2014. április archívum

2014. április 23. UJJONGJON SZÍVED JELENLÉTEMBEN!

UJJONGJON SZÍVED JELENLÉTEMBEN!

 

1989. december 17.

(Úgy éreztem, hogy igen távol van az Úr. Kétségbeesem, amikor ezt érzem. Tudom, hogy ez teljesen az én hibám, és ez újabb, súlyos megpróbáltatás. Kezem csupán firkálni képes jegyzetfüzetembe. Az Úr azonnal segítségemre sietett, és ezt mondta írásban):

Emlékeztetnem kell-e téged, hogy ne hagyd “szabadjára” kezedet? Azt akarom, hogy figyelj rám! Közeledben vagyok, de lelked távol van tõlem. Hallgass meg! Én, az Úr akarom, hogy hallgass meg. Egyesülj velem, légy velem egy, én és te, te és én, akkor egyként tudunk dolgozni. Mi ketten. Érted? Légy óvatos, Vassula! Egyesülten MI ketten együttmûködhetnénk a munkában.

(Megrémültem, mert miután érdemtelenül kaptam kinyilatkoztatásokat és rendkívüli úton vezetést, megízlelhettem a mennyországot és Isten jelenlétét, hirtelen úgy tûnt, mintha a menny egyszerûen bezárta volna elõttem kapuit, és nem éreztem Isten jelenlétét.)

Ne félj! Vágyva vártam erre a pillanatra, hogy együtt lehessek veled, ezért soha ne hidd, hogy kizárlak. Egyszerûen csak felszólítottalak a küzdelemre, hogy kiemeljelek fásultságodból, de mindvégig együtt fogok veled dolgozni.
Ujjongjon szíved jelenlétemben!
Még sok mondanivalóm lenne, de nem lennél képes mindent leírni. Törékeny vagy, és tudom, hogy gyenge is. Jöjj, nem szükséges szavakba foglalnod, hogy szeretsz. A szíveddel szólj! Ha vágyakozol utánam, ha szeretsz, ha elmélkedsz rólam, akkor akaratomat teljesíted, mert azt akarom, hogy szeress és imádj! Ha ezt megteszed, akkor szavak nélkül is megtettél mindent. Ajánld fel nekem akaratodat! Mindent ajánlj fel, amid csak van, akaratodat, önmagadat, örömeidet, mindent!

Felajánlom, Uram, akaratomat, önmagamat, örömeimet és mindent, amit kívánsz! SZABADON végy el Királyom tõlem mindent, ahogy Neked tetszik!

Viszonzásul akarod-e még a béke és a szeretet keresztjét?

Igen, Uram, teljes egészében! Hordozni fogom, még ha súlya le is terítene a földre és térdemen kellene tovább csúsznom.

Leányom, a béke és a szeretet keresztje sok gyermekemet meg fogja szentelni. Hadd térjek be, és hadd pihenjek meg szívedben! Én, az Úr megáldalak téged. Kedves, várj, és látni fogsz!

Nagyon szeretem ha azt mondod, hogy “várj, és látni fogsz!”

Tudom, kicsim, mi ketten?

Igen Uram.

Mi ketten?

Igen Szûzanyám!

a

2014. április 22. NE ÍTÉLJ MEG SENKIT!

1990. június 27.

Béke legyen veled! Leányom imádkozz! Dicsõíts, amiért kiemeltelek a halál birodalmából, és megengedtem, hogy belépj békém és szeretetem világába, és benne élj! Türelmesen tanítottalak az õsök tudományára. Ezért ne ítélj el senkit, aki még nem tudja megkülönböztetni jobb kezét a baltól! Légy olyan megértõ, mint amilyen én vagyok! Ne ítélj meg senkit, és téged sem fognak megítélni. Ne ítélj el senkit, és téged sem fognak elítélni. Állj ellen a gonosznak, és jósággal gyõzd le! Ne adj helyet a kísértõnek! Ne mondd, hogy én, az Úr elhagytalak. Öt Sebembõl táplálom lelkedet! Imádkozz felismerésért! Nézd leányom, én vagyok a Reménység, én vagyok az Élet, és közeledben vagyok! Én vagyok keresztre feszített Megváltód, és mondom neked: irántad való szeretetem örökké tart ! Áldj és szeress engem!


Késõbb, egy pap látogatómhoz:

Mondd meg szolgámnak, és írd le:

Az én békémet adom neked! Fogadd el mint szeretetem adományát. Vedd Szavamat, és prófétálj a nemzeteknek:

 

“És újra kiárad ránk a Lélek a magasból.
Akkor a sivatag gyümölcstermõ kert lesz.
Az igazságosság békét terem”1

 

,olyan békét, amilyent még nem ismert a világ.

“Népem békességben lakik majd otthonában”. 2

 

Igen, az én Szentséges Szívemben élnek majd, mert “megoltalmazom õket”. De mielõtt még ez a pusztaság termékeny földdé és gondozott szõlõvé válna, eljön leheletem mint kénköves áramlat, ráfúj erre a sötét világra, és mindent lángra gyújt, hogy megtisztítsa, teljesen megújítsa és egyetlen szent néppé egyesítse e korszak embereit. A hitehagyottakat szent néppé teszem, közömbösségüket Istenük iránti buzgósággá alakítom. Szentté teszlek benneteket, mivel én Szent vagyok. Ne feledd, hogy városom a régi romokon épül újjá! (…) Légy áldott!


1 Iz 32,15-16
2 Iz 32,18

a

Megható film készült Csaba testvérről – A románok szerint is megváltoztatta a világot

Románia, szeretlek című, virágvasárnapi adásában a Pro TV Böjte Csaba atya évek óta folyó gyermekmentő akciójáról számolt be, meglepő objektivitással és beleérzéssel. Ez érdekes fordulatnak tűnik azok után, hogy pár éve még a román többségű városok vezetői ott tettek keresztbe neki, ahol tudtak.

Húsz éve már, hogy egy ferences szerzetes igazi apja a szegény gyermekek ezreinek, akiknek több tucat árvaházat épített, hogy azok megtapasztalhassák a melegséget és szeretetet, amit otthon nem kaptak meg – hangzott el az adásban. „Én szerzetes vagyok, nincs családom, a családom: ők”, mondta a férfi, és a gyermekekre mutatott.

Forrás: stirileprotv.ro


Húsz éve vágott neki ennek a küldetésnek, amikor napszámra jelentkező gyermekek kopogtattak be a kapuján. Elszomorította a szegénység, ami sütött róluk, és elhatározta, megváltoztatja a sorsukat. „És akkor azt mondtam: miért ne csináljak nekik egy egész éves táborozást, hiszen amúgy sem mennek iskolába, és ősszel szépen beírattam őket az iskolába”, mondja Böjte Csaba.

30 gyermekkel kezdte. Az erdélyi falvakban mindenfelé eljutott a ferences híre, és a papok, iskolaigazgatók, polgármesterek hívni kezdték, hogy náluk is segítsen. Ma több tíz szegény faluban a szerzetes ad otthont a szülők nélkül maradt vagy szegény családból származó gyermekeknek.

Az adásban bemutatták a Nicolae névre hallgató fiút, aki két „párhuzamos világban” él: nappal a ferences szerzetes alapítványának a házában, este pedig az otthoni nyomorban. Ő elmondta, úgy érzi magát, mintha egész évben nyári táborban lenne, a különbség annyi, hogy az alapítvány gondoskodik arról is, hogy iskolába járjon.

A Böjte atya által felvett pedagógusok közt jócskán vannak olyan fiatalok, akik éppen ezekben a központokban nőttek fel. Például Răzvan akkor került ide, mikor elérte az iskoláskort, azóta is itt van, ma pedig úgynevezett családfő (központban dolgozó pedagógus), aki nyolc fiúra vigyáz nap mint nap.

A Pro tévében emellett elmondták, hogyan sikerült Böjte atyának egy egész tömbházat vásárolnia Déván, amelyben ma a „családjai” élnek, és hogyan sikerült pénzt szereznie egy elhagyott hotel megvásárlására Tusnádon, amely ma a kicsik nevetésétől hangos.

Ha valaki elmulasztotta volna a műsort, megnézheti a következő linkre kattintva: http://romaniateiubesc.stirileprotv.ro/emisiuni/2014/sezonul-1/copiii-sarmani-carora-statul-roman-le-a-intors-spatele-cum-au-ajuns-sa-il-aiba-bunic-pe-dumnezeu.html

* * *
Böjte Csaba civilként autóvillamossági szerelőnek tanult, majd miután ezt a szakmáját feladta, egy évig élt és dolgozott bányászként Balánbányán. A ferences rendbe még a Ceaușescu-diktatúra alatt, 1982-ben jelentkezett, a legnagyobb titokban. Több helyen eltöltött papi szolgálata után 1992-ben Dévára helyezték, ahol oltalmába fogadott néhány utcagyereket, és a lakatot leverve az elhagyott és évtizedek óta üresen álló ferences kolostorba költöztek.

Székely Hírmondó

a

Tracie Miles: És ha nem kapok több holnapot?

„… nem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert mi a ti életetek? Pára vagytok csak, amely egy kis ideig látszik, aztán ismét eloszlik.” Jak 4,14

 

„Nagyon kedvezőtlen az időjárás a felső légtérben. Számítsanak erős turbulenciára.” Legszívesebben az ajtóhoz rohantam volna, de ehelyett becsatoltam az övemet, és biztonságos utazásért imádkoztam. A figyelmeztetés szavai nemsokára valósággá váltak. A repülőgép ide-oda rángatózott, mintha puha felhők helyett kemény falakba ütközne. Rövid, de nehéz utazás volt. A végén több sikertelen leszállási próbálkozás után átvezényeltek minket egy távolabbi repülőtérre, ami aztán órákkal megtoldotta az utunkat.

A váratlanul meghosszabbodott, levegőben töltött idő alatt azon gondolkoztam, mi az, ami legfontosabb az életemben. Nem hittem, hogy le fogunk zuhanni, de a gondolataim mind akörül jártak – mi van, ha megtörténik a legrosszabb? Mi van, ha nem kapok több holnapot?

Gondolatban végigvettem azokat, akik legközelebb állnak hozzám. Mit mondtam nekik utoljára? Kedves szavakat vagy keményeket? Szeretet volt bennük, vagy csak utasítások voltak távollétem idejére? Megöleltem mindegyiket, és kifejeztem, mennyire sokat jelentenek nekem? Ha úgy adódna, hogy nem jutok haza, fel vannak készülve a gyermekeim, hogy spirituálisan és érzelmileg kezelni tudják az életet, bízzanak Istenben, és hitben járjanak? Tudja a férjem, mennyire becsülöm őt?

Kinek kell megbocsátanom? Kit kellett volna felhívnom vagy meglátogatnom, de mindegyre halogattam? Fontossági sorrendem és terveim összhangban voltak Isten akaratával? Mindennapi tennivalóimban kértem-e Isten irányítását? Megtettem minden tőlem telhetőt Isten dicsőségére? Készen állok rá, hogy szemtől szemben találkozzam Jézussal?

Hiába tudta a lelkem, hogy Isten felügyeli a történéseket, a gondolataim és érzelmeim megvadultak az ovális ablakon kívül kavargó sötét felhők láttán.

Hogy eltereljem a figyelmemet a hangos bemondóból hallatszó riadt hangról, felnyitottam a Bibliámat, és arra vonatkozó helyeket kerestem benne, hogy Isten ismeri napjaink számát. Az első, amit találtam, mai alapigénk volt.

A 4. fejezet többi részében Jakab korholja a népet önző életmódjuk miatt. Önmagukkal elnéző, másokkal ítélkező és gőgös magatartásuk sok vitára, veszekedésre adott alkalmat. Csak a kereskedelmi haszonnal törődtek, Isten dolgait elhanyagolták.

Saját programjuk érdekelte őket ahelyett, hogy a valóban fontos dolgokkal törődjenek. Úgy éltek, mintha Isten nem is létezne, vagy nem számítana, s mentek a saját terveik után. Nem törődtek azzal, hogy életük fölött Isten uralkodik, sem napjaik számával. Aztán jönnek azok a szavak, amik úgy megérintették a szívemet: „… nem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert mi a ti életetek? Pára vagytok csak, amely egy kis ideig látszik, aztán ismét eloszlik” (Jak 4,14).

Ezt nekem is írhatta volna Jakab. Én is anélkül foglalkozom néha a terveimmel, hogy eszembe jutna, egyedül Isten tudja, mennyi időm van rá, hogy megvalósítsam őket. Máskor meg úgy kezdek tervezni, hogy nem is gondolok Isten akaratára, elveszek a jelentéktelen dolgokban, és nem foglalkozom azzal, ami valóban számít.

Jakab azt akarta, hogy olvasói vegyék észre Isten iránymutatását, hogy a Neki tetsző távlatok szerint tervezzenek, tudva, hogy minden lélegzetvételüket Neki köszönhetik. Nem ígér nekünk senki holnapokat, ma kell az örökélet perspektívája szerint élnünk.

Nyugodt maradtam a levegőbeli káosz közben, és töprengésem a gép rángatózása közben jót tett, mert figyelmeztetett, hogy ne vegyem magától értetődőnek az időt, amivel rendelkezem. Ne abból induljak ki, hogy mindig lesz holnap, hogy mindig kapok esélyt szeretni azokat, akik a legfontosabbak nekem. Mostantól kezdve figyelni akarok Istenre, mikor eltervezek valamit, és Őt akarom szolgálni legjobb képességeim szerint.

 

Uram, bocsásd meg, hogy saját terveimet tartottam szem előtt, és nem igyekeztem őket a Te szemeddel látni. Segíts, hogy sose halasszam holnapra, amit akaratod szerint ma kell megtennem. Jézus nevében, Ámen.

 

Tracie Miles: What if I Don’t Get Any More Tomorrows?

Encouragement for today, 2014.04.11.

www.proverbs31.org

Nagyfalui üzenet, 2014. április

2014 – ben FELKÉSZÜLÜNK A SZENTLÉLEK RENDKÍVÜLI AJÁNDÉKAINAK A BEFOGADÁSÁRA – ÁPRILIS

”Az utolsó napokban szétárasztom minden emberre a Lelkemet, fiaitok, lányaitok, a szolgák és a vének prófétálni fognak, látomásokat látnak és álmokat álmodnak!” (Ap. Cs. 2, 17)
115. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén A Szentírásból olvassuk el az emmauszi tanítványok történetét (Lk. 24, 13 – 35)
Havi mottó: „Ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk és kifejtette az Írásokat!” (Lk. 24, 32)”
Havi imaszándék: kilencedben kérjük Boldog II. János Pál pápa és Boldog XXIII. János pápa közbenjárását jó szándékainkra, szenté avatásuk hónapjában.
Konkrét feladatunk: gyakoroljuk a száj böjtjét. Vigyázzunk arra, hogy a beszédünk ne alvilági, ne csak evilági, hanem természetfeletti beszélgetés legyen. N.B. Örömteljes Húsvéti Ünnepeket kívánunk a feltámadt Krisztus áldásával, minden jóakaratú embernek.

