2013 – A SZŰZANYA MEGJELENÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE – JANUÁR

”Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott Neked!” (Lk.1, 45)

100. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból olvassuk el és elmélkedjük át az Apostolok cselekedeteiből az első és második fejezeteket. Ott találkozunk az első kilenceddel és áldott következményeivel.

Havi mottó: „Nektek az a kegyelem jutott, hogy ne csak higgyetek Krisztusban, hanem szenvedjetek is Érte!!!” (Fil. 1, 29)

Havi imaszándék: az engesztelők ajánlják fel a kilencedet a papjukért, a papok pedig a rájuk bízottakért!

Konkrét feladatunk: egészségünk megőrzése érdekében vigyázzunk jobban az egészséges táplálkozásra!

 

Szűz Mária üzenete 2013 januárjában

„Szeretett engesztelő gyermekeim! A Szentháromság Nevében, a hálámat akarom kifejezni mindazok iránt, akik eddig vállakoztak az engesztelő – lélekmentő kilencedekre. Tudnotok kell azt, akik engesztelő életükkel készek másokat – akár csak egy személyt is – a pokol borzalmaitól, megmenteni, ők maguk is, szeretteikkel együtt megmenekülhetnek. Minden nap legyetek annak a tudatában, titeket a Szentháromság az engesztelésre és e lelkület elterjesztése miatt teremtett meg. Ezért a lélekmentő engesztelés számotokra a szentség és az üdvösség útja!

 

Milyen szándékra ajánljátok fel a következő lélekmentő kilencedet? Elsősorban a szeretett pap fiaimért! Most felfedem előttetek a gonosz tervét velük kapcsolatosan. A gonosz határozott terve az, hogy tönkretegye a felszentelt személyek testé-lelkét. A gonosz akarata, hogy rávegye őket, hogy az életszentséget ne vegyék komolyan! A gonosz azt akarja, hogy mosolyogjanak: a szabadító imán, a komoly bőjtön, a szentelményeken és minden lélekmentő eszközön. A gonosz az állandó aktivitásba akarja kergetni őket, azért, hogy lélekben kiszáradjanak. Különböző szenvedélyekbe, függőségekbe akarja belevinni őket. A lelki közösségek építéséről, amely a jövő reménye, lebeszéli őket! Építő, lelki kapcsolatok helyett romboló, felületes, evilági kapcsolatok kialakítására ösztönzi őket. Bármit tehetnek, templomot, plébániát, közösségi házat építhetnek, csak a lelkükkel és a lelkek vezetésével ne törődjenek. Mindezek után, a Szentháromság Nevében kijelentem, ha minél többen engeszteltek szeretett pap fiaimért, kilencedben, a gonosz tervét megsemmisíthetitek. A felajánlott kilencedetek után meg fogjátok látni, hogy a felszentelt fiaim a lelkükre és a lelkek vezetésére fogják tenni a hangsúlyt. Életszentségre fognak törekedni és a szentek társaságát fogják keresni! Előbb-utóbb Isten Szent Akarata lesz az ételük és az italuk, még ha az szenvedést vagy halált is jelent a számukra. Úton-útfélen, példás életünkkel és megragadó tanúságtételükkel fognak prédikálni. Olyan rendkívüli kegyelmet kapnak, hogy még a hitetleneket és a közömbösöket is vonzani fogják Isten felé.

 

Most megkérem szeretett pap fiaimat, hogy ők is végezzenek engesztelő-lélekmentő kilencedet elsősorban a rájuk bízottakért. Isten Akarata az, hogy a Szentlélek kiáradjon minden emberre, hogy a fiaitok, leányaitok prófétáljanak, látomásokat lássanak és álmokat álmodjanak (Ap. Cs. 2, 17-18). Jelenleg azt látjátok, hogy sokaknak mintha dugó lenne a fülükben, mintha hályog lenne a szemükön, mintha lakat lenne a szájukon és mintha bilincs lenne kezükön-lábukon. Ha a papok kilencedet végeznek a rájuk bízottakért, azt fogják tapasztalni: a dugó ki fog repülni a fülükből és Isten üzenetét hallani fogják! A hályog le fog hullani a szemükről és Isten szemével fogják látni az eseményeket. A lakat le fog esni a szájukról és Isten kijelentéseiről fognak beszélni. A bilincs le fog hullani a lábukról és a keskeny úton fognak járni. A pap fiaim kilencede után, a rájuk bízottaknak lesz erejük végleg felszámolni a bűneiket, szenvedélyeiket, elvágni a helytelen és bűnös megkötözöttségeiket. Lesz erejük ellenállni a hamis tanításoknak, mert megkapják a szellemek megkülönböztetésének a kegyelmét. Mindezek után rá fognak térni az egészséges életmódra!

