2014. augusztus archívum

A hamis próféta 10 parancsolata

1. parancs: Éljen és hagyjon másokat élni. Mindig fejlődni kell.
2. parancs: Legyen nagyvonalú saját magával és másokkal szemben is.
3. parancs: Legyen higgadt.
4. parancs: Kapcsolja ki a televíziót és töltse idejét másokkal.
5. parancs: Lehetőleg ne dolgozzon vasárnap. A vasárnap a családé.
6. parancs: Támogassa a fiatalságot, gondoskodjon arról, hogy a fiatalok méltó munkához jussanak.
7. parancs: Tisztelje a természetet.
8. parancs: Gondolkodjon pozitívan. Másokról rosszat mondani azt mutatja, hogy kisebbrendűségi érzése van.
9. parancs: Tiszlelje a többi vallást. Minden más előtt a legrosszabb dolog, ha valaki másokat akar megtéríteni, ami annyit jelent, hogy én azért beszélek veled, hogy meggyőzzelek.
10. parancs: Maradjon békés. Aki mindezek után még mindig egy olyan szervezethez akar tartozni, amelyiknek ez az úr a feje, és elfogadja, hogy ez a szervezet tényleg Isten Fiának, Urunk Jézus Krisztusnak, Megváltónknak szeplőtelen menyasszonya, azaz az egy, szent, katolikus és apostoli Egyház… nos, az nem tudom, hogy ezzel hogyan fog elszámolni az Úristen előtt. Különösen akkor, amikor látva a világot, mely a legkisebb lyukba is benyomult már, nem hivatkozhat arra, hogy ő minderről nem tudott semmit.

http://katolikus-honlap.hu/

a

Felhívás a „keresztényekhez és európaiakhoz” – „Nem tűrhetjük tovább ezt az inváziót”

Josef Ratzinger (alias XVI. Benedek pápa) 2006-os regensburgi beszédét követően nem csak az iszlám világ háborodott fel, hanem néhány kollégája is. Elsőként Jorge Mario Bergoglio bíboros jelentkezett Argentínából, és sajtószóvivője útján közölte, hogy „nem tud azonosulni” XVI. Benedek elképzeléseivel.
„Én nem értek egyet a pápa [?] szavaival.” Ha egy pápa „az iszlám értékeit” nem ismeri el, akkor 20 másodperc alatt tönkreteszi azt, amit az elmúlt 20 évben felépítettünk. Bergoglio eme kritikáját szóvivője, Giullermo Marco hozta nyilvánosságra az amerikai hetilap, a Newsweek spanyol nyelvű kiadásának hasábjain. Ezután a Vatikán felszólította Bergogliot, hogy vagy határolódjon el szóvivője szavaitól, vagy távolítsa el őt a posztjáról. Bergoglio egyiket sem tette meg, sőt, a felszólításra egyáltalán nem is reagált.
Idén, április 15-én Marco a Buenos Aires-i egyetem dísztermében „vallások közötti misét” rendezett, hogy „megünnepeljék húsvétot és a szemeszter kezdetét”.

A ceremónia „egy valóban ökumenikus vallási találkozó célját szolgálta” egy „vallások közötti imával”, amit az egyetem lelkipásztora, Marco, Daniel Goldmann rabbi a Bet El közösségtől és Omar Aboud, az Argentin Köztársaság Iszlám Központjának főtitkára mondott.
Omar Aboud az a mohamedán, akit Bergoglio útitársként meghívott májusi izraeli látogatására. Bergoglio Omar Aboud-dal és barátjával, Abraham Skorka rabbival együtt látogatta meg a siratófalat, akol a három argentin futó kamerák előtt összeölelkezett.

Pierfranco Bruni olasz archeológus, író, az olasz írók szabad szakszervezetének (SLCI) elnökhelyettese, aki az olasz kulturális minisztériumban az etnikai kisebbségek kulturális örökségéért felelős munkatárs a Közel-keleti keresztényüldözés és a „Lampedsa-szindróma” kapcsán szenvedélyes felhívást intézett a keresztényekhez és az európaiakhoz, hogy védjék meg saját identitásukat.

 


 

Felhívás az igazi keresztényekhez és európaiakhoz
Írta: Pierfranco Bruni

A felháborodás nem használ semmit, tettekre van szükség. A Közel-Keleten, a Gázai övezetben, Líbiában a keresztény világ leköszönt, és hagyja magát ájultan sodortatni.
Nem, ez nem mehet így tovább. Nem fogjuk ezt a mészárlást tovább tehetetlenül nézni, és nem fogjuk tovább a mohamedánokat, iszlamistákat, palesztineket, afrikaiakat, ázsiaiakat, akik partjainkat megszállják, szíves fogadtatásban részesíteni, Ezt az inváziót, melyet egy tehetetlen, és vallásilag és politikailag hasznavehetetlenné vált egyház álszent együttérzéssel pártol, nem fogjuk tovább tűrni.
Világossá kell tenni, hogy nem vagyunk többé hajlandók bevándorlókat felvenni, akik a mi identitásunkat, gyökereinket és örökségünket támadják és szétmarcangolják.