Az Szentlélek Isten tanítása 2014 áprilisában

„Szeretett engesztelők! Ebben a hónapban olvassátok el a Szentírásból az emmauszi tanítványok találkozását a feltámadt Krisztussal. E találkozás tanulságairól szeretnék beszélni nektek. Jól jegyezzétek meg egy életre, a feltámadt Krisztus nélkül az ember mindig szomorú. Akik ebben az állapotban maradnak, azok a személyek örökké szomorúak maradnak. A feltámadt Krisztussal élve válik örömtelivé az életetek a Földön és az Örökkévalóságban. Jó, ha néha elgondolkodtok milyen irányba tart az életetek, Jeruzsálem vagy Emmausz felé? Naponta távolodhattok a feltámadt Krisztustól vagy közeledhettek Hozzá. Vizsgáljátok meg ebben a hónapban, hogy kiről vagy miről szoktatok beszélni az úton, otthonotokban, az emberekkel, akikkel találkoztok? A beszédetek lehet alvilági, evilági vagy természetfeletti. Az emmauszi tanítványok szíve mivel tele volt Jézussal, a 3 órás úton folyamatosan Jézusról beszéltek. Az emmauszi tanítványok rádöbbentek arra, hogy Jézus, a Jó Pásztor, aki elmegy az eltévedt bárány után azért, hogy visszavigye azt a biztonságos helyre, az apostolok közösségébe. Tudnotok kell azt, hogy a feltámadt Krisztus a legjobb pedagógus, akitől tanulnotok kell. Először az emmauszi tanítványokhoz csatlakozik, kibeszélteti, kérdezi őket. Engedi, hogy megszabaduljanak a feszültségeiktől. Beszéltek a tanítványok a gyengeségeikről, hitetlenségükről, zavarukról, reménytelenségükről. Beismerték, szerettek volna ők is személyesen találkozni a feltámadt Krisztussal. Beismerték azt, hogy nem hittek az angyaloknak, az asszonyoknak, a társaiknak még akkor sem, amikor az üres sírról meg a lepelről tettek tanúságot. Csak ezek után beszélt a feltámadt Krisztus, az Írások alapján a feltámadásról. Ekkor a feltámadt Krisztus bátorította őket, hogy higgyenek Mózesnek, a prófétáknak és az Ő kijelentéseinek is, amit a haláláról és a feltámadásáról mondott nekik. Milyen kár, mondjátok ti, hogy nem jegyezték le a feltámadt Krisztus beszédét a tanítványok. Felejthetetlen volt a tanítványoknak, amikor marasztalva az Idegent, betért az otthonukba. Egy asztalhoz ült velük. A jelekből felismerték, a feltámadt Krisztust. Felejthetetlen volt számukra, amint kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és átadta nekik. Ezután a feltámadt Krisztus hirtelen eltávozott, de közöttetek maradt a Szentírásban, a Szentségekben, az Egyházban, a közösségben, a felebarátban (a betegekben, szegényekben, rászorulókban) és a saját szívetekben. Ezeket kell tudatosítsátok minden nap. Azt tapasztalták a tanítványok, hogy a feltámadt Krisztus közelében kihalt a szívükből: a szomorúság, a reménytelenség, az érthetetlenség, a hitetlenség, a megszokottság, a

közömbösség. A feltámadt Krisztus közelében lángra gyúlt a szívük, megszületett benne: a remény, az öröm, a béke, a boldogság. A feltámadt Krisztus jelenlétében erőt kaptak, hogy visszatérjenek Jeruzsálembe, az apostolok közösségébe. Rádöbbentek arra, hogy az apostolok közössége nélkül védtelenek. Hálálkodnotok kell a templomi, családi és közösségi védettsége miatt. Milyen jó ha rájösztök arra, a lelki közösségnek megtartó ereje van, szükségetek van egymásra. Jó, ha a kölcsönös szeretet által megtapasztaljátok a feltámadt Krisztust. Egymás közelében arra is rádöbbentek, milyen nagy bűn az irigység. Aki irigy ember, az ölni is képes. Fontos, hogy felszámoljátok azt a szívetekben. Megtanulhatjátok a tanítványoktól, hogy a megosztott öröm, dupla öröm, a megosztott szomorúság fél szomorúság. Tanuljátok meg azt, hogy a lelki testvéreitek előtt ne hallgassatok a lelki élményeitekről, a feltámadt Krisztussal való személyes találkozásról, az Ő érintéseiről. Emellett vigyázzatok arra, hogy a gyöngyeiteket ne dobjátok a sertések elé. Befejezésül mondom, miután az apostolok és a tanítványok meggyőződtek a feltámadt Krisztus valóságáról, volt bátorságuk tanúságot tenni Róla, az életük árán is. Miután az apostolok és a tanítványok meggyőződtek a feltámadt Krisztusról és lángra gyúlt a szívük, képesek voltak lángra gyújtani a világot meggyőző tanúságtételükkel. Én azt tanácsolom nektek, ha örvendező engesztelők akartok maradni, ne a feltámadt Krisztus nélkül, hanem minden nap a feltámadt Krisztussal zarándokoljatok a végső cél elé. Most megáldalak titeket a feltámadt Krisztus érezhető jelenlétével, örömével, békéjével és szeretetével!

Házi feladat áprilisra: “ADD, HOGY FELISMERJELEK TÉGED LELKI SZEMEIMMEL AZ OLTÁRISZENTSÉGBEN ÉS SZERESSELEK TÉGED A RENDSZERES SZENTÁLDOZÁS ÁLTAL!!!”

VISSZATEKINTÉS 2014 MÁRCIUSÁRA

Miben erősítettek meg az Égiek az engesztelés első napjaiban? Rendkívüli kegyelmi kiáradást tapasztaltunk. Az Égiek láthatatlanul, de érezhető módon voltak köztünk az engesztelésen. Az Égiek érintése, a boldogság könnyeit csalta ki a szemünkből. Jó volt újra hallani, hogy a Szűzanya fehér rózsácskái vagyunk és szeret minket úgy, ahogy vagyunk. Komolyan vettük a meghívást a lelki tisztaságra, az állandó kegyelemben való maradásra. Jó volt hallani, hogy a Szűzanya örül annak, hogy a kilencedben, az engesztelők, télen – nyáron, hidegben – melegben kitartunk. Kérték az Égiek, hogy a nagyböjtben vegyük le a falról a keresztet, töröljük meg a portól, csókoljuk meg. Jó, ha a kereszttel a kezünkben elmélkedünk Jézus szenvedéséről és haláláról, amit vállalt mindannyinkért, megváltásunk, megmenekülésünk érdekében. Arra figyelmeztettek az Égiek, hogy gondolkozzunk el azon, miért üres a kereszt másik oldala? Ott van a mi helyünk és oda kell felfeszítenünk a mi akaratunkat, elsőbbséget adva Isten Akaratának. Lélekben levettük a töviskoronát Jézus fejéről a bűnbánatunkkal és virágkoszorút tettünk erényes életünkkel. Meg kell tanuljuk a lelki életben – tanították az Égiek – hogy egy jobbért rugalmasan veszítsük el a jót. Isten Akaratáért, amely jobb, veszítsük el a jónak tűnő emberi akaratunkat. Ezáltal változás fog bekövetkezni az életünkben. Kérték az Égiek, hogy gyakoroljuk a száj böjtjét. Úgy tanítottak, hogy a rossz szavak által egy kis megtestesült ördög jön ki a szánkból, amely árt nekünk és a családunknak. Kérték az Égiek, hogy imádkozzunk arra a szándékra, hogy a jövőben is együtt ünnepeljük a Húsvétot, az Úr Jézus feltámadását, aki egyszer halt meg és egyszer támadt fel. Kérték az Égiek, ha lehet a nagyböjtben minden nap végezzük el a keresztúti ájtatosságot, végezzük a fájdalmas rózsafűzért és olvassuk el a Szentírásból Jézus szenvedését és feltámadása történetét. Ez jó hatással lesz mindenkire, különösen a szenvedő betegekre. Melyek a feltételei a kegyelemmel teljes nagyböjtnek?

• Vegyük komolyabban a kötött – szabad – közös imát és a csendet, odafigyelve az Égiek üzenetére. Végezzük a szabadító és gyógyító imát. Ajánljunk fel kilencedet, gregorián miséket a gyógyulásunkért, szabadulásunkért, az őseink lerendezéséért. El kell jussunk az ima szelleméig, ami azt jelenti, megtanulunk folyamatosan Isten jelenlétében élni. • Vegyük komolyabban a böjtöt! Sokféle böjt van. Ki – ki azt a böjtformát vegye komolyan, amelyik közösségbe tartozik. Ez alázatossági, engedelmességi próba, ugyanakkor a közösséghez való hozzátartozás jele. A Szentháromság hegyen azt kéri a mennyei Atya, hogy minden hónapban böjtöljünk délig az első kilenc nap és azután hétfőn – szerdán – pénteken. Délig nem eszünk és nem iszunk semmit. A betegek gyakorolják a lemondást! Tanuljanak meg lemondani: a zúgolódásról, türelmetlenségről, irigységről, minden bűnükről és hibájukról. Jó, ha tudatosan gyakoroljuk az érzékszervek böjtjét. Ez azt jelenti, megtanuljuk az érzékszerveinket (szem, száj, fül, kéz, láb…) csak a jóra használni. El kell jutnunk a böjt szelleméig, ami azt jelenti, vigyázunk arra, hogy a lelkünk vezesse a testünket és ne fordítva. • Vegyük komolyabban a jócselekedetet. ’Jézus körüljárt jót cselekedve.’ ’Amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, elsősorban hittestvéreinkkel’. Az imával kifejezzük Isten iránti szeretetünket, a böjttel önmagunk iránti helyes szeretetünket, a jócselekedettel a felebarátink iránti szeretetünket. El kell jussunk a jócselekedet szelleméig, ami azt jelenti, hogy mindenkinek a javát – üdvösségét akarjuk és senkinek a kárát. • Necsak végezzük, hanem éljük a keresztúti ájtatosságot. Ne legyünk gyáva Pilátusok, félő apostolok, gyilkos katonák, irigy főpapok és közömbös emberek. Tegyük magunkévá Szűz Mária lelkületét, aki csendes, bátorító jelenlétével segített Szent Fiának. Legyünk mások keresztjét megkönnyítő Cirenei Simonok, legyünk könnytörlő Veronikák, sírt ajándékozó Arimeteai Józsefek, segítő Nikodémusok, mindvégig kitartó asszonyok és apostolok. Csendesen és türelmesen éljük meg a szenvedéseinket. • Tudatosítsuk azt, hogy minden kísértés mögött a gonosz lélek van, aki a beleegyezésünkkel a bűnbe, végső soron a pokolba akar vinni. Jézus lelkületével tanuljuk meg radikálisan visszautasítani a gonoszt és a kísértésekben az Égiek segítségét kérjük. • Vegyük komolyabban a bűnbánatot. Ne mások bűneivel foglalkozzunk, hanem a sajátunk kijavításával. Ne azért gyónjunk, hogy megkönnyebbüljünk, hanem azért hogy megváltozzunk. Higgyük el azt végre, hogy a bűnben nincsen tartós boldogság. Minden este tartsunk lelkiismeret vizsgálatot. Higgyünk Jézus Irgalmas szeretetében. Járjunk rendszeresen a szentmisére és áldozzunk. Legyen a nagyböjt a befele fordulás, a csend ideje. A kiengesztelődésben (a megbocsátásban és bocsánatkérésben) állítsuk helyre a szeretetkapcsolatot a családunkban. Legyünk hálásak Jézus szenvedéséért, haláláért és feltámadásáért, amelyet értünk vállalt. Szent József lelkületével ne az ördög akaratát tegyük, ne a mienket, hanem mindig Isten Akaratát. Készüljünk fel a halálunkra, elfogadva azt Isten Kezéből, és kérve a jó halál kegyelmét. Gondoljunk gyakran az erényes élet és bűn végső következményeire, amelyek az örök halál vagy az örök élet. Mit tanultunk a családfa gyógyítás alkalmával? Betegségünk fő okai: a bűneink, megkötözöttségeink, az okult dolgok, az ördögi praktikák, a hamis tanítások… Gyógyulásunk feltételei: a megtérés; szabadító és gyógyító imák és szentmisék felajánlása; a kiengesztelődés; Jézus Nevében a gonosz lélek erejének, pecsétjének a megtörése; a Szent Vér és a Szent Könnyek védelmébe helyezkedés; szentségekkel élni; dicsőítő és áldáskérő ima; felajánlás Jézus Krisztusnak; az okkult dolgok felszámolása és egy kis közösségbe való tartozás. Előretekintés májusra • 2014 májusában 1 – 2 – 3 – 4 – én lesznek az engesztelések, 15 órától a Szentháromság Hegyen. Az egész hónapot a Fatima-i Szűzanyának szenteljük és a közbenjárását kérve végezzük a kilencedet. (Az üzeneteket Szilágynagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

A szilágynagyfalui üzenetek, magyarul megtalálhatók az Interneten: www.szentharomsaghegy.hu; e-mail: szentharomsaghegy@gmail.com, inf. 0040-760-739-518

A SZŰZANYA MEGJELENÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE-ÁPRILIS
“Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott Neked!” (Lk.1,45)
A Szentírásból elmélkedjük át a megtértek történeteit (Zákeus, Magdolna, jobb lator, tékozló fiú, házasságtörő asszony, Lévi,Saul,stb.)
Havi mottó:”Jobban örülnek a Menyben egy megtérő bűnösnek, mint kilencvenkilenc igaznak!!!”
Havi imaszándék:Adjunk hálát megtérésünkért! Engeszteljünk a bűnösök megtéréséért!
Konkrét feladatunk: Olvassuk el újra és terjesszük B. M. Éva asszony “Örömöm titka” című könyvének első kötetét!

Szűz Mária üzenete 2013. áprilisában

” Szeretett engesztelő gyermekeim!!!

Ebben a hónapban, amikor az Isteni Irgalmasságot megünneplitek, a bűnbánat szentségéhez való viszonyulásotokról szeretnék beszélni!

Feltámadt,Irgalmas Szent Fiam kérése az, hogy amikor bűnbe estek,azonnal tartsatok bűnbánatot. Gondoljatok arra, mi lenne veletek, ha a bűn elkövetése után hirtelen meghalnátok?

Mit mond erre a gonosz lélek a lelketek mélyén, akire sajnos, nagyon sokan hallgatnak?

.Nem kell Isten Szavát komolyan venni! Ne végezzétek el szentgyónásotokat, úgyis újra bűnbe fogtok esni! Ezért nincs értelme a bűnbánatotoknak.

.Ha nyugodt, kényelmes életet akartok élni: ne küzdjetek, ne harcoljatok a bűneitek ellen! Az állandó küzdelem a bűneitek ellen sok erőfeszítésbe kerül. Kár harcolni a bűn ellen, amit úgyse tudtok legyőzni.

