2014. június archívum

Szigor Oroszországban

Az orosz rendőrségnél betiltották a rövid szoknyát, miután egyre rövidebb és rövidebb lett. Egy uniformis pedig nem lehet túl szexis. Lássuk, tényleg kilátszott a rendvédelem popója?
Persze mihez képest rövid az orosz rendőrnők szoknyája? Mindenesetre a közvélemény nyomására az orosz belügyminisztérium betiltotta a túl rövid szoknyát és további módosításokat is eszközölt a rendvédelem ruházatának szabályain.
Azzal indokolták a lépést, hogy az első dolog, amit látni egy rendőrön, az az egyenruha, amelynek így tisztának és rendezettnek kell lennie, hogy méltóképpen ellássa a szerv a feladatát. Ezért nagyobb figyelmet fordítanak ezentúl az állomány megjelenésére.
De nem csak a nők szoknyái rövidülnek, hanem a férfiak ingujjai is. Hogy ilyen ne fordulhasson elő többé, naponta ellenőrzik majd, ki mit visel szolgálatban.
Itt egy fénykép, amely állítólag az orosz rendőrnők egy csoportját mutatja – nem csoda hát, hogy ilyen sok a szabálysértés az országban, ki ne akarná, hogy igazoltassák és megmotozzák?

(Forrás: ma.hu)
a

2014. június 30. SZEMBEFORDULHAT-E ÖNMAGÁVAL A SÁTÁN?

1989. január 13.

Jézus? Mostanában azt mondta nékem egy pap, hogy mûved, amelyet nekem adsz, az írás módja miatt spiritizmusra utal.
Kérlek segíts!

Vassula, segítek neked. Dicsõség legyen Istennek, mert megszabadított téged a gonosztól. Mindazokat, akik kételkednek és mindenféle rágalommal illetnek téged, emlékeztesd Szentírásban leírt szavaimra: “A jó fa jó gyümölcsöt terem” 1 .

Béke, Vassulám! Örvendezz, amikor az emberek rosszul bánnak veled és üldöznek, mert nagy lesz a te jutalmad a mennyben! Kedves, azoktól akik azt állítják, hogy ezek a mûvek nem tõlem, az Úrtól valók, hanem spiritizmus és okkultizmus révén jöttek létre, ezt kérdezem: Szembefordulhat-e önmagával a Sátán? Ha szembefordul önmagával, hogyan állhat fenn országa? 2 Kegyelmem veled van, gyermekem, de õk nem értették meg.

Uram, azok, akik vádolnak engem és megítélnek, mielõtt elolvasnák az üzeneteket vagy találkoznának velem, azt sem akarják elhinni, hogy sokan megtértek üzeneted által. Nem hisznek nekem!

Mert fülük ugyan van, de nem hallanak. Vassula, az idõk kezdete óta mindig küldtem prófétákat, de sokat megöltek és üldöztek. Az emberek nem változtak. Én, az Úr mondom ezt: Ha valaki nyilvánosan tanúságot tesz mellettem az emberek elõtt, én magam is tanüságot fogok tenni mellette Isten angyalai elõtt. De ha valaki megtagad engem az emberek elõtt, én is meg fogom õt tagadni angyalaim elõtt. Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem gyûjt velem, szétszór. Valamennyi nemzedéknek kijelentem, hogy mûveim soha nem érnek véget. Az én Lelkem valóban közöttetek van. Örökké tartó szeretettel szeretlek benneteket, és ezért a nagy szeretetért nem akarja Szentséges Szívem, hogy elessetek. Ismerjétek fel mûveimet! Különböztessétek meg a lelkeket! Az Írás azt mondja: Az, aki prófétál, az emberek épülésére, buzdítására és vigasztalására beszél. 3

Szent Szívem, amelyet annyira félreértettek, tele van szeretettel és irgalommal. A ti korszakotok halott, de én, aki a Feltámadás vagyok; újból életre fogom kelteni. Imádkozz azokért a papokért, akiknek fülük van, de hallani nem akarnak. Irántuk való szeretetem ~y, de éppen olyan nagy a szenvedés és a bánat is; amit nekem okoznak… Oszd meg velem keresztemet, gyermekem! A küzdelem még nem múlt el. Én, az Úr, veíed-vagyok mindvégig. Mi?

Igen Uram.

Ketten?

Igen Uram, mindenkor és mindörökké, ámen.

1989. január 16

(Január 16-án meghívtak az Egyházak Világtanácsába, hogy találkozzak Damaskinos metropolitával. Hallani és tanulmányozni akarta az üzenetet. Jézus éppen az ökumenikus ünnepi imahéten küldött oda. Ez jel. Az ünnepet január 18-án tartották, ami Szent Péter székfoglalásának ünnepe és az én születésnapom is. Még emlékszem, hogy 1987. május 20-án – amikor még egyetlen pap sem támogatott engem, és aki ismert és támogatott, az mindössze néhány barátom volt -, elkeseredtem, amikor Jézus az Egyházról és eljövendõ egységérõl diktált nekem. Azt kérdeztem, hogyan éri el ez az üzenet a megfelelõ embereket, mivel én kívülálló vagyok és Ázsiában élek. 4 Jézus egyszerûen azt mondta, hogy “El fogyja érni õket!” 5 Megértettem, hogy az “El fogja érni õket”most, január 16-án teljesedett be. Az már más kérdés, hogy visszautasítják-e az üzenetet, vagy sem.)


1 Mt 7,17
2 Mt 12,26
3 1 Kor 14,3-4
4 Hozzá kell tennem, hogy abban az idõben nem volt még tudomásom az Egyházak Világtanácsáról.
5 1987. május 20-i üzenet I. kötet.