A Nyugat minden valódi keresztényét és emberét arra szólítom fel, hogy ne fogadja el tovább ezt a „hozta Isten-politikát”, és ne vesse magát alá az „alternatíva nélküli együttélés” kényszerének, hanem vallják meg magukat méltósággal és öntudatos büszkeséggel kereszténynek és európainak.

Keresztények, álljatok ellen egy konkréttalan és gyakorlatilag tehetetlen egyház mostani teológiai retorikájának, egy olyan egyháznak, mely túlnyomórészt relativista és progresszista zsinati köpönyegbe burkolózott, és hallassátok tradicionalista hangotokat, mint egykor egy IV. Sixtus és egészen autentikusan kereszteslovagként, mint XVI. Benedek Regensburgban. [Nagy kár, hogy még ilyen emberek sem hajlandók tudomásul venni, hogy ezt az általuk helytelenített „politikát” nem Bergoglio találta ki, hanem a zsinat és tanácsadói, köztük például Josef Ratzinger, és a zsinatutáni „pápák” mind; Bergoglio csak feltűnőbben és következetesebben csinálja azt, amit ezek határoztak és kezdtek el.]
Nyugat emberei, vegyétek elő méltóságotokat és augustusi, császári bátorságotokat, hogy a Földközi tenger vidékének és Európának visszaadjátok lényét és feladatát.

Nincs párbeszéd az iszlamizmussal. Nem akarjuk. Mi a konstantinuszi civilizáció örökösei vagyunk. A „csónakemberek” ürügyével iszlamizálnak bennünket, miközben a katolikusok Koreába települnek át.
Keresztények, európaiak, Nyugat polgárai, ne engedelmeskedjetek egyházatok tábornokainak, és mentsétek meg a Sacrum Imperium-t, a megtestesült igazság és az igazság emberének szent birodalmát.

(Az első fotón Bergoglio és volt sajtószóvivője, a másodikon az április 15-i Buenos Aires-i „mözös mise” előimádkozói láthatók.)

(forrás: www.katholisches.info – 2014. augusztus 25.)

a

2014. augusztus 25. ÁLDD MEG ÜLDÖZÕIDET!

1989. április 11.

(Ma kezdõdik az igazi üldözés. Jézus értésemre adta, hogy idén az orthodox húsvéti idõben érezni fogom az Õ szenvedését.)

Uram, sokan vádolnak azzal, hogy hamis próféta vagyok. Bizonyítékot keresnek ellenem, akár hamisat is, amelynek alapján kijelenthetik, hogy az üzenet nem isteni. Már van néhány hamis tanú. Azzal vádolnak, hogy én a démon fegyvere vagyok, egy másik karizmatikus mozgalom lerombolására.

Ragaszkodj hozzám, béke, béke! Gyermekem, ne vonj meg tõlem semmit! Mindketten veled vagyunk 1 Ne feledd, ez a Sátán füstje, és hidd el, a füst nem tart soká, elpárolog és eltûnik. Vassula, én, a te Istened, olyan szeretettel szeretlek, amelyet csak a mennyben fogsz megérteni. Légy áldott gyermekem, mindazért a rágalomért, amit rólad mondtak, és mindazért a hamis vádért, amellyel téged illetnek. Légy boldog, mert nagy lesz a te jutalmad a mennyben! Elhiszed nekem? Hányszor mondtam, hogy téged is éppúgy üldözni fognak, ahogy engem üldöztek? Üzenetem megnyeri a szíveket, de néhányan mégis ellened fordulnak. Nem tudják, hogy ha üzeneteimet elítélik, engem ítélnek el. Hiszen megmondtam, hogy hibát keresnek benned; kiforgatnak, ahogy másokkal is megtették, akiket én küldtem! Áldd meg üldözõidet! Imádkozz vádlóidért, teljes szívbõl bocsáss meg nekik! Tanuld meg Vassulám, hogy Szeretet vagyok! Szeress engem! Szükségem van erre a szeretetre, hogy tovább adjam másoknak. Úgy szeresd testvéreidet, ahogy én szeretlek téged!

De Uram, egyesek teljesen elvakultak!

Bízzál bennem kicsim! Felragyogok felettük, és világosságommal sokakat megvilágítok. Lelkem áldottjai, elfeledkeztetek szenvedésemrõl? 2 Szeretetbõl szenvedtem, légy egy velem! Én engedtem, hogy mindez így történjék, hogy te is megízleld ugyanazt a kelyhet, amelyet én ittam ki szenvedésem alatt. 3 Szeretlek, és ezért engedtem meg gyermekem, hogy igyál kelyhembõl. Kis lelkeket emelek magamhoz, átalakítom õket, és szenvedésem kis képmásává teszem õket. Boldog vagy, mert felajánlottad nekem szívedet és lelkedet, hogy isteni kezemmel egy másik kis feszületté alakítsam. Örvendezz lélek! Örvendezz, és légy boldog ajándékommal! De ne feledkezz meg arról kicsim, hogy ugyanezen ég alatt, ahol élsz, báránybõrbe bújt ragadozó farkasok is vannak. Õk azok a hamis próféták, akiktõl már óvtalak téged.

