Belátásért.

A mai nap imádsága:
Uram! Köszönöm, hogy nevelsz a mai napon is… Köszönöm hogy megengeded, hogy eszközöd lehetek teremtett világodban, s engem is felhasználsz a mai nap apró történéseiben is világod jobbításában. Ámen.

 

Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg,
és nincs meg bennünk az igazság.
1Jn 1,8

A teológia az ártatlan csecsemőt is bűnösnek mondja. De miért, hiszen ő még nem követett el semmilyen vétket? Valóban, a gyermek jogi értelemben ártatlan, nem terheli semmiféle rossz vagy a jónak elmulasztása. Mivel azonban az ember a fogantatás pillanatától ember, s a fogantatás pillanatától lélek kezd tapadni az osztódó sejtekhez, ezért emberi habitusa is van. Az embernek megvan a készsége a jó és a rossz cselekvésére is, de amíg a jóért küzdeni kell, a szép meglátásáért, megvalósításáért hosszú évekig nevelni kell, addig a rosszért semmilyen áldozatot nem kell hozni, csak hagyni kell… fejlődik az magától is, mint a gyom. A hegyoldalon megtartani a hordót mindig energiát igényel, följuttatni a csúcsra különösen. A lejtőn lecsúszás készségét nevezi tehát a teológia “eredeti/eredendő bűnnek”…

De miért jó, ha “bűnösnek” mondjuk magunkat? Azért, mert ezzel megvalljuk, hogy egyrészt nem vagyunk tökéletesek, másrészt kinyilvánítjuk, hogy tanulni, fejlődni szeretnénk. Azaz akarunk nagyobbak lenni szeretetben és alázatban. Ha valaki a “nekem mindig igazam van” hamis pózában tetszeleg, akkor alapvetően elhibázza emberi kapcsolatait. A “majd én” lendület szép lassan alábbhagy, amikor mégsem sikerül úgy “megnevelni” a másikat, ahogy az én igazam azt kívánná. Így futnak zátonyra házasságok, mert nem sikerül a férj kezéből “kinevelni” a borospoharat, így sikkadnak el nagyívűnek tervezett gyereknevelési ambíciók is. Akárhogyan is tiltakozunk, a bűn a második legnagyobb hatalom ebben a világban. Nem számolni vele – oktalanság. Számolni a bűnnel, de nem számolni az Istennel szintúgy botorság.

Az emberek sokmindenért képések áldozatot hozni. Sokat megtesznek azért, hogy jól éljenek. Még több lemondást vállanak csakhogy életben maradjanak, de szinte minden áldozatra készek, hogy az igazuk érvényre jusson. Az igazságtalanság ugyanis békétlenséget szül, s még beteggé is tehet, az igazság azonban megelégít és erőt ad. Isten jól megszerkesztett világának törvényei ezek. Alávetni magunkat az Ő rendjének nem az igazunk feladása, hanem annak beteljesülése – Őbenne.

 

Éneklés…

A mai nap imádsága:
Uram! Adj a szívekbe, s lelkekbe vágyat, hogy énekeljenek az emberek! Add, hogy ne a gonoszság zűrzavaros zakatolása, hanem a boldog élet harmóniája zengjen az egész világban! Uram, add, hogy énekelhessek Neked én is tiszta szívemből, s dícséretedből erőt meríthessek minden nap! Ámen

 

Énekeljetek új éneket az ÚRnak, énekelj az ÚRnak, te egész föld!
Zsolt 96,1

A “civilizált” világban egyre ritkábban énekelnek az emberek… inkább csak hallgatják a zenét. A fitalokra ez különösen is igaz. Szinte nincs is olyan tinédzser, akinek ne lenne valamilyen lejátszó-apparátja, ami mára sikeresen egybeolvadt a mobiltelefonnal. Sajnos halásos balesetek is voltak már ebből, hogy a zenét – igen komoly hangerővel – hallgató nem vette észre a közeledő autót, a külvilág zaját…

