2014. november 30. SZERETETED MIATT EGYBE FOGOM HÍVNI AZ EGYHÁZAKAT, HOGY EGYESÍTSÉK A HÚSVÉT DÁTUMÁT

1994. április 15.

(Siettem, hogyha csak néhány pillanatra is, de újból Istennel lehessek. Szaladva jöttem Hozzá.)

Magasztos Felség, szeretlek.

Ó Vassula örömet szerez nekem, valahányszor rám gondolsz… Én, Jahve, megáldalak téged, gyermekem és tulajdonom. Én vagyok a te Menedéked… és Jahve a Nevem. hogy egyesítsék húsvét dátumát

1994. április 19.

Táplálj szavaiddal Uram, mert beteg vagyok az irántad való szeretettõl.

Szentséges Szívem Vassulája, azt mondtam mennyei udvaromnak: “Tüzet fogok gyújtani lelkében, el fogom emészteni és enyémmé teszem.” érted? Most meghódítottam szívedet, és általad sok lelket elemésztettem tüzemmel. Mindannyiukat meghódítottam! 1 Nem alkalmaztam zsarnokságot, és senkit sem ragadtam meg erõszakkal. Csak a szíveteket ragadtam meg egyetlen tekintettel és Szívem szikrájával.

Így szóltam Atyámhoz, Szent édesanyátokhoz, a szentekhez és az angyali karokhoz: “Be fogom takarni szeretetemmel ijesztõ mezítelenségüket, de elõbb magamhoz kell vonzanom e nemzedéket, és egyenként ki kell vezetnem õket a pusztaságba, ahol szólni fogok szívükhöz. én magam fogom megmenteni gyermekeimet, és akkor az egész emberiség meg fogja tudni, hogy én, Jézus vagyok a ti Szabadítótok.” Légy hûséges hozzám és tisztelj engem, gyermekem! Hatalmam van arra, hogy elpusztítsam minden ellenségemet, érted? Vassula, engedd, hogy szabadon elmondjam, mi van a Szívemben.

Hallottam, amint azt mondtad O’Carroll atyának, hogy vértanúként szeretnél meghalni, és mennyire komolyan szeretnél haladni az életszentségben. Mivel, barátom, te meghívsz asztalodhoz, viszonzásul meg fogom tenni kívánságodat, és abban a megtiszteltetésben részesítelek, hogy idõnként ihatsz kelyhembõl. Kívánságod meg fog menteni téged és sok más embert is. Ne félj, késõbb majd megfizetek neked ezért. Valahányszor iszol kelyhembõl, foglyokat szabadítasz ki az ellenség kezébõl.

Vassula, szeress engem, és irántam való szereteted miatt meg fogom dönteni a gonosz birodalmakat azokkal együtt, akik felettük uralkodnak. össze fognak roskadni mint sziklák. Szeress engem, és szereteted miatt egybe fogom hívni az egyházakat, hogy egyesítsék húsvét dátumát. Szeress engem, és miattad hamarabb fogom világosságra cserélni a sötétséget, mint ahogy megjövendölték. A szeretet az a gyümölcs, amelyet tõled kívánok! Szereteted miatt sok imát meghallgathatok, ezért… engedd meg ellenfeleidnek, hogy bár tõlem jössz, csalónak tartsanak. Engedd meg nekik, hogy szétszaggassanak mint dühödt farkasok.

{Jézus itt abbahagyta, témát váltott, mosolygott és így szólt: “Örülsz-e annak, hogy ily módon velem lehetsz gyermekem?” Így válaszoltam: Igen Uram, de mennyire! Újból Jézus szólt: “Felfoghatatlanul szeretlek…” én is Téged, Uram…}

De mit számít az? Csak újból és újból be fogod bizonyítani a nagy erõsség által, amelyet e szenvedés idején beléd öntök, hogy tõlem jössz. és ez az osztályrészed fog téged részben arra az útra vezetni, amelyen ma reggel szerettél volna lenni: a megszentelõdés útjára. Szeretetem minden ismeretet meghalad. Tõlem tanulj, és légy velem egy! Jöjj!


1 Jézus hangja magasabbá vált megindultságát és örömét mutatva.
Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.