(Azt kértem az Úrtól, hogy a Bibliából adjon választ nekem ezekkel az emberekkel kapcsolatban. Kinyitottam a Bibliát, és ujjam Jeremiás 23,10 versére esett, amelyben a hamis prófétákról van szó.)

Kedves, ne félj, elõtted vagyok. Légy boldog, amiért mindenféle rágalmat szórnak rád. Szemem figyeli ezeket az embereket, hallom szavukat és érzem szívüket.

Igen, de Te velem vagy, és semmitõl sem kell félnem.

Bátorság! Az én erõmet adom neked, hogy folytathasd . Mi ketten?

Mindörökkön örökké.

(Mintha mindez az üldöztetés sem lenne elég, lemondták annak a nagy teremnek a bérletét, ahol meg akartuk tartani a találkozót. Egyszerûen lemondták, annak ellenére, hogy már régen lefoglaltuk. Azt mondták, hogy nem akarják, hogy náluk vallásos összejövetel legyen. Ott álltam kétszáz ember gondjával, és senki sem akart befogadni. Egy héttel a találkozó elõtt! De az Úr segítségünkre sietett. Az Úr lehetõvé tette, hogy az Õ templomában lehessünk, egy kis templomban, amely a kapucinusoké. Igen, Õfensége a legalázatosabbat és legszegényebbet választotta ki a testvérek közül jelként azok számára, akik üldözik Jézus üzenetét.)


1 Szent Édesanyánk és Jézus.
2 Amikor Isten ajkáról hallom e szavakat, teljesen ellágyulok. Fensége azt érezteti velem, hogy ez a “sátor”jobban betakarja testemet, mint valaha. Úgy érzem, hogy sohasem lesz vége a számûzetésnek, amelyben vagyok…
3 Jézus mintha lakomával kínált volna! És én boldog vagyok, hogy felajánlotta nekem ezt a kelyhet.

a

2014. augusztus 24. A HOZZÁM VEZETÕ ÚT KESKENY ÉS NEHÉZ

1989. szeptember 24.

Lelkem örvendezik az Úrban. Jöjj Uram, és segíts, hogy halljalak és érezzelek Téged, és lelkem így a Te világosságodban örvendezhessen.

Kedvesem, érezd, hogy szeretlek! Ne vétkezz többé, ismerd fel mindannak értékét, amit tõlem tanultál! Bátorság leányom! Ne feledd, hogy melleted vagyok, és bizony mondom neked, hogy Szavam, amelyet neked adtam, úgy elterjed, mint a reggeli pára. Engedd meg, hogy mindennap szolgálatomba vegyelek! Engedd meg, hogy elárasszalak égõ kívánságaimmal. Azt akarom, hogy oltárom szüntelenül értem, a Te Istenedért lángoljon. Hozzám vagy kötve, többé már nem leszel szabad. Soha semmit sem erõltettem rád, kezdettõl fogva mindig tiszteletben tartottam szabadságodat. Emlékezz, hogyan vezettelek lépésrõl lépésre mindennap közelebb magamhoz! Imádkozz Vassulám! Megadom neked erõmet és olyan akaratot, hogy állhatatos maradj, mivel az én vállaim belefáradtak keresztem hordozásába. Szeretetemnek készséges, áldozatot vállaló lelkekre van szüksége, hogy megpihentessenek és osztozzanak velem keresztemben. Felfoghatatlanul szeretlek benneteket, és nem akarom, hogy egy is elvesszen közületek. Arra van szükségem, hogy jóságos lelkekkel megoszthassam szenvedésemet. Megértesz most már Vassulám? A hozzám vezetõ út keskeny és nehéz. Sokkal több áldozatot fog tõled követelni, mint amennyi áldozatot most értem hozol, de segítek neked. Ne félj! A megszentelõdés felé vezetlek. Egész idõ alatt veled leszek. Ne ellenkezz, add át magad nekem, ne feledd, miként ment meg szeretetem! Engem óhajts, és engem helyezz az elsõ helyre! Soha ne hagyd abba az imádkozást, ne adj talpalatnyi helyet se az ördögnek, hogy megkísérthessen téged. Hagyj fel a kételkedéssel! Meddig akarsz még kételkedni? Virágom, tudom, hogy törékeny és gyenge vagy, de hidd el nekem, hogy én magam hordozom vállamon gyengeségedet, és én viszlek téged végig az egész úton házamba. Én, a te Istened örökbe fogadtalak téged. Elhagynám-e fogadott gyermekemet csupán azért, mert nincs elég ereje, és még segítségre szorul? Soha! Azért fogadtalak örökbe, hogy enyém legyél, és most valóban az enyém vagy. Érezd örömömet! Gyengéden keltettelek életre, és elfogadtalak olyannak, amilyen vagy, minden bûnöddel, gyengeségeddel és hibáddal, hogy általad mutassam meg az egész világnak, miképpen terjed ki irgalmam korszakról korszakra, és hogy bûneitek meg tökéletlenségetek ellenére teljesen megbocsátok nektek. Kész vagyok örökbe fogadni benneteket, hogy osztozhassatok velem mennyei királyságomban. Szeretetem mindörökké kiterjed minden nemzedékre. Fogjátok meg kezemet, és engedjétek, hogy házamba vezesselek benneteket! Jöjjetek hozzám úgy, amilyenek vagytok, szeretettel vállamra veszlek, és úgy viszlek benneteket házamba.