A zene világa különösen csodálatos világ. Akik nem hallanak, azok számára elzárt világ ez, magyarázni a zenét nem lehet, azt hallgatni kell. A zenét még érteni sem kell, csak hallgatni, s ha valami őszinte, szívből jövő és igaz, akkor szép is – mindegy, hogy “világi” vagy egyházi zene szólal meg. A zene szavak nélkül szól, az érzelmek egyetemes nyelvén. Ezért nincs egyetlen ország vagy törzs sem a dzsungel mélyén, ahol ne ismernék a zenét. Aki érez, annak kell a zene! Zene nélkül persze lehet élni, de egészen más az; gyanítom, hogy sokkal, de sokkal nehezebb! Aki ugyanis bánatos, az búját zenével feledtetheti, aki pedig örül, az zenével/énekléssel kitolhatja örömének határait…

Ha elégtelen a hétköznapi szó érzéseink tolmácsolására, akkor segítségünkre siet a költészet, s ha elfogy a szó irodalmi ereje, akkor a zene még komoly lehetőségekkel bír. Egyszer azonban elfogy a zene kifejező ereje is, s olyankor érkezik meg a csönd… Az a fajta csönd, amiben az Isten szól. Az ilyen csöndben születik meg a költészet és a zene “házasságaként” az ének… Az emberi énekszónál nincs csodálatosabb hangszer! Aki hallgatott már gospelt, spirituálét vagy hatalmas kórusműveket, annak nem kell magyarázni miről is van szó…

A tudósok agyunkban eleddig hiába keresték az ún. “zene-centrumot” – nem találták. A beszédcentrumot azt igen, a különböző mozgásokért és egyéb funkciókért felelős részeket már megtalálták, de a zene olyannyira komplikált és összetett, hogy abban az egész testünk és lelkünk és értelmünk “benne van”, arra rátalálni talán sosem fognak. Tudjuk, hogy a zene is “számtan”, különböző rezgések matematikailag jól de

finiálható együttese. Amíg azonban a matematikához szükségeltetik minimum az egyszeregy, az alapműveletek, s a számok általános ismerete, a zenéhez nem szükséges semmiféle “előtanulmány”.A zenét egyszerűen csak hallgatni kell… Már az anyaméhben élvezhetjük a dallamokat, s bizonyított, hogy az állatok is – igaz másképpen -, de “értik” a zenét. (A madarak vagy a bálnák éneke szinte mindenkit lenyűgöz…)

A világban két számunkra megtapasztalható objektív igazság van: a matematika és a zene. Talán azért adta Isten mindkettőt, hogy felismerjük bennük az Ő végtelen szeretetét… S, aki megtapasztalta, hogy Isten szeret, az maga is éneklésbe kezd, szüntelenül dícséri az Istent, hogy az Élet, az emberlét csodáján kívül még egy ilyen csodával is megajándékozott minket Teremtőnk – mint a zene…

 

Jócselekdetek…

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy meg ne fáradjak a jó cselekvésében! Ámen

 

Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok: nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái.
1 Pt 2,15-16

“Ami jó, az jó! – Jó bornak nem kell cégér!” -, s lehetne még sorolni azon szólásainkat, melyek a magától értődő igazságokat hangsúlyozzák. A szó elszáll, az írás megmarad, de amit “odafent is adminisztrálnak” – azok a jó cselekedeteink! Jóllehet a jócselekedetek nem érdemszerzőek – ezt megtanultuk hittanórán -, de Jézus URunk mégiscsak követésre hívta el övéit. Jól tudjuk, a Mestert nem követte mindenki, aki hívást kapott: pl. a gazdag ifjú “szomorúan elballagott, mert nagy vagyona volt”. Bizony “sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak”! Krisztus követését kereszténységnek nevezik, s az (a jó/igazi?) keresztény, aki nemcsak hallgatja, de meg is tartja Jézus tanítását.