a

Az el nem követett hibák által elkövetett hibák

„Úgy tanuljuk meg, hogyan szedjük össze magunkat az esés után, ha elesünk. Akik soha sem engedték meg maguknak, hogy elessenek, valójában elveszítették az egyensúlyukat, noha nem ismerik ezt fel.” (Richard Rohr, Emelkedő zuhanás – az emberélet két felének lelkisége)
Nem az elesés a cél, hanem annak a képességnek a felismerése, hogy fel tudunk állni, miután elestünk. Egyre több olyan szülőt ismerek, akik nem rohannak kezüket-lábukat törve, ha a gyermekeik elesnek. Először furcsálltam, mert azt gondoltam, ilyenkor oda kell szaladni, és megvigasztalni a gyereket. Aztán megfigyeltem a gyerekeket, hogy hogyan reagálnak szüleik viselkedésére. Elesnek, felnéznek, majd amikor azt látják, hogy édesanyjuk, vagy édesapjuk úgy néz rájuk, mintha nem történt volna semmi, mintha ez a világ legtermészetesebb történése lenne, nevetnek egyet, majd felállnak és tovább rohannak. Rájöttem, hogy valóban az a világ legtermészetesebb történése, hogy az ember elesik. Majd ezt követően az, hogy feláll, leporolja magát, és tovább végzi azt, amit eddig is.
Régebben csak olyan szülőket ismertem, akik agyon kényeztették a gyerekeiket, és minden kis gikszert túlreagáltak. A gyerek, miután elesik, és felnéz az édesanyjára vagy az édesapjára, és azt látja, hogy az kétségbe van esve, és rohan kezét lábát törve, hogy megvigasztalja kis porontyát, a gyerek jogosan fogja azt hinni, hogy valami tragédia történt, és most sírnia kell. Nem a szülő alkalmazkodik a gyerekhez, hanem a gyerek alkalmazkodik a szüleihez. Annyira kézenfekvő szabály, mégis épp fordítva neveljük a gyerekeinket. A gyermekem viselkedésem tökéletes lecsapódása. A gyerekbe mélyen beleivódik, hogy elesni nem jó! Elesni tragédia. Ha elestünk, arra az a környezetünk reakciója, hogy sajnálnak és megvigasztalnak. Ha elestünk, felsegítenek. Ha elestünk, azzal rosszat teszünk azoknak, akik „vigyáznak ránk”, magyarán: nem szabad elesni. Gondoljuk csak végig ezt az egész filozófiát az elesés körül, és nem kizárt, hogy megtaláljuk magunkat benne!
Szóval kikerülhetetlen az elesés, és soha nem is az elesés mellett kardoskodtam, és egy szerző sem, aki ezt a mély bölcsességet felfedezte, és akiknél én magam is rádöbbentem erre a egyszerű szabályszerűségre. Nem az az evidencia, hogy az ember nem esik el soha, hanem az a TÉNY, amire mérget vehetsz, hogy el fogsz esni. Semmi nem fog sikerülni elsőre. És EZ NORMÁLIS. Így van rendjén. Az emberek többsége elakad ott, hogy megpróbál nem hibázni. És ha hibázott, elkezdni addig ismételni azt, amiben hibázott, hogy erre pazarolja el az értékes éveit. Végül az élete nem lesz más, mint egy hiba kijavítására tett próbálkozás. Pedig nem a hiba elkerülése, és nem a hiba kijavítása a cél (ami szintén arra tett kísérlet, hogy kikerüljük a hibát, ha másként nem, másodjára…), hanem az a cél, hogy megtanuljunk felállni, ha elestünk. Megtanuljunk felállni úgy, hogy nem sajnáljuk magunkat. Ha fáj, jelezzük. Ha nagyon fáj, sírjunk. Ha nem fáj, menjünk tovább. Mert elesni a világon a legtermészetesebb dolog. Tévedni emberi dolog. Közhely, de mégis! Nem ragadhatunk le ott, hogy most mi lesz, mert elestem. És nem gyökerezhet a földbe a lábunk, hogy mi lesz, ha elesem.
Mennünk kell. Hibázni fogunk. Lesz, ami elsőre sikerül, más dolgok talán soha. És lesznek dolgok, amelyeket úgy tanulunk meg, hogy talán már le is mondtunk arról, hogy egyszer menni fog. De felállunk, és újra megpróbáljuk.
Hadd meséljek el egy példát az életemből. Gyerekkoromban nem voltam egy eleséskerülő gyerek, ez az eleséskerülés inkább húszas éveim első felében jellemezett. Amikor biciklizni tanultam, egyszer nem sikerül bevennem az udvarunkon elég jól a kanyart, és mesébe illően akkorát tanyáztam a falon, aminek egyenesen nekiszáguldottam, hogy visszagondolni is fáj. Nem volt ott senki, megnéztem, egyben vagyok-e, a bicaj egyben van-e, majd újra felültem, és a következő alkalommal már nagyjából sikerül az a kanyar is. Bár nem hiszem, hogy van még egy olyan tevékenység, ami annyi sebet okozott nekem, mint a bicajozás, mégis nagyon, de nagyon szerettem bicajozni és így van ez mind e mai napig.
Azt hiszem, így kellene hozzáállnunk az életünk minden területéhez, és elengedni azt a rögeszménket, hogy lehet elesés nélkül előre jutni. Amit tanulsz, abban hibázol, és mivel mindent tanulás által sajátítunk el, mindenben hibázhatunk. Ami elsőre sikerül, abban talán másodjára hibázunk.
Engedd meg magadnak, hogy eleshess, és amikor elestél, nézd meg, egyben vagy-e, majd élvezd, hogy most azt gyakorolhatod, hogyan kell felállni, és tovább menni. Ez a folyamat az életünk.
(Szikszai Szabolcs, ujragondolo.hu
a

A legfontosabb szó a gyereknevelésben

Olyan nagyon sok könyv és cikk jelenik meg arról, hogyan jó, érdemes gyerekeket nevelni. Szerencsére. Mert így van választási lehetőség a szülők előtt, hogy a saját szájízük szerint válasszák ki azt a nevelési szemléletmódot, amiben el szeretnének mélyülni, ami szerint szeretnének a családjukban élni. Mégis azt gondolom, van néhány olyan  univerzális “szabály”, ami minden módszer alapjául szolgál. És ha csak egy szót kéne kiválasztanom, amit minden szülőnek a szívébe súgnék, az az lenne: bízzál.
Bízzál benne, hogy a sok éjszakai virrasztásnak meg lesz az eredménye.
Bízzál benne, hogy a sok együtt olvasott mese eredményeképpen a jó és a rossz mélyen beágyazódik a gyereked személyiségébe.
Bízzál benne, hogy a tomboló dackorszak ellenére, mire nagyobbacska lesz a gyereked, kompromisszumképes lesz.
Bízzál benne, hogy nem a kortárs barátok heccelései, hanem a családban mélyen megalapozott szabályok lesznek a mérvadóak a tinédzserkorban.
Bízzál benne, hogy tudja a gyereked, ne a média által sugallt tökéletes testet akarja elérni, hanem szeresse a sajátját, mert ezt a hozzáállást tapasztalta otthon maga körül.
Bízzál benne, hogy tudja a gyereked, mikor éhes és mikor nem.
Bízzál benne, hogy tudja a gyereked, mikor fázik, mikor van melege.
Bízzál benne, hogy lehet a gyerekednek akkor is igaza, ha más véleményen van, mint te.
Bízzál beenne, hogy a családban tapasztalt, ki nem mondott mintákat magáévá teszi.
Bízzál benne, hogy a gyereked fejlődési üteme jó – még akkor is, ha más, mint a többieké.
Bízzál benne, hogy rájön, miért érdemes tanulni.
Bízzál benne, hogy minden nehéz időszaknak vége lesz egyszer.
Bízzál a gyerekedben, még akkor is, ha összevesztek.
Bízzál benne, hogy feltárhatod a gyereked előtt az őszinte érzelmeidet.
Bízzál benne, ha a gyereked tárja fel előtted az őszinte érzelmeit.
Bízzál a gyerekedben még akkor is, ha nemet mond.
Bízzál a gyerekedben még akkor is, ha begubózik előtted.
Bízzál benne, hogy ha igazán szüksége van rád, hozzád fog fordulni segítségért.
Bízzál benne, ha a véleményedet kéri.
Bízzál benne akkor is, ha nem kéri a véleményedet és a saját feje után akar menni.
Bízzál a gyereked ítélőképességében.
Bízzál a gyereked ízlésében.
Bízzál a gyereked emberismeretében.
Bízzál a gyereked alkotó energiáiban.
Bízzál a gyereked tehetségében.
Bízzál a gyereked egyedülálló és megismételhetetlen személyiségében.
Bízzál a gyerekedben.
Bízzál saját magadban.
És bízz benne, hogy mindig van holnap, amikor újra próbálkozhatsz.

