2011. február 28. hétfő

JÉZUS VÉRE.

Ez a vér szerez engesztelést a lélekért. Jézus teste és vére nem semmisült meg, Jeruzsálemben, és nem látott romlást.
Most mindkettő-értünk-a mennyben van, és az Atya elfogadta azokat.
Jézus vére a legdrágább dolog, és az egyetlen bűntől megtisztító erő a világegyetemben.Jézus vére Isten vére.

A vér által

    megtisztulunk, (1 János 1:7)
    megigazulunk, ( Róma 5:9)
    megváltatunk,  ( Efezus 1:7)
    van megbékélésünk, (Róma 3:25)
    tudunk hozzá menni, ( (Efezus 2:13,)
    tisztul meg a lelkiismeretünk, (Zsidó 9:13)
    szentelődünk meg ( Zsidó 13:12)
    van közösségünk, ( 1 kor 10:16)
    szövetségi kapcsolatban vagyunk (Zsidó 13:20)
    Isten királyi és papi nemzete vagyunk, ( Jel 1:5)
    győzzük le a Sátánt, ( Jel 12:11)
    van örök életünk, (János 6:53-57)

Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
1 János 1:7,

Őbenne van – az ő vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is: kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel.
Efezus 1:7,

Ezért Jézus is, hogy megszentelje a népet tulajdon vére által, a kapun kívül szenvedett.
Zsidók 13:12

Minden igaz hívő hisz Jézus vérében, tudja, hogy Jézus vére az oltalmazó akire bízhatjuk magunkat, családunkat, az erő és az energia hordozó. Bármit amit minden hívő kap Istentől Krisztuson keresztül, azt Jézus hatékony vérén keresztül kapja, amellyel a trón meg van hintve, és a mennyei Atya előtt van.

Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.