2011. január 31. – Hétfo

Jézus és tanítványai áthajóztak a Genezáreti-tó keleti partjára, a gerázaiak
   földjére. Amint Jézus kiszállt a hajóból, a sírok felől egy tisztátalan
   lélektől megszállt ember futott feléje. A sírboltokban lakott, és még láncra
   verve sem tudták féken tartani. Sokszor megbilincselték és láncra verték, de
   a láncokat eltépte, és a bilincseket összetörte. Senki sem bírt vele.
   Éjjel-nappal a sírboltokban és a hegyekben tanyázott, folyton kiabált, és
   kövekkel ütötte-verte magát. Amint messziről meglátta Jézust, odafutott. A
   földre vetette magát előtte, és hangosan így kiáltott: ?Mi bajod velem,
   Jézus, a magasságbéli Istennek Fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj!? Jézus
   ráparancsolt ugyanis: ?Tisztátalan lélek, takarodj ki ebből az emberből!?
   Erre Jézus megkérdezte tőle: ?Mi a neved?? Azt válaszolta: ?Légió a nevem,
   mert sokan vagyunk.? Nagyon kérte Jézust, hogy ne űzze el őket arról a
   vidékről. Akkor éppen egy nagy sertéskonda legelészett ott a hegyoldalban. A
   tisztátalan lelkek azt kérték Jézustól: ?Küldj minket a sertésekbe, hogy
   megszálljuk azokat!? Jézus beleegyezett. Akkor a tisztátalan lelkek kimentek
   az emberből, és megszállták a mintegy kétezer sertésből álló kondát. A
   sertések a hegyoldalból a tóba rohantak, és a vízbe fúltak. Őrzőik erre
   elfutottak, hírét vitték a városba meg a tanyákra. Az emberek kitódultak,
   hogy megnézzék, mi történt. Jézushoz érve látták, hogy az, akit az imént még
   egy légió tartott megszállva, most felöltözve, ép ésszel ül előttük. Erre
   megdöbbentek. A szemtanúk elmondták nekik, hogy mi történt a megszállottal
   és a sertésekkel. Ekkor kérlelni kezdték Jézust, hogy távozzék a határukból.
   Amikor Jézus hajóra szállt, az imént még megszállott kérte, hogy vele
   mehessen. Ő azonban nem engedte, hanem így szólt hozzá: ?Menj haza tieidhez,
   és mondd el nekik, hogy milyen nagy dolgot művelt az Úr, és hogyan könyörült
   meg rajtad!? Az el is ment, és Dekápolisz környékén elhíresztelte, hogy
   milyen nagy dolgot tett vele Jézus. Ezen mindenki elcsodálkozott.
   Mk 5,1-20

   Elmélkedés:
   A mai evangéliumban olvasott részlet tipikus ördögűzési jelenet, amelyben a
   szabadulást hozó Jézus és a gonosz lélek küzdelmét írja le Szent Márk.
   A sátán örökösen ellentmond Istennek, szembeszegül törvényeivel.
   Hazugságaival állandóan megtéveszti az embert, arra biztatja, hogy szálljon
   szembe Istennel, mert az emberek vesztét akarja. A gonosz szüntelenül
   megkísért minket, bár sokszor nagyon nehezen vehetők észre e próbálkozások.
   Szinte jónak tűnik, amire csábít, de sosem a legfőbb jó és soha nem Isten
   tisztelete a célja. Sokakat észrevétlenül tart fogva, hiszen ha valaki
   megszokja a bűn állapotát, fel sem tűnik neki, hogy rossz úton jár.
   Ezt a hatalmat töri meg Jézus, aki egészen nyíltan szembeszáll a gonosz
   lelkekkel, amelyek fogva tartják az embereket. Azért jött, hogy szabadságot
   hozzon számunkra. Ne ragaszkodjunk emberi kicsinyességgel bűneinket, hanem
   fogadjuk el szabadító erejét.
   ? Horváth István Sándor

   Imádság:
   Uram, adj erőt, nehogy kifulladjak az úton, hogy segítsük egymást a holnap
   felé haladtunkban, hátra nem tekintve, nem méricskélve, mibe kerül a
   segítség.
   Adj erőt, hogy bátran szembenézzek a jövő feladataival, melyeket várnak
   tőlem az emberek, vagyis Te. Adj erőt, hogy úgy reméljek, mintha ma reggel
   kezdődnék az életem.

Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.