.Azt is elhiteti sokakkal a gonosz lélek: Isten,az elkövetett bűneitek miatt nem szeret titeket és nem bocsát meg nektek! Ezáltal kiváltja a lelketekben a haragot, a gyűlöletet Isten iránt.
.Vannak olyan emberek, akikkel a gonosz, azt hiteti el, hogy a papnak, nincs bűnbocsátó hatalma. Ember, ilyen hatalommal nem rendelkezhet! Sajnos a gonosz sugallatait hajlamosabbak vagytok elhinni,mint Isten üzenetét.
.Sok embernek azt súgja a gonosz, hogy ne higgyék el azt,hogy a bűn rossz számukra, és ezt csak a papok találták ki.Meg akarja győzni őket,hogy érezzék jól magukat a bűneikben.
.Vannak olyan emberek, akiknek a gőgjüket érinti meg a gonosz lélek. Ti, akik nagy emberek vagytok, csak nem térdeltek le,egy bűnös pap előtt! Ne engedjétek meg senkinek, hogy beleszóljon az életetekbe,szabadságotokba! Ez a megalázkodás nem méltó hozzátok!
.Sok embernél a gonosz lélek elveszi a bűntudatot!Azt mondja:” A káromlás az nem bűn, csupán feszültségeteknek a levezetése! A bűnös együttélés, házasságkötés nélkül, az sem bűn, hiszen, ez a divat és mindenki ezt teszi.A házasságtörés sem bűn,hanem változatosság, amelyre szükségetek van. A haragtartásotok sem bűn,hiszen a megbántást a másik kezdeményezte! A részegeskedés sem bűn,mert ezáltal,felszabadultok sok-sok gondotok alól! A lopás sem bűn,hiszen,szerintetek mindenkinek ott kell megélnie, ahol dolgozik.Nektek, a lopott dolgokra szükségetek van! A kérdés az,ha titeket lopnának meg,ugyanúgy beszélnétek? Az abortusz sem bűn,hiszen a magzat, még nem kész gyermek, ezért, ha szükséges megtehetitek! A vasár-és ünnepnapi misemulasztás sem bűn, hiszen a komoly, heti munka után szükségetek van a pihenésre, kirándulásra.Az eutanázia sem bűn, ugyanis, ha valakiből már nincs hasznotok, nyugodtan küldhetitek a túlvilágra.”
. Nem sorom tovább. Ti vizsgáljátok meg azt, hogy még mi mindent súg nektek a gonosz lélek, csak azért, hogy ne tartsatok bűnbánatot, ne engedelmeskedjetek Istennek és ne jussatok el a lelki békére, üdvösségre!

Mit mond nektek feltámadt Szent Fiam, Aki az Irgalmasság Királya és Forrása?

.Arra kér titeket, hogy ne hallgassatok a gonosz lélekre, mert az a kárhozatba, az örök boldogtalanságba akar vinni titeket.

.Végezzétek el mindannyian a szentgyónásotokat, az Irgalmasság Vasárnapjára, hogy minden bűnötök után járó tartozásotokat elengedhesse. Higgyétek el azt, hogy pap fiaimnak, van feloldozási hatalmuk,amelyet Szent Fiamtól kaptak a felszentelő püspökük által.
.Higgyétek el, érdemes küzdeni, harcolni a bűneitek ellen. Ezt, ha minden nap megteszitek, ráléptek

az öröm, a boldogság, az üdvösség útjára.

.Soha ne felejtsétek el azt, hogy titeket szeret az Isten, kivéve a bűneiteket. Ezt azzal bizonyította be, hogy az utolsó csepp vérét is feláldozta értetek.

.Amikor kételkedtek Szent Fiam isteni megbocsátásában,akkor gondoljatok: a tékozló fiú történetére, a jobb latorra, a házasságtörő asszonyra,, Saul megtérésére, akiből Szent Pál lett.

.Tudnotok kell azt, hogy nem a természeti csapások a legnagyobb tragédiák a világotokban, hanem a bűneitek, amelyektől nem akartok megszabadulni. Ezek hozzák a legnagyobb tragédiákat maguk után.
.El kell jussatok odáig, hogy kimondjátok a sötétségre azt, hogy sötétség, a bűnre azt, hogy bűn és a világosságra azt, hogy világosság. Ne engedjétek,hogy a hazugság atyja, ezt bennetek összekeverje, mondván: “a világosság az sötétség,a sötétség pedig világosság.”
.Befejezésül mondom, Irgalmas Szent Fiam azt kéri tőletek, hogy bármikor bűnbe estek, azonnal tartsatok bűnbánatot. A gonosz lélek pedig azt sugallja, hogy erre nincs szükségetek. Örök életetekbe vágó kérdés számotokra, vajon, kire hallgattok?

Most, a Szentháromság általam áld meg titeket az állandó bűnbánat lelkületével!!! 

Házi feladat áprilisra

GYÓNJUNK,ÁLDOZZUNK,IMÁDKOZZUNK A PÁPA SZÁNDÉKÁRA, HOGY TELJES BÚCSÚBAN

RÉSZESÜLJÜNK!!!

Csóka Lajos: A katolikus megújhodás kora

A köztudat Ranke (1834) óta általában „ellenreformáció” szóval jelöli meg azt a történelmi kort, amelyben a katolikus Egyház a vallásszakadás sebei után első kábultságából felocsúdva a protestantizmussal felvette a küzdelmet, hogy a hitszakadással elvesztett erkölcsi súlyát visszaszerezze s elpártolt híveit visszavezesse az Egyház kebelébe. Bármily kiváló történetírótól származik is ez az elnevezés, lényegében mégsem fedi a kor fogalmának teljességét. A katolicizmusnak ez a nagylendületű kora – nem szólva arról, hogy egy merőben új vallás [mármint a protestantizmus] alapítása egyáltalában nem jelentheti a réginek „reformációját” – nem merült ki csupán a protestantizmus elleni küzdelemben, hanem ennél sokkal többet, nagyobb pozitívumot hozott létre: a meggyengített, elszunnyadt katolikus öntudat új életre-keltését s megerősítését, és ami ezzel együtt járt, a lelki élet olyan újjászületését, amely a maga dinamikus jellegével a lelki keretek bensőségéből kilépve, mint valláspolitikai restauráció is rányomta bélyegét a közéletre.

Helyesebben tehát a katolikus megújhodás korának nevezhetnők a vallásszakadás utáni kort. Ez a megújhodás az ember kettős természetéből kifolyólag két irányban mozgott. Egyrészt kiterjedt a lelkiség átalakítására, másrészt a vallásügyi kérdésekben történő állásfoglalás szabályozásával átnyúlt a gyakorlati politika területére is. Ez végső eredményben Európa nagy részében a katolicizmus győzelméhez vezetett. A lelkekben elfojtott katolikum újból meg mert szólalni, és az Egyház, régi szellemiségében felragyogva, az emberiség vezetésében ismét elfoglalhatta .azt a helyet, melyre rendeltetése hívta, és amely a kultúremberiség alakításában szerzett érdemei alapján történelmileg és jogilag megillette.
Az eltévedt vagy félrevezetett nyáj végeláthatatlan csapatokban tért vissza az elhagyott akolba, és az Európán kívül eső világrészekben elért hódításokkal annyira megszaporodott, hogy az Egyház csakhamar hívőinek lélekszáma szerint is visszanyerte, sőt megnövelte a hitújítás előtti lélekállományát. Mivel pedig a lelkeknek ez a nagy átformálása s ezen keresztül az Egyház politikai restaurálása is azokon a belső reformokon fordult meg, amelyeket az Egyház önmagán hajtott végre, azért a kort helyesen nevezhetjük a katolikus reformáció korának is.

E kor kezdetét, megindulásának időpontszerű megjelölését nehéz volna teljes határozottsággal kimondani. A történeti fejlődést, illetve alakulást sem évtizedek, sem századok fordulóival nem lehet megállítani, tehát a történeti korok határát is nehéz évszámokkal úgy megjelölni, mint ahogyan kijelölhetők a maguk mértékével a térbeli határok. Fokozottabban áll ez a megállapítás olyan korra, mint a most tárgyalt időszak, amelynél lassan érvényesülő belső, szellemi tényezők játszották a főszerepet. Azt sem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a régi hit a protestantizmus térhódítása ellenére sem enyészett el teljesen. A felszín alatt már a protestantizmus virágzása, sőt rügyfakadása idején is működtek olyan olthatatlan életenergiák, amelyek a katolicizmus megújhodásának készségét hordozták magukban.
Igaz azonban, hogy ezek az erők a kezdet kezdetén még alig mutattak érezhető hatást. Az igazi eredmény a maga tovaágazásaival együtt akkor kezdett bontakozni, amikor a jezsuiták fényes küzdő serege is megjelent a porondon. A jövő távlatában ekkor kezdtek olyan körvonalak kibontakozni, amelyek már változást sejtettek. Ha ezeket a döntő szempontokat figyelembe vesszük, a katolikus megújhodás korának kezdetét arra az időre kell tennünk, amikor a hitújítás szülőhazájában, a német földön megjelenő első jezsuita, a rendalapító egyik első fegyvertársa, Faber Péter megejtette terepszemléjét és tapasztalatai alapján megjelölte az utat és módot is, amelyen Németország valláserkölcsi képe megváltoztatható.

„A lutheránusok – írja Lainez-nek Faber – többi tévedésük között egyetértenek abban a fő tévedésben, hogy a jócselekedeteknek nincsen érdemszerző értékük, az igazulás reménységét tehát egyedül a hitre alapítják. Nekünk az ellenkező utat kell választanunk, a hitre a jócselekedetek jelentőségének tudatosításával kell áttérnünk és először s állandóan azt kell hangoztatnunk, ami a szeretetet felkelti és a jócselekedetekre való törekvésre indít. A tudomány – írja tovább – egymagában keveset segít most a tévtanokkal szemben, orvoslást egyedül a jócselekedetektől és az élet elveszítésével sem törődő önfeláldozástól várhatunk.
Faber ebben az 1541-ben írt jelentésében olyan elvnek szerzett érvényt, amelynek életbeléptetésével új korszak indult az európai emberiség történetében. Az emberi cselekedetek értékének lutheri csökkentése, sőt tagadása révén beálló erkölcsi pesszimizmust a buzgó, istenfélő élet újbólvaló nagyrabecsülésével lelkes erkölcsi optimizmus váltotta fel. Az emberi lélek előtt új távlat nyílt, akaratát az előbbivel ellentétes irányra fordította, s új korszak hajnalát hozta fel: a komoly és tettekben nyilvánuló katolikus újjászületést.

Vajon milyen volt ennek az új korszaknak arculata?

A liberális világszemlélet szereti állandóan pellengére állítani ezt a kort. Történetírása nem a kor szelleméből kiáradó, tehát az egész kor lényegét helyesen feltáró belső sugarak kivetítésével világított rá annak arcvonásaira, hanem történetietlenül, a korba való beleélés teljes mellőzésével, külső s idegen fényforrás sugarainak visszavert fényével állította azt a maga sivár világnézetének megfelelő világításba. Torzított képet alkotott a katolikus megújhodás győzelmes koráról. Fanatizmus, türelmetlenség, vakbuzgóság, erőszak, szellemi sötétség, a lelkiismereti szabadság béklyóba-verése a színező transzparensek és korfestő képletek, ezekkel élénkítik a liberális történetírásnak e korra vonatkozó lapjait.
De vajon ennek a nagy történelmi kornak ilyen egyoldalú bírálata és beállítása megfelel-e a történeti igazságnak? Hogy erre a történetírói tárgyilagosság alapján feleletet adhassunk, mindjárt tanulmányunk elején rá kell mutatnunk a liberális történetírás kritikai forrásaira.

A liberalizmus lényegében folytatása és következménye a reneszánsz termelte világfelfogásnak, amely a középkor mindent felölelő univerzalizmusának megbontásával az egyénieskedő szubjektivizmus uralomra juttatásában jelentkezett. Az egyén formális jogának szabad érvényesítése ugyanis nemcsak azokat a politikai és társadalmi kötelékeket bomlasztotta szét, amelyek a középkori közösségek abroncsai voltak, hanem az egyént vallási és erkölcsi tekintetben is kiemelték minden addigi megkötöttségéből. A szabadosság elve éppúgy vonatkozott a valláserkölcsi életre, mint a társadalmi vagy gazdasági életről vallott felfogásra. Az individualizmussal a középkori megkötöttség elve nem fért meg, csak egyetlen ideál érvényesülhetett: a szabadság, amely valláserkölcsi téren is száműzött, elvetett minden köteléket, az egyén tetszésére bízta a hitet s annak megállapítását, hogy mi a jó és mi a rossz. Az államra is csak egy feladatot rótt, a magántulajdon védelmét. Ez a felfogás merőben ellentétes a katolikum alapelvével és az Egyháznak az erkölcsről hirdetett tanításával. Az Egyház az emberiség kezét fogva, vezetésre való hivatottságának tudatában, az erkölcsi fegyelem elvét képviselte. Szárnyára engedte a szellemet, de útba is igazította és a szabadságot erkölcsi mederbe terelte.

A katolikus megújhodás kora, a szubjektivizmus korlátlanságával szemben, első tekintetre úgy látszott,mintha a megkötöttség állapotába vezetne vissza, tehát a liberális világszemlélet szerint megbocsáthatatlanul maradi volt, bár az egyetemes történetszemlélet tanúsága szerint nagy felfordulások éppen akkor rázták meg legszilajabban az ember alatt a földet, amikor az erkölcsi megkötöttség szálai széjjelmállottak. A két világfelfogás alapszerkezetének elemzésében tehát olyan ellentétes hatású elemek kerültek szembe egymással, hogy egy liberális telítettségű kor, a maga szellemiségének megfelelően, a katolikus megújhodás korával szemben csak marasztaló ítéletre gondolhat.

Egészen más képet kapunk azonban a katolikus reformáció koráról, ha a liberális történetszemlélet téves módszerei helyett ama sugarak fénye mellett vizsgáljuk, amelyek épp e kor lényegéből áradnak ki és a kornak vonásait a maguk eredetiségében és valóságában világítják meg.

A humanista világfelfogás a hitújítás szálláscsinálója volt, s az ember tekintetét az Istentől elfordítva, magára az emberre irányította. Ezzel a teocentrikus egyetemesség nagy egységéből kiragadott embert voltaképpen léte ősforrásától szakította el, anélkül, hogy ugyanakkor megfelelt volna a lét misztériumának nagy kérdésére. A probléma továbbra is fennmaradt és nem lehetett száműzni a lélekből. Csak míg azelőtt az ember arra megnyugtató, pozitív feleletet kapott, az most, az Egyház tanítói tekintélyének meggyöngülése óta, mint kétségbeejtő kérdőjel meredt eléje. Kézbe kapta ugyan az újkori ember a bibliát, maga magyarázhatta azokat a kérdéseket, amelyeknek méretei túlhaladták értelme határait, de pozitív feleletet éppen azért nem is adhatott magának. Kétségek között lebegett a mélységek felett és a pozitívumok keretéből kilépő ember a bizonytalanságok hálójába került. A vélemény teljes szabadsága szektákat termelt, amelyeknek a közélet területén veszedelmes társadalmi és gazdasági megnyilatkozásokban láttak napvilágot. Maga a hitújító is kényszerült a szabad véleménynyilvánítás korlátozására és ennek kapcsán tantételeinek rendszerbefoglalására.
Ezt a célt szolgálta a [protestánsok által elrendelt] könyvcenzúra is, amely hamarosan életbelépett, mihelyt a szabadság kiütött. Eleinte csak a katolikus könyvekre vonatkozott, de hatásköre csakhamar kiszélesedett. A tilalom szigorúságára jellemző, hogy a frankfurti városi tanácsnál magának I. Ferdinánd császárnak kellett közbelépnie, hogy leánya számára egy 5-6 lapnyi katolikus vallásos füzetecske kinyomása engedélyeztessék. A rostocki városi tanács a város nyomdászát már azért is börtönnel büntette, mert Albert mecklenburgi herceggel megegyezett egy katolikus újszövetségi szentírásfordítás kinyomtatására. Már Melanchthon sürgette a tilalmat minden olyan könyvvel szemben, amely ellenkezik a lutheri tanítással. Ennek volt a következménye János szász választónak egy 1528-ból származó rendelete, amely a lutheri tanítással ellenkező könyveknek már nemcsak a kinyomtatását tiltotta meg, hanem pénzbírsággal vagy börtönbüntetéssel sújtotta az ilyen művek eladását és vásárlását, sőt olvasását is. „Bárki, akinek tudomása van arról – mondja a rendelet –, hogy valamely ismerősének ilyen könyv van a birtokában és ezt nem jelentené a hatóságnak, oly mértékben bűnhődik javainak elvesztésével vagy pénzbírsággal, amilyen mértékben részt vett a más bűnében.”
A cenzúra teljes kifejlődését mutatja a lipcsei tanács rendelete, amely minden könyv kinyomatását előzetes engedélyhez kötötte. Hogy ne lehessen ezt kijátszani, Ágost szász választó 1571-ben magát a könyvnyomtatást is megnehezítette és csak Drezdában, Wittenbergben, Lipcsében és Annabergben engedélyezte. Az előzetes cenzúra, mint ennek a tilalmi intézménynek legfejlettebb foka, ezután egész Németországban általánossá vált. A fejedelmek rendesen valamelyik udvari papjukra vagy tanácsosukra bízták, de Württembergben a fejedelem teológusainak könyvei is a fejedelem személyes cenzúrájának voltak alávetve. A naumburgi tilalom pedig már annyira ment, hogy a cenzúra nemcsak a tartalomra, hanem a kifejezésmódra és a stílusra is kiterjedt, s még ennek is az ágostai hitvallású cikkelyek kifejezésformájához kellett alkalmazkodnia.