2014. augusztus 23. PÓTOLNI FOGOM HIÁNYODAT

1995. szeptember 27.

Tekintetem az éjszakai látomást szemléli. Amilyen gyorsan eljöttél hozzám, Te, a Szent Isten, fátyladat is oly gyorsan vetetted szememre, mert úgy tetszett Neked, Atyának Kedvese, hogy teljesen tõled függjek és hatalmas kezedben játékszer legyek. És attól kezdve kedvedért számûzötté lettem.

Úgy tetszik Neked, hogy ösvényemet kijelöld, és Te meg én együtt járjuk végig. Ruhád szegélyébe kapaszkodom, mert félek, hogy elveszítelek, és Te mint Király serege körében, amerre akarod, arra vezetsz.

És irígy emberek kelnek fel, hogy megszakítsák gyönyörûséges utunkat. Rám teszik kezüket, hogy darabokra tépjenek, de Te Úr módjára felemeled lelkem, hogy a szelek szárnyára keljek Veled. Te és én akkor erõdet ünnepeljük. Mosolyodban, gyermeki örömödben és gyönyörûségedben válunk barátságunk egyetértõ munkatársaivá.

Meghiúsítod üldözõink tervét, míg szájad a szabadítás énekét zengi nekem. Kinyitod Szíved ajtaját, hogy belépjek és elrejtõzzem mélységeiben.

Lelkem az Úrban örvendez. övé a hatalom, hogy hûséges szeretetével minden szívet megolvasszon. Amikor lelkem levert, Te nem késlekedsz, nem rejted el szeretetedet, hanem várva várod, hogy karjaidba véve engem felbátoríts.

Tekintetednek, Atya Gyönyörûsége, hatalma van arra, hogy átalakítsa a lelkeket, és fájdalmas énekük lelkesült himnusszá legyen.

Igen, Uram, Te tudod, miként teheted népedet énekké, más ritmust adsz nekik, hogy megõrizzék hangod színezetét, mert Te senkit sem vetsz meg, hanem mindig és mindenütt mellettünk vagy.

Gyönyörûségem, imádj engem! Te kapcsolatban állsz velem, Lelkemmel és Atyámmal. Hordozd végig a világon tanácsadóddal együtt az irgalom mûvét, amelyet mi adunk neked.

Nem akarom lelkem romlását látni és vonszolni küldetésemet. Az éjszakában vagyok.

Ne törõdj azzal, ami meghaladja képességeidet 1 és erõdet! Pótolni fogom hiányodat. Adj nekünk annyit, amennyit csak tudsz! Nem vetted észre 2 Bár te semmi vagy, mégis engem láttak helyedben. 3hollandiai és skandináviai találkozóim alkalmával? Elesettséged ellenére sikerem volt. Nagy megpróbáltatásodban sok szívet árasztottam el kincseimmel. Megtenném-e ezt veled, ha nem szeretnélek? 4 Továbbra is szándékomban áll, hogy fátylamat szemeden tartsam, nehogy alkalmad legyen megszomorítanod azzal, hogy megmámorosodsz. Ily módon vezetem hõn szeretett lelkeimet arra, hogy engedelmeskedjenek és maradjanak a háttérben.

Király vagyok, és úgy uralkodom felettük, hogy elérjék a tökéletes jóságot háromságos Szentségünk dicsõségére. Ahogy egykor tanítványaimnak mondtam, úgy mondom neked is: “Boldogok vagytok, ha megértitek ezt és így is tesztek.” 5 Jézusod, aki szeret téged. IC

 


1 a megértést
2 hollandiai és skandináviai találkozóim alkalmával?
3 hollandiai és skandináviai találkozóim alkalmával?
4 Jézus az utamba kerülõ megpróbáltatásokra gondol.
5 Jn 13,17.- Engedelmességben és megsemmisülésben, mint hõn szeretett lelkei: teljes alárendeltségben.

2014. augusztus 22. SZENTELD MAGAD AZ ÉN ÜGYEIMNEK!

1998. május 29.

Beszélnem kell lelkem elfojthatatlan fájdalmában, panaszkodnom kell lelkem keserûségében! Kérlek, jöjj, tekints rám! Megszüntetted velem a kapcsolatot? Gyökereim Benned vannak, csendemben most mégis azt mondom: “Az Úr biztosan haragszik rám, e napokban biztosan távol tart magától engem”. Világosságot keresek, hogy megértsem ezt, de csak sötétséget látok. Talán érzéketlen voltam jóságod iránt? Talán csalódást okoztam Neked vagy semmibe vettelek? Talán ellopta szívemet Tõled a Nap dicsõségének látványa vagy az égen haladó Hold fénye, amint kezem csókot dobott feléjük?

