2014. december 31. AJÁNLJÁTOK FEL MAGATOKAT SZENTSÉGES SZÍVEMNEK! KERESZTEM LESZ A BENNÜNKET ÖSSZEKÖTÕ JEL

1992. május 5.

Gyermekem, az én békémet adom neked. Írd:
Én vagyok a ti Királyotok, és azért vagyok itt, hogy keresztet rajzoljak mindazok homlokára, akik õszinték és igazán szeretnek engem. Mondjátok el velem együtt a Szentséges Szívemhez szóló felajánló imát 1 , és mialatt elmondjátok, ujjammal rátok rajzolom jelemet. Keresztem lesz a bennünket összekötõ jel. Szeretni foglak benneteket teljes Szívembõl, meg foglak õrizni és illatommal foglak megillatosítani.
Ajánljátok fel magatokat Szentséges Szívemnek és Boldogságos Édesanyátok Szeplõtelen Szívének, hogy szíveteket az én kertemmé, pihenõhelyemmé és palotámmá tehessem.
Teljes szívvel térjetek vissza hozzám! Ne jöjjetek és ne álljatok elém megosztott szívvel! Jöjjetek, és áldásomat adom rátok, míg elõttem elhaladtok. Én vagyok a ti Reménységetek. Szólaljatok meg, és szívbõl hívjatok segítségül, akkor én úgy adom ajkatokra a szót, hogy dicsérjetek és tiszteljetek engem. Fiaim, leányaim, legyetek szelídek egymáshoz! Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek benneteket, hogy az ítélet napján kegyelmet találjatok nálam! Mondom nektek, eljönnek azok a napok, amikor az éretlen gyümölcs többé nem lesz jó semmire, mert Királyotok, aki ma hozzátok szól, ki fogja nyilvánítani dicsõségét, és ti színrõl színre fogjátok Õt látni: Boldogok azok, akik készen állnak fogadásomra! A Magasságbeli örököseinek fogják nevezni õket. Legyetek egyek! Az Ecclesia új életre kel!

Boldogságos Édesanyánk szól hozzánk:

Szívem gyermekei, e napokban láthatjátok, miként teszi tönkre, miként pusztítja el magát a világ. A Föld tönkreteszi gyermekeimet, elpusztítja õket, és sok családban hoz csapást csapásra. A Föld alapja megrendül attól a gonoszságtól, amit elkövetnek. Mondom nektek, amíg megengeditek az ördögnek, hogy rabságába ejtsen benneteket, addig sokakat fog betemetni a bûn pora. Kérlek benneteket és könyörgök hozzátok, hogy temessétek el mindazt, ami nem szent. Még meddig haboztok, hogy útra keljetek és megkeressétek Õt, aki a legjobban szeret benneteket, a ti Hitveseteket és Teremtõtöket? Õ váltott meg benneteket és adta örökségül az országot, amelyet nektek készített a világ kezdetétõl. Õ hív benneteket egész napon át.
Ti lehettek e nemzedék építõi és palántázói. Ti lehettek a Föld helyreállítói. Fizessetek a Föld bûneiért böjttel, áldozattal és szívbõl jövõ imával! Boldogok a békeszerzõk, Isten fiainak fogják hívni õket.
Fogadjátok áldásaimat!


1 1992. január 26-án diktálta nekem a Szentséges Szív
Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.