A Biblia történelmileg pontos


“Isten nem hazudhat.” (Zsidók 6:18b, EFO)

Megbízhatsz a Bibliában, mert az dogmatikailag helyes. Megbízhatsz a Bibliában, mert teológiailag helyes. Megbízhatsz a Bibliában, mert erkölcsi és etikai szempontból pontos.

De azért is megbízhatsz a Bibliában, mert történelmileg pontos.

Miért olyan fontos ez?

A Biblia azt mondja a Zsidók 6:18-ban: “Isten nem hazudhat” (EFO). Az egész univerzum csak azért működik, mert Isten mindig is igaz volt.

Ha csak egy hazugság is volna a Bibliában, akkor nem Istentől származna. Azért nem származhatna Istentől, mert Isten nem hazudik. A Zsoltárok 33:4-ben ezt olvassuk: “…az Örökkévaló szava igaz…” (EFO). Ez azt jelenti, hogy a Biblia igaz a megváltással és a történelemmel kapcsolatban.

Honnan tudjuk, hogy a biblia történelmileg pontos? Ugyanonnan, ahonnan megítéljük a többi történelmi forrást:

A Bibliát olyan emberek írták, akik első kézből tapasztalták meg. Egy történész megnézné azt, hogy aki leírta a történelmi tényt, az látta, vagy pedig másodkézből vagy legendából, évszázadokkal azelőtti történetről van-e szó. A Bibliát szemtanúk írták. Mózes ott volt, amikor a Vörös tenger kettévált. Józsué ott volt, amikor Jerikó falai leomlottak. Jézus tanítványai a felső szobában ültek, amikor meglátták a feltámadott Jézust megjelenni.

A Bibliai történeteket kiemelkedő gondossággal jegyezték fel. Amikor az ószövetségi másolók, írnokok a kézirat tekercseket másolták , ezt úgy tették, mintha fénymásológépek lennének! Volt egy hosszú listájuk a szabályokról, aminek a segítségével biztosak lehettek benne, hogy pontosan másoltak. Bizonyos számú oszlopokkal dolgoztak, végig az Ószövetségen, aminek mindig egyformának kellett lenni. Még az oszlop hosszának is meg kellett egyeznie. Tudták, hogy melyik könyvben hány betűnek kellett lennie. Például valószínűleg tudták, hogy a “mint” szó 1653-szor fordul elő abban a könyvben. Ha 1654 volt belőle, akkor eldobták a tekercset és újrakezdték.

Archeológusok bizonyítják, hogy a Biblia igaz. Az archeológusok megtalálták és kiásták azokat a helyeket, amelyekről a Biblia beszél. Például, megtalálták Siloám tavát, ahol a vak meggyógyult, és megtalálták Heródes templomának részeit is. A Hettita Birodalom egy jó példa arra, hogy az archeológusok maguk is bizonyítják, hogy a Biblia történelmileg is pontos. Generációk óta a történészek nem találtak említést sehol máshol a Hettita Birodalom létezéséről. Az 1900-as évek elején egy régész felfedezett 10.000 agyagtáblát a Hettita fővárosban. Most már mindenki tudja, hogy a Hettiták valamikor léteztek.

Beszéljetek róla:

* Elhiszed, hogy a Biblia igaz?
* Mit mondanál annak, aki azt állítja, hogy a Biblia történelmileg nem pontos?

 

 

Ahhoz, hogy Istent meghalld, időt kell szakítanod rá!

 

“Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet.” (Lukács 8:6)

Ha nem fordítasz időt Istenre, nem fogsz felőle hallani. Le kell lassítanod és csendben kell lenned, hogy meghallhasd Őt. Nem hallod a hangját, ha rohansz.

Ha repülőn ülve utazom egy ország felett, minden részletet elmulasztok. Ha vonatra szállok, kicsit többet látok. Ha autóba ülök, még többet. Ha viszont végigsétálok a vidéken, rengeteg részletet láthatok. Minél gyorsabban halad az életed, annál többet mulasztasz el.

Ha rohanó életet élünk, Istent kiszorítjuk a maradék perceinkre, ezzel becsapva, megrövidítve őt. Azt mondjuk, “Uram, beszélj hozzám, de kérlek, gyorsan tedd!”. A fukarságunk az Istennel töltött idővel kapcsolatban egy olyan élethez vezet, amely egyre felszínesebbé válik. Nem megyünk mélyre, mert nem szánunk időt rá. Nem töltünk elég időt Istennel négyszemközt, még ha töltünk is valamennyit. Neki minőségi időre lenne szüksége ahhoz, hogy megváltoztasson minket.