(Hanula Erika, csupaszivmagazin.hu)

„Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Egyházban”

P. Trauner prédikációja SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK ünnepére
Budapest, 2014. június 29. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében
Szeretett testvéreim az Úrban,
„O Roma felix…” – „Ó boldog Róma, melyet két fejedelem avat ma szentté drágalátos vérivel.” (Egy matutinumokon és vecsernyéken imádkozott himnuszból)
Szent Anyánk, az Egyház, folyamatosan aratja le a megváltás gyümölcseit, amikor megünnepli a Pünkösd utáni napokra eső számos főünnepet:
1. Úrnapja a Legméltóságosabb Oltáriszentség, az isteni szeretet szentsége megalapításának kegyes emlékét idézi, ezt a rendkívüli ajándékot, amit Isten alapított számunkra, hogy az Ő isteni testével és vérével táplálhasson minket.
2. Jézus Szentséges Szívének ünnepe, amit Úrnap nyolcada utáni pénteken külön ünneppel ülünk meg, és amiről az év minden hónapjának első péntekjén is megemlékezünk, az Isten kedve szerint való szeretet vágyakozására tanít bennünket; az Isteni szeretetre (caritas), mellyel az Urunk által megígért mennyei életet várjuk: „caritas non deficit” –, arra a szeretetre, ami alapvetően ugyanolyan lesz a mennyben is, mint amilyen most keresztény szívünkben! Csak itt lent a földön még tökéletlen, de a mennyben tökéletes lesz. „Quis sic amantem non redamet?” – „Ki ne szeretné Őt, aki annyira szeretett minket?”
3. Keresztelő Szent János születésnapjának ünnepe: Keresztelő Szent János az egyetlen szent, akinek földi születésnapját is megünnepli az Egyház Urunk Jézus Krisztus és a Boldogságos Szűzanya születésnapján kívül. (Halálát, lefejezését augusztus 29-én ünnepeljük.) Ennek oka, hogy Keresztelő Szent János élete és küldetése nagyon bensőséges kapcsolatban van Urunk Jézus Krisztus küldetésével: ő a Messiás hírnöke, előfutára.
4. Jézus Krisztus Legdrágább Vérének ünnepe (július 1.) arra emlékeztet bennünket, hogy „nagy áron vétettünk meg” (1 Pét, 1 Kor) a bűn rabszolgaságából és a pokol örök büntetéséből. A lelkünkért adott égi kincs kizárólag haldokló Urunk átdöfött oldalából származik.
Mindezen ünnepeket Szent Péter és Pál apostolok, azaz az apostolok két fejedelmének ünnepe köti össze – amit Isten gondviselésének hála ma ünneplünk. Azért van ez így, mert az Egyház az az intézmény, amire Krisztus a kinyilatkoztatását, a hitletéteményt bízta, és egyúttal mennyei királyságának kulcsait is! Ezért nincs üdvösség az Urunk Jézus Krisztus által alapított Egyházon, az egy, szent, katolikus, apostoli és római Egyházon kívül.
Ma olyan emberek (úgynevezett „teológusok”) vesznek körül bennünket, akik azt mondják, hogy az Egyház „láthatósága” a legfőbb kérdés: azt mondják, hogy lehetetlen, hogy az Egyháznak nélkülöznie kelljen a püspöki hierarchiát és a pápát, mert akkor az Egyház többé már nem lenne „látható”. – Ez óriási tévedés, és nagyon súlyos következményekkel járó hiba. Mert az Egyház láthatóságát valójában ezek a tulajdonságok alkotják: egység, szentség, apostoliság és katolikusság (és rómaiság). Ezek a kritériumok azok, amik alapján a Krisztus által alapított Egyházat minden jóakaratú ember felismerheti.
A Hiszekegyben nem ezt mondjuk: „Hiszek a látható Egyházban”, hanem azt, hogy „Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Egyházban”!
A mostani válság egyik legfontosabb figyelmeztetése, hogy nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mit is jelentenek a különböző emberek által használt szavak. Gyakran nem jelentenek semmit, értelmetlenek, és félrevezetnek bennünket a hit megértésében.
Az Egyház – egyéb tulajdonságai mellett – apostoli.
Erős talajra, örökkévaló alapra alapították: az apostolokra, akik között Szent Péter és Pál „fejedelmek”, tehát vezérek, a legfontosabb apostolok. Miért? Mert Szent Péter Krisztus személyes képviselője („Tu es Petrus…”), és az ő utódai Róma püspökeként egyetemes joghatósággal rendelkeznek, ők Krisztus Helytartói. Szent Pál a „népek apostola”, ő különleges módon választatott ki, a többi apostol után, Krisztus mennybemenetele után. Saul eredetileg buzgó zsidó, farizeus, Gamaliel tanítványa volt, a törvény doktora; mielőtt Isten kegyelméből Pál lett. Ő arra kapott különleges hivatást, hogy mindenki számára világossá tegye, hogy Krisztus által nem csak a zsidók nyerték el a megváltást, hanem az összes többi nemzet is. (A „pogány népek”, azaz a nem zsidók is.) A zsidók számára ennek megértése és elfogadása nagy nehézséget jelentett, és Szent Pál összes állhatatosságára szükség volt ahhoz, hogy meggyőzze őket Isten akaratáról.
Az Egyház apostoli.
Ez azt is jelenti, hogy Urunk az egész hitletéteményt az apostolokon keresztül, és csakis rajtuk keresztül adta a világnak. Az ő feladatuk volt, hogy a Szentlélek segítségével az igazságot továbbadják az utódaiknak, és így tovább – amit ők hűen meg is tettek.
Az apostoloknak általános joghatóságuk volt: akármerre jártak igét hirdetni, mindenhol megalapították a helyi egyházat. De csak Szent Péter római utódai (Szent Péter először Antióchia püspöke volt, és csak később lett Róma püspöke) örökölték az általános joghatóságot. A többi apostol utódai csak az Egyház egy részét vezették, Róma püspökétől, azaz a pápától függve.
Minden apostol ugyan Krisztus tanításának megfelelően; de saját módján ünnepelte a liturgiát, mégis, az összes rítus közül a Szent Péter által Rómában ünnepelt rítus vált uralkodóvá az Egyházban. (Manapság nagyjából 16 katolikus rítus létezik.)
Teljesen nyilvánvaló, hogy az Egyház négy ismertetőjegye (hogy egy, szent, katolikus és apostoli) szoros kapcsolatban áll egymással. Első helyen a tanítói tekintély áll („tanítsatok minden nemzeteket”), és ezt nem lehet elválasztani a megszentelő és kormányzó hatalomtól („megkeresztelvén őket…; tanítván őket megtartani mind, amiket parancsoltam nektek”).
Micsoda egy püspök? Micsoda egy pápa?
– Ők mind az apostolok törvényes utódai, ha érvényesen lettek püspökké szentelve. (Pápai vagy bíborosi „felszentelés” nincs; a szentségek szempontjából nézve a pápa is „csak” püspök, Róma püspöke.)
– Ők a tanítók, akik garantálják a hit sértetlenségét, ami nélkül lehetetlen Istennek kedvére tenni. (Vö. Zsid 6) A hit ezen továbbadása az Egyház és püspökeinek első számú előjoga. Az igaz hit oktatása nélkül minden más semmis; vele együtt viszont minden elnyeri megszentelő értelmét: a papi hatalmat ily módon gyakorolják gyümölcsözően. Ekkor jogosan gyakorolja a kormányzó hatalmat (a szó szoros értelmében vett tekintélyt), mert az Egyház emberekkel dolgozik, akik társas lények, és szükségük van arra, hogy feletteseik kormányozzák és vezessék őket, akiknek szintén vannak feletteseik. (Ha valakit az igazi Egyházon kívül keresztelnek meg, akkor megkapja ugyan a szentséget és a keresztség jelét, de nem részesül a szentség kegyelmében.)
Mindennek csak ebben a teológiai sorrendben van értelme. Mivel ma olyan világban élünk, ami mindent a feje tetejére állít, ügyelnünk kell rá, hogy tisztázzuk a gondolatainkat, főleg, ha az Egyház tanításáról, teológiáról van szó. A teológia alapját pedig a filozófia képezi, ami a bölcsesség szeretete – azaz az igazságnak megfelelő gondolkodásmód.
Az Egyházat Krisztus az apostolok szilárd talapzatára alapította. Megkapták a hitletéteményt a bátor, de még gyenge szívükbe. Ahogy megerősítette őket a Szentlélek eljövetele, aki eszükbe juttatott mindent, amit Krisztus korábban tanított nekik, hirdetni és védelmezni kezdték a kinyilatkoztatott igazságot, Isten szavát, rendületlenül, egészen a vértanúságig. A lelki kincseket az utódaikra hagyományozták, és ezáltal nekünk is megvan a lehetőségünk arra, hogy Isten méltó gyermekei lehessünk az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban. A szent apostolok iránti rajongásunknak minden nap erősödnie kell, hogy végül olyan erős legyen, amilyen erős volt a katolikusok szívében az idők folyamán mindig is. Egyedül az apostolokon keresztül kaptuk mindenünket, amink van; ők – a Boldogságos Szűz Mária által megerősítve és vezetve – alapították meg az Egyházat az egész világon.
Tartsuk meg híven, amit átadtak nekünk.
Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Apostolok Királynője, könyörögj érettünk.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

