségét, erejét és szavát kínálja nekünk, így adva értelmet életünknek.

„A szíved tudja, hogy az élet nem ugyanaz nélküle, tehát az, amit felfedeztél, az, ami segít élni és ami reményt ad neked, ez az, amit közölnöd kell másokkal.” (Az evangélium öröme 121)

Az Úr által ajándékozott örömből senki sincs kizárva. Erre az örömre hív bennünket Szűz Mária, aki édesanyai közelségével sok őt követő léleknek és szívnek megvilágítja és mutatja az utat.

Imádság

Szűz Mária, Te, aki hittel fogadtad el az élet Igéjét, Te, aki a Szentlélek jegyese vagy, könyörögj ki számunkra nyitott szívet, hogy minden nap kimondhassuk „igenünket” az Úrnak. Szűz Mária, aki Hajnalcsillag vagy, ne szűnj meg, megvilágosítani Jézushoz vezető utunkat, mert egyedül Ő tud igazi békét és örömet ajándékozni számunkra. Hálát adunk neked azért a sok-sok lélekért és szívért, aki jelenéseid, üzeneteid és közelséged által találta meg a Jézushoz vezető utat.

Szűz Mária, könyörögd ki számunkra ma is Fiadnál azt, amink nincs, de szükségünk lenne rá, úgy, ahogyan ezt a galileai Kánában tetted. Szeretnénk meghallani és megtenni mindazt, amit Fiad mond, hogy ezáltal megízlelhessük az élet igazi örömét. Ámen.

fra Ljubo Kurtović

fordította: Sarnyai Andrea


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”