Ezt a felszínes életmódot, ahol folyamatos rohanásban vagyunk, a sekély vagy sziklás talaj ábrázolja Jézus példázatában.

Izráel területének nagy részét vékony felső talajréteg fedi, ami alatt mészkő az alapkőzet. A talaj nem túl mély. Jézus azt mondja, hogy amikor a mag ebbe a talajba hullik, elkezd növekedni, de hamarosan elszárad, elpusztul nedvesség nélkül, mert a gyökerei nem tudnak elég mélyre hatolni.

Jézus azt mondja, hogy ez a vékony talaj egy felszínes elmét ábrázol. Akinek ilyen az elméje, valamilyen módon figyel Isten Igéjére, és talán érzelmileg hat rá, de soha nem lép tovább.

Az elmúlt 30 évben el sem tudom mondani, hányan jöttek hozzám a szolgálatom után, hogy elmondják, mennyire megmozgatta őket az üzenet. És azóta, hónapok elteltével még mindig semmi változást nem mutat az életük, mert nem hagyták mélyre jutni az üzenetet.

Hogyan lépsz tovább? Hogyan válhatsz felszínesből egy mély emberré, aki megtartja hitét még válság, betegség, munkanélküliség vagy házassági problémák ellenére is?

Két dologra lesz szükséged:

Napi csendességre. Szükséged van olyan időre, amit egyedül Istennel töltesz, amikor olvasod a Bibliát, imádkozol és feljegyzed a dolgokat, amiket tanultál.

Heti kiscsoportra. Szükséged van olyan időre, amit más hívőkkel töltesz. Olyanokkal, akik közel állnak hozzád és új nézőpontot adhatnak. Biztosíthatják azt a bátorítást és számonkérést, amire szükséged van ahhoz, hogy a kapcsolatod elmélyülhessen Istennel.

 

Kitől kérhetsz segítséget?


„Egymás terhét hordozzátok és így töltsétek be a Krisztus törvényét.” (Gal 6,2)

Amikor nagy megpróbáltatásokon megyünk keresztül az életben, a legtermészetesebb reakciónk visszahúzodni és elszigetelni magunkat. Mi magunk akarunk megbírkózni vele. Titokban szeretnénk tartani a veszteségeinket, a kudarcainkat és a krizíseinket. Visszahúzódunk. De az nem jó, ha ezt tesszük!

Pont a csalódásokban, krizísekben és veszteségben van a legnagyobb szükségünk a barátainkra. Meg kell tanulnunk elfogadni mások segítségét. Isten nem azt szeretné, hogy egyedül birkózz meg az életedben levő fájdalommal és stresszel. Isten úgy teremtett minket, hogy szükségünk van egymásra. Társas lények vagyunk. Az első dolog, amit Isten az Édenkertben mondott, hogy nem jó az embernek egyedül! Arra lettünk teremtve, hogy kapcsolatban éljünk más emberekkel.

A Jób 6,14 ezt írja: „Amikor a kétségbeesett ember lemond a mindenható Istenről, legalább a barátai mellette kellene, hogy maradjanak.” (MSG fordítás)

Lesz az életedben olyan időszak, amikor annyira nagy lesz a fájdalmad, hogy azt mondod, “már Istenben sem tudok hinni!” Ilyenkor szükséged lesz olyan barátokra, akik így szólnak: „Rendben, akkor mi most helyetted is hinni fogunk Istenben!”

Lesz olyan idő, amikor azt mondod, “semmi hitem nem maradt, tele vagyok kétségekkel!” Ekkor lesz szükséged azokra a barátokra, akik azt mondják, “nekünk helyetted is lesz hitünk, mi most helyetted is Istenben fogunk bízni!”

„Egymás terhét hordozzátok és így töltsétek be a Krisztus törvényét.” (Gal 6,2) Mi a Krisztus törvénye? Szeresd felebarátodat, mint magadat! A Biblia megparancsolja, hogy segítsük egymást! Minden alkalommal, amikor segítesz valakinek, akinek fájdalommal kell megbirkóznia, betöltöd Krisztus törvényét.

