2014. szeptember 29. EL FOGJA PUSZTÍTANI A JELENLEGI VILÁG KEVÉLYEIT

EL FOGJA PUSZTÍTANI A JELENLEGI VILÁG KEVÉLYEIT


1993. szeptember 29.
Az arkangyalok ünnepén

Szent Mihály:

Isten az egész Föld és a menny Királya. Senki sem olyan, mint õ! Õ a ti üdvösségetek, erõtök és békétek. Szorongattatásaitokban ki fogja nyújtani kezét, hogy felemeljen és megmentsen benneteket. Isten a menny és a Föld Ura, és senki sem olyan, mint õ. Senkit sem lehet Hozzá hasonlítani.

Mondom nektek: maradjatok ébren, mert senki sem ismeri azt a napot, amikor Uratok eljön hozzátok! A Mindenható nem vár tovább elhatározásával. Tûzoszlopként jön el hozzátok, népének világossága tûzzé lesz, és Szent Istenetek égõ lángként fogja felemészteni a gonoszság álnokságát. 1 Világossága be fog hatolni a sötétségbe, áthatol rajta, és látni fognak akik nem láttak. El fogja pusztítani a jelenlegi világ kevélyeit. A fennmaradó maradék az övé lesz. Ez a maradék olyan kevés lesz, hogy még egy gyermek is meg tudná számolni, hacsak nem hall bûnbánó kiáltást a Földrõl a Mindenható. Az Õ ítélete igazságos. Maradj az Úrban, Vassula, és Õ erõt ad neked. Meg foglak védeni!


1 Utalás a tisztulásra.
Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.