Mindez azonban a dolog lényegén semmit sem változtatott. Az első hitújító után mások is jöttek. Ezek mást hirdettek, a nagy misztériumra más feleletet adtak, maguknak követelték az igazságot s átkot kiáltottak az ellenkező véleményűekre.
A hit és vélemények sokféleségének ebben a torlódó küzdelmében, amikor egy-egy hitrendszert már csak a tömegindulat ébrentartásával és a gyűlöletnek propaganda-eszközzé avatásával lehetett fenntartani, ült össze a zsinat Trientben. Célja az volt, hogy az Egyház tanítói hivatásának újbóli hangsúlyozásával a hitújításban megtámadott hitelveket újabb, szabatos és végleges fogalmazásban kihirdesse, az egyháziak életébe csúszott visszaélések kiirtásával az egyházkormányzatot újjászervezze és ennek segítségével a közerkölcsiséget is fölemelje. A kétségek között hányódó kor felfigyelt a régi tanítás új köntösben való megjelenésére. A katekizmus kiadása, az Egyház vallási csalatkozhatatlanságának kihirdetése, a hippói (393) és karthágói (393) zsinat által megállapított kánonok újból való elfogadása és a Vulgata hitelességének kihirdetése a hittételek terén véget vetett minden további önkénynek és megvonta azt a határvonalat, amelyen túl már nem-katolikus terület következik. A bizonytalanságok és kétségek hullámaiban vergődő, figyelő ember örömmel kapott a pozitívum után és tekintetét ismét bizakodva fordította a régi Mester felé.

Természetes, hogy a későbbi századoknak a lelkiség gyakorlati jelentőségét tagadó racionalista-liberális világszemlélete előtt érthetetlennek tűnt fel ez a nagy fordulat. Csak a kor szellemi világába való elmélyedés teszi érthetővé, hogy az Egyház belső életét felfrissítő reformok hatása a régi hit varázsát is visszaállította.
A zsinat egyrészt újból megnyitotta a katolikus életfelfogás forrását s ugyanakkor azáltal, hogy ha már a kereszténység teljes egységét nem állíthatta is vissza, de az Egyház tanításából semmit fel nem adott, megmentette a katolicizmus belső egységét. Ez tette lehetővé a világ minden táján egységesen kialakuló, alapelveiben és megjelenésében azonos katolikus szellem kifejlődését és a katolicizmusnak önmagából táplálkozó és kiáradó megújulását. Azzal pedig, hogy a pápa főhatalmának végérvényes kihirdetésével biztosította az Egyház hierarchikus és monarchikus felépítését, a katolikumnak olyan szilárd szerkezetet juttatott, amelyből kifolyólag az Egyház nemcsak megtisztultan kerülhetett ki a megpróbáltatásokból, hanem súlyát s rangját is megtarthatta a történeti tényezők között.

A KORSZAK ÁLTALÁNOS VONÁSAI

A történetírók általában a katolikus visszahatás korának is nevezik a katolikus megújhodás korát. Találó elnevezés, mert alig van a történelemnek olyan korszaka, amelyben a hatás és visszahatás fizikai törvénye szellemben, személyekben és végrehajtásban oly törvényszerűen érvényesült volna, mint a „reformáció és ellenreformáció” korában.
A katolicizmus a hitújítás idején azért gyengült meg, mert az új eszmékkel szemben nem védekezett elég szerencsésen. Főleg persze Németországban. A katolikus rendek már a speyeri birodalmi gyűlésen (1529) szinte tétován szemlélték az új mozgalom erősödését. Éppenséggel vereségnek számított, amit ugyanezen a birodalmi gyűlésen szenvedtek, amidőn a Lutherhez pártoló rendek protestációjával szemben azt sem tudták elérni, hogy a lutheránus fejedelmek területén továbbra is engedélyeztessék a szentmise!

A katolikusok közömbössége és erőtlensége egyébként talán legbeszédesebben a hivatali pályákról való leszorulásukban kapott kifejezést. A helyzetre jellemzően mutat rá Commendone bíboros követjelentése, amely szerint még az egyházfejedelmek tanácsaiban és irodáiban is alig akadt egy katolikus tanácsos vagy tisztviselő, míg a többség protestáns, sőt gyakran harcos protestáns volt. A Reichskammergerichten, a legfőbb birodalmi törvényszéken is protestánsok voltak túlnyomó többségben. I. Ferdinánd és Miksa tanácsában és haditanácsában is protestánsok foglalták el a vezető helyeket; a zsoldos hadak vezérei és a hadbiztosok között protestánsok vitték a fő szerepet.
A katolikusok helyzeti gyengülése még jobban kitűnt az 1555. évi augsburgi birodalmi gyűlés rendelkezéseiből és az erre következő valláspolitikai fejleményekből. A vallásbéke ugyanis, amikor a világi fejedelmeknek megadta a „reformálás jogát”, vagyis a „cuius regio, eius religio”-t jogelvvé avatta, ugyanakkor ezt a jogot a katolikusok felé kereken megtagadta: a Ferdinánd-féle deklaráció a protestáns vallás gyakorlatát az egyházi fejedelmek területén is megengedte. Igaz, hogy némi fenntartással élt (reservatum ecclesiasticum = az augsburgi vallásbéke tárgyalása alatt létrejött királyi határozat, miszerint az egyházfejedelmek, ha evangélikussá lesznek, méltóságukról és javadalmukról lemondani tartoznak) s ennek a vallásbékébe való befoglalása katolikus szempontból győzelmi jelnek volt tekinthető, azonban a vallásbéke egészben mégis csak a protestantizmus győzelmét jelentette, mert a protestánsoknak a katolikus egyházfejedelmek területén szabad vallásgyakorlatot engedélyezett, míg ugyanezt a protestáns területeken megtagadta a katolikusoktól.

Hátrányos volt a katolicizmusra az is, hogy a birodalmi városok tanácsai a városok többségében szintén a protestantizmust tették egyeduralkodóvá, míg a katolikus vallásgyakorlattól megvonták a nyilvánosság jogát, holott az 1555. évi vallásbéke úgy rendelkezett, hogy vegyesvallású városokban a katolikus és evangélikus vallás szabadsága továbbra is fenntartandó. Ahol viszont a vallásbékében elrendelt szabad együttélés megmaradt, ott egy 1564. évi jelentés szerint a katolikusok körében olyan vallási közömbösség kapott lábra, hogy – legalább a jezsuiták megjelenéséig – egyáltalán nem törődtek azzal, hogy valaki katolikus-e vagy protestáns. Nemcsak a helységek voltak vegyesvallásúak, hanem a családok is. Voltak házak, ahol a szülők az egyik, a gyermekek a másik vallást követték s a testvérek is különböző valláson voltak. A katolikusok és protestánsok összeházasodtak anélkül, hogy a vallási kérdésre legkisebb mértékben is tekintettel lettek volna. Ennek kárát is a katolicizmus látta, mert a vallási közömbösség a dolog természete szerint annak a vallásnak erőit porlasztja, amely megkötöttség szempontjából nagyobb igényekkel lép fel.

Mindezeken felül a protestáns fejedelmek egészen természetesnek találták, hogy a megüresedő hatalmas egyházi javadalmakat, püspökségeket, érsekségeket, apátságokat másod- vagy harmadszülötteik javára foglalják le, nem törődve a reservatum ecclesiasticummal. A Német Birodalomnak alig volt protestáns fejedelmi háza, amely valamelyik egyházi fejedelemségben érdekelve ne lett volna. Osnabrückben például a püspöki székben katolikus és protestáns javadalmasok váltogatták egymást. Emellett a püspökségek vagy apátságok protestáns élvezői – adminisztrátori címen – éppen úgy követelték a fejedelmi jog gyakorlását, a fejedelmi gyűléseken való részvétel és tanácskozás jogát, mint ahogy az a törvényes egyházfejedelmeket megillette.
A protestantizmusnak e nagyfokú előretörése mellett a katolikus világi fejedelmek akár belső, lelki gyengeségből, akár túlzott politikai óvatosságból, nem mertek élni a jus reformandival [az alattvalók vallását, a földesuruk határozza meg], míg protestáns fejedelemtársaik eredményesen használták azt fel a saját vallásuk javára. Ez a magyarázata annak, hogy a hitújítás korában például Németországnak nem volt sem egyházi, sem világi katolikus fejedelemsége, amelyben az új hit a régi vallás rovására meg ne vetette volna a lábát.

Mintegy félszázadig tartott ez az állapot. Az ellenhatás azonban gyorsan éreztette befolyását, mihelyt a jezsuiták megkezdték működésüket, a püspökök pedig a trienti zsinat reformrendelkezéseinek végrehajtását. A püspöki látogatások, egyházmegyei és tartományi zsinatok, papnevelők állítása, a nem-katolikus életű papság elmozdítása, a kolostorok fegyelmének helyreállítása, a hitoktatás megreformálása, az istentisztelet régi rendjének visszaállítása a rekatolizálódás mozgalmának hatalmas eszközei voltak. A jezsuiták iskoláiból és a vezetésük alatt álló Collegium Germanicumból kirajzottak az első tanítványok, akik egyházi vagy világi területen, hivatásuk szerint, megkezdték az új szellem érvényesítését.

Hamarosan, már a 16. század 70-es éveiben felvetődött a kérdés, hogy bár az egyházi fejedelmek egyenrangú rendek a világi fejedelmekkel, miért nem illeti meg vallási téren is ugyanaz a jog, mint a világi fejedelmeket. Miért kell a katolikus püspökségek vagy apátságok területén a protestáns vallást megtűrniük, holott a legkisebb protestáns birodalmi lovagocska sem tűri meg a magáén a katolikust? Midőn erre a protestánsok a Ferdinánd-féle deklarációval feleltek, a katolikus részről a reservatum ecclesiasticum megsértését hangoztatták. Kiemelték, hogy a deklaráció jogi ereje közelről sem olyan kötelező, mint a reservatumé, amelyet a protestáns fejedelmek annyiszor megsértenek, bár a reservatum az augsburgi vallásbékében kifejezetten benne van. Utaltak arra is, hogy a deklarációt Ferdinánd csak kényszerűségből adta ki, nehogy a híres birodalmi gyűlés eredménytelenül oszoljon szét. Kijelentették, hogy ragaszkodnak az egyházi fejedelemségeknek a világi fejedelemségekkel való egyenjogúságához, ami a birodalmi alkotmányban is le van fektetve és ennek alapján a deklarációt mint kikényszerített jogfeladást magukra nézve nem ismerik el kötelezőnek.
Mindez világosan mutatja, hogy az elmúlt félszázad szellemével szemben új világ, új gondolkodás vette kezdetét, mint amannak természetes visszahatása. Maguk a protestáns rendek is érezték, hogy a vitában alul maradtak. Régi előnyeiket azzal kísérelték megtartani, hogy az 1575. évi birodalmi gyűlésen, amelyen Rudolfot római királlyá választották, a deklarációnak a választási kapitulációkba való felvételét követelték. Ez a törekvésük azonban a katolikus rendek ellenállásán meghiúsult. A katolikus fejedelmek most már az ellen is tiltakoztak, hogy az egyházi javak protestáns adminisztrátorai egyházfejedelmi jogokat gyakoroljanak és e címen részt vegyenek a birodalmi fejedelmek tanácskozásain. Tiltakozásukban a birodalmi alkotmányra hivatkoztak.

Az öntudatra ébredt katolicizmus tehát már követelte a jogait és visszautasított minden további sérelmet. Az idők kereke fordult. A történelemben gyakran előforduló jelenség ez ott, ahol elvek állanak szemben egymással.
Az öntudatra ébredő katolicizmus dinamikus hatásai azonban nemcsak politikai téren érvényesültek. Ekkor kezdték emlegetni a protestánsok a vallásszabadság új gondolatát, de ezen nem általános, mindenkire egyformán kiterjedő vallásszabadság kívánalmát értették, hanem kizárólag azt, hogy a protestánsoknak az egyházfejedelemségek területén továbbra is engedélyeztessék szabad vallásgyakorlat. A viszonosságon alapuló vallásszabadság u. i. ebben a korban még egyáltalán fel sem merülhetett: ellenkezett volna a kornak és maguknak a reformátoroknak a felfogásával. Kizárta azt a Luther által felállított tartományi egyházszervezet is, amely az egyházi joghatóságot a fejedelmek kezébe tette. Ezek az egyszer megszerzett hatalmat nem akarták kiengedni a kezükből. Hamarosan érvényesült náluk Kristóf württembergi herceg felfogása, amely szerint a fejedelmi hatalom joga nemcsak a világi kormányzásra vonatkozik, hanem az egyházi ügyekre is; gondoskodnia kell a fejedelemnek, hogy az alattvalóknak „a tiszta evangélium hirdettessék s a tévtanítás megakadályoztassék”. Ez a szellem kizárta az általános vallásszabadság gondolatát, és annál gyorsabban és általánosabban érvényesülhetett, mert a fejedelmeket protestáns teológiai vezetőik is Isten helyetteseinek ismerték el és feladatukká tették, hogy a „bálványimádást” és az engedetlenséget testi fenyítéssel is büntessék. A vallási türelemnek ez a nyílt tagadása egyébként nem csak a cezaropapizmussá emelkedő protestáns fejedelmi hatalom türelmetlenségében jutott kifejezésre, hanem a protestáns papság tanításában is. Beza Tivadar, Kálvin utóda, „mohamedán dogmának” nyilvánította azt a felfogást, hogy az ember különböző utakon is üdvözülhet, míg a grazi evangélikusok a Ferdinánd főherceghez benyújtott emlékiratban az evangélikus vallást vallják „az üdvösséghez vezető egyedüli útnak”.

