2014. november 29. ISMERTESD MEG TEREMTÉSEMMEL NAGY SZERETETEMET!

1987. november 10.

Istenem, rendelkezz velem, véss mélyen belém mindent, amit Szíved akar. Legyen meg a Te akaratod és dicsõség legyen Nevednek!

Jöjj, hadd írjak mindkét szolgámnak Testem dicsõsége érdekében.

Milyen szolgáidnak Uram?

X-nek és Dávidnak. 1 Itt az idõ, hogy elhintsétek magjaimat az egész emberiség körében. Adjátok tovább üzenetemet! Megsegítem minden igyekezeteteket, ismertessétek Szavaimat, hadd ismerje meg teremtésem nagy szeretetemet és végtelen irgalmamat! Országom a béke, a szeretet és az egység országa lesz. Vasculát választottam, aki alkalmatlan és gyenge, hasznavehetetlen és nem ért a beszédhez. Ezt is írd le! { hallottam, amint a következõ mondatot mondta, ránéztem, zavarba jöttem és haboztam. } Igen, akinek semmilyen ismerete sincs Egyházamról. Tiszta vásznat választottam, azért, hogy egyedül csak én, az Úr írjam rá mûvemet, és így váljék világossá, hogy tõlem származik mindaz, ami rá van írva. Én teszek mindent õáltala. Általa szólok, általa cselekszem. Én neveltem õt, betöltöttem minden mûvemmel, alkalmassá tettem arra, hogy hírvivõje legyen üzenetemnek, amely ismertté fog válni. Továbbadjátok üzenetemet? Megteszitek nekem? Ne feledjétek, Jézus, az Isten szeretett Fia, az egész emberiség Megváltója, az Ige az, aki megáld benneteket! Megáldom igyekezeteteket. Akár örömmel, akár bánattal találkoztok, csak bízzatok, megsegítelek benneteket. Mindig elõttetek járok, vezetlek és egyesítelek benneteket. Egyházam dicsõíteni fog engem! Elvezetlek benneteket vérzõ Testem belsõ mélységeibe. Megmutatom nektek töviseimet, fel fogyjátok ismerni õket. Ne legyen más célotok, mint dicsõségem! Soha ne kételkedjetek mûveimben! A Szeretet ragyog felettetek, szeretteim, igyekezzetek tetszésemre lenni! Jöjjetek, veletek vagyok! Fogadjátok békémet! 2 Imádkozzunk az Atyához:

“Igazságos, szeretett Atyám!
Áldott legyen a Te Neved!
Gyûjtsd össze híveidet,a menny árassza ki igazságosságodat,
Szent Nevedet dicsérje szüntelen minden ajak!
Távozzék a csalók gonoszsága!
Segítsd a megtört lelkeket,
és keltsd új életre õket Szavad szerint!
Fogadalmamat megtartom és beteljesítem.
Egyházaidért könyörgök,
hogy legyenek mind eggyé,
Atyám, hogy Benned legyenek eggyé!
Amen.”

Jézus segített nekem imádkozni – ezek az Õ szavai.


1 Jézus meglepettnek látszott kérdésem nyomán, mintha nekem mindezt értenem kellett volna.
2 Ezt felém fordulva mondta.

Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.