 

Mit tegyetek azért, hogy a kilencedeitek kegyelemmel teljesek legyenek? A lelketek mindig legyen tiszta a bűnbánat (szentgyónás) által, óvjátok meg a szellemeteket a hamis tanításoktól és a testeteket az egészségtelen ételektől. A szabad ima, a komoly bőjt és a jócselekedet jellemezzen titeket! Béküljetek ki a haragosaitokkal, rendezzétek le az adósságaitokat és éljetek mindig szeretetben. Rendezzétek le a házasságotokat, menjetek hetente lelki közösségbe és havonta egy zarándokhelyre zarándokoljatok el! Nemcsak vasárnap, hétköznap is mehettek a templomba, legalább a böjt napjaiban. Ez az egy százalék, ami a ti részetek. Ezután várhatjátok a 99%-ot Istentől, ami az Ő része, ami számotokra lehetetlen.

 

Befejezésül, a Szentháromság megbízásából kijelentem nektek, hogy az utolsó időben – többek között – a kilencedek által kapja meg az egész emberiség a legnagyobb kegyelmeket! A kilencedek által képessé váltok bezárni a poklot és kinyitni a Mennyországot szeretteitek előtt! A kilencedek által megkapjátok, a Szentlélek teljes világosságát, hogy a nehéz időben mit kell tegyetek! A kilencedek által semmilyen kegyelmet se fogtok nélkülözni. Amikor úgy érzitek, hogy ezen a keskeny úton nehéz járni, gondoljatok arra, hogy „akik könnyek között vetnek, aratáskor örvendeznek”.

 

A Szentháromság Általam áld meg titeket a kilencedek értékelésének a lelkületével!!!

Házi feladat januárra:

„ELHISSZÜK URUNK AZT, HOGY A KILENCEDEINK ÁLTAL BEZÁRHATJUK A POKOL AJTAJÁT ÉS KINYITHATJUK A MENNYORSZÁG KAPUJÁT AZ EGÉSZ EMBERISÉG ELŐTT!!!”

VISSZATEKINTÉS 2012 DECEMBERÉRE

Miben erősítettek meg decemberben az Égiek az engesztelések folyamán?