Az öntudatra ébredő katolicizmus életjele volt, hogy a 16. század utolsó negyedében toborzott császári zsoldos hadak már nagyobb részben katolikus vallású katonákból rekrutálódtak, jobbára katolikus vallású vezérekkel. A rekatolizáció levegője tehát már a nép széles rétegeiben is éppen úgy hódított, mint a magasabb társadalmi körökben. A katolikus fejedelmi udvarokból a protestáns tanácsosok és tisztviselők kiszorultak, hogy katolikusoknak adjanak helyet. Megszűnt a protestáns befolyás kizárólagossága a császári udvarban is, és megkezdődött a Reichskammergericht-ben és a titkos tanácsban a katolikusok lassú térfoglalása. A szellem változására jellemző, hogy a föllendülés megindítója a világi fejedelmek között ugyanaz az V. Albert bajor herceg lett, aki 1561-ben még egész udvarával részt vett a neuburgi evangélikus lelkész beszédein.
„Inkább koldusbotot vennék a kezembe s úgy vándorolnék feleségemmel és gyermekeimmel, minthogy eltűrjem, ami Istennek és Szentegyházának szégyenére vagy kárára válna. Minden hittételért kész vagyok bármily kint, még a halált is elszenvedni”, mondta Ferdinánd stájer főherceg, a későbbi TI. Ferdinánd császár, a katolikus újjáéledés egyik legjellegzetesebb egyénisége. A stájer főherceg azonban nem volt elszigetelt jelenség. Ez a kor számtalan olyan egyéniséget mutat fel, magasabb és alacsonyabb rendűeket, egyháziakat és világiakat, akik vallási meggyőződésüket nemcsak magánéletükben, hanem a közéletben is mindenképen érvényre juttatták, s a politikai hatalom gyakorlásában éppen úgy a vallásos lelkiismeretnek juttatták a vezető szerepet, mint a magánéletben. Ezek a meggyőződés erejétől áthatott fejedelmek lettek elődeikkel ellentétben a katolikus újjáéledés legerősebb bástyái. Jogaik birtokában és felhasználásában tántoríthatatlanul haladtak az új úton. Ahol ellenállásra találtak, ott protestáns társaik példájára igénybe vették a politikai hatalom eszközeit is, amire a birodalmi alkotmány feljogosította, lelkiismeretük pedig kényszerítette őket.

Az új korszak ilyképp valóban új szellemiséget hozott, természetes visszahatásaként az előző ájult és bágyadt kornak.
A hatás és visszahatás itt vázolt formája természetesen csak ott következhetett be, ahol az egymással szemben álló erők viszonyában kisebb-nagyobb egyensúly mutatkozott: a Német Birodalomban, Lengyel-, Magyar- és Franciaországban. Ott, ahol a politikai hatalom súlya teljes erővel nehezedett a lelkiismeretekre, mint például Angliában és más északi államokban, a katolicizmusnak még évszázadokra volt szüksége, hogy belső erőit kifejleszthesse. De viszont ugyanezen az alapon ott, ahol az államélet teljesen összeforrt a katolicizmussal, mint Spanyolországban vagy Itáliában, a protestantizmus nem tudott gyökeret verni.

folytatása hamarosan következik

Nagyfalu 2011-2012

2011 – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE –ÁPRILIS
”Boldog a nép, mely ünnepelni tud és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)
79. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén

 

A Szentírásból elmélkedjük át az ünnepnapi evangéliumokat! (Jn. 9; 11; 20; Lk.24; Mt.26)
Havi mottó: „…tartozzatok Krisztushoz, aki feltámadt a halálból! ”(Róm. 7,4)
Havi imaszándék: engeszteljünk azért, hogy ezután a Húsvétot mindig egyidőben ünnepeljük!
Konkrét feladatunk: kereszt előtt elhaladva, keresztet vetve imádkozzuk: „Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által Megváltottad a világot!”
Tanítás a Szentlélek Istentől 2011 áprilisában
 
Szeretteim!
 Az utolsó időben, amelyben éltek nagyon sok szoborból, képből, keresztből… mennyei olaj folyik. Most elmondom azt, hogy a Szentírás alapján, mi az üzenetünk, az egész emberiség részére, az olajkönnyezések által.
A megszentelt olaj az Egyházban az isteni kegyelem hordozója és közvetítője! Ezért használják választott gyermekeim a szent olajat: keresztelésnél, bérmálásnál, szenteléskor, a betegek keneténél,… A szent olaj által a Szentháromság gyermekeivé, templomaimmá, a Jó Pásztor jó eszközeivé és a Mennyország örököseivé válhattok. Minden nap kérjétek életetekre, szeretteitekre Isten áldását és törekedjetek arra, hogy az isteni áldás hordozóivá és közvetítőivé váljatok.
Az olaj illatot áraszt! Amikor Mária Magdolna olajat öntött Jézus lábára, az egész ház betelt az illatával. Biztosan tudjátok, hogy a bűnben lévő élő halottaknak és az igazi halottaknak szaga van, míg az erényes embereknek jó illata van. Arra törekedjetek egész életetekben, hogy erényes életetekkel a feltámadt Krisztus jó illata legyetek.
Az olaj Isten ajándéka! A mennyei Atya minden nap azt üzeni nektek, hogy Ajándékozó Isten vagyok, ti pedig a látható és láthatatlan világ által megajándékozott teremtmények vagytok. Minden nap törekedjetek arra, hogy minnél szebb, Istentől jövő ajándék legyetek egymás számára.
Az olaj alapvetően, fontos táplálék a számotokra! Ha a legfontosabb olaj is hiányzik a házatokból, az a legnagyobb hiány jele. Gondoljatok arra, jelenleg milyen sokan élnek Jézus, Mária, templom, ünnepek, papság, szeretet,… nélkül. Titeket arra kérlek, hogy a testi eledel mellett táplálkozzatok rendszeresen lelki eledellel: a Szentírással, Jézus Szent Testével és Szent Vérével. Jó volna, ha csak szent és épületes dolgokkal táplálnátok a családotokat is.
Az olaj minden természetes és természetfeletti jó szimbóluma! Minden nap törekedjetek szövetséget kötni: a Szentháromsággal, Máriával, az Angyalokkal, a Szentekkel és a tisztítótűzben szenvedő lelkekkel. Ez azt jelenti, nem teszitek azt, amit Ők nem szeretnek és csak azt teszitek, amit Ők szeretnek. Ha ezen a keskeny úton jártok, minden természetes és természetfölötti jó részesei lesztek.
Az olaj gyógyít! Vigyázzatok arra, hogy szeretetlen beszédetekkel ne legyetek lelki sebek okozói. Arra hívlak meg titeket, hogy szép szavaitokkal, megbocsátásaitokkal és bocsánatkéréseitekkel a lelki sebek gyógyítói, könnyek törlői és mások keresztjének a társhordozói legyetek.
A lámpaolaj a fény forrása! Gondoljatok Mózesre, akinek ragyogott az arca a Sínai hegyen a tíz parancsolat befogadása által. Gondoljatok Jézusra, akinek tündökölt az Arca a Tábor hegyen az Atyával való beszélgetés által. Gondoljatok István első vértanúra, akinek az arca olyan volt, mint egy angyalé az ellenségszeretet által. Az okos szűzek lámpája és a lelkük égett a mennyegzőre való felkészülés által. Arra kérlek titeket, hogy ne legyetek a sötétség és az eltérés fiai, hanem a megtérés és a világosság gyermekei.
Isten részére, az áldozatbemutatásnál, mindig a legjobb olajat tették félre! Istennek, a választott nép nem áldozhatta fel: a vak, béna, beteg,… állatokat, meg a romlott olajat. Legyen bátorságotok már fiatalon, egészségesen odaadni az életeteket az Úr szolgálatára nemcsak akkor, amikor elhagynak benneteket a bűneitek. Isten megérdemli, hogy a legjobb gondolataitokkal, szavaitokkal, cselekedeteitekkel és Neki felajánlott életetekkel ajándékozzátok meg Őt.
Az olajat nem szabad a rosszra használni, csak a jóra! Ti is vigyázzatok arra, hogy az Istentől ajándékba kapott testeteket, lelketeket, időtöket, talentumaitokat… sohase a rosszra, mindig a jóra használjátok. Ezek felhasználása alapján fogtok égi figyelmeztetésben vagy jutalomban részesülni.
Az olaj külső szépséget ad annak a személynek, aki vele bekeni magát! Tudnotok kell, hogy az Angyalok, a Szentek és a földi teremtményeim csak akkor szépek belsőleg, ha a szívük tele van szeretettel. Vigyázzatok, necsak a külső szépségre törekedjetek az emberek előtt, hanem elsősorban belső szépségre az Isten előtt.
Befejezésül még elmondom nektek azt, hogy mi a Mi legnagyobb szomorúságunk és a legnagyobb örömünk oka. Legnagyobb szomorúságunk oka, amikor nem ünneplitek egy időben a Húsvétot, a feltámadt Krisztust! Sajnos, még azon a szinten vagytok, hogy a saját hagyományaitokat fontosabbnak tartjátok, mint a fetámadt Krisztus egységre hívó Akaratát. Amikor más időben ünneplitek, a kereszténység legnagyobb ünnepét, az a kereszténység legnagyobb szégyene! Ezért mindannyian, akik ebben illetékesek vagytok, tartsatok bűnbánatot! A legnagyobb örömunk oka, amikor látjuk, hogy a teremtményeink együtt ünneplik a Húsvétot. Nagyon kérlek titeket, hogy imádkozzatok, böjtöljetek, engeszteljetek,… arra a szándékra és tegyetek meg minden tőletek telhetőt, hogy ezután a Húsvétot mindig egy időben ünnepeljétek. Ha erre a döntésre eljuttok, akkor a feltámadt Krisztus áldása rendkívüli módon fog áradni az egész emberiségre.
Megáldalak titeket, hogy a feltámadt Krisztust befogadva, az Ő jó illatát árasszátok az emberek felé!”
HÚSVÉT ÜNNEPÉNEK EREDETE ÉS ÜZENETE
A zsidók húsvétja (a pészah, átmenet, kivonulás), Niszan hónap 14-én, az első tavaszi holdtöltekor van. Az Ószövetségben a Húsvét családi ünnep. Ekkor, bárányt áldoztak fel, vérét az ajtófélfára kenték és útrakészen fogyasztották. Ez az ünnep nomád eredetére mutat. A vásztott nép életében ez az ünneplés egybefonódott az Egyiptomból való szabadulással, kivonulással (Kiv.12,21-23) és az arra való emlékezéssel (Kiv.12,11-14). Igy, Húsvétkor a szolgaságból való kivonulást a húsvéti bárány áldozatával és a kovásztalan kenyérrel ünnepelték. Húsvét a zsidóknál templomi, majd jeruzsálemi zarándokünnepé változott.
Jézus ezt a pászkavacsorát használta fel arra, hogy az Újszövetség Új és Örök Áldozatát megalapítsa, amelyet apostolai az Ő emlékezetére végeznek. Jézus az igazi Húsvét-i Bárány. Az előkép teljes értelmét elnyeri a keresztáldozatban. Az Újszövetségben a Húsvét, Krisztus kereszthalálával és feltámadásával, egészen új értelmet kapott. Krisztus a bűntől, az örök haláltól szabadította meg népét és új életre támadt. Ezért Krisztus feltámadásának ünnepe rövidesen a keresztség kiszolgáltatásának kiváltságos ideje lett.
Szent Ágoston mondta: „Szenvedésével az Úr átment a halálból az életbe és nekünk, hívőknek megnyitotta az utat feltámadásával, hogy mi is átléphessünk a halálból az életbe!” Az első században az ünneplés különböző formákban történt. A IV. században kezdték egységesíteni a különböző közösségek gyakorlatát. A Húsvét időpontját a nikiai zsinat (325) rendelte el. Ettől kezdve az egész Egyházban a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni vasárnap ünnepelték a Húsvétot. A Húsvét ünnepe március 22 és április 25-e közé eshet. A változó ünnepek Húsvéthoz igazodnak. A IV. századtól, a Szentföldön, Virágvasárnap az Olajfák hegyéről vonultak be Jeruzsálembe. Igy ünnepelték Krisztus messiási bevonulását. Nagykedden Jézus világvégi eseményekről szóló tanítását, nagyszerdán Judás árulását állították a hívek elé. A húsvéti Szent Háromnap Nagycsütörtök estével az Olajfák hegyén és a Getszemáni kertben tartott éjszakai virrasztással kezdődött. Nagypénteken reggel a Pilátus előtti eseményekre és Jézus megostorozására emlékeztek, délben a keresztereklyét mutatták fel a népnek, majd Jézus szenvedéstörténetét hallgatták meg délután három óráig. Nagyszombat a várakozás napja, amikor az egész Egyház böjtöl, hiszen távol a Vőlegény, aki most pihen és alászáll a holtak országába, ahol az első győzelmét aratja a halál felett. A húsvéti vigília „az öszes vigiliák anyja, amikor az egész világ virraszt!” Szent Ágoston mondja: „szombaton virraszatok, olvassátok az Irásokat és a zsoltárokat imádkozzátok a bűnösökért, várjátok és reméljétek Jézus feltámadását a szombatot követő éjszaka három óráig. Akkor: egyetek, vígadjatok, örüljetek és legyetek vidámak, mert feltámadásunk záloga, Krisztus feltámadt. A szentatyák a húsvéti vigília legfontosabb eseményének a keresztség ünnepélyes kiszolgáltatását tartották. A húsvéti vigília hajnalban fejeződött be az Eucharisztia megünneplésével. Fehérvasárnap volt utolsó alkalommal a fehér ruha azokon, akiket Nagyszombaton megkereszteltek. A húsvéti idő ötven napig tart és Pünkösdkor fejeződik be.
A II. Vatikáni zsinat felújította az ősi, húsvéti ünneplés gyakorlatát.
Mire tanít minket a feltámadt Krisztus a szimbólumok által?
Legyünk szelídek, önfeláldozók, mint a Bárány, mint a Jó Pásztor, aki az életét is feláldozta a juhokért! Legyünk annak a tudatában: könnyű a farkasok között üvölteni, könnyű a bárányok között bégetni, de nehéz a farkasok között bárány lelkületűnek maradni. A feltámadt Krisztus segítségével ez is lehetséges!
A hal görögül Ihtüsz! Ami, betű szerint azt jelenti: Jézus, Krisztus Isten Fia Megváltó. A feltámadt Krisztus az, aki megváltoztatja az életünket, ha megtesszük a részünket.
A tojás az élet szimbóluma! Üzenete: a feltámadt Krisztus győzött a halál felett! Amint tojásból kijön a kiscsirke, úgy jött ki Jézus is a sírból, feltámadva, legyőzve a halált.
Az ital, az édesség, a jókívánságok által a feltámadt Krisztus az örömre hív meg minket! Higgyük el: „ezt a napot az Úristen adta, örüljünk és vígadjunk rajta”.
A kölni, a locsolás szokása által kapjuk a felszólítást: „a feltámadt Krisztus jó illata legyetek erényes életetekkel!”
A nyuszi által beismerjük, hogy mi sok mindentől félünk: a jövőtől, a gonosztól, a szenvedéstől, a haláltól,… Ezért mondja a feltámadt Krisztus 366-szor a Szentírásban: „Ne féljetek! Életetek minden helyzetében veletek vagyok! ” Minden napra jut egy felszólítás számunkra!
A húsvéti gyertya által meghív a feltámadt Krisztus: „legyünk a világ világossága jó példánk által!”
A feltámadt Krisztus zászlója a győzelemre figyelmeztet. A feltámadt Krisztus győzött a bűneink felett is az Ő megbocsátásával! Győzött a halálunk felett is az Ő feltámadásával! Győzött a gyűlölet felett az Ő Szeretetével! Győzött a félelmeink felett az Ő bátorításával! A feltámadt Krisztus győzött a haragunk felett is az Ő békéjével! Győzött a magányunk felett az Ő állandó jelenlétével! Győzött a gőgünk felett az Ő Isten-emberi alázatával! Győzött a mi sötétségünk felett az Ő Világosságával! A feltámadt Krisztus győzött a gonosz felett az Ő Mindenhatóságával. Engesztelő közösségünk minden tagjának és minden jóakaratú embernek a feltámadt Krisztus örömét, békéjét és szeretetét kívánjuk teljes szívünkből! Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!
Házi feladat áprilisra:
„FELTÁMADT KRISZTUSUNK, KÖSZÖNJÜK NEKED, HOGY ÁTVEZETTÉL MINKET A HALÁLBÓL AZ ÖRÖK ÉLETRE!”