Ha csak egyedül próbálod megoldani a problémáidat, csak még jobban kimerülsz és stresszes leszel. Meg kell tanulnod elfogadni mások segítségét, és hagynod kell, hogy a barátaid átsegítsenek a nehéz időszakokon.

Beszéljünk róla:

* Kik azok, akik melléd állnak a veszteség és csalódás időszakában is? Hogyan tudod ezt viszonozni?
* Hogyan tudja egy kis csoport megadni neked a szükséges segítséget, amikor nehéz időszakon mész át?
* Mit tanulhatunk meg Istenről a hívő barátaink segítsége által?

 

Nyisd ki a Bibliádat és fedezd fel a benned rejlő képességeket


Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok; És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. (Ján.8.31-32 Károli)

Az igazat megvallva, még te sem hatolhatsz teljesen a mélyére a benned lévő képességeknek. Erre egyedül az az Isten képes, aki megalkotott téged. Csak Ő az, aki valóban tudja, mire vagy képes és igazán alkalmas. A szüleid, a házastársad, a barátod, a főnököd – ők mind csak egy futó pillantást vethetnek a képességeidre.

Csakis Isten tudja, mihez van igazán tehetséged.

Az agyadnak csak egy egészen kis hányadát használod. Nincs szükséged több intelligenciára. Arra van szükséged, hogy még többet hasznosíts a már meglévő intelligenciádból!

A legtöbb ember mások megbecsülését keresi. Idejük legnagyobb részét azzal töltik, hogy azon aggódnak, vajon mások mit gondolnak felőlük? Azáltal határolod be az életedet, hogy mások hazugságait, mint valami magnószalagot pörgeted le a fejedben. Talán észre sem veszik, hogy hazudnak neked, mégis azt teszik. Azt állítják, hogy nem vagy képes megtenni valamit. Nem kellene alkalmatlankodnod, hiszen amúgy sem érsz valami sokat.

Ezeket a magnószalagokat pedig újra és újra lejátszod magadban. Ezek pedig mind hazugságok. Azoknak, akik ezeket a megállapításokat tették rólad, fogalmuk sincsen a te képességeidről. Ehhez a te Teremtőddel kell beszélned.

Egyedül Ő tudja, mit tud megtenni az életeden keresztül. És csak Ő képes felszabadítani a benned rejlő lehetőségeket. Hogy hogyan?

Az Úr az Ő beszédén át tesz minket szabaddá. Jézus ezt mondja a János 8.31-32ben:

“Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.”

Isten Igéje nyitja ki mindazt, amire hivatott vagy, hogy megcselekedd, és amivé válnod kell. Ezáltal képessé válsz olyan dolgok megtételére is, amikről sosem gondoltad volna, hogy lehetségesek. Hogy hogyan?
* Tanuld meg Isten Igéjét. Isten nem fogja kinyitni a tehetségedet, amíg te nem nyitod ki a Bibliádat és tanulsz meg igeverseket. A tehetség nem nyílik ki csak úgy, magától. Azzal kezdődik, hogy te megtanulod, mit ír a Biblia.

* Fogadd be Isten Igéjét. A Biblia tekintélye kell, hogy uralkodjon életed felett. Talán nem tetszik, amit helyenként olvasol, de ha a legjobbat akarod kapni Istentől, el kell fogadnod, bármit is mondjon arra nézve, hogy hogyan éld az életedet.
* Engedelmeskedj Isten Igéjének. Nem elég csak megtanulni és befogadni az Igét. Meg is kell tenned, amit a Biblia tanít neked. Nem azáltal nyersz áldást, amit megtanultál, hanem azáltal, amit alkalmazol belőle. Többre vagy hívatva, mint azt valaha is el tudtad képzelni. A Biblia így beszél nekünk erről az 1Korintus 2:9 -ben:

“Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett”, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek.

Nyisd ki Isten Igéjét, és légy kész rá, hogy megtedd azt, amit csak Isten tud elképzelni.

Beszéljünk róla:

-Ellenkeztél már az ellen, hogy kinyisd a Bibliát? Mihez kezdesz ezzel ezek után?
-Életed melyik területén imádkozol az Úr áldásáért? Olyan területről van szó, amiben hűséges vagy Isten felé?

Kategória: Napi | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.