2014. április 25. LEGBENSÕBB VÁGYAM, HOGY TALÁLKOZZÉK A NYUGAT ÉS A KELET- NÉPSZÁMLÁLÁST FOGNAK

LEGBENSÕBB VÁGYAM, HOGY TALÁLKOZZÉK A NYUGAT ÉS A KELET- NÉPSZÁMLÁLÁST FOGNAK TARTANI ANÉLKÜL, HOGY ENGEM MEGKÉRDEZNÉNEK

 

1994. október 5.

Vassulám, kövesd szabályaimat, mert az a rendeltetésük, hogy az egész emberiség elõtt felfedjék gazdagságomat és lehetõvé tegyék Szentlelkemnek, hogy egyedüli Vezetõd legyen. Ne veszítsd el bátorságodat! Szeretetem fenn fog tartani téged. Figyelj és írj:

Legbensõbb vágyam, hogy találkozzék a Nyugat és a Kelet. Szükségem van arra, hogy Egyházam e két oszlopa 1 találkozzék és megszilárdítsa Egyházamat. Egyházam nem állhat szilárdan egyetlen oszlopon. Azzal bíztam meg õket. hogy oltalmazzák Egyházamat. De alighogy visszatértem az Atyához, megtörtént elszakadástok és Testemet azok a kezek osztották ketté, amelyeket Atyám teremtett. Azóta rettenetes dolgok rendítettek meg.

Ma mélyen meghat teremtményeim legkisebb igyekezete is, amely düledezõ házamat akarja helyreállítani. Az egész menny örül az egység felé vezetõ legkisebb lépésnek is. Atyám haragját enyhíti minden imádság, amelyet Testem felépüléséért ajánlanak fel… áldásaimat árasztom azokra a találkozókra , amelyeket az egység érdekében az én Nevemben hívnak össze, és megáldom azokat, akik ezeken részt vesznek. Szemem õrködik azok felett, akik szeretnek engem, és akik tökéletlenségük ellenére eleget tesznek forró vágyaimnak. Jöjjetek hát össze, és együtt terítsétek meg az asztalt tiszteletemre! Ti ismeritek kelyhem és kenyerem ízét. Mindketten megízleltétek táplálékomat, a harmadik nyelv azonban még nem ismer teljesen engem, de te, aki megõrizted hagyományomat, rendíthetetlen voltál. 2 Hiszen hallhattad:

“A szükség idején segítség a testvér,
de méginkább megment majd a nagylelkûség.”* 3

Siettessétek dicsõségem napját! Keletrõl nagylelkû szívet támasztok, aki hûségében békeszövetséget fog megpecsételni a Nyugattal.

Egyeduralmamat elõbb ketté törték, majd szilánkokra… Milyen dicsõségesek voltatok korábbi napjaitokban! Jöjjetek, és tegyétek eggyé házamat azáltal, hogy egyesítitek a húsvét dátumait…
Van két nõvér, akikben Lelkem örvendez és akiket szeret, bár körülveszi õket bátyjainak sokasága, akik nem akarnak rájuk figyelni. Lelkük 4 még sohasem volt ilyen közel a halálhoz, mégsem akarnak figyelni. Ezért én magam fogom összehozni õket, hogy tiszteljék és egyetlen oltár körül ejtsék ki Nevemet, és a testvérek közvetlenül ezután együtt fogják befejezni a szertartást.

Rosszallással szemlélem mindazt, ami házamban végbemegy, és mondom nektek: egy áruló fogja megkötözni törvényemet és hagyományomat és leigázza oszlopomat, aki tisztelt engem Nyugaton. Népszámlálást fognak tartani anélkül, hogy engem megkérdeznének. Szívük elhatározta, hogy elmozdítják ezt az oszlopot, mielõtt összehoznám õt Kelet Egyházának oszlopával, és megerõsíteném düledezõ házamat. Eltökélt szándékuk, hogy megöröklik, ami nem az övék. Hogyan felejthették el, hogy én megvizsgálok minden szívet, hogy megtudjam, mit gondol. Lelkem arra vágyik, hogy egyesítselek benneteket, hogy népem, aki ma sötétségben jár, meglássa világosságomat, és akik a halál völgyében feküsznek, feltámadjanak.


1 a Kelet és a Nyugat
2 rendíthetetlen a hagyományban
3 Sir 40, 24.
4 bátyjainak lelke

Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.