2012– A NAGYFIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE–ÁPRILIS
“Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok.”/Mt: 24.44./
91. Havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén.
A Szentírásból elmélkedjük át a négy evangéliumból Jézus feltámadásának az eseményeit./Mt: 28.,Mk:16., Lk.24., Jn. 20.21.,/
Havi mottó:“Legyetek irgalmasak, amint a ti Atyátok is irgalmas!”/Lk. 6.36./
Havi imaszándék: Minden lelki fájdalmunkat és imáinkat arra a szándékra ajánljuk fel, hogy ezután mindig együtt ünnepeljük Jézus feltámadását!
Konkrét feladatunk: Legyenek pozitív gondolataink, szavaink, mert abban a feltámadt Krisztus üzenete van!
Áldott húsvéti ünnepet kívánunk mindenkinek!
                                          Szűz Mária üzenete 2012 áprilisában

” Szeretett gyermekeim! Ebben a hónapban, amikor ünnepélyesen megemlékeztek Szent Fiam szenvedéséről, haláláról, feltámadásáról, és irgalmasságáról, a hét napjai által akarlak tanítani titeket.
Minden hétfőn, gondoljatok az Őrangyalaitokra, és kérjétek a segítségüket.  Ők már a fogantatásotok szent pillanatában mellétek lettek rendelve! Ők vigyáznak a testetekre—,lelketekre a Szentháromság megbízásából. Ők szeretnek titeket és felerősítik a Szentháromság Hangját a ti számotokra. Ha kéritek az Őrangyalaitokat és az összes angyalokat,ők  sok kísértéstől, bűntől, szerencsétlenségtől, szenvedéstől… képesek megvédeni titeket. Arra kérlek titeket,hogy értékeljétek, szeressétek és kérjétek minél gyakrabban az Őrangyalaitok védelmét. Adjatok nekik nevet, hallgassatok mindig rájuk, mert ők, a ti üdvösségeteket akarják. Ha körülöttetek bárki veszélyben van, küldjétek az Őrangyalaitokat azok megsegítésére. Legalább minden hétfőn gondoljatok az Őrangyalaitokra, kérjétek a segítségüket és emellett törekedjetek arra, hogy egymásra vigyázva legyetek ti is egymásnak az Őrangyalai.
Minden kedden gondoljatok Szent Antalra és kérjétek az Ő segítségét. Ő nagyon híres evangélium hirdető volt. Ő eljutott odáig, amikor beszélt, vagy Istennel beszélt, vagy Istenről tett tanúságot. Ő elsősorban élte és utána hirdette Szent Fiam evangéliumát. Felesleges , evilági szavak, nem jöttek ki az Ő szájából. Rövid életében erre tanított másokat is. Ezért részesítette a Szentháromság abba a rendkívüli kegyelembe, hogy a halála után azonnal a Mennybe jutott, és az áldott nyelve megmaradt, nem porladt el. Tudnotok kell azt, aki nyelvével nem vétkezik,aki megtanulja uralni a nyelvét, az tökéletes ember. Arra kérlek titeket, hogy tanuljátok meg a nyelveteket csak jóra használni, sohase a rosszra. Minden kedden kérjétek Szent Antal közbenjárását és gyakoroljátok a nyelv böjtjét!
Minden szerdán gondoljatok Szent Józsefre  és kérjétek az Ő  hathatós közbenjárását!
Isten rá vonatkozó Akarata az volt, hogy vigyázzon a két legdrágább kincsre: Jézusra és Rám. Ezért neki ez volt az egyik jelmondata: ma mindent Jézusért és Máriáért akarok tenni! Isten akarata volt az is, hogy testi,–lelki tisztaságban éljünk. Isten segítségével ezt meg is tettük egész életünkben. Szent József második jelmondata volt: imádkozzál és dolgozzál. Ő Istennel kezdte a napját, Istennel fejezte be, és Isten jelenlétében élt egész családjával. Istennek tetsző életéért az volt a jutalma, hogy Jézus és az Én karjaim között halt meg és a halála után, azonnal a Mennyei Atya karjaiba került. Minden szerdán kérjétek Szent József közbenjárását és tegyétek mint Ő , bátran Isten reátok vonatkozó Akaratát!
Minden csütörtökön gondoljatok Szent Fiamra, Aki az egész emberiség iránti szeretetből, a világ végéig köztetek maradt az Oltáriszentségben!
Arra kérlek titeket, hogy hálából szeressétek a pápát, a püspököket, a papokat, akik a Szentlélek által minden nap a szentmisében lehozzák a Földre Jézust az Oltáriszentségbe. Hálából a köztetek lévő Jézus iránt áldozzatok rendszeresen és tiszta szívvel! Gyakoroljátok a lelki áldozást, ha elmaradtok a szentmiséről, szeressétek a Szentséglátogatást és Szentségimádást. Szeressétek a csendet, hogy meghalljátok az Égiek nektek szóló üzenetét. Tudnotok kell, hogy a Szeretet lejött a Földre. Nektek az a feladatotok, hogy befogadjátok a Szeretetet, hordozzátok és adjátok tovább! A Mennyei Atya ezért teremtett titeket! Minden csütörtökön a szeretetet tudatosítsátok, hogy a Szeretet Országába jussatok!
Minden pénteken gondoljatok Szent Fiamra, Aki az egész emberiség megmentéséért a legborzalmasabb szenvedést és a halált is vállalta!
Ti is a Megváltó társai lehettek, ha minden fizikai és lelki szenvedést—amelyen nem tudtok változtatni— türelmesen elfogadtok és felajánltok elsősorban a tisztulásotokért, azután minden élő és elhunyt megmeneküléséért! Tudnotok kell, az utolsó időben  amelyben jelenleg éltek, a legtöbb lelket a jól megélt szenvedéseitekkel menthettek meg. Minden pénteken tudatosítsátok, ha csendesen és türelmesen szenvedtek, ezáltal az egész emberiség jótevői lehettek!
Minden szombaton gondoljatok Rám, Aki a Szentháromság Akaratából Édesanyátok lettem.
Szent Fiam mellett Én nagyon sokat tanultam különösen azt, hogy minden jóra Igent kell mondani! Az emberiség tragédiája az, hogy a bűnre igent mond és a jóra nemet! Ne felejtsétek el, örök boldogságotok érdekében meg kell tanuljátok kimondani a legszebb szót Istennek, az Igent, és a legkeményebb szót a gonosznak: azt, hogy Nem! Számotokra ez a boldogság, az életszentség és az üdvösség útja. Minden szombaton tudatosan gyakoroljátok az Igen és a Nem kimondását helyénvaló módon!
Minden vasárnap gondoljatok a Szentháromságra. A Mennyei Atyára, Aki szeret titeket, Szent Fiamra, Aki feltámadt értetek és a Szentlélek Istenre, Akinek a kegyelme kiáradt az egész emberiségre!
Különösen minden  első vasárnap legyen hála a szívetekben a Mennyei Atya iránt, Aki a legnagyobb szeretettel megteremtett, fenntart és hazavár titeket. Legyen hála a szívetekben a feltámadt Jézus iránt, Aki a világ végén feltámasztja a testeteket. Legyen hála a szívetekben a Szentlélek iránt, Aki az indításaival, tiltásaival, tanításaival célba akar segíteni titeket. Minden nap legyen égig érő hála a szívetekben a Szentháromság iránt minden látható és láthatatlan ajándékért.
               Befejezésül mondom, ha Istennek tetszően élitek meg életetek minden napját, hazaköltözésetek után ragyogni fogtok mint a Nap a Szentháromság boldog Országában!
              A Szentháromság most Általam áld meg titeket életetek jelen pillanatában a jó megélésével!!!

Házi feladat áprilisra:“ISTENEM SEGÍTS, HOGY LÉLEKBEN A FELTÁMADT KRISZTUSSAL ÉS MÁRIÁVAL JÁRJAM ÉLETEM MINDEN NAPJÁT!”
Előretekintés 2012 májusára:Májusban 3-4-5-6.án lesznek engesztelések, 15 órától a Szentháromság hegyén!
Vácon május 18.-án , 16 órától családfa gyógyítás lesz, egész éjszaka Szentségimádás, 19.-én 15 órától az összes engesztelők imatalálkozója lesz!
Szombaton már 9 órától tanítások lesznek a Szűzanyáról!A Szűzanya jelenlétét, szeretetét tudatosítva éljük meg a gyönyörű május hónapot!

Bosco Szent János 1862 május 30.-án a következő látomását mondta el a lelki gyermekeinek
Turinban!
Az Egyház Két Oszlopa

“Képzeljétek el, hogy egy tenger partján állunk, egy magas sziklán, ahonnan a lábunk alatti talajon kívül sehol máshol nem látunk szárazföldet. A tengeren nagyon sok hajó van, amelyek tengeri csatára készülnek. A hajók orra vasból készült, testük ágyúkkal, puskákkal és mindenféle más fegyverekkel van felszerelve. A kis hajók egy náluk sokkal nagyobb  hajó(Egyház) felé közelednek és megpróbálják éles orrukkal felsérteni, majd meggyújtani és minden más módon megkárosítani.
A nagy hajót számos kisebb csónak követi, melyek parancsot kapnak tőle és az ellenséges flotta ellen védik. Erős ellenszéllel kell közben megküzdeniük és a felkavart tenger is úgy tűnik, a támadókat segíti ellenük.
A távolban, a tenger közepén nem messze egymástól két hatalmas oszlop áll. Az egyiken a Szeplőtelen Szűz szobra áll, akinek a lábainál a következő felirat olvasható:” Auxilium Cristianorum”–Keresztények Segítsége. A második oszlop sokkal magasabb, amelyen egy nagyon nagy Ostyát látunk, felirattal: ” Salus credentium”– A Hívek Üdvössége!
A pápa, a nagy hajó kapitányaként felismeri az ellenség dühét, a veszélyt , és ezért megpróbálja a hajóját a két oszlop közé kormányozni. Az ellenséges hajók megkezdik a támadást és a pápa hajóját el akarják süllyeszteni. Ennek ellenére a pápa hajója átszeli a tengert. Ezután, a látomás szerint, a támadók hajói felrobbannak, sok hajó elsüllyed a tengerben.
Ekkor a pápát golyó találja el, amire holtan esik  a földre. Az ellenség nagyon  örül ennek. A pápa emberei nagy gyorsasággal új pápát választanak. Erre az ellenség elveszíti a bátorságát. A pápai hajó pedig minden nehézséget legyőzve biztosan úszik a két oszlop közé és horgonyt vet. Az ellenség menekülés közben elsüllyed. Ezután a tengeren nagy csend lett…”

Don Bosco egyik követője a következőket mondja:

“Úgy gondolom, hogy a pápa hajója az Egyház, amelynek Ő a feje. A többi hajó az embereket, a tenger a világot jelképezi. Azok, akik a nagy hajót védik a pápa hűséges követői, a többiek az Ő ellenségei, akik minden eszközzel megpróbálják megsemmisíteni az Egyházat. A két oszlop szerintem a Mária-tiszteletet és a  Szent Eucharisztiát jelenti. Don Bosco válasza: jól beszéltél! Tudnunk kell, hogy csak két eszköz marad számunkra a megmenekülésünkre: Isten Anyjának a tisztelete és a gyakori Szentáldozás!

Következtetéseink:

Az Egyháznak vannak külső és belső ellenségei. A külső ellenségei az ateisták, a szabadkőművesek, a szabadgondolkodók, a sátánisták, a hamis tanítók…
Az Egyház belső ellenségei: a megkeresztelt és megbérmált pogányok, akik már nem gyakorolják a hitüket, akik Isten nélkül élnek. Ide tartoznak a közömbösek is, akiket nem érdekel az Egyház sorsa. Legnagyobb ellenségei az Egyháznak, az Egyházban lévő szabadkőművesek, akik belülről rombolják az Egyházat. Ezekért minden nap kell imádkozzunk.
Nagyon fontos, hogy mindenkor a pápát, Szent Péter utódját, szeretettel fogadjuk el és érezzünk felelősséget érte: “Te Péter vagy és erre a sziklára építem az Egyházamat és a pokol hatalma nem vesz erőt rajta!” A világban szellemi harc van. ” Nem test és vér, hanem túlvilági hatalmasságok ellen kell harcolnotok!” Ezt a harcot csak a lelki emberek érzékelik. A harc tétje a lelkünk megnyerése. Az utolsó időben meg kell tanuljunk harcolni Jézus fegyvereivel: imával, böjttel, felajánlott élettel, a szentelmények használatával…

Az a remény kell éltessen minket, amíg Jézus és Mária kezét fogjuk, nem veszíthetünk.

Az ellenség lehet bármilyen ravasz, okos… Jézust, Máriát és a követőit nem győzheti le.
Csak azok eshetnek az ellenség csapdájába, akik nem fogadják el: Jézust, Máriát és a Pápát.  Az ellenség a X Parancsolat, a VII Szentség, Isten, Egyház, pápa, püspökök, papok és egymás ellen akar hangolni minket. Ezt észre kell vegyük. Nekünk igazán csak egy ellenségünk van: a gonosz lélek és az ő követői.
Élet és halál, örök élet és örök halál a tét. Attól függ , kire hallgatunk. Legyünk olyan elszántak, mint a gonosz lélek, aki az utolsó pillanatig küzd a lelkünk megszerzéséért. Ebben tanulhatunk tőle.
Nagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén megismerhetjük a Jézus és Mária által ajánlott lelki fegyvereket és megtanulunk harcolni. Az engesztelő közösségben minden nap imádkozunk a vezetőinkért. A Szent Hegyen megismerjük és megismertetjük, megszeretjük és megszerettetjük Jézust és Máriát a zarándokokkal. Minden vallásút és nemzetiségűt, Jézushoz és Máriához vezetjük, tudatos beleegyezésükkel.
Mi hisszük azt, hogy az engesztelő közösségünk Jézus és Mária kezét fogva a legjobb úton halad, győzelemre jut és győzelemre segít másokat is. Ezért a jövő miatt a legkisebb félelem sincs a szívünkben!!!

Jelszavunk: Per Mariam, ad Jesum! Mária által vezetjük az engesztelőket Jézushoz!