 • Hálásak voltak az Égiek a nemzetek közötti kiengesztelődésért, amely 2007 dec. 1-én történt. Ekkor megbocsátottunk egymásnak és bocsánatot kértünk egymástól, ami által a lelki sebeink begyógyultak és a szeretet kapcsolat helyre állt közöttünk. Örültek az Égiek amiatt is, hogy erről a pozitív eseményről minden évben ünnepélyesen megemlékezünk! Az Égiek kérésére felajánlottuk ünnepélyesen az Országunkat a Szűzanya Szent Kezei által a Szentháromságnak, hogy rendelkezzenek velünk!!! Ezt, minden évben szeretnénk megújítani! Örültek az Égiek, hogy az engesztelő közösség öt év alatt megszaporodott, háromszor több lett (kb. 2500-3000). Az Égiek örülnek annak is, hogy télen-nyáron, áldozatot hozva eljövünk a Szentháromság Hegyére és együtt engesztelünk az egész emberiség megtéréséért. Kérték az Égiek, hogy missziós lelkületű engesztelők legyünk, hogy általunk ez a lelkiség elterjedjen más Országokba is.
 • Kértek az Égiek, hogy engesztelődjünk ki a családunkkal és tanuljunk meg önzetlen lelkülettel elsőként szeretni. Adventben tartsunk lelkiismeret vizsgálatot minden este és ami jó van a lelkünkben azt hálát adva tartsuk meg, a rosszat pedig a bűnbánat által tegyük Isten Irgalmas Kezébe. Legalább vasárnaponként a házi oltárunkra tett adventi koszorú körül gyűljünk össze: imádkozva, énekelve, Szentírást olvasva, lelki dolgokról beszélgetve.  Minden bűn mögött a gonosz lélek van. Kérték az Égiek, hogy Jézus Szent Vére által és Szűz Mária Szent Könnyei által kötözzük meg a gonosz lelkeket és dobjuk őket a kárhozatba, hogy így szabaddá váljunk. Jelenleg a tisztulás idejében vagyunk. Az Égiek meg akarják tisztítani: a lelkünket minden bűntől, a szellemünket a hamis tanításoktól és a testünket az egészségtelen ételektől. Ne csodálkozzunk azon, az utolsó időben a jó is, a rossz is felerősödik bennünk és körülöttünk. Eljött az ideje, hogy mi is és mások is lássák, mi van elrejtve a szívükben. A kérdés az, mit kezdünk vele!
 • A Szűzanya megígérte, hogy minden engesztelésünkre láthatatlanul eljön, a kiterített palástjába összegyűjti a kéréseinket, a Szentháromság elé viszi, és a palástjával betakar minket. A Szűzanya azt is mondta, rövidesen eljön az idő, amikor látni fogjuk Őt, a Hegy Oltalmazóival körbevéve.
 • Kérték az Égiek, hogy a jóban fogjunk össze! Ha valaki bajban van a közösségben, egy szívvel-lélekkel imádkozzunk érte! Ahogy Isten megengette, hogy Jóbot a gonosz próbára tegye, hasonlóan megengedte ezt a közösség vezetőjével is, hogy Ő megdicsőüljön benne. Szabadító imát és böjtöt ajánljatok fel az ő meggyógyulásáért! „Eljött az ideje, hogy necsak higgyünk az Úr Jézusban, hanem szenvedjünk is Érte!” (Fil. 1, 29)
 • Akkor lesz kegyelemmel teljes Karácsonyunk, ha minden nap kerüljük a bűnt és tesszük a jót. Így eljuthatunk az állandó örömre, békére, szeretetre, azaz a kis Jézus lelkületére. A karácsonyi ünnepeken ne elsősorban a külsőre, hanem a kis Jézussal való személyes kapcsolatban a belsőre tegyük a hangsúlyt. Gyermeki, őszinte lelkülettel térdepeljünk le a kis Jézus jászla elé és ígérjük meg Neki, hogy nem hagyjuk Őt a jászolban, hanem magunkkal visszük a szívünkben. Jelképes ajándékozás mellett arra törekedjünk, hogy mi legyünk a legszebb ajándék egymás számára! Az Égiektől – azért mert jó gyerekek voltunk – a lelkünkbe becsomagolt ajándékokat kaptunk, amelynek  a tartalmát a jövőben fogjuk megtapasztalni.

Két munkatársunk tanúságtétele:

Czövek Mónika vagyok! Református családban születtem és nevelkedtem. Konfirmálás után kezdtem jobban gyakorolni a vallásomat. Pár évre rá ismertem meg az engesztelő közösséget. Férjemmel együtt a lelki közösségben tanultuk meg a lelki élet ABC-jét. Az engesztelések folyamán egyre közelebb kerültünk: a Szentháromsághoz, a Szűzanyához, a szentségekhez és a lelki testvérekhez. Megérlelődött bennem a döntés a ”jobb” és ”több” mellett, így lettem katolikus. Öt évvel ezelőtt, többek között, anyagi gondok miatt külföldre mentünk dolgozni a férjemmel együtt a Gárda tó mellé, Olaszországba. Eleinte sok lelki harcot kellett megvívjunk. Nem volt könnyű megszokni: az új országot, az új nyelvet, a kemény munkát. Eleinte aggódtunk, mi lesz velünk a lelki közösség nélkül, hogyan fogjuk gyakorolni a hitünket. Olyan helyre kerültünk, ahol minden nap volt szentmise. Eldöntöttük, mi Istenre akarjuk építeni az életünket, jövőnket. Nap mint nap igyekeztünk gyakorlatba tenni azt, amit az engesztelő közösségben tanultunk. Sikerült egyre szorosabban megélni a köztünk lévő egységet! Esténként együtt olvastuk a Szentírást, a havi üzenetet, bevezettük az őszinte lelkiismeretvizsgálatot. Böjtünk egészen konkrét volt. Ráírtuk kis cédulákra: TV böjt, édesség böjt, zene böjt, nyelv böjt, szeszes ital böjt, házas kapcsolat böjt… Amit imádkozva kihúztunk, azt gyakoroltuk egy hónapig! A kilencedeket nagyjából sikerült megtartani lélekben összekapcsolódva az engesztelőkkel. Minden nap harcolunk a gyengeségeinkkel, hogy megvalósuljon velünk is Isten reánk vonatkozó Akarata. Ehhez kérjük az imáitokat.

