A család és a barátok ellenére


„…ezért küldettem.” (lukács 4:43)

Miután hazatérve hűvös fogadtatás várta, Jézus így szólt tanítványaihoz: „Nem vetik meg a prófétát másutt, csak a hazájában, a rokonai között és a saját házában” (Márk 6:4). Más helyeken hősnek tartották, de itt nem. „…hozzátartozói… azt mondták: magán kívül van” (Márk 3:21). Mégis, hogyan kezelte Jézus a családját?

Nem próbálta meg befolyásolni a viselkedésüket, de azt sem engedte, hogy az ő viselkedésük irányítsa őt. Szerette őket, de nem várta el, hogy mindig egyetértsenek vele. Nem duzzogott miatta és nem torolta meg, ha megsértették. És nem azt tartotta élete küldetésének, hogy megpróbáljon a kedvükre tenni. Ha a családod megnehezíti számodra, hogy az Urat szolgáld, figyelj meg három dolgot Jézus életében:

1) Felismerte, hogy lelki családja biztosítani tudja számára mindazt, amit testi családja nem tudott nyújtani. Ezért van szükségünk arra a támogatásra és stabilitásra, amit a helyi gyülekezet közössége tud adni.

2) Nem engedte, hogy a családja nehézkes hozzáállása háttérbe szorítsa Istentől kapott elhívatását. Lehet, hogy a családod nem ért meg, vagy nem ért veled egyet, de nem engedheted, hogy ez visszatartson attól, amire Isten elhívott, hogy tedd.

3) Nem hagyta, hogy a tömeg véleménye irányítsa döntéseit. Kapernaum egész lakossága „…megkereste őt, odamentek hozzá, és tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük” (Lukács 4:42), de Jézus ellenállt a tömeg hullámverésének azáltal, hogy élete céljának sziklájához horgonyozta magát – hogy Isten országát építse, és ne a magáét. Képzeld el, milyen az, amikor egy egész város azt akarja, hogy maradj, de te elmész. Lehetséges, hogy ennyi ember mind tévedjen? Igen. Jézus Isten akaratát követte, és neked is ezt kell tenned!

 

 

A fájdalmad nyereséggé lesz

 

„Naomi ott maradt két fia és férje nélkül.” (Ruth 1:5 NIV)

Amikor férjeik meghaltak, Naomi, Ruth és Orpá között semmihez sem hasonlítható kötődés alakult ki. Ha te magad nem mentél át ilyesmin, nehéz megértened. Ez egy olyan közösség, amit nem a kor, a faj, a neveltetés vagy a státusz hoz létre, és ráadásul a legfurcsább embereket hozza össze. Ha fájdalom ér, ne várj megértést vagy támogatást olyanoktól, akik még nem voltak ilyen helyzetben. Az emberek nem adhatják meg neked azt, ami nekik sincs meg. Gyakran csak valami közhelyes tanácsra futja, ami hamar bosszantóvá válik. Ráadásul, amíg meg nem találod fájdalmad értelmét, és meg nem látod benne a nagyobb jót, áldozatnak érezheted magad. De mihelyst meglátod Isten kegyelmének munkáját, és az Ő kezét mindebben, el tudsz kezdeni előre haladni: újra megházasodni, újabb gyermeket szülni, új állást vállalni, új álmot álmodni, újra élni.

Charles Spurgeon írta: „Ahogy az öreg katonák egymást túllicitálva mesélik történeteiket és sorolják sérüléseiket, mi is, amikor megérkezünk mennyei otthonunkba, Isten hűségéről fogunk beszélni, amely átvitt minket mindezeken. Nem szeretném, ha úgy mutatnának rám, mint aki sohasem élt át fájdalmat, vagy idegennek érezni magam abban a szent közösségben. Ezért örüljünk, ha részt vehetünk a csatában, mert hamarosan koronát fogunk viselni.”