VISSZATEKINTÉS 2012 MÁRCIUSÁRA

Mire tanítottak az Égiek bennünket?

“- Ismerjétek fel azt, hogy Isten is és a gonosz is létezik! Nektek csak az Isten Szavát kell követni, ha a Mennybe akartok jutni!”
“- Tanuljatok meg az utolsó időben radikálisan harcolni, amikor a gonosz támad titeket!”
-” Legyen lelkivezetőtök, akire hallgattok, mert Isten általa az üdvösségeteket akarja! ”
-” Minden nap kérjétek a lelkek megkülönböztetésének kegyelmét, hogy világosan lássátok meg, hogy mi van Istentől  és mi a gonosztól! Meg kell tanuljatok csak Isten Hangjára hallgatni, amely megegyezik a Szentírás és az Egyház tanításával.”
-” Ha Jézus van a szívetekben, akkor ne féljetek , mégha  a gonosz tombol is körülöttetek.”
-” Bármilyen fizikai vagy lelki szenvedést megenged az Úr, tanuljátok meg elfogadni, felajánlani, azaz, értékesíteni az egész emberiség javára!”
-” Az engesztelés azt jelenti: LÉLEKMENTÉS. Minden imátokat, böjtötöket jócselekedeteket, és felajánlott életeteket tegyétek Isten Kezébe, hogy senki ne kárhozzon el, hanem mindenki üdvözüljön.”
-” Ne felejtsétek el, a gonosz karmai közül és a tisztítótűzből kiszabadított lelkek, Isten után nektek is hálásak lesznek az Örökkévalóságban.”
-” Tudnotok kell, az Égiek csak azokon segíthetnek, akik kérik a segítségüket! Ők tisztelik a szabad akaratotokat.”
-” Isten azért teremtett titeket, hogy igazi engesztelőkké váljatok önmagatok és az egész emberiség érdekében!”
-” Minden reggel mosolyogjatok és Istent dicsőítve menjetek előre. Meglátjátok, a gonosz elfut előletek!”
-” Amikor nehézségeitek vannak, gondoljatok arra: Mi veletek vagyunk és győzelemre segítünk titeket!”
-” Legyen nyitott a szívetek az Égiek előtt, hogy bármit kivehessenek onnan és bármivel, bármikor megajándékozhassanak titeket. Vigyázzatok! A gonosz előtt mindig zárva tartsátok a szíveteket!!!”
-” Ha a félelem úrrá lesz a szívetekben, Jézus Vére által és Mária Könnyei által kötözzétek meg a félelem szellemét és dobjátok a pokol tüzére. Így harcoljatok minden ördögi megkötözöttség ellen, néven nevezve a szellemeket!”
-” A családotok, a lelki közösségetek felé  és minden nyitott, jóakaratú ember felé gyakoroljátok a missziós lelkületet!”
-” Az utolsó időben, az irgalom idejében, amelyben éltek, a legfontosabb feladatotok: a lelketek és a lelkek megmentése. EZ AZ ENGESZTELÉS!!!”
-” Nagyon sokat imádkozzatok a papokért! Nagyon sok lélek megmenekülése vagy eltévelyedése tőlük is függ!!!”
-” Azok az Istennek tetsző engesztelő nők, akik a papokat megőrzik a jó Isten közelében és a hivatásukban! Azok a nők, akik Istentől és a papi hivatásuktól elszakítják a papokat, velük együtt boldogtalanná válnak!”
-” Akik minden nap Igent mondanak Isten Akaratára, képessé válnak arra, hogy a lelkek sokaságát levegyék a gonosz szekeréről és Isten szekerére tegyék azokat!”
-” Mindazok a hangok, amelyek lehangolnak, elkeserítenek, Isten ellen hangolnak… azok a gonosztól vannak. Mindazok a hangok, amelyek a jóra bátorítanak, biztatnak, reményt adnak, azok a Szentlélektől vannak!!!”
-” Örülnötök kell, mert megtanultátok azt, hogyan kell a gonosz csapdájából kiszabadulni. Mindazok a személyek, akik használják a szabadító imát, komolyan böjtölnek, szabadító miséket ajánlanak fel és hittel használják a szentelményeket ( szenteltvíz, olaj, kereszt), szabaddá válhatnak minden megkötözöttségtől.”
-” Akinek a tiszta szívében Jézus jól érzi magát, az már lelkében hordozza az Új Eget és az Új Földet!”
-” Nagyon örülünk annak, amikor imádság közben megfogjátok egymás kezét és azután szeretettel megölelitek egymást. Ezt tegyétek odahaza is, hogy leereszkedjen az Új Jeruzsálem a családotokra!”
-” Éljetek úgy, hogy amikor jön a Nagyfigyelmeztetés ne akarjatok félelmetekben elbújni Isten elől, hanem kitárt karokkal boldogan menjetek az Úr elé!”
-” Ahol az Égiek tiszta lélekre és élő hitre lelnek, ott árad a rendkívüli kegyelem a megáldott víz által!”
-” Úgy éljetek, úgy engeszteljetek, hogy lélekben kivirágzott testvéreket hagyjatok magatok után!”
-” Lélekben összefogva , alkossatok egy nagy kört a világban lévő engesztelőkkel, így védjétek meg a gyengéket, akiket a gonosz el akar vinni a keskeny útról!”
Az Égiek megáldottak minket: a bűnbánat, a szeretet és a kitartás lelkületével!!!

Nagyfalu 2009-2010

“…Ha egyszer is láttátok volna, hogy milyen szenvedés van a pokolban, sokkal komolyabban vennétek az engesztelő hivatásotokat!…”
 
2009 – A ZARÁNDOKHELYEK MEGISMERÉSÉNEK AZ ÉVE –ÁPRILIS
 
”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!”
 
55. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
 
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Mk.14-15; Jn.20,1-9; 20,19-31; Lk.24,35-48)
 
Havi mottó:„Én megbocsátok neked, te bocsáss meg nekem, hogy mindkettőnknek bocsásson meg az Isten!
 
Havi imaszándék: azokért engesztelünk, akik nem akarnak megbocsátani és bocsánatot kérni!
 
Konkrét feladatunk: az Irgalmas és feltámadt Krisztus iránti szeretetből végezzünk egy őszite szentgyónást!!!
 
Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 áprilisában
 
       „Szeretteim! Nem véletlen az, hogy éppen akkor áldottátok meg Szilágy-Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén az Irgalmas Szívü Jézus kápolnáját, amikor Lengyelországban, Krakkóban szentelték az örökimádási kápolnát. Ti, most még nem tudjátok felfogni mekkora kegyelem számotokra, hogy Szent Fausztina ereklyéjét elhozták a Szentháromság hegyére!!! Mivel ebben a hónapban van az Isteni Irgalmasság vasárnapja, ezért az Irgalmasság üzenetére irányitom a figyelmeteket, amelyet Szent Fausztina közvetitésével kaptatok. Amit Szent Fausztinának mondott évtizedekkel ezelőtt az Irgalmas Jézus, az mindenkinek szól, elsősorban az engesztelőknek!

 

Mit tanulhattok az Isteni Irgalmasság üzenetéből?

 

Szent Fausztina fehér ruhában látta az Irgalmas Jézust. Viseld te is mindig a lelki tisztaság fehér ruháját! Az Irgalmas Jézus áldásra emelte az egyik kezét. Ha te is megtanulsz csak jót gondolni, mondani és tenni, áldás leszel az egész emberiség számára.

 

Az Irgalmas Szívü Jézus oldalából egy piros és egy halvány hatalmas sugár tört elő! Ezek elsősorban a szentségeket és az Irgalmas Jézus összes kegyelmeit jelzik. Nektek, engesztelőknek az a feladatotok, hogy lélekben összegyüjtsétek Jézus Szent Vérét és Mária Szent Könnyeit és hintsétek azokat a bűnös emberiségre, hogy bűnbánatot és bűnbocsánatot nyerjetek. Jézus megigérte nektek, hogy a Szentháromság hegyén, az Ő kápolnájából fény és erő fog kiáradni az egész emberiségre. Az utolsó időben Napnál világosabb lesz az, hogy mit kell tegyetek, és ehhez rendkívüli erőt is fogtok kapni.

 

Szent Fausztinától azt kérte az Irgalmas Jézus, hogy festesse meg az Ő képét. Ő engedelmeskedett! Ha a bűnbánatban felszámoljátok önmagatokban az engedetlenséget, ráléptetek az életszentség útjára.

 

Szent Fausztina az Irgalmas Jézus kérésére azt iratta a megfestett képre: Jézusom bízom Benned! Mindazok a bűnösök és igazak, akik befogadják Jézus megbocsátó Szeretetét, megörvendeztetik Őt.

 

Szent Fausztina hallotta az Irgalmas Jézus igéreteit: akik Irgalmasság vasárnapján az Élet Forrásához járulnak (gyónnak és áldoznak) azoknak Jézus megbocsátja a bűneiket és elengedi teljesen az értük járó büntetést is. Arra kérlek titeket, hogy az Irgalmasság vasárnapja előtt, Nagypéntektől végezzetek kilencedet, hogy a szíveteket ezáltal készítsétek fel a rendkívüli kegyelmek befogadására.

 

Szent Fausztina még azt is hallotta az Irgalmas Jézustól, hogy a nagy Irgalmasság órája délután három órakor van. Amit ekkor kértek a megátalkodottak, a haldoklók, a tisztítótűzben szenvedők,… részére,a Mennyei Atya  megadja nektek. Megköszönöm nektek azt, hogy a Szentháromság hegyén, minden nap, délután három órakor megszólal a kis harang, amely az Irgalmas Jézus megbocsátó Szeretetére figyelmeztet benneteket.

 

Szent Fausztinának mondta az Irgalmas Jézus, hogy minden lelket, aki az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozza, megvéd egész életében, különösen a halála óráján.

 

Kedves engesztelő gyermekeim! Ha egyszer is láttátok volna, hogy milyen szenvedés van a pokolban, sokkal komolyabban vennétek az engesztelő hivatásotokat! Előre mondom nektek: mielőtt Igazságos Bíróként megjelenik Jézus, el fog jönni a Földre, mint az Irgalmasság Királya. Szélesre fogja tárni az Irgalmasság kapuját. Mindazok, akik ezen nem akarnak bemenni, az Igazságosság kapuján kell majd áthaladniuk. Mielőtt az Igazság napja elérkezik, az embereknek jel adatik az égen: kialszik minden fény és nagy sötétség lesz az egész Földön. Akkor megjelenik az égen a Kereszt jele és az Irgalmas Jézus kezeinek és lábainak sebhelyeiből fénysugarak áradnak ki, melyek egy ideig bevilágítják az egész Földet. Ez röviddel a Nagy Figyelmeztetés előtt fog megtörténni. Azt akarom, hogy az Irgalmas Jézus Szeretete, megbocsátó szívedteken át áradjon a bűnös emberiségre. Azt akarom, hogy az ítéletetek a bűnös lelkek felett némuljon el, mert Isten Irgalma irántuk rendkívüli! Ne felejtsétek el, az Irgalmas Jézus megígérte, hogy azokat, akik terjesztik Irgalmasságának tiszteletét, egész életükben megoltalmazza, haláluk óráján pedig Irgalmas Megváltójuk lesz.

 

Megáldalak benneteket az Irgalmunkba vetett határtalan bizalom lelkületével!!!”

(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!)
 
 
Házi feladat áprilisra:
„JÉZUS IRGALMAS SzíVE, ALAKíTSD SZíVEMET A TE SZíVED SZERINT!!!
Előretekintés 2009 májusára:
Közös imaszándék lesz: a fatimai Szűzanya szándékára engesztelünk!
Konkrét feladatunk lesz: a Szüzanya iránti szeretetből minden nap elimádkozunk egy rózsafűzért.

Jókivánságunk: Irgalmas szívvel teljes Húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek!

Szent Fausztina nővér élete és küldetése

Szent Fausztina nővér teljes lengyel neve: Maria Faustyna Helena Kowalska. A keresztségben a Helena, az Irgalmasság Anyjáról elnevezett kongregációban, a beöltözése alkalmával, a Maria Faustyna nevet kapta.

Szent Fausztina nővér, Isten Irgalmasságának, ma már világszerte ismert apostola és az egész Egyház egyik legjelentősebb misztikusa. Egy tízgyerekes, szegény, vallásos parasztcsalád harmadik gyermekeként Glogowiecben (Lengyelország) született, 1905 augusztus 25-én. Germekkorától kezdve mély vallásos lelkület, az ima szeretete, szorgalom, engedelmesség és az emberi nyomor iránti érzékenység jellemezte.

A hivatás hangja már hétéves korában megszólalt a lelkében (két évvel a szentáldozása előtt), de szülei nem akarják, hogy a kolostorba lépjen. Megpróbálta elnyomni magában Isten hívó szavát, amiért a szenvedő Jézus megdorgálta. 1925 augusztus 1-jén lépte át az Irgalmasság Anyjáról nevezett kongregáció küszöbét Varsóban. Ezt írta a naplójában: “Az volt a benyomásom mintha paradicsomi életbe léptem volna be. Szívem egyetlen hálaima volt!”

A rendben erős kísértést érzett, hogy egy másik kongregációba lépjen, ahol többet imádkozhatna. Megjelent neki Krisztus sebekkel borítva és így szólt: “Te fájdalmat okozol Nekem, ha kilépsz ebből a rendből. Vedd tudomásul, ide hívtalak, nem máshova! Itt sok kegyelmet készítettem számodra.” Újoncidejét Krakkóban töltötte és ott tette le első, majd öt évvel később örök fogadalmát: a tisztaságra, a szegénységre és az engedelmességre. A kongregáció több házában is dolgozott, mint szakács, kertész és portás. Kivülről semmi sem árulta el rendkívül gazdag misztikus életét. Buzgón teljesítette az állapotbeli kötelességeit, hűségesen megtartotta a rend szabályait, hallgatag volt, de derűs, tele jóindulattal és önzetlen felebaráti szeretettel. Egész életében igyekezett együtt működni az Irgalmas Jézussal a lelkek megmentése érdekében. Ezt írta naplójában: “Jézusom, te tudod, hogy egész fiatal éveimtől kezdve nagy szent akartam lenni. Tudom azt, szentségem és tökéletességem akaratomnak az Isten Akaratával való szoros egyesülésen alapszik.”

Naplója feltárja lelki élete mélységeit: erőfeszítéseit, harcait, sok megalázó szenvedéseit, testi fájdalmait,… amelyeket a bűnös lelkek megmentéséért vállalt. Az egyszerű, mindössze két és fél osztályt végzett nővér szavai, gondolatainak mélysége, nem csupán olvasási élményt nyújt, de az Isteni Irgalmasság üzenete új lendületet adhat keresztény életünknek.

Teljesen átadott élete miatt, Isten gazdagon megajándékozta kegyelmekkel: az elmélkedés adományával, az Isteni Irgalmasság titkának mélységes megismerésével, látomásokkal, kinyilatkoztatásokkal, rejtett stigmákkal, a prófétálás adományával, az emberi lelkekben való olvasás tudományával és a ritkán előforduló misztikus eljegyzés rendkívüli kegyelmeivel.

Fizikailag teljesen felemésztődve, de lelkileg teljesen éretten, Istennel való misztikus egyesülésben, a szentség hírében halt meg 1938 október 5-én, alig 33 évesen. Életéből 13 évet töltött a rendben. Testét, Krakkóban, a kolostori temető sírboltjában helyezték örök nyugalomra és 1966-ban a boldoggá avatása folyamán átkerült a kápolnába.