Jézus tanítványait nem egyetemi katedrán való elvont elmélkedésre hívta el, és nem is arra, hogy dogmatikus okoskodásokat találjanak ki – amit az emberek ‘rendre’ nem értenek -, hanem követésre. Arra, hogy úgy éljenek, cselekedjenek, ahogyan Ő tette: azaz szolgáljanak, s legyenek hiteles bizonyságtevői az isteni önfeláldozó szeretetnek. Sajnos az egyház nemcsak szédítő magasságokat, de gyalázatos mélységeket is megjárt az elmúlt kétezer esztendő során, s minden korban – így mostaniban is – vannak olyanok, akik miatt gyalázzák Krisztus Egyházát; hatalommal való visszaélések, szexuális- és pénzügyi botrányok rontják a kereszténység jó hírét, s nincs egyetlen felekezet sem, ahol “tiszták” lennének. Az pedig nem lehet vigasz, hogy: “De hát, más vallásokban, s mindenhol, ahol emberek vannak ugyanez a helyzet!” Jézus és az Ő tanítása természetesen megmaradt továbbra is tisztának, követendőnek, csak ember sározódik be újra és újra…

Amikor az egyházi közösségekben is különösképpen lendületét veszíti a jézusi lelkület, s megsokasodik a bűn, a közömbösség, amikor elveszíti erejét a szó, akkor egyetlen lehetőség van a hitelesség visszanyerésére: a szavak nélküli szolgálat. Ahogyan Jézus URunk is némán, szeretettel(!) megmosta tanítványai lábát, ugyanúgy nekünk, mai krisztuskövetőknek is, szolgáló szeretettel kell odafordulnunk felebarátainkhoz. Segítő jobbot nyújtani azonban másoknak nem is olyan egyszerű, hiszen ha megfogjuk valakinek a kezét, onnantól kezdve bizonyos fokú felelősséget is vállalunk érte…

Jót tenni jó, mert mindenki emelődik általa: az is, aki megcselekszi, s az is, akivel jót tesznek. A jócselekedetek kérdése azonban nemcsak két ember ügye, hanem mindenkié, mert ha történik a jó, akkor az a közösség is emelődik általa, s javul a világ… ez pedig Isten teremtői akarata!

 

Őszinteség…

A mai nap imádsága:
Szavaim kuszaságát ne nézd Uram! Add meg Istenem, hogy felismerjem mások szavai mögött valódi érzéseiket, hogy ne azt halljam, amit mondanak, hanem azt értsem, amit valóban éreznek! Ámen

Végre kinyitotta Jób a száját, és megátkozta születése napját.
Jób 3,1

A példázatbeli Jób is csak ember, az ő tűrőképességének is van határa. Hosszú ideig szótlanul viselte a testi megpróbáltatásokat is, de egyszer nála is betelt a pohár! Fájdalmas kiáltását nem befelé, hanem kifelé “engedi”… hogy végre megkönnyebbüljön egy kicsit. A szavak ugyanis mindig segítenek! Jób feleségének problémamegoldó tanácsa “Átkozd meg az Istent, s halj meg!” ismerős nekünk, hiszen sokak szerint ez a megfelelő reakció… Milyen élet az, amiben nyomorúság ér nyomorúságot, amikor Isten már nem áld, hanem csak ver? Akkor már jobb – gondolják sokan -, ha az eutanáziánkat (jó halál) tervezgetjük…

A halál soha nem jó, de lehet szép. Szép akkor, ha Isten kinyújtott kezébe belekapaszkodunk, szép lehet, ha nem istentelenül, hanem Istennel együtt lépünk át ebből a világból, abba a világba. Jób elkeseredésében igencsak átkozódik, de átkait nem Istenre, hanem önmagára zúdítja. Istent meghagyja Istennek… Jól tudja, hogy Isten “szuverenitása” mindenek felett álló. Nem oktatja ki Teremtőjét, hogy mi lenne most jobb neki. Jól tudja, hogy ami jót eddig kapot, az nem kegyességének megérdemelt jutalma, hanem áldás, ajándék volt csupán. Ami szenvedést most el kell viselnie, az nem más, csak az ami egyébként is minden embernek “járna”, hiszen bűnösek vagyunk, eltorzítjuk istenképűségünket… Ezért mondja Jób: “Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk.” Jób 2,10b

Sokan azt gondolják, hogy az igazi önuralom, s kegyesség, ha a negatív érzelmeket nem mondjuk ki. A Biblia éppen arra tanít – lásd panasz-zsoltárok -, hogy igen is ki kell mondanunk, ki kell énekelnünk magunkból fájadalmainkat, mert ha nem tesszük, akkor a negatív emóció, s nem az Isten fog uralkodni rajtunk. Ahogyan a tinédzser gyerek duzzog, ahogyan házastársak időnként morognak egymásért, azért teszik, mert a családban, a párkapcsolati közösségben relatíve biztonságban érzik magukat. Jelek ez, melyek arra kell hogy késztessenek minket, hogy segítsünk a másik fájdalmának elhordozásában. A legnagyobb baj az, hogy ezeket a zsörtölődéseket legtöbbször személyünk elleni támadásnak vesszük, s védekezésbe kezdünk, azaz támadásba lendülünk…