Hûséges jegyesem, engedd, hogy kiárasszam rád édes illatomat, és ne feledd, hogy én, Jézus Krisztus, Isten Igéje, mindig gondodat viselem. 1 Sok a hibád, de tudtam róluk, mielõtt üzenetemet jeleztem volna neked. Irántad való felmérhetetlen szeretetemben helyet adtam neked magamban, hogy azon a kiváltságos helyen olyan tökéletessé tegyem lelkedet, ahogy azt szentjeimtõl elvárom.
Ó Vassula, én vagyok a túláradó könyörület, a végtelen szeretet, és te még mindig oly kevéssé ismersz engem, galambom! Miért vannak ily sötét gondolataid rólam? Minden a tied, amim van, és mindörökre a tied. 2
Légy azért vidám és kímélj meg engem ettõl a felesleges kehelytõl! Ingyen kaptad az Élet szavát, ezért te is ingyen add tovább másoknak! Mûvemben van egy bizonyos módszer, ahogy látod, s én azt akarom, hogy tartsd be, amit tõlem tanultál, és tedd meg az én Nevemben, amit neked tanítottam! Senkitõl ne félj, amikor összegyûltök az én Nevemben, hogy kereszténnyé tedd ezt a kereszténységét feledõ nemzedéket! Mindaz, amit teszel, az én tiszteletemre és dicsõségemre lesz. Én most éppen építek. Én vagyok, aki az építést elvégzem, és jaj annak, aki azért nyújtja ki kezét, hogy lerombolja, amit én építettem! Szenteld magad most az én ügyeimnek és ne feledd, hogy közted és köztem nincs határ. Mindig veled vagyok, kedvesem. Megáldalak. IC


1 Jézus a hanyagságaimra és a hibáimra gondol.
2 Urunk e szavakat igen lassan és szomorú hangon mondta, hogy még mindig félreérti õt teremtménye, akinek isteni jóságában oly sokat adott.

Keresztények lemészárlása és futballjáték a „békéért” „Pápai” meghívó a vallások-közötti futballmeccsre

„Akik a békét összecserélik a kapitulációval, azok halálbiztos módszert találtak arra, hogy megsemmisítsék őket. És akkor még ez a meghívás is a futballmeccsre”, írta az olasz Chiesa e Postconcilio blog bejegyzője. Ha az ember nem tudná már, akkor csakis
rossz viccre gondolna, de sajnos mindez valóság. Csakúgy, mint a pompás személyes meghívó, melyeket Bergoglio nevében a nemzetközi futballsztároknak küldenek, miközben a világ minden részén keresztényeket űznek el otthonukból, mészárolnak le, erőszakolnak meg és terelnek rabszolgaságba.
A hivatalos meghívón Bergoglio képmása mellett jobbról-balról a fő szponzorok lógói láthatók. „Vérzik a szívem, amikor a pápaságnak eme kiárusítását látom”, jajong a Chiesa e Postconcilio egyik írója. „És arra is szolgál, hogy nézzünk szembe azzal a meztelen valósággal, ahogy a pápai hivatalt és méltóságot … redukálni akarják.”

Alessandro Gnocchi katolikus publicista a Riscossa Christiana weboldalon kemény hangú írást tett közzé, amelyben egy olvasó levelére válaszol, aki a Közel-keleti iszlám vér-orgiával kapcsolatban ezeket írta: „És mindezek láttán mit csinál a „hivatalos” egyházi oldal? Egy futballmeccset a »békéért«! Ott már mindenki kezd megőrülni? Vajon mekkora segítséget jelent a fanatikus mohamedánoktól üldözött keresztényeknek (ha egyáltalán egy is marad még közülük életben) tudni azt, hogy szeptember 1-én, miközben irtják őket, Rómában futballt fognak játszani „a békéért”. Ez az egész bizonyos nevetséges laicista liturgiákra emlékeztet engem, mint például a fáklyamenetekre a maffia ellen és hasonlókra. Sajnálom, de ez szabályosan undorral tölt el. Nem jut eszembe más kifejezés, amivel visszaadhatom az érzéseimet.”


Alessandro Gnocchi válasza:

„Nincs mit tenni: az új szuper-vallás semmit és senkit nem kímél. Nekem már nem voltak kétségeim a katolikus Egyház állapotáról, de azt még én sem tudtam elképzelni, hogy még a futball tönkretételéért is kidolgoztak egy programot, azon kevés komoly aktivitás egyikének a lejáratásáért, ami ebben a mi világunkban még megmaradt.
De Bergoglio pápa [?] idáig is előrenyomult. És nem véletlenül. Az új szuper-vallásnak, amiért ő teljes erőbedobással küzd, még nincs saját rítusa. Ugyan rendezett már néhány nagy eseményt az Eurovision és a Worldvision csatornáin, mint például legutóbb a Vatikánban megtartott találkozó a „békéért” a „katolikusok”, ortodoxok, zsidók és mohamedánok között, amire válaszként azonnal kitört a háború a zsidók és palesztinok között. [Figyelem: Az idézőjelek nem tőlem, hanem a szerzőtől származnak. Az én megjegyzéseim szögletes zárójelben vannak.] De rítusa még nincs. Ezért most ez a zseniális húzás, hogy a futballét vegyék át, ami világos szabályokon, saját nyelven és saját univerzális gesztusokon nyugszik. Ennél nem lehet hatásosabb eszköz.