Prian Károly vagyok! Én is református családban születtem és nevelkedtem. Konfirmálásom után sok évvel ismertem meg az engesztelő közösséget és a leendő feleségemet. Boldogan döntöttem a katolikus vallás mellett, ahol a „teljességet” tapasztaltam meg. Külföldön csak az Úrra és egymásra hagyatkozva éltünk. Interneten és telefonon tartottuk a kapcsolatot az engesztelő közösséggel. Külföldön minden döntésünket imádkozva hoztuk meg. Amikor megértünk arra, hogy kisbabát kérjünk az Úrtól, előtte kilencedet végeztünk. Amikor már lemondtunk a kisbabáról, mert nem jött, akkor kaptuk meg az Úrtól a ”legjobb gyermeket”! Kisfiunk a Medjugorei Szűzanya megjelenésének évfordulóján született, ezért felajánlottuk Őt a Szűzanya által a Szentháromságnak! Ezután itthon építjük az egységet egymással, lelki vezetőinkkel és az engesztelő közösséggel.

Előretekintés 2013 februárjára:

�  Februárban 1 – 2 – 3 és 7-én lesznek az engesztelések 13 órától gyertyaszenteléssel!

�  Ezeken a napokon a betegek kenetét fogjuk felajánlani azok részére, akik elvégzik a szentgyónásukat és betegek! Szentmise után Szent Balázs püspök torokáldását közvetítjük a jelenlévők felé!!!

�  Február 13-án lesz hamvazószerda, a nagyböjt kezdete. Húsvét márc. 31-én lesz.

                                                      (Az üzeneteket Szilágynagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

A nagyfalui üzenetek, magyarul megtalálhatók az Interneten: www.szentharomsaghegy.hu

a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből 2018. június 18. Uram? Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat. Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket 2018. május 31. Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani 2018. április 27. Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód 2018. január 16. Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal
   Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]
  • Ti vagytok a világ lelkiismerete
   2018.09.16 Imádságba merülök. A Szent Anna réten vagyok. A templom bejáratánál egy nővér fogad. Nagyon örülünk egymásnak. Bevezet. A Szűzanya ott van. Mellettünk egy angyal. Az angyal suhintott a szárnyával. Egy csodaszép helyen termünk, majd újra suhint, egy ködös hely, s a harmadik szárnysuhogásra teljes a sötétség. Fénycsíkokat látok az égről a föld felé, mint […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Most még több imára és áldozatra van szükség 2018. 09. 13. Gecemáni órák Gyermekeim! Minél közelebb vagytok Hozzám, annál nagyobb védelemben részesültök. Valóban mindenkit szeretek, de csak azokat tudom megvédeni, akik szabad akaratukból elfogadnak Engem. Közelemben vannak, érzik és viszonozzák szeretetemet. Csak azokat tudom megbízni különféle szolgálattal, akik vágyakoznak utánam, és teljesítik akaratomat. Mennyire vágyom […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Kútvölgyi kápolna engesztelés 2018. 08. 11, Szombat A kútvölgyi kápolna előtt leültem egy kis padra, ahol csendben elmélkedtem. Váratlanul az Úr hófehér ruhában ki jött a kápolnából (melynek ajtaja tárva nyitva volt) és leült mellém, majd kedvesen így szólt hozzám: “Ne félj, Én vagyok!” Aztán tovább folytatta: “Sebeim engesztelésén keresztül akarom megmenteni országotokat mindattól a […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. augusztus 4. Szentségimádáson az Úr Jézus… Drága gyermekeim! Értsétek meg végre: Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert a haladék lejár. Ütött az óra. Már benne éltek az időben, amikor kinek-kinek megfizetek cselekedetei szerint. Mindnyájatoknak meg kell jelenni isteni ítélőszékem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Atyám Rám bízta az ítéletet. Ezért kicsinyeim, kérve kérlek […]