Amikor az élet hirtelen megváltozik, és az is nagy küzdelembe kerül, hogy egy újabb napot túlélj, emlékeztesd magad arra, hogy az ellenség nem ragadta ki a kormányt Isten kezéből! Nem, Isten pontosan tudja, hogy min mész keresztül, és még mindig van terve az életeddel. Bátorodj fel! A fájdalmad nyereséggé lesz. A győzelem küzdelemből születik. Kapaszkodj Isten kezébe – Ő át fog vinni ezen!

velem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek.” (Ezékiel 36:26-27)
A „Milliomos szomszéd” egy nagy példányszámban elkelt könyv, amely két olyan emberről szól, akik egy utcában laknak, majdnem egyforma házban, és hasonló munkakörben dolgoznak. Ám ötvenéves korukra egyikük anyagi biztonságban él, míg a másik adósságban úszik. A gondja nem a pénz hiánya miatt adódik, hanem amiatt, hogy nem tud várni vágyai kielégítésével. Amit akarunk, azonnal akarjuk! Sokszor a boldogságot a költekezéssel azonosítjuk, ezért ha rossz a hangulatunk, vásárolni megyünk.
Gondold csak végig: amikor legutóbb jutalmat vagy adó-visszatérítést kaptál, mi volt az első gondolatod? „Mit vehetek rajta?” Légy őszinte! Pál azt mondta: „…ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával…” (Róma 12:2). Ha a pénzről van szó, arra kell kérned Istent, hogy adjon „helyes vágyakat”. Robert Orben mondta: „Minden reggel elolvasom a Forbes magazinban a leggazdagabb amerikaiak listáját, és ha nincs rajta a nevem, felkelek, és dolgozni megyek!” A Biblia azt mondja: „Ne vesd meg a kicsiny kezdetet…” (Zakariás 4:10 NLT). A nagy dolgok kis dolgok összeadódásából keletkeznek. Tehát: add oda Istennek bevételed első tizedét, tégy félre másik tíz százalékot, és a maradékot fordítsd megélhetésedre (ld. Példabeszédek 3:9). Ha növekszik jövedelmed, akkor a növekmény felét fektesd be egy, az anyagi biztonságod megteremtését célzó számlára. Ha felhagysz azzal, hogy bevételedet az utolsó fillérig elköltsd, és elkezdesz félretenni, érdekes erő kezd működni. Ha takarékosságra fegyelmezed magad – legyen szó bármilyen kis összegről –, anyagilag, lelkileg és érzelmileg is erősödni fogsz. Egy teológus azt mondta: „A fegyelem gyökere az önbecsülés. Ha képes vagy nemet mondani magadnak, egyre jobban fogod tisztelni önmagadat.” Azon túl, hogy anyagi biztonságra segít, az önfegyelem életed minden területét gazdagítja.

 

 

MENNYEI TESTED

 

„… hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg?” (1Korinthus 15:35)

Gondolkodtál valaha azon, hogy milyen lesz mennyei tested? A Biblia három választ ad erre a kérdésre: „hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg?” Először az anatómiáról beszél: „Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké, és más a halaké” (1Korinthus 15:39). A halakat arra tervezte Isten, hogy kibírják a nyomást az óceán vizében, a madarakat arra, hogy repüljenek, a te mennyei testedet pedig az örökkévalóságra formatervezte. (Képzeld el, milyen nem csupán a fény sebességével, de a gondolat sebességével repülni!) Azután csillagászati fogalmakat használ: „Más a nap fényessége, más a hold fényessége, és más a csillagok fényessége: mert egyik csillag fényességben különbözik a másik csil­lagtól, így van a halottak feltámadása is…” (1Korinthus 15:41-42). Fokozatai lesznek a dicsőségnek, és különbségek a megjutalmaztatásban, amikor a mennybe jutunk. Mostani szolgálatod határozza meg pozíciódat akkor, amikor Isten „mindenkinek cse­lekedetei szerint fog megfizetni” (Róma 2:6). Végül mezőgazdasági képet idéz: „elvet­tetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben” (IKorinthus 15:43). A régi angolszász nyelvben a temető neve azt jelentette: „Isten földje” [a magyarban is vannak pl. ilyen régi településnevek, mint: lstenmezeje= Isten mezője]. Milyen csodálatos: a keresztyéneket nem eltemetik, hanem elültetik!

A Mayo Klinikán van egy hirdetőtábla, melyen ez olvasható: „A ráknak korlátai vannak: nem tudja megbénítani a szeretetet, nem tudja összezúzni a reményt, nem tudja elpusz­títani a hitet, nem tudja felemészteni a békességet, nem tudja lerombolni a bizalmat, nem tudja megölni a barátságot, nem tudja kizárni az emlékeket, nem tudja elnémítani a bátorságot, nem tudja megtámadni a lelket, nem tudja megrövidíteni az örök életet, nem tudja elfojtani a szellemet, és nem tudja csökkenteni a feltámadás erejét.”

Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.