A katolikus Egyház önpusztításának folyamatában ez a futballmeccs sokkal többet fog elérni, mint sok vallások közötti találkozó és még több ökumenikus locsogás. Egy taktikáról van szó, mely mindig sikeres volt, különösen, ha a béke iránti vágyat használják ki.
Amikor Macedóniai Fülöp meg akarta hódítani Athént, nem azzal kezdte, hogy a város polgárai elé állt, hogy meggyőzze őket, hogy az ő kormányzása alatt sokkal jobban élnének, hanem ennél sokkal meggyőzőbbet tett: Kihasználta Eubulos [athéni demagóg, az ő beszédeinek hatására kötötték meg Kr. e. 346-ban a gyalázatos békét Fülöppel] békepártját és Athén egyetlen kardcsapás nélkül hullott a macedónok ölébe. Az 1970-es években a Szovjetunió volt az, ami Nyugaton a békemozgalmakat támogatta, akik az ú. n. enyhülésért szálltak síkra – ez máig nem feldolgozott fejezete a történelemnek. Ezek a körök Nyugaton tömegesen terjesztették a propagandaanyagot, ami a »békét« gyakorlatilag a »kapitulációval« azonosította. Eközben magában a Szovjetunióban olyan propaganda anyagot terjesztettek a békéért, melyek a Vörös Hadsereg állig felfegyverzett katonáit ábrázolták.

Pontosan ez történik ma a katolikus Egyházban a bűntársak segítségével, mi több, fejének tökéletes egyetértésével. A sekrestyékben, a plébánia központokban, a katekizmusnál, a prédikációkban, az egyházmegyei dokumentumokban, a különböző dikasztériumok utasításaiban, a „pápa” [jobban mondva: Bergoglio] minden gesztusában egyre nyilvánvalóbban a kapitulációra szól a felhívás. Pontosan annak ellenkezőjére, ami más vallásokban a katolikus Egyházzal szemben történik.
Mindezek közepette csak abban reménykedünk, hogy legalább a futball megmenti magát. Én azonban nagyon félek attól, hogy »egy futballmeccsen a békéért« például egy szabálytalanságot szabadrúgás vagy tizenegyes helyett azzal büntetnek, hogy a vétlen játékost felszólítják, hogy a szabálytalankodónak tartsa oda a másik arcát is. Ha el kell dönteni, hogy a labda tényleg a kapuba jutott vagy sem, egy kerekasztalt hívnak össze, hogy a gólban elrejtett erőszakról disputáljanak. És természetesen nem szabad, hogy győztes legyen, ezért minden meccsnek döntetlenre kell végződnie.

Ez Bergoglio nagyszerű, új világa, Róma püspökének nagyszerű egyháza. És mindeközben tovább is keresztényeket mészárolnak le. De hát, kik vagyunk mi, hogy ítélkezzünk?

(forrás: www.katholisches.info – 2014. augusztus 21.)
http://katolikus-honlap.hu/1402/berg.htm

2014. augusztus 21. HARAGOM ÉPPOLY HATÉKONY, MINT MEGBOCSÁTÁSOM

1993. február 22.

„Fenyíts hát meg minket, Uram
de csak mértékkel,
nehogy haragodban megsemmisíts.” 1

Vassula, a hírvívõk sorra követik egymást, hogy megmondják a világnak; tartsanak bûnbánatot! Úgy nyilatkozom meg, mint azelõtt soha, hogy mindenkit visszahozzak a messzeségbõl magamhoz, és hogy kövessék parancsolataimat! Bármely pillanatban kialudhatna az a kis láng, amely e nemzedékben pislákol, ha nem lépnék közbe. Mind a mai napig nem akarnak hallani és hinni. Minél nagyobbnak gondolják magukat, annál kisebbek a szememben. Hogyan lehetnének tetszésemre, amikor akadályozzák Szentlelkemet? Ezt hallom tõlük: „Kinek van tekintélye elõttem?” „Elég vagyok önmagamban!” Nagy az én könyörületem, de szigorúságom éppoly nagy. Haragom éppoly hatékony, mint megbocsátásom.

