2014. április 30. A SÁTÁN HALÁLT HOZÓ GYÜMÖLCSÖT KÍNÁLT FEL OROSZORSZÁGNAK

1988. január 5.

Amikor elolvastam azt a részt, ahol Oroszország holtan fekszik, újra keserves sírásra fakadtam.

Ne sírj Vassula, megmondtam, hogy feltámasztom.

Szeretem õt, Uram, részvétet érzek iránta, Uram. Szeretem.

Szeresd úgy, ahogy én szeretem õt, õ is az én leányom – a te nõvéred.

Uram, elmész hozzá és feltámasztod? Vajon visszatér-e Hozzád, Uram?

Elmegyek hozzá, feltámasztom és házamba viszem. Azt akarom, hogy minden gyermekem szeresse – szeretettel fogjuk õt körülvenni mindannyian.

Istenem, ugye azt mondtad, hogy folytatod január 4-ki üzenetedet?

Folytatom. Amikor földje terméketlensége miatt Oroszország a Sátán alattvalója lett, a Sátán halált hozó gyümölcsöt kínált fel neki, amelyet azok számára tartogat, akiket szeretek. Ez a gyümölcs fokozatosan öl. Minél többet esznek belõle, annál jobban kívánják. Lassan öl – halált hoz. Ezzel a gyümölccsel táplálta és ölte meg õt a Sátán. Úgy halt meg, hogy ezt a gyümölcsöt tartotta kezében. Vassula, bízzál bennem, fel fogom támasztani. Leányom, nyugodj meg, ne aggódj, engedd, hogy szabadon cselekedjek, és be fogom fejezni mûveimet.

Uram, azért aggódom, mert kérted, hogy áldjam meg garabandali gyermekeidet, és adjam tudtukra üzenetedet 1 , majd fogadalmamra emlékezve látogassam meg szeretett szolgádat, János Pált, mossam meg lábát, és súgjam fülébe szavaidat, amelyeket rám bíztál. Azután olvastassam el velük [az egyházi tekintélyviselõkkel], miképpen kezdjenek hozzá az egyesüléshez, kérjem meg õket, hogy ismerjék el Garabandalt, és értessem meg velük hogy Garabandal valóban Fatima folytatása, és mennyire megbántják a Szûzanyát, mert nem tisztelik garabandali jelenéseit, és ezzel Fatima tévedését ismétlik meg. Ó Uram, most meg Oroszország! És folyton tudtomra adod, hogy ezt az üzenetet át kell adnom szolgádnak, János Pálnak, én meg SEMMIT sem tettem meg ebbõl, Szavad súlya van rajtam és nehéz viselni…

Mondd meg most!

Azt akarom mondani, hogy egész egyedül… Bocsáss meg!

Vassula, veled együtt viselem, megosztom veled keresztemet. Vassula, megbocsátok . Tanúkat is adtam neked, akik ugyanazt a keresztet hordozzák – elfelejted, hogy én, az Úr vagyok az, aki mindezt megteszem, nem pedig te. Neked szeretned kell engem, és belõlem táplálkoznod. Jöjj, füledbe súgom szeretetemet. Örülj leányom, mert elérkezett az idõ. Úgy szeress, ahogyan én szeretlek. Jézus Krisztus, Isten szeretett Fia vagyok, a Megváltó. Rajzold le jelemet!


1 ez megtörtént 1991-ben
2 Elszégyelltem magam, de mivel O az Igazság, arra kért, hogy fejezzem be mondatomat.

Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.