A prédikáció egy előadásra támaszkodik, melynek kijelentései összefoglalva így hangzanak:
Krisztus az Egyházat az apostolokra alapozva alapította meg.
Senki nem fektethet le a már lefektetettől eltérő, új alapot.
A valódi Egyház
– Egy (a hitben, a liturgiában, a monarchikus hierarchiában);
– Szent (a tanításában és törvényeiben, az alapítójában és tagjaiban);
– Katolikus (azaz, egyetemes, arra hívatott, hogy az egész világon elterjedjen, megfelelő arra, hogy minden nemzetből és nyelvből tagjai legyenek);
– Apostoli (lásd alább) és
– Római – ez az ötödik „jegy” a 19. századi dogmatikai tanítások (pápai tévedhetetlenség, I. Vatikáni Zsinat) hatására vált egyre világosabbá.
A katolikus Egyházon kívül nincs üdvösség.
Az apostolok kapták meg a Kinyilatkoztatás teljességét (a hitletéteményt), és a mennyország kulcsait.
Szent Péter az Egyház központját Rómába helyezte. (Először Antióchia püspöke volt.) Utódai a pápák, Krisztus Helytartói, akiknek általános joghatóságuk van az egész Egyházban (tanítói, megszentelő és kormányzó hatalom), és szigorúan monarchikus módon kormányoznak.
Az apostolok többi utódjának (a püspököknek) csak korlátozott hatalmuk van az Egyház felett, Krisztus Helytartójának akaratától függően. Az ő kormányzásuk is monarchikus, az isteni törvény szerint.
Az egyház hármas hatalmának határozott és szükségszerű sorrendje van:
– Az első a tanító tekintély (mert csak a kinyilatkoztatott Igazság megismerése és elfogadása teremti meg a kapcsolatot Isten és a lelkek között, a hit erénye által);
– Ezt követi a megszentelő hatalom (mert természetfeletti céljainkat nem érhetjük el természetfeletti eszközök nélkül, pl. a szentségek, a szentmiseáldozat, imádság és önsanyargatás);
– Az utolsó a kormányzó hatalom (mert az embernek társadalmi struktúrákban kell élnie, és ezért szükség van szabályokra, törvényekre, parancsokra).
Krisztus mondta: „Elmenvén tehát, tanítsatok minden nemzeteket, megkeresztelvén őket (az Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek nevében..); tanítván őket megtartani mind, amiket parancsoltam nektek.”
Nyilvánvaló, hogy ha az első hatalom hiányzik, akkor a többit sem lehet semmiképpen jogosan gyakorolni. A katolikus Egyházban a tekintély mindig is az igaz hit tanításától függ, és attól is kell függenie. Különben leválasztódna magáról az igazság és a kegyelem forrásáról.

Ahogy Mária, Isten Szűz Anyja a születő Egyházat vezette és megerősítette, ugyanúgy meg tud és meg is fog tartani bennünket a jelen kor zűrzavarában és súlyos veszélyei közepette is.

http://katolikus-honlap.hu/1402/trauner.htm

„Tu es Christus, Filius Dei vivi” – „Tu es Petrus, et super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam”

P. Zaby Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén mondott prédikációjának összefoglalója

2014. június 29. „Amikor Jézus Fülöp Cézáreájának vidékére érkezett, megkérdezte tanítványait: »Kinek tartják az emberek az Emberfiát?« Azok így válaszoltak: »Van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, van, aki Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.« Jézus tovább kérdezte: »Hát ti kinek tartotok engem?« Simon Péter válaszolt: »Te vagy Krisztus, az élő Isten fia.« Erre Jézus azt mondta neki: »Boldog vagy Simon, Jónás fia! Nem test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. S én azt mondom neked: te Péter vagy, és én erre a kősziklára építem egyházamat és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyország kulcsait. Amit megkötsz a földön, megkötött lesz a mennyben is, és amit föloldasz a földön, a mennyben is föloldott lesz.«” (Mt 16,13-19)