Isten mindenütt velünk van, soha nem hagy magunkra. Az Ő szövetsége nem emberi ígéret, ami idővel, nehézségek között megkophat, az Ő ragaszkodása hozzánk kompromisszum nélküli, s mindent megtesz értünk, hogy eljussunk Őhozzá… akár így, akár úgy, a módszer csak a mi számunkra fontos, az Ő számára nem, hiszen az Isten, az Isten . Mindörökké.

 

Szenvedés…

A mai nap imádsága:
URam! Köszönöm, hogy mindig csak annyi terhet kell elhordoznom, amennyit elbírok. Add, hogy ne perlekedjek Veled sorsom miatt, hanem kegyelmed révén felfedezzem minden nap szereteted rám vetülő sugarait! Ámen

Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa.
Zsid 12,11

Testben élünk – tehát szenvedünk. Nincs ember, aki élete folyamán ne találkozna a szenvedéssel, kijár az mindenkinek, a testi is meg a lelki is. Baj az egyik is, nyomorúság a másik is, nincs sok értelme összehasonlítani melyik a rosszabb. A szenvedést mindig az egész-ség hiánya adja, azaz valami/valaki hiányzik a teljességhez, hogy egész, hogy kerek legyen az életünk. Sokan éppen ezért célként tűzik ki a szenvedéstől való megszabadulást, pedig ez eleve kudarcra ítélt próbálkozás. Lemondani a világról, kivonulni a sivatagba, belépni egy kolostor zárt világába vagy éppen aszkéta életet élni – mind ugyanabból az emberi akarásból fakad: leküzdeni a hiányból fakadó fájdalmunkat.

Bármit is igyekezünk megtenni a cél érdekében – a hiány mindvégig hiány marad. Mindig lesz valami, ami hiányozni fog az életünkből, hiszen ilyen az élet, a benne lévő számtalan vonzás is mind a hiányból fakad. Aki azt mondja, hogy már kívánságok nélkül él (nincs hiányérzete, nem szenved) és mindig boldog, az önmagát ámítja és másokat is becsap. Az élet szépségei ugyanis mindig szenvedésekkel vannak ‘körítve’, s aki ezeket megpróbálja kiiktatni téveszmékkel, hamis ideológiákkal, fanatikus hittel vagy éppen drogokkal – annak mindezért (mindennek végén) borzalmas nagy árat kell fizetnie és rettenetesen szenvedni fog…

A szenvedés ugyanolyan titok, mint maga az élet, s mivel élni akarunk, megpróbálunk együttélni a szenvedéssel. A keresztény ember sem tartja örvendetesnek a szenvedést, olykor ő is keservesen kínlódik emiatt, de tudja, hogy mindent, a jót is meg a rosszat is Odafönntről kapja. S mivel életét igyekszik Gondviselő Istenének a kezébe helyezni, ezért saját életvezetési hibáinak, vétkeinek, mulasztásainak következményeit, az azokból fakadó gyötrődéseket nem Teremtőjének rója fel, hanem igyekszik fegyelmezetten elhordozni, hogy békessége legyen – elsősorban önmagával. Azokat a szenvedéses pillanatokat pedig, melyeket nem ért, miért hasítanak bele életébe, azokat pedig igyekszik méltósággal elhordozni, bízva a sokszor megtapasztalt igazságban, hogy a Mennyei Atya nem kísért minket erőnkön felül… A tudat, hogy Isten a rosszból is tud jót előhozni, nemcsak erőt ad a hétköznapjaink küzdelmeiben, de lelkünk békességét, a teljességet is munkálja…

 

Tartás…

A mai nap imádsága:

URam! Kihez menekülhetnék, ha nem Tehozzád? Téged kereslek, beléd kapaszkodom… Gondviseléseddel ölelj át ma is! Ámen
   
Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen.
Zsolt 33,4
Jézus URunk ezt a mondatot ugyan az imádkozásba belebóbiskolt tanítványainak mondja, többnyire mégis akkor szoktuk ezt a mondatot idézni, amikor a megoldandó feladatok súlya nyom minket. Az eszünk tudja, hogy mit kellene tennünk, de a testünk, a kezünk mégsem lendül a megoldás irányába… “Hát igen, a test erőtelen!” sóhajtunk vagy egyszerűen felvállaljuk “Az utóbbi időben nagyon elfáradtam…” Valójában nem testi fáradtságról van szó, mert az – normális életvitel mellett – kipihenhető, hanem lelki elerőtelenedésről, megfáradástól.
A megfáradás még nem depresszió – bár sokan mégis így fogadják/kezelik -, jóllehet ez inkább egy természetes reakció a természetellennes életvitelre. Statisztikák szerint a nők többször megfáradnak, s kerülnek depresszióközeli helyzetbe, de ennek oka nem abban keresendő, hogy ők a “gyengébbik nem”, hanem egyszerűen abban, hogy sokkal több terhet kell elhordozniuk, mint a férfiaknak. A régi klasszikus szerep szertefoszlott -, hogy a nők feladata “csak” a gyerek-háztartás-templom háromszögében keresendő – s az elmúlt 60-70 esztendőben természetessé vált, hogy a nők is ledolgozzák a napi nyolc órájukat, s ezután vetik bele magukat a háztartás “menedzselésébe”… Míg a menedzser másokat írányít, az ön-menedzselés (értsd: saját magunk noszogatása) természetszerűleg nem folytatható a végtelenségig. Ilyenkor megfárad a lélek, s vele együtt a test is. S ha valaki testét nem kímélve, összeszorított fogakkal, “csakazértis”, hosszú éveken át teszi azt, ami tulajdonképpen természetellenes – az bizony betegségbe fut bele, mert ha a lélek nem jut szóhoz, nem beszélhet, akkor beszél a test… félreérthetetlenül!
Mi lenne a megoldás? Le kell(ene) cserélni férjet, feleséget? Ki kell(ene) lépni a családi kötelékből? Szomorúan hangzik, de néha ilyen súlyos döntéseket is meg kell hozni, mert az nem természetes, hogy az embernek a természetellenest kell elhordoznia! Isten nem szenvedésre, mártíromságra hívta el az embert, hanem arra, hogy istenképűségét (szeretetreméltóságát) megélve boldogan éljen. Isten ugyanis nem szenvedés-, hanem élet-párti! Nem azt kívánja az embertől, hogy inaszakadtáig küzdjön önnön sorsával, s így megállja a próbát, hanem azt, hogy hús-vér életében boldogan kiteljesedjék. Ehhez szükség van persze nem csak a felebaráttal, s a választott társsal való együttműködésre, de szükség van még – s ez a hívő ember “tudása” – a JóIstennel való kooperációra is. Nélküle ugyanis semmit nem cselekedhetünk, Vele együtt azonban még a lehetetlen is lehetségessé válik…
A léleknek ugyanúgy szüksége van pihenésre, mint a testnek. Ami a testnek a pihentető alvás, az a léleknek az Isten iránti bizalom naponkénti megélése. Aki Isten tenyerébe hiszi bele mindennapjait, annak életében a félelmek eltörpülnek, sőt teljesen eloszlanak. Az, aki Isten kezéből veszi sosrsának alakulását, az biztonságot, elrejtettséget, nyugalmat tapasztal, mert átéli, hogy az “Istenben bízóknak minden javukra van”…
a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. március 2. Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben? Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.” Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított” 2019. március 5. Az Úr Jézus… „Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát. Drága […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek 2019. 01. 01, Kedd Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. december 4. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Most azért szólok hozzátok, hogy figyelmeztesselek benneteket. Elhatározták veszteteket: hamarosan nagy üldözés tör ki az Egyházban. Minderre most van a legnagyobb szükség azért, mert meg kell tisztítanom Egyházamat. Ha ezt nem tenném, mindnyájan elvesznétek. Már rég fölcserélték az értékeket: a jóra azt mondják, hogy rossz; s a […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]