2011. január 31. hétfő

Isten először a lelkiismeret törvénye alapján bánt az emberrel. De aztán Mózes idejében adta a törvényt, hogy még világosabb legyen a bűn fogalma. Amiből a bűn felismerése adódik.

1) erkölcsi törvény.

Ezt Isten tulajdonképpen háromszor adta meg.
Először a nemzeteknek adta meg az Úr.

Először így szólt Mózeshez: Menj le, és intsd meg a népet, hogy ne törjön előre…
2 Mózes 19:21 (ajánlás:20:19,)

Majd az Izrael népének szólt. (ajánlás: 2 Mózes 32:34.)

Aztán a kőtáblára lett felírva, a tízparancsolat  amit Mózes összetört az aranyborjú ünneplésekor.

Azután még egyszer le lettek írva a második táblákra, s ezek kerültek a szövetség ládájába, a vérrel hintett fedél alá.

Azután azt mondta az ÚR Mózesnek: Faragj két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, és én fölírom a táblákra azokat az igéket, amelyek az előbbi táblákon voltak, amelyeket összetörtél.
2 Mózes 34:1…

2) Polgári törvények.

Ezeket a Törvénykönyvben vagy a Szövetség könyvében találjuk. A polgári törvények egyszerűen az erkölcsi törvényeket magyarázzák meg.

3) A szertartás törvényének magyarázata.
Ezek a törvények is az Úr könyvében voltak megírva, és az Úr ünnepeinek szertartásait, a papságot, az áldozati rendszert, és az istentiszteleti szolgálatokat tartalmazzák.

A törvény tökéletes, és igaz és szent mértéket ad az embernek. Meghatározza a bűnt.  Bár ez a külső törvény meg tudja mondani az embernek, hogy mit kellene tennie, és kárhoztatja, ha nem teszi, de erőt nem tud adni ahhoz, hogy betöltse a parancsolatokat.
A törvény célja, hogy az embert Krisztusban Istenhez vezesse a megváltó kegyelemért.

Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve.
Galata 3:24-25,

Forrás : Keresztyén hit alapjai. (Kevin J. Conner)

Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.