„Étkezés után Jézus megkérdezte Simon Pétert: »Simon, Jónás fia, jobban szeretsz engem, mint ezek?« »Igen, Uram, felelte, te tudod, hogy szeretlek.« Erre így szólt hozzá: »Legeltesd bárányaimat.« Aztán megkérdezte: »Simon, Jónás fia, szeretsz engem?« »Igen, Uram, felelte, te tudod, hogy szeretlek.« Erre azt mondta neki: »Legeltesd juhaimat.« Majd harmadszor is megkérdezte: »Simon, Jónás fia, szeretsz engem?« Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: szeretsz engem? És csak annyit mondott: »Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged.« Jézus erre azt mondta: »Legeltesd juhaimat.«” (Jn 21,15-17)
Egy tárgyat valaki kétféleképpen birtokolhat: vagy maga készítette, és akkor az övé, csinálhat vele, amit akar; vagy megvásárolta, akkor is az övé, ő az egyedüli birtokosa, és megint csak csinálhat vele, amit akar.
Jézus, az élő Isten Fia, aki által Isten a világot teremtette – következésképpen minden, ami van, Jézusé. De nemcsak azért Jézusé minden, mert ő „csinált mindent”, hanem ráadásul még azért is, mert meg is vásárolta: saját vérével vásárolt meg mindent. Jézus tehát a szikla, akin minden nyugszik, elsősorban Egyháza.
És akkor ezt az Egyházat, a saját Egyháza feletti teljhatalmat átruházza Péterre. Elképesztő aktus! Ezzel Péter s utódai egyszer s mindenkorra Krisztus Helytartói lesznek, akik fölött egyedül az isteni törvény áll, akiket egyedül Isten vonhat felelősségre, akiket egyedül Isten ítélhet meg.
A pápát a földön senki nem ítélheti meg, a pápára még az egyházjog sem vonatkozik. Ő a liturgia, a hit, a jog, egyáltalán minden teljhatalmú ura. Csak Krisztusnak tartozik számadással (Neki viszont mindenben és teljesen).
Sőt, a pápa nem csak az Egyház feje, hanem ő a világ leghatalmasabb embere, nem az amerikai elnök, vagy a német kancellárasszony, hanem a római pápa, Péter utóda, Krisztus Helytartója!
De mivel „érdemelte” ki Péter ezt a nagy méltóságot, vagy jobban fogalmazva, mit tett ő, ami után Jézus Egyháza sziklájává tette?
Két dolgot: 1) Jézust, az Emberfiát az élő Isten Fiának, azaz Istennek vallotta meg; 2) Biztosította szeretetéről, és alázatosan megvallotta, hogy Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged.
Egyúttal Jézus azt is pontosan elmagyarázza, mit ért az iránta való szeretet alatt: „Aki ismeri és megtartja parancsaimat, az szeret engem.” (Jn 14, 21) Azaz a szeretet elsősorban nem érzelem, hanem az akarat aktusa. Ami követői számára azt jelenti, hogy életüket az Ő parancsai, törvényei szerint rendezik, naponta bizonyságot tesznek erről tetteikkel, naponta meghozzák azokat a kis áldozatokat, szeretet-bizonyítékokat, amire képesek. János Evangéliumának 14, 15,16,17 fejezetei mind erről a szeretetről szólnak, ezt teszik világossá.
Jézus a fő pásztor, a legjobb pásztor, aki csakis olyan valakire bízhatta saját juhait, akiről tudta, hogy – utána a lehető legjobban – szereti azokat, és gondoskodik róluk. Csakis olyan valakire, arra a sziklára építhette Egyházát, akiről tudta, hogy hite rendületlen, azaz Őt Istennek tartja, és ennek megfelelően kormányozza Egyházát. Akiről tudta, hogy miután megerősödik a Szentlélektől, képes lesz hite szilárdságával apostoltársait is megerősíteni a hitben.
Ezzel az aktussal Péter lett az Egyház feje. Az Egyház ott van, ahol Péter van. Az Egyház maga is „erős vár”, de Péter utódai, a pápák nem rajta nyugszanak, hanem fordítva, az Egyház nyugszik a mindenkori pápán. Amit ő parancsol, azt kell hinnie és tennie minden katolikusnak, ettől lesz valaki egyáltalán katolikus. Aki nem teszi és hiszi, amit a pápa előír, az nem katolikus.
A Jézusban, mint az élő Isten Fiában való hit és a Jézus iránti tökéletes szeretet: ez a két legfőbb dolog, ami a pápát pápává teszi. Az első három évszázad minden pápája vérével tett tanúságot Jézus mellett, őket szentként tiszteljük. Aztán kb. 600-ig megszakításokkal ugyan, de még mindig éltek szent pápák. Később egyre ritkábbak lettek, a pápaság a római matrónák hatalma alá került. Ennek oka a szeretet kihűlése volt.
A második évezredtől ezért adott Isten olyan szenteket az Egyháznak, mint Szent Ferenc és Szent Domonkos, hogy a szeretet ismét fellángoljon. Ezért parancsolta meg kiválasztottjai által az Oltáriszentség, Szentséges Szívének külön ünnepeit, a cél mindig az volt, hogy a szeretetet újra fellobbantsa. Ez egy időre sikerült is, de aztán az ember rosszra való hajlama megint felülkerekedett. Megjelent a nominalizmus, aztán a reneszánsz a humanizmussal, majd a protestantizmus. Ennek eredményeképpen pedig a janzenizmus, a gallikanizmus, a modernizmus. Ahogy hűlt a szeretet, úgy ritkult a szent pápák száma.
Végül eljutottunk a II. Vatikáni Zsinatig, ahol a szeretet eltűnése már magában a hitben is megfogalmazódott, sőt, dokumentumba foglaltatott, mégpedig elsősorban a vallásszabadságban, ahol Péter vallomása: Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia – megtagadtatott. Péter vallomását a mai „pápák” egyszerűen visszavonták, amivel megszűntek Péter utódai lenni. Azt a vallomást, azt a feltételt, alapkövetelményt, ami Pétert az Egyház sziklájává, Krisztus Helytartójává tette, korunk fehér ruhát viselő római elöljárói egyszerűen visszavonták!
Ez korunk alapvető és mindenek előtt álló problémája: Nincs pápa! Nincs, aki a katolikusokat vezesse, erősítse, védelmezze, a juhoknak parancsoljon, a bárányokat szeresse. Hogy lehet azt mondani, hogy ezzel a kérdéssel nem kell foglalkozni? Egyedül ezzel kell foglalkozni, ha ez megoldódna, minden más is megoldódna!
Ennek egyik legnagyobb bizonyítéka, hogy a katolikus egyházban, az „egység” közösségében (katolikus az, amit mindenütt, mindenkor, mindenhol hittek) ma nincs két ember, aki ugyanazt hiszi, akinek egy vallási kérdésben ugyanaz lenne a véleménye!
Ezért ostobaság az is, amikor egy „tradicionalista” pap a szentmisét „una cum tuo Papa Francisco” mutatja be. Hogyan lehetne ő egységben a zsinati pápákkal, ma Bergoglio-val, akik, aki ökumenikus misét mutat be? Hogyan lehetne egységben a zsinati pápákkal, ma Bergoglio-val, amikor az felfüggesztette őt, még a mise bemutatására való engedélyt is megvonta tőle, és akinek ő nem engedelmeskedik, akit ugyan Krisztus Egyháza fejének ismer el, de akitől mégis megtagadja az engedelmességet? Hogyan akarhat egy katolikus pap egységben lenni olyasvalakikkel, akik a Koránt csókolják, pogány szertartásokon vesznek részt, Korán verseket olvastatnak a Vatikánban, bálványokhoz imádkozókkal közösködnek? Hogy fér ez össze azzal a bizonyossággal, hogy Krisztus az élő Isten Fia?
A mai helyzet bár egyedülálló, és eleddig elképzelhetetlen volt, valójában azonban a Jelenések Könyvében le van pontosan írva. És a La Salette-i jelenés is erről beszél. Ugyanakkor Fatimában a Szűzanya mégis megígérte, hogy a végén Szeplőtelen Szíve fog diadalmaskodni, és a pápa felajánlja Oroszországot szeplőtelen Szívének. Vagyis ezen ígéret alapján lesz még katolikus pápa, akit Isten ad népének (mint tudjuk Isten a sziklából is képes fiakat teremteni Ábrahámnak). A mi dolgunk, hogy ezért könyörögjünk: katolikus pápáért imádkozzunk Istenhez!


http://katolikus-honlap.hu/1401/zaby15.htm

2014. június 29. HÁZAMAT NYUGATON KIFOSZTJÁK EGY ORSZÁGGÁ LESZ A KELET ÉS A NYUGAT

1994. október 24.

Szentséges Szívem Vassulája! 1 Jobban tetszene, ha így mondanám, a Pantokrátor Vassulája? 2 Az én Nevemben vagy felajánlva. Egy vagyok és ugyanaz, de az emberek részekre osztottak. 3 Aki megosztottságot vet, romlást arat. Aki elõítéleteket vet, ostobaságot arat. Nem hallottátok, hogy az ostoba behajlítja karját, és megeszi saját húsát? Minden húsa elfogy, ami betakarta, és lélegzete is elfogy. Semmi más nem marad belõle, csak száraz csont.
Mindegyik Nevem Szent, 4 de az emberek megvetettek és kiûztek saját házamból, saját városomból és most saját szentélyembõl. 5 Elnyomnak és súlyosan rám nehezednek. Gõgjükben elbizakodtak, és elégedetten élnek a sivatagban. Az eljövendõ napokban azonban ki fogom nyilvánítani nagy Nevem szentségét, amit megosztottságotok meggyalázott.