Templomaim 2 ma közös alapon állnak a kufárokkal. Szentségemet felcserélték a Sátánnak adott elismeréssel. Azokról beszélek, akik elhagyták hitüket és hazugságot engedtek ajkukra tolulni, és most arra akarnak kényszeríteni mindenkit, hogy hagyja magát ezzel a hazugsággal megjelölni, és én belefáradtam abba, hogy elviseljem õket. Valamikor becsületesség élt házamban, mivel az én törvényem volt mindennapi kenyerük. De nézd, mivé lett most házam! Pusztasággá! Gyíkok és pókok tanyájává! Ó, de ennek véget vetek. Szívem összetört, gyermekem. Angyalaim félnek és remegnek attól az órától, amelyet eddig visszatartottam, és amely akkor következik be, amikor kiadom parancsaimat. Nem tudom elviselni újra meg újra Szent Édesanyátok könnye hullását, valahányszor Fiamat ismét keresztre feszítik. A ti nemzedéketek bûnei minden pillanatban a Kálváriára viszik Fiamat.

A világ együttesen és egyhangúan káromolja Szentlelkemet és az ég minden erõit. A világ nap mint nap kihív engem: „Nézd mivé lett a nagy Úrnak háza!” – mondják képmutatóan, miközben õk maguk rombolják le. Lelkem nem tudja tovább elviselni ismételten keresztre feszített Fiam sóhajtásait. Bár Fiam és a ti Szent Édesanyátok is igyekszik elpalástolni fájdalmát, az én fülem minden meghall. Nem olyan az én fülem és szemem mint az emberé, semmi sem kerüli el figyelmemet. Mivel nemzedéketek választott így, és nem én 3 a házamban lévõ lázadás lehozza rátok haragomat, és hamarosan a legsûrûbb sötétség zuhan rá a Földre. Ezt nem én választom, hanem ti. Én azt választottam, hogy irgalommal és szeretettel, könyörülettel és békével kiemeljelek benneteket sírotokból, de nézzétek, milyen sokan maradnak érzéketlenek ajánlatomra. Már semmi sem tud megérinteni benneteket. Kimerítettétek türelmemet.

És te, leányom, légy a visszhangom! Bármilyen keményen zaklatnak is téged, nem fogom megengedni nekik, hogy legyõzzenek. Ellenkezõleg, olyan leszel, mint a kard, amikor szavaimat kiejted. Emlékeztesd õket újra, hogy nem annak örülök, ha a gonosz és lázadó ember meghal, hanem annak, ha a gonosz és lázadó ember visszafordul, más útra tér, hogy megnyerje az életet. Ez a Föld, ahogyan ti ismeritek, hamarosan „elmúlik” 4 Elhatároztam, hogy meggyorsítom tervemet a nagy bûnök miatt, amelyeket nemzedéked elkövet. „Elmúlnak mindezek, … mint ócska köntös, úgy avulnak el.” 5 Ilyen módon fogom a bûn szennyét megsemmisíteni, és fel fogjátok ismerni, hogy kezdettõl fogva az én szent templomaim voltatok és bennetek élt az én Lelkem. Ó! Imádkozz és böjtölj azért a tûz-keresztségért ezekben az utolsó napokban! ÉN VAGYOK közel van hozzád.


1 Jer 10,24.
2 megértettem, hogy a lelkek
3 vagyis: ahelyett, hogy Isten békéjét választanánk, azt választjuk, hogy Isten büntetésén keresztül jussunk be az új korszakba,
4 vö. Zsid. 1,11.
5 vö. Zsid. 1,11.

Lysa TerKeurst: Tökéletes döntés nem létezik

„Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” Péld 3,6

Nemrég körbe kérdeztem az embereket Facebook-on és Twitteren: Szerintetek mi az elsődleges oka, hogy az emberek olyan nehezen tudnak döntést hozni?

A válaszok túlnyomó többsége valamilyen félelemre utalt:

– félelem az ismeretlentől

– félelem a tévedéstől

– félelem a bántástól

– félelem mások véleményétől

– félelem a visszautasítástól

– félelem attól, hogy valami jobbtól esik el

– félelem a helytelen döntéstől.

Megértem ezeket a félelmeket. Én is küzdök velük. És egy kis birkózás a félelemmel nem is árt. Segít, hogy elkerüljük a rossz döntéseket. Például, mivel a gyermekeim félnek mozgásszabadságuk korlátozásától, mindig betartják a hazajövetelek időpontját.

Az ilyen birkózás a félelemmel jót tesz. De előfordul, hogy annyira hatalmába kerít döntéshelyzetben a félelem, hogy teljesen lebénulok, nem tudok továbblépni. Épp valamilyen meghozandó döntés előtt állsz, és úgy érzed, a bizonytalanság gúzsba köt?

Én sokszor lecövekelek, mert egyre csak a lehetséges következményeket elemzem, és keresem a tökéletes megoldást. És ha nem sikerül rájönnöm, melyik a tökéletes, akkor úgy érzem, nem tudok mozdulni.

De ma már nem maradok ott, mert valamit megtanultam: tökéletes döntés nem létezik.

A tökéletesség illúzió.

Vannak jó döntések és rossz döntések? Hát persze. De életem mostani szakaszában már ritkán esem be a jó vagy rossz döntés vermébe. Inkább azon kapom magam, hogy két jó döntés közül keresem a tökéletest.

