2014. szeptember 29. NYISS SZÉLES UTAT AZ EGYSÉG SZÁMÁRA, BARÁTOM!

1993. április 16.
Nagypéntek ünnepe a görögkeletieknél

Lépteidet követem, amióta újból életre keltettél. Feléd fordítottam fülemet, és befogadtalak. Lelkem a Te jelenlétedben örvendezik. Most a Te szeretõ kezedben, Istenem kezében vagyok.

Béke legyen veled! Egyenesítsd ki az utat eljövetelem számára! Egyengesd el ösvényemet, amelyre rá fogok lépni! Nyiss széles utat az egység számára, barátom! Eljövetelem igen közel van. Figyelj rám! Sokan ítéltek emberi mértékkel ma, ezért képtelen a lelketek arra, hogy felmérje mennyországom gazdagságát. Hacsak újjá nem születik valaki, nem láthatja meg a mennyországot. Szentséges Szívem szenvedésének Vassulája, drága lélek! Ugyanazokkal a szavakkal bátorítalak, mint amelyeket Szentlelkem sugallott Szent Pálnak:

„Törekedjetek a prófétálásra” 1

Erre emlékeztesd népemet, ezt mondd nekik! Mondd meg nekik, hogy legyenek buzgók a prófétálásban, és ily módon tiszteljék Szentlelkemet!

Uram, sokan elítélik a prófétálást, és megértem õket, mivel sok a hamis próféta.

Kishitû emberek! Hogyan lehetséges, hogy nem értitek meg, amit nektek tanítottam? Azt mondtam, hogy a végsõ idõkben sok hamis próféta támad és õrizkednetek kell tõlük, és megmondtam azt is, hogy gyümölcseikrõl fogjátok felismerni õket. Miért követik oly kevesen tanításomat?

Én, Krisztus, éppen ezért küldelek a nemzetekhez: hirdesd, hogy az én Szavam élõ! Ezért tarts ki, ne ingadozz és ne félj! Én vagyok a te Pajzsod. Igen, Vassulám, nemcsak azt a kiváltságot adtam meg neked, hogy velem légy ezen a különleges módon, hanem azt is, hogy velem együtt szenvedj. Ezért ne kételkedj abban, hogy magam is be tudom fejezni mûvemet. Elég vagyok önmagamban, téged pedig azért választottalak, hogy tökéletessé tegyelek. Mondom neked, a te futásodnak még nincs vége, de már biztosíthatlak arról, hogy veled fogom befejezni. Menj ki a nemzetekhez és hirdesd, hogy törvényem élõ és a szívükbe akarom beleírni. Ezért örvendjetek! Örvendjetek és legyetek boldogok, mert irgalmam semmihez sem hasonlítható.

Legyetek boldogok, hogy a mi két Szívünk mint két olajág van közöttetek, hogy visszaadja egészségeteket és begyógyítsa sebeiteket! Örüljetek és legyetek boldogok, hogy a mi két Szívünk mint két gyertyatartó kíséri lépteiteket a mennybe, ahová tartoztok. Mihez tudnátok hasonlítani irgalmamat? És te, akit én neveltem és emeltem világosságomba, erõsen ragaszkodj hozzám! Minden cselekedetet megfigyelek a mennybõl, és tudom, hogy a leginkább szembetûnõ sebeket legjobb barátaim házában fogom kapni. Ki kell majd innom megosztottságotok, haragtartó szívetek és hitehagyástok kelyhét… Rosszakarat és ravaszság öli meg az ártatlant. Nem, gyermekem, a világtól ne várj köszönetet vagy részvétet! Én sem kaptam köszönetet és részvétet Kálváriára vivõ utamon. Mondom neked kis szív: Szeretetemben erõsebbé fogom tenni felszólításaimat, nem gyengébbé. Elhallgattatok minden rágalmazó szájat, mivel én vagyok az Úr Ezért örvendezz, mert

sokakat fogok visszahozni magamhoz

a te sebeid által, melyeket barátaim ütnek rajtad. Látást adok a vakoknak, és újból járni fog a béna. Nagyon sokan vissza fognak térni közületek hozzám. Hagyd abba ezért a sírást, és töröld meg szemedet! … Vassulám, jöjj! … én letörlöm könnyedet… hamarosan 2 megremeg a Föld és megrázkódik, és, ó!, milyen sokan lesznek még kinn a pusztaságban tévelyegve… Jöjj, támaszkodj rám, és bízzál bennem! Imádkozz, mert gyönyörûségemet lelem abban, ha megemlékezel jelenlétemrõl. Nagyon szeretlek, mérhetetlenül szeretlek. Mindig veled leszek.


1 1 Kor 14,39!
2 Jézus hangnemet változtatott, mintha csak saját magának beszélne
Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.