Leányom, megkérdezlek: Látod, milyen közönyös és elképesztõen fásult magatartást tanúsít néped, amikor arra kerül sor, hogy az egységért dolgozzanak? 6 Ezt nem fogom megengedni! Nemzeted legtávolabbi tájaira is ki fogom nyújtani kezemet, hogy legyõzzem ezeket a kufárokat, akik megakadályozzák, hogy népem egyesüljön. 7 Azért támasztottalak fel, hogy az egység, az irgalom és hatalmam jele légy, de vakká tette õket makacs büszkeségük szenvedélye. Ma azt mondhatom: “égessék el csontjaikat”, és megbosszulhatom õket. özveggyé tehetem nemzeteteket, de irgalmamban és szeretetemben végül felemelek Keletrõl egyet, aki így fog szólni bátyjához : 8 “Jöjj, és lépj földemre! Jöjj, és egyél asztalomról! Jöjj, és igyál velem! Kádjaimból kicsordul az új bor. Legeltessük együtt bárányainkat, és tegyük édenné legelõinket! Istenünk! Látod, mivé tette kezünk szentélyedet!”

Házamat Nyugaton kifosztják. Kértem õket, hogy gyülekezzenek Péter köré , 9 de nem értették meg és az ellenkezõjét teszik. Sokan mondják abban a házban: “Miért szükséges, hogy legyen vezetõnk, 10 különösen ez a vezetõ?” Figyelmeztettelek benneteket, hogy bíborosok fognak bíborosok ellen fordulni és papok papok ellen. Pétert azért választottam, hogy táplálja és õrizze bárányaimat, de a lázadás lelke olyan sikeresen halad, hogy a lázadás elérte csúcspontját. Ez az a nagy megpróbáltatás, amelyre figyelmeztettelek. . 11

Házamat kifosztják Nyugaton, de Keletrõl fel fog támadni a szél és leheletem segítségével levetkõzteti a fosztogatót. Nemzeted sok tagja ellenáll egységófelhívásomnak, és lépteikkel saját útjukat járják. Gazdagnak nevezik magukat, de hol van gazdagságuk?… “Hogyan lehetséges, hogy elfajzott szõlõvé váltatok? Mondhatjátokóe, hogy nem vétkeztetek? Van egyáltalán olyan hely, ahol nem vétkeztetek? Te, aki szentjeim barátja vagy! Aki édesanyám gyermeke vagy! Miért, miért lettél ilyen makacs? Mit ér számomra végtelen hosszú szertartásotok, ha csupán ajkatokkal dicsértek engem? Igen, ti megtartottátok hagyományomat, és ezért nem ér utol benneteket a kard, pedig félretoljátok két legnagyobb parancsolatomat, és nem követitek. Miért választjátok el a hagyományt a parancsolattól? Ha mirhával és tömjénnel takarnátok be magatokat, akkor is megérezném vétketek bûzét.

Nyissátok ki szájatokat, hadd tápláljalak benneteket, hogy életetek legyen. Ne mondjátok: ,Mi a saját utunkon akarunk járni!í Forduljatok vissza hozzám, és ismerjétek be vétketeket!” És te, leányom, kiáltsd világgá hangosan üzenetemet, és prófétálj! Mondd: Mindent tudok a nyugati parton lévõ házamról, amely közel van az élet folyójához, és azt is tudom, ki maradt hûséges hozzám ebben a házban. Leányom, mit látsz a házon kívül?

Egy oroszlánt látok, amint e ház körül portyázik, és az egyik oldalsó ablakon akar bejutni házadba.

Igen. Az oroszlán elhagyta barlangját. Leányom, egy romboló lélek jár körbe. Az angyalok egymást követve figyelmeztetnek benneteket arra, hogy a pusztító készül megrohanni nyugati parton lévõ házamat, mégpedig nagy kegyetlenséggel, vagyis ellenzi és megtagadja törvényemet, hagyományomat és istenségemet. Egyetlen iszonyat lesz az egész ország.

Szentjeiteket, küldötteimet és prófétáimat meg fogják akadályozni, hogy folytassák mûvüket… Súlyos sötétség borul rátok, mialatt az ellenség, aki egy tudós, számûzi örök áldozatomat, azt gondolva, hogy tettei észrevétlenek maradnak rejtett bûneivel együtt. Hirtelen fog leszállni rá kezem és teljesen megsemmisíti. Ez az éjszaka meg van jövendölve a Szentírásban.Õ azonban másokkal együtt örömest tette le esküjét a vadállat szájába. Egyedül a vadállatot tisztelik, mert erejét adta nekik. Jaj a vadállat imádóinak! Sírni és sóhajtozni fognak. Leányom, most mit látsz a másik parton? Keleti házamat?

Nem látok várost, a föld homokos és sík, mint a sivatag. De látom, amint ebbõl a sivatagból zöld hajtás sarjad.

Figyelj és írd! Dicsõség ragyog fel a keleti partról. Ezért mondom a nyugati háznak: fordítsd szemedet Kelet felé! Ne sírj keservesen a hitehagyás és házad lerombolása miatt! Ne ess kétségbe, mert holnap együtt fogsz enni és inni keleti partról származó hajtásommal. Lelkem fog benneteket egyesíteni. Nem hallottad, hogy egy országgá lesz a Kelet és a Nyugat? Nem hallottad, hogy meg fogom valósítani az egyetlen dátumot? 12

Ki fogom nyújtani kezemet, és e szavakat vésem egy botra: Nyugati part, Péter háza és mindazok, akik hozzá hûségesek. Majd a másik botra ezt vésem: Keleti part, Pál háza mindazokkal együtt, akik hozzá hûségesek. és amikor a két ház lakói megkérdezik: “Uram mondd meg nekünk, most mi a szándékod?” Így válaszolok nekik: “Megfogom a botot, amelyre Pál és mindazok nevét véstem, akik hûségesek hozzá, hozzáillesztem Péter botjához, amelyen a hozzá hûségesek neve áll, és egyesítem a kettõt. Egy botot csinálok a kettõbõl, és egyként fogom kezemben tartani. Új Nevemmel fogom összekötni õket. Ez lesz a híd Nyugat és Kelet között. Szent Nevem fogja összekötni a hidat, úgy hogy e hídon keresztül fogjátok kicserélni mindazt, amitek van.
A továbbiakban már nem fognak egyedül munkálkodni, hanem együtt, és én fogok felettük uralkodni.

Amit elterveztem, az meg fog történni; és ha az emberek azt mondanák neked, leányom, hogy e jelek nem tõlem valók, mondd nekik: “Ne féljetek! Nem hallottátok, hogy Õ nemcsak a Szentély, hanem a botlás Köve is? Hogy Õ az a Szikla, amely lerombolhatja a két házat, de újból felépítheti egyetlen házzá?” Ezt mondd nekik, leányom! én az Isten, veled vagyok. Még sok szívet fogok elárasztani Lelkemmel. Jöjj! Szeretlek! Fogadd békémet!

 


1 Arra gondoltam, hogy mivel így nevez, a görögkeletiek továbbra is ellenem fognak fordulni, mert a Szentséges Szív római katolikus megszólítás.
2 Görögkeleti módon.
3 Õ mindig ugyanaz a Krisztus.
4 Krisztus különbözõ nevei, mint Pantokrátor, Isteni Szív, Ichtüsz, Alfa és Omega, Emmanuel stb.
5 Nemcsak kiûzték Krisztust saját házából egy kifejezés miatt, hanem nyugaton egyesek kezdik eltörölni az örök áldozatot is.
6 A görögkeletiek sok ökumenikus találkozóról távol maradtak.
7 Ebben a szövegösszefüggésben a “kufár” azokra vonatkozik, akik saját érdeküket Krisztusé elé helyezik.
8 nyugati testvéréhez
9 lásd 1988 június 3-i üzenetet
10 lásd 1988 május 16-i üzenetet
11 lásd 1988 május 16-i üzenetet
12 Megértettem, hogy Krisztus valamennyi egységüzenetére utalt, amelyekben felszólított bennünket, hogy egyezzünk meg egy közös húsvéti dátumban. Úgy tûnik, hogy egyedül ez “nyugtatja” meg Õt, és ez elégíti ki egység iránti szomjúságát. Jézus megígérte, ha mi megegyezünk húsvét közös dátumában, a többit Õ teszi meg.