Hagyjam, hogy a lányaim tánciskolába járjanak, és ezzel elmaradjon aznap a közös családi vacsora? Vagy mondjak nekik nemet, mert a családi vacsorák fontosabbak? Íme két jó dolog, amik között dönteni kell.

Hagyjam, hogy a lányom összejöjjön azzal a 20 éves sráccal a gyülekezetből, vagy maradjon a barátság szintjén a kapcsolatuk? Mindkettő jó dolog.

Melyik a jobb?

A missziós útra menjek el, vagy a házasságról szóló konferencián tartsak előadást?  Mind a kettő jó.

Hagyjam ott a mostani munkámat, és vágjak bele abba a szolgálatba, amiről olyan régóta álmodozom, vagy inkább vigyek szolgálati lelkületet a meglévő munkámba? Két jó dolog.

A két jó közti választás napi szinten zajlik. De megsúgom neked, mialatt a tökéletes megoldást keresed: nincs olyan döntés, ami végül minden szempontból tökéletesnek bizonyul.

Addig, amíg Isten kedvére való döntést szeretnél hozni, nem tudsz hibázni, nem lesz a döntésed teljesen téves. És egyik sem lesz teljesen bámulatos.

Minden döntés a kettő keveréke.

Más szavakkal mondva, mivel nincs tökéletes döntés, nem kell lebénítson a félelem, hogy nem fogom az épp legjobb megoldást választani.

Még egyszer: Isten kedvében akarok járni ezzel a döntésemmel. Alapigénk, a Példabeszédek Könyve 3,6 azzal biztat, hogy ha mindenben Istent tartom szem előtt, akkor Ő egyengetni fogja az utamat. Bizalmamat azzal akarom bizonyítani, hogy meghozom az épp aktuális döntésemet: elfogadom, hogy semmi sem lesz mindenestül tökéletes.

Nincs tökéletes állás.

Nincs tökéletes iskola.

Nincs tökéletes házastárs.

Nincs tökéletes egyház/gyülekezet.

Nincs tökéletes módja a gyermeknevelésnek.

Nincs tökéletes döntés.

Ezekben mind lesz annyi tökéletlenség, hogy a jó és rossz valamilyen arányú keveréke legyen valamennyi.

Egy dolog biztos: az én tökéletlenségeim sosem múlják fölül Isten ígéreteit. Isten ígéretei nem attól függnek, hogy én jó döntést hozok, hanem attól, hogy Ő hogyan tud jót kihozni belőle.

 

Uram, bizalmam Benned nagyobb, mint félelmem a rossz döntéstől. Minden bizonytalanságomat leteszem most a Te kezedbe. Jézus nevében, Ámen.

 

Lysa TerKeurst: There Is No Such Thing as a Perfect Decision

Encouragement for today, 2014.08.21.

www.proverbs31.org

2014. augusztus 20. NEM VESZIK KOMOLYAN PRÓFÉTÁIMAT

1993. június 19.

Korszakról korszakra azt tanúsítod, hogy Te vagy a mi Megváltónk, Uram. Szeretetedben és irgalmadban Te magad váltasz meg minket. Ránk pazaroltad szeretetedet. Mindegyikünket nevünkön szólítottál. Szelíd Jézusom, Te újból eljössz a mennybõl emlékeztetni bennünket arra, hogy aki megtartja szereteted törvényét, Istenben fog élni, és Isten õbenne. Miért lázadnak oly sokan Szentlelked ellen és miért sértik meg õt? Miért viselnek oly sokan háborút ellened? Hogyan lehetséges, hogy az agyag, amelyet Te formáztál, ellenségeddé vált?Uram, miért engedted meg, hogy oly sokan elhagyjanak, letérjenek utadról, megkeményítsék szívüket, és ne féljenek Téged? Miért engedted meg a lázadóknak, hogy szentélyedet tiporják és utálatossá váljanak szemedben?

Vassula, mondtam neked, hogy elküldtem figyelmeztetéseimet különbözõ próféták által1, de nemzedékedben nem veszik komolyan prófétáimat. Legkevésbé sem törõdnek azzal, amikor ma az ég beszél. Alighogy szócsövemen keresztül egy szót kiejtek, máris rárohannak és keresztülszúrják. Pedig házamat a szegények, a nyomorékok, a vakok és a bénák fogják újjáépíteni. Az utolsóból lesz az elsõ, és az elsõbõl az utolsó. Közületek a legrosszabbak szemét és fülét nyitottam meg. Vakká és süketté tettem azokat, akik azt állították, hogy látnak és hallanak. Nevemet ismét tisztelni és imádni kell.

Gyermekem, ne merülj ki a velem töltött találkozások alkalmával! Még semmit sem láttál misztériumaimból, teremtmény! Ezért ne fogjon el a félelem, amikor ily módon látogatlak meg…! Térj be most Sebeimbe! Veled vagyok üdvösségedért és mások üdvösségéért.

 

 


1 Fatimában és a Garabandalhoz hasonló más helyeken?


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]