Erre az egyszerü, képzetlen, de bátor és Istent határtalanul szerető szerzetesnőre bízta az Úr Jézus az Irgalmasság üzenetét, amely az egész emberiségnek szól! “Ma téged küldelek az egész emberiséghez Irgalmasságom üzenetével. Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani és Irgalmas Szívemhez ölelni.”

Karol Wojtyla, a későbbi II. János Pál pápa, mint Krakkó érseke kezdeményezte Fausztina nővér boldoggá avatását. 1993 április 18-án, Húsvét második vasárnapján ő avatta boldoggá Fausztina nővért. 1997 június 17-én, a pápa elzarándokolt Boldog Fausztina sírjához. 2000 április 30-án II. János Pál pápa Húsvét második vasárnapján szentté avatta Fausztina nővért és kihirdette az egész egyház számára az Isteni Irgalmasság ünnepét.

Lengyelországnak jelenleg három olyan nagy szentje van, akiket az egész világ ismer: Szent Maximilián Kolbe – a szeretet vértanúja, Szent Fausztina az Isteni Irgalmasság apostola, és II. János Pál pápa a temetésén jelenlévők kérték, hogy történjék meg minél előbb a szentté avatása, mondva “Subito Santo!”(Minél előbb avassák szentté).

Lépjünk bátran nyomdokaikba az életszentségre törekedve!!! (Összeállitotta Ft. Csilik János)

2010 – A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE –ÁPRILIS
      ”Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)
67. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és ünnepnapi evangéliumokat! (Jn.13, 1-15; 18,1-19; 20,1-31; 21,1-14; 10,23-30;Lk.24,1-12;Mt.28,8- 15)
Havi mottó:„Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagyok!” (Ef.2,20)
Havi imaszándék: azért fohászkodunk, hogy az utolsó idők igazi apostolaivá és prófétáivá váljunk, mint +II.János-Pál pápa!
Konkrét feladatunk: olvasni és terjeszteni fogjuk Cs.János atya: ’Égi tanítások’ című könyvét!!!
NB! Az engesztelés kezdő időpontja áprilistól délután 15 óra lesz egészen novemberig!!!
Jókivánságunk: a Feltámadt Krisztus éljen a tiszta szívünkben és a kölcsönös szeretet által közöttünk életünk minden napján!!!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 áprilisában
         „Szeretteim! Az engesztelők az utolsó idők igazi apostolaivá és prófétáivá kell, hogy váljanak. Ezért, most elmondom nektek azt, hogy milyenek kell legyenek az utolsó idők apostolai!
      Az utolsó idők apostolai: az Atya igazi gyermekei, Jézus valódi testvérei, az Én feldíszített templomaim, Mária lelkes munkatársai, a Szentek és az Angyalok jóbarátai. Ne felejtsétek el soha ‘Isten munkatársai vagytok‘ a lelkek megmentésében!
      Az utolsó idők apostolai Jézus és Mária erényeit másolják át az életükbe: az alázatosságot, örömet, tisztaságot, békességet, szegénységet, egyszerűséget, bátorságot, kitartást, a hálát, az adakozást, mértéktartást, buzgóságot, dicsőítést, Isten Akaratának a keresését és megtevését,… ‘Mindig arra gondoljatok és azt tegyétek, ami erényes!‘
      Az utolsó idők apostolai naponta harcolnak a gonosz ellen: a bűnbánatukkal, a bűnalkalmak kerülésével, határozottságukkal, újrakezdésükkel, szabadító misék felajánlásával, rendszeres imáikkal, a szentelmények használatával – szentelt víz, tömjén… -, közösségbe végzett kilencedeikkel. ‘Amikor a Gonosz támad titeket, gondoljatok arra, hogy harci fegyvereitek nem földiek, hanem isteni erejük van és alvilági erődítmények lerombolására képesek!‘
      Az utolsó idők apostolai: egységben, kéz a kézben, állandó párbeszédben haladnak előre az üdvösség keskeny útján az engesztelő testvéreikkel, a más vallásuakkal és nemzetiségűekkel. Azok élik az egységet közöttetek, akik közösbe teszik a meglátásaikat, akik képesek a jót is elveszíteni a  jobbért, akik Jézus lelkületével szolgálnak az engesztelő közösségben. ‘Törekedjetek arra, hogy a jóban legyetek egyek, hogy higgyen a világ!’
      Az utolsó idők apostolait a tiszta szándék jellemzi! Amit tesznek Isten dicsőségére, Mária megörvendeztetésére, a lelkük és a lelkek javára teszik. ‘Az Úr, aki eljön, fel fogja fedni a szívetek szándékait és akkor majd minden jó elismerésben fog részesülni.‘
      Az utolsó idők apostolainak a szívében önfeláldozó szeretet van az Égiek és a Földiek iránt! Őket elsősorban nem a nyakkendőjükről, hanem az önzetlen szeretetükről lehet felismerni. Ők megtanulnak elsőként, midenkit elvárások nélkül, konkrétan szeretni. Ők, Jézust szeretik mindenkiben, még az ellenségben is. Gondolkozzatok el Jézus Szavain: ‘senkinek nincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja barátaiért!‘
      Az utolsó idők apostolai az életszentségre törekednek Nekünk felajánlott életükkel. Komolyan élik az Égiek kijelentéseit: ‘legyetek szentek, legyetek tökéletesek!‘ Ők tudják azt, csak azok nevelhetnek szenteket, akik maguk is a szentségre törekednek. Ha példás életük miatt őket megdicsérik, szívből azt mondják: Istené a dicsőség, az enyém az öröm! Jelmondatuk, + II. János Pál pápa mottója: Totus Tuus, egészen a Tied vagyok Szűzanyám! Ne felejtsétek el az évi mottót: ‘Isten Akarata, hogy szentek legyetek!‘
      Az utolsó idők apostolai által jelek, gyógyulások, szabadulások, megtérések,… történnek. Ők tudják, hogy mindezeket Isten műveli közös kéréseik által! Ők hiszik azt, ‘Isten Ereje ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.‘ Naponta gondoljatok Jézus Szavaira: ‘a hívőket jelek fogják kísérni. Jézus Nevében ördögöt űznek, új nyelven beszélnek (a szeretet nyelvén), ha a betegekre teszik kezüket, azok meggyógyulnak.‘ Elhagyva ezt a mulandó világot ők fényt, virág szőnyeget, maradandó értékeket,… hagynak maguk után.
      Az utolsó idők apostolai állandó készenlétben várják Jézus visszatérését a Földre. Ők, elhiszik azt, amit Jézus mondott: ‘amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a Földön?‘ Ők hisznek az Új Égben, az Új Földben, az Új Jeruzsálem eljövetelében, amit a Jelenések Könyvében olvasnak és mindeddig nem valósultak meg. Ők, elhiszik azt, hogy Isten rendkívüli kegyelme által lesz egy olyan paradicsomi korszak a Földön, ahol nem lesz bűn, szenvedés és halál! Ezért köszönnek így: ‘maranatha! Jöjj el Uram Jézus!‘ Jelmondatuk: ‘kész vagyok Uram bármikor, hogy találkozzam Veled!‘
      Az utolsó idők apostolai Jézus és Mária Szívével az egész emberiség megtéréséért engesztelnek. Ők hiszik, hogy ‘az Isten Akarata, hogy minden ember üdvözüljön és az Igazság ismeretére jusson!‘
      Engesztelő  gyermekeim! Ha minden nap kéréseink szerint törekedtek élni, számíthattok arra, hogy hamarosan a Szentháromság fog megjutalmazni titeket.
      Megáldalak titeket, hogy az utolsó idők igazi apostolaivá és prófétáivá váljatok!”
      Házi feladat áprilisra:
„FELTÁMADT KRISZTUSOM, SEGíTS, HOGY ÁLLANDÓ KÉSZENLÉTBEN VÁRJAM A FÖLDRE VALÓ DIADALMAS VISSZATÉRÉSEDET! ”

+ II. JÁNOS – PÁL PÁPA ÉLETE, TANíTÁSA ÉS HALÁLA (1920-2005)

      +II. János – Pál pápa Szent Péter apostol 264. utóda volt. Több mint 26 évig volt pápa. 2005 április 2-án, elsőszombaton, este 9,37 órakor tért haza a mennyei Atyához, akitől kaptuk Őt. Kb. 3 millió zarándok volt a temetésén és kb. 2 milliárd ember látta a temetési szertartást a televízióban. 156 ország vezető képviselői voltak a ravatalánál. Egyszerű fakoporsóba és a földbe temették el végrendelete szerint. A fiatalok azt skandálták a temetésén: SANTO SUBITO! Számunkra Ő szent! Vox populi – Vox Dei! A nép szava, Isten szava! Régen így történt a szenttéavatás. ‘Szent az, akinek a jelenlétében megtapasztaljuk a feltámadt Krisztust!‘ Ha egy olajos cserépedényt összetörnek, kiárad az illata! +II. János – Pál pápa „Krisztus jó illata volt”. „Drága dolog az Úr szemében szentjei halála!” Utolsó üzenete: „Legyetek derűsek, mert én az vagyok!”

+II. János – Pál pápa életútja

      1920 május 18-án született a lengyelországi Wadovicében. Édesapja katonatiszt, édesanyja tanárnő volt. Korán elveszítette a szüleit, testvéreit és ezért érzékeny lett mindenféle szenvedésre. Tízéves kora körül megkapta a Kármelhegyi Miasszonyunk skapuláréját, melyet élete végéig viselt. Krakkóban már fiatal korában tagja lett egy rózsafüzér társulatnak. 1946-ban lett pap, 1958-ban segédpüspök, 1964-ben érsek, 1967-ben bíboros. 1978 október 16-án pápává választották. Jelmondata volt: „Totus Tuus! Egészen a Tied vagyok, és mindenem a Tiéd Szűzanyám!”
1981 május 13-án, a Szent Péter téren Ali Agca, török terrorista merényletet követett el ellene. Emiatt kilencszer kellett megműtsék! A pápa meglátogatta Ali Agcát a börtönben és megbocsátott neki. A Pápa meggyőződése volt, hogy Szűz Mária védte meg a gyilkos golyótól. A Pápa 1982 májusában elzarándokolt Fatimába, a golyót a Szűzanya koronájába tetette és megköszönte a gyógyulását. 1984-ben Mária mennybevitelének az ünnepén (aug.15) felajánlotta az egész emberiséget Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által a Szentháromságnak. 1987 március 25-én adta ki „A Megváltó Anyja” kezdetű enciklikát, amellyel meghírdette Mária-évét.
A keresztények egységéért nagyon sokat tett. Hídépítő volt a zsidók, az ortodoxok, a protestánsok és a világvallások felé. Létrehozta az imatalálkozót Assisiben, a nem keresztény világvallások képviselőivel, ahol mindenki a saját hite és hagyománya szerint fohászkodott. Ezek, akkor érthetetlen dolgok voltak a Katolikus Egyházban.
1999-től tolókocsiba került, a Parkinson kór elhatalmasodott rajta. 2000-re készülve a Szentháromság Személyeit ismertette és szerettette meg az emberiséggel. A Pápa azzal is kifejezte háláját a fatimai Szűzanyának, hogy 2001 május 13-án Neki ajándékozta a gyürüjét. 2005-ben légzési zavarai voltak és gégemetszést végeztek rajta. Ekkor írta le: „elvágták a nyakamat, mint egy báránynak!” Ettől kezdve nem tudott beszélni! Példát adott a szenvedés elfogadásában és felajánlásában is. Halála előtt magas láza volt, veséi felmondták a szolgálatot. 2005 Húsvétvasárnapján adta a lélekben vele együtt szenvedő keresztényekre az utolsó áldását!

Ezeken kívül még mit tanított és tett az egész emberiségért +II. János Pál pápa?

 • Elválasztó falakat bontott le vallások, nemzetek, országok, világrészek között, és összekötő hídakat épített következetes áldozatosságával. 130 apostoli úton volt János apostol szeretetével és Pál apostol missziós lelkületével! (27- szer kerülte meg a Földet).
 • Missziós útjai során a hitben megerősítette a kicsiket és a nagyokat, a szegényeket és a gazdagokat egyaránt!
 • Mint igazi próféta megjövendölte a kommunizmus bukását és imájával, szenvedésével, egész felajánlott életével elősegítette azt.
 • Állandó kulcsszava volt az igehírdetésében: a Remény! „Ne féljetek senkitől és semmitől, ha Isten és a Szűzanya mellett döntöttetek!”
 • 1300 boldoggá és 500 szentté avatást végzett!
 • Hamvazószerdán, a Szent Péter Bazilikában ünnepélyesen bűnvallást tett és bűnbánatot tartott azokért a bűnökért, amelyeket a Katolikus Egyház követett el vallások, nemzetek, egyének,… ellen!
 • A Colosseumban felhívta a figyelmet Istentisztelet keretében a vértanúkra, akikről megfeledkeztek! Utalt a kommunizmus áldozataira, akiknek volt bátorságuk szembenézni a hazugsággal.
 • Felszólalt a rasszizmus, sovinizmus, antiszemitizmus,… ellen. Kölcsönös kiengesztelődésre, a béke megteremtésére buzdított minden útján.
 • Mi is hálásak vagyunk +II. János Pál pápának azért, hogy kiimádkozta az „egység karizmáját”, a Szentháromság zarándokhelyet, az engesztelő közösségünket és az én ide helyezésemet Krasznára és Nagyfaluba!

+II. János – Pál pápa az utolsó idők karizmatikus prófétája és hierarhikus apostola volt! Ezek miatt gyermeki tiszteletünket és mély főhajtásunkat jogosan megérdemli! Mai üzenete:”Éljetek úgy, hogy szeretetteljes jelenlétetekben minél többen megtapasztalják a Fetámadt Krisztust!”

Előretekintés 2010 májusára:

Közös imaszándék lesz: azért fohászkodunk, hogy minden nehézségünket, szenvedésünket el tudjuk fogadni és fel tudjuk ajánlani a szenvedők megtéréséért!

Konkrét feladatunk lesz: B.M. Éva Asszony ’Örömöm titka’ című könyvének III.kötetét fogjuk újra olvasni  és terjeszteni!!!

      (Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!)

Tenger csoda!

Az eltűnt malaysiai repülő maradványai után kutatva, az Indiai óceán fenekén, Sri Lanka közelében, a búvárok egy beszédesen szép arcú, teljesen ép Mária szobrot találtak talapzaton állva.

https://www.facebook.com/photo.php?v=10152063897623546


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk 2018. szeptember 7. Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged. Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem 2017. december 11. Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát 2017. november 29. Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. május 30. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. április 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Nagyböjt 2019 2019 03. 02. Szűzanya ! Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 26. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt. Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Antikrisztus Róma városában 2019. 03. 03, Vasárnap Az Úr és az ő szeretett édesanyja egy olyan helyre vezetett, ahol az Egyház legmagasabb rangú bíborosai, püspökei és papjai gyűltek össze a hamispróféta jelenlétében, aki Szent Péter katedrája előtt állt. Mindenki kezében egy tekercs volt, melyben a saját aláírásaik is szerepeltek. Láttam az Antikrisztust, ahogyan végig […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Gyertyaszentelő Boldogasszony 2019. 02. 02, Szombat Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”