2014. június 28. TISZTELD ÉDESANYÁD SZÍVÉT AZZAL, HOGY VISSZAUTASÍTOD ABÛNT! DIADALT ARAT A MI KÉT SZÍVÜNK

1996. április 9.

Szûz Mária:   Vassulám, gondosan figyelj rám! Az úr irgalmában saját Szívébõl adta neked ezt a kincset 1 megmutatta karjának erejét, elvitte jó hírét a Föld széléig. Bárcsak tudnátok mindnyájan, hogy mit kínál fel nektek az úr a ti idõtökben! De az Úr Lelke csak az egyszerûhöz és a tisztaszívûhöz jön el és tölti el adományaival. Az Õ dicsõsége mind a mai napig az alázatos felett ragyog, és továbbra is üres kézzel fogja elküldeni a gazdagot…

Ezen az üzeneten keresztül békés életre hív benneteket. Isten mindenkit hív közületek, mert õ Atya. Azért hív benneteket, hogy javítsátok meg életeteket, és éljetek szentül. Én, a ti Édesanyátok, megáldom mindazokat, akik visszafordulnak Istenhez, és dicsérem ït, akinek irgalma kitart nemzedékrõl nemzedékre. Azokért viszont, akik továbbra is makacsul saját filozófiájukra támaszkodva erkölcstelen életet élnek, imádkozzatok és böjtöljetek! Szívemet, az Anya Szívét szétszaggatja visszautasításuk és vakságuk… Ó milyen fájdalom, milyen tövisek ezek Szívemben, gyermekem! Te pedig továbbra is tégy tanúságot az Atya, és az én Fiam és a Szentlélek nevében! Továbbra is tedd ismertté Nevüket, és menj el mindehova, ahova az Atya, és az én Fiam és a Szentlélek küld. Õk nem fognak elhagyni, ezért bízz Bennük!

Leányom, én mindig ott vagyok, ahol Jézus. Veled vagyunk. Ne félj hát! Végül a Szeretet fog gyõzni…
Ne félj a büszke szívûektõl, mert bár hatalmukban hivalkodnak, semmik az úr szemében. Nem hallottad:

“A mindenség Ura senkitõl sem tart
és nincs nagyság, amitõl félne.” 2
“A kicsik irgalomból megbocsátást nyernek,
a hatalmasokra azonban kemény büntetés vár” 3
és továbbra is szétszórja a szívükben kevélyeket…

E napokban Jézus kinyilatkoztatta neked a Szívét. Tudd meg, leányom, hogy nevedet beleírtam a Szívembe. Ugyanezt tettem mindazokkal, akik szeretik Fiamat és engem.
Tisztelj engem áldozatokkal! Tiszteld Szívemet a gyermek ártatlanságával! Tiszteld Édesanyád Szívét azzal, hogy visszautasítod a bûnt! Tedd a jót, és kérd Atyádat a mennyben a Szentlélek adományaiért! Növekedj Szeplõtelen Szívemben, és meggyógyítom lelked minden sebét 4 hogy Jézus, a te Megváltód öröme és e sötét nemzedék hajnalfénye lehess.

Növekedj Édesanyád Szívében, hogy egész lényed ragyogjon, mint drágakõ annál a Világosságnál 5 amely körülvesz engem, hogy szépségedet látva seregestül jöjjenek e nemzetek hozzád. 6 És ha megkérdezik: “Ki alkotott téged, hogy úgy ragyogsz, mint ezernyi drágakõ?” Tégy tanúbizonságot és mondd: “A legtisztább Szívben alkottak engem, ugyanebben a Szívben, amelyben Megváltónk kivirágzott és testet öltött, hogy én is Isten Anyjának gyermekévé váljak, és így méltó módon tudjam kifejezni azokat a gondolatokat, amelyeket a Mindenható adományai révén kapok.

Jöjj, növekedj Szívemben és légy Szívemnek szíve! Merítsd ki Szívembõl mindazt a kincset, amit a Bölcsességtõl kaptam, hogy te is megtanuld szeretni az Atyát, és az én Fiamat és a Szentlelket. Így leszel Isten Anyjának gyermeke. Jöjj, jöjj, és meríts Szívembõl erényeket, amelyeket én kaptam 7 mert azok a tieid is. Gyermekem, ó, azt akarom, hogy szépséges légy Fiam számára, és légy az Atya tetszésére. Azt akarom, hogy tökéletes légy Emmanuel Szíve számára. Szeplõtelen Szívembõl, gyermekem, a te szívedbe öntöm minden kegyelmemet, hogy a te szíved is a Magasságbeli oltárává, égõ tömjénnel telt tömjénezõvé legyen, és te is kegyelemben és hûségben élj.

Isten az õ misztériumát csak a tisztaszívûek elõtt fedi fel, és a mi két Szívünk azért követi fáradhatatlanul a bûnösöket, mert nagyon szeretünk benneteket. Ó, de úgy látszik, hogy sokan nem értik és nem törõdnek vele, és gúnyt ûznek felszólításainkból. Amikor az irgalomnak ez az ideje lejár, a halottak nem kelnek többé életre. 8 A mi két Szívünk tele van sebekkel, és fájdalommal kiált hozzátok, hogy javuljatok meg, imádkozzatok, böjtöljetek, és igazán szeressétek Fiamat az Oltáriszentségben! Meghívlak, hogy térjetek be Szívembe, és én elrejtelek, megõrizlek és megvédelek benneteket minden körülöttetek lévõ gonosztól és a kísértésektõl. Megoltalmazlak és felemellek gyermekem, a bûn viharos vizébõl, és elrejtelek anyai Szívembe. Olyan nagy az én vonzalmam irántad, hogy még az angyalok is szívesen lennének helyedben. Jézus Szentséges Szívének és az én Szívemnek nincsenek kedvencei. Isten igazságos és jó.

Leányom, ma és a következõ napokban másodszor leszel Jézus szenvedésének hetében 9 értsd meg, hogy Szívünk mennyire megérzi a ti megosztottságotokat… Szívünket számtalan seb borítja. Ha az úr nyája megosztott és szétszóródott, ha a föld sivataggá vált, ha az Isten szent szabályai ellen való lázadás elérte csúcspontját, ha ma bíborosok támadnak bíborosok ellen, püspökök püspökök ellen és papok támadnak papok ellen, az azért van, mert nemzedéketek nem akar hallgatni Szavamra. Engem a Magasságbeli küldött, hogy figyelmeztesselek és szelíden térítselek jó útra benneteket 10 de nemzedéketek mind a mai napig nem adott helyet nekünk szívében, és nem veszi komolyan szavainkat. Azt fogjátok enni, amit learattatok.

Anyai Szívem szomorú, hogy ezt kell mondanom, és szemem véres könnyeket hullat annak láttán, ami elém fog tárulni, amikor az Atya keze lesújt rátok, és mennydörögve ezt kiáltja: “Elég volt! Most már elég!”, és tûzviharban fog ítéletet tartani… A mi két átszúrt Szívünk még mindig ünnepélyesen figyelmeztet benneteket, hogy változtassátok meg szíveteket és fordítsátok Isten felé. Egyedül Istenben élhet az ember, mert ï a ti mindennapi Kenyeretek, Italotok és Lélegzetetek. Tudja meg a mi két Szívünk minden lakója, hogy most már hamarosan diadalt arat a mi két Szívünk, amelyek eggyé váltak, és beteljesül sok minden, amit megjövendöltünk. Jézus Szentséges Szíve és az én Szeplõtelen Szívem megáld benneteket. Legyetek egyek!

 


1 az “Igaz élet Istenben” üzenetet,
2 Bölcs 6,7.
3 Bölcs 6,6,
4 a bûnöket,
5 a Szûzanya a Szentlélekre utal,
6 Szûz Mária Szívében és lelkében mindenki széppé lehet, de nincs érdemük benne.
7 Isten saját Édesanyját bûntõl mentesnek teremtette,
8 azt jelenti, hogy már túl késõ lesz akkor megváltozni, amikor az irgalom ideje lejár.
9 a római katolikusok április 4-8-ig, az orthodoxok április 11-15-ig ünnepelték a húsvétot,
10 Fatimában, Akitában?,

A család nem relikvia, hanem a jövő reménye – szentszéki felszólalás az ENSZ-ben

A család a társadalom alapsejtje – hangsúlyozta Silvano Tomasi érsek, a Szentszék állandó képviselője az ENSZ genfi székhelyű hivatalainál június 24-i beszédében, amelyet az Emberjogi Tanács 26. ülésén mondott.
A szentszéki megfigyelő rámutatott, hogy a család továbbra is nagyobb erőt képvisel azokhoz az erőkhöz képest, amelyek igyekeznek megsemmisíteni azt, mint a múlt egy relikviáját, az egyén emancipációjának és a szabad, boldog és egyenlő társadalom megteremtésének akadályát.
Kiemelte a kölcsönös kapcsolatot a család és a társadalom között, valamint a család kiegészítő szerepét az egyének és az egész emberiség közjava védelmében és előmozdításában.
A személy méltósága és jogai nem csökkennek, ha figyelmet fordítunk a családra. Sőt, sokan egy erős és egészséges családi környezetben, amely egy férfi és egy nő házasságán alapul, védelemre, megtartó erőre és energiára találnak. Ez elsősorban a gyermekekre vonatkozik, akiknek szükségük van egy harmonikus családi környezetre, amelyben a férfi és női szülői példa alapján kapnak képzést és nevelést.
A nemzedékek a családban találkoznak a szeretettel, a neveléssel, a kölcsönös támogatással és az élet ajándékának átadásával. Ez a szemlélet tükröződik minden kultúra történetében, mint ahogy az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában is, amely elismeri az egy férfi és egy nő házasságán alapuló család egyedülálló, mély és nem alkuba bocsátható jogait és kötelességeit – fogalmazott Silvano Tomasi érsek. Végül felhívást intézett a család érdekében, hogy ne legyen megosztott és peremre szorított, hanem az állam és az egész társadalom egyaránt védelmezze.

Magyar Kurír

Van már drogombudsmanunk is! Már nagyon kellett!

A drogprobléma, legyen az legális vagy illegális, életbevágó ügy az egyénnek, és igen jelentős a társadalom szintjén is ma Magyarországon. Ugyanakkor a probléma feltárása, kezelése és a megoldási törekvések nem élveznek prioritást állami szinten, a feladatok nagy részét az alulról szerveződő, szakmai civil társadalom végzi el, nehéz körülmények között. Ez vezetett el odáig, hogy négy nagy drogszakmai ernyőszervezet drogszakmai civil ombudsmant választott Bitskey Hajnal ügyvédet. A közjogi státusszal nem rendelkező megbízott nem közvetlenül az állampolgárok, hanem a drogszakmai szervezetek és intézmények érdekeit képviseli. Megbízása egyelőre másfél évig tart.

drog

Civil szervezetek – A Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek szövetsége, a Magyar Addiktológiai Társaság, a Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége és az Ártalomcsökkentők Szakmai Egyesületek – kezdeményezésére nemrégiben megalakult a Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület, valamint megválasztották a közjogi státusszal nem rendelkező drogszakmai civil ombudsmant, Bitskey Hajnal ügyvéd személyében. A két új intézmény a Drogosultság – Egy kirekesztett társadalmi csoport kirekesztett segítőinek érdekképviselete című projekt keretében, a Norvég Civil Alap támogatásával jött létre.
A drogszakmában dolgozó szervezetek, főként az utóbbi években, a szakmát ért érezhetően negatív tendencia hatására, megfogalmazták igényüket egy jóval erősebb, jogi szakmai szempontokat is magába foglaló érdekképviseleti formára, egy konkrét jogérvényesítést is felvállaló általános képviseletre. Szükségesnek találták, hogy a már intézményesen létező eszközök mellett, létrejöjjön egy kizárólag a drogszakmai területet érintő kérdésekre, anomáliákra, jogsértésekre koncentráló intézmény. A panasz beérkezését követő, legfeljebb 30 napon belül érdemben értesítik az érintetteket a panasza befogadhatóságáról, ez esetben a további ügymenetről, illetve panasza elutasításáról.
– Fontos tudni, hogy nem közvetlenül a droghasználókkal tartjuk a kapcsolatot – tájékoztatta lapunkat Bitskey Hajnal. – Hozzánk a társadalmi szervezetek panaszai érkeznek. Az eddiginél jóval határozottabban, jogi eszközökkel és a rendszerszintű problémák feltárásával foglalkozunk, a civil megbízottnak a szakma adja a legitimitást. A drogszakmai civil szervezeteket érő jogsértéseket vizsgáljuk, azokról jelentéseket készítünk, és a drogszakmai szervezetek panaszait képviseljük az állam felé.
A civil ombudsman a magyar jogrend kínálta minden lehetséges utat és eljárást igénybe vesz, így az alapvető jogok biztosához fordul, peres és peren kívüli eljárásokat indít. Minden esetben szigorúan jogi szakmai és egy belső protokoll szerint fogja eldönteni, hogy egy-egy jelzett ügyben vizsgálatot indít-e. Munkájához a Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület nyújt majd szakmai hátteret, melyet a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság mintájára hoztak létre, miután a kormányzat 2013-ban kizárta a civil delegáltakat a kábítószerügy területén a kormány legmagasabb szintű tanácsadói testületéből.

drog

Az ombudsman hiánypótló és kiegészítő szerepet kíván betölteni az állam által felhatalmazott alapvető jogok biztosához képest, törekszik a vele való harmonikus együttműködésre. A drogszakmai szervezetek körében felmerülő eseteken keresztül kívánja megóvni és érvényesíteni a szakmai közösségek és rajtuk keresztül a drogfogyasztók, egy igen hátrányos helyzetű társadalmi csoport alapvető jogait.
– Bízom benne, hogy feladatom ellátásával érdemben hozzájárulhatok az alapvető jogok biztosának eredményes munkájához, bizonyos esetekben egyfajta szakmai előkészítést kívánok neki nyújtani munkámmal, felhívni a figyelmét a kiemelkedő súlyú jogsértésekre. Fontos, hogy eljárásra alkalmas és érdemes eseteket a látókörébe emeljek megfelelő előkészítettséggel.
Munkámat drogszakmai szempontból az engem felhatalmazó ernyőszervezetek és a szintén új intézményként felállított, Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület fogja segíteni – mondta Bitskey Hajnal.
Az érdekvédelmi célok és tervek részletei és a panaszbenyújtás módjáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók a http://www.madaszsz.hu oldalon a drogszakmai civil ombudsman címszó alatt.
(Népszava)

“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”