A Biblia történelmileg pontos


“Isten nem hazudhat.” (Zsidók 6:18b, EFO)

Megbízhatsz a Bibliában, mert az dogmatikailag helyes. Megbízhatsz a Bibliában, mert teológiailag helyes. Megbízhatsz a Bibliában, mert erkölcsi és etikai szempontból pontos.

De azért is megbízhatsz a Bibliában, mert történelmileg pontos.

Miért olyan fontos ez?

A Biblia azt mondja a Zsidók 6:18-ban: “Isten nem hazudhat” (EFO). Az egész univerzum csak azért működik, mert Isten mindig is igaz volt.

Ha csak egy hazugság is volna a Bibliában, akkor nem Istentől származna. Azért nem származhatna Istentől, mert Isten nem hazudik. A Zsoltárok 33:4-ben ezt olvassuk: “…az Örökkévaló szava igaz…” (EFO). Ez azt jelenti, hogy a Biblia igaz a megváltással és a történelemmel kapcsolatban.

Honnan tudjuk, hogy a biblia történelmileg pontos? Ugyanonnan, ahonnan megítéljük a többi történelmi forrást:

A Bibliát olyan emberek írták, akik első kézből tapasztalták meg. Egy történész megnézné azt, hogy aki leírta a történelmi tényt, az látta, vagy pedig másodkézből vagy legendából, évszázadokkal azelőtti történetről van-e szó. A Bibliát szemtanúk írták. Mózes ott volt, amikor a Vörös tenger kettévált. Józsué ott volt, amikor Jerikó falai leomlottak. Jézus tanítványai a felső szobában ültek, amikor meglátták a feltámadott Jézust megjelenni.

A Bibliai történeteket kiemelkedő gondossággal jegyezték fel. Amikor az ószövetségi másolók, írnokok a kézirat tekercseket másolták , ezt úgy tették, mintha fénymásológépek lennének! Volt egy hosszú listájuk a szabályokról, aminek a segítségével biztosak lehettek benne, hogy pontosan másoltak. Bizonyos számú oszlopokkal dolgoztak, végig az Ószövetségen, aminek mindig egyformának kellett lenni. Még az oszlop hosszának is meg kellett egyeznie. Tudták, hogy melyik könyvben hány betűnek kellett lennie. Például valószínűleg tudták, hogy a “mint” szó 1653-szor fordul elő abban a könyvben. Ha 1654 volt belőle, akkor eldobták a tekercset és újrakezdték.

Archeológusok bizonyítják, hogy a Biblia igaz. Az archeológusok megtalálták és kiásták azokat a helyeket, amelyekről a Biblia beszél. Például, megtalálták Siloám tavát, ahol a vak meggyógyult, és megtalálták Heródes templomának részeit is. A Hettita Birodalom egy jó példa arra, hogy az archeológusok maguk is bizonyítják, hogy a Biblia történelmileg is pontos. Generációk óta a történészek nem találtak említést sehol máshol a Hettita Birodalom létezéséről. Az 1900-as évek elején egy régész felfedezett 10.000 agyagtáblát a Hettita fővárosban. Most már mindenki tudja, hogy a Hettiták valamikor léteztek.

Beszéljetek róla:

* Elhiszed, hogy a Biblia igaz?
* Mit mondanál annak, aki azt állítja, hogy a Biblia történelmileg nem pontos?

 

 

Ahhoz, hogy Istent meghalld, időt kell szakítanod rá!

 

“Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet.” (Lukács 8:6)

Ha nem fordítasz időt Istenre, nem fogsz felőle hallani. Le kell lassítanod és csendben kell lenned, hogy meghallhasd Őt. Nem hallod a hangját, ha rohansz.

Ha repülőn ülve utazom egy ország felett, minden részletet elmulasztok. Ha vonatra szállok, kicsit többet látok. Ha autóba ülök, még többet. Ha viszont végigsétálok a vidéken, rengeteg részletet láthatok. Minél gyorsabban halad az életed, annál többet mulasztasz el.

Ha rohanó életet élünk, Istent kiszorítjuk a maradék perceinkre, ezzel becsapva, megrövidítve őt. Azt mondjuk, “Uram, beszélj hozzám, de kérlek, gyorsan tedd!”. A fukarságunk az Istennel töltött idővel kapcsolatban egy olyan élethez vezet, amely egyre felszínesebbé válik. Nem megyünk mélyre, mert nem szánunk időt rá. Nem töltünk elég időt Istennel négyszemközt, még ha töltünk is valamennyit. Neki minőségi időre lenne szüksége ahhoz, hogy megváltoztasson minket.

Ezt a felszínes életmódot, ahol folyamatos rohanásban vagyunk, a sekély vagy sziklás talaj ábrázolja Jézus példázatában.

Izráel területének nagy részét vékony felső talajréteg fedi, ami alatt mészkő az alapkőzet. A talaj nem túl mély. Jézus azt mondja, hogy amikor a mag ebbe a talajba hullik, elkezd növekedni, de hamarosan elszárad, elpusztul nedvesség nélkül, mert a gyökerei nem tudnak elég mélyre hatolni.

Jézus azt mondja, hogy ez a vékony talaj egy felszínes elmét ábrázol. Akinek ilyen az elméje, valamilyen módon figyel Isten Igéjére, és talán érzelmileg hat rá, de soha nem lép tovább.

Az elmúlt 30 évben el sem tudom mondani, hányan jöttek hozzám a szolgálatom után, hogy elmondják, mennyire megmozgatta őket az üzenet. És azóta, hónapok elteltével még mindig semmi változást nem mutat az életük, mert nem hagyták mélyre jutni az üzenetet.

Hogyan lépsz tovább? Hogyan válhatsz felszínesből egy mély emberré, aki megtartja hitét még válság, betegség, munkanélküliség vagy házassági problémák ellenére is?

Két dologra lesz szükséged:

Napi csendességre. Szükséged van olyan időre, amit egyedül Istennel töltesz, amikor olvasod a Bibliát, imádkozol és feljegyzed a dolgokat, amiket tanultál.

Heti kiscsoportra. Szükséged van olyan időre, amit más hívőkkel töltesz. Olyanokkal, akik közel állnak hozzád és új nézőpontot adhatnak. Biztosíthatják azt a bátorítást és számonkérést, amire szükséged van ahhoz, hogy a kapcsolatod elmélyülhessen Istennel.

 

Kitől kérhetsz segítséget?


„Egymás terhét hordozzátok és így töltsétek be a Krisztus törvényét.” (Gal 6,2)

Amikor nagy megpróbáltatásokon megyünk keresztül az életben, a legtermészetesebb reakciónk visszahúzodni és elszigetelni magunkat. Mi magunk akarunk megbírkózni vele. Titokban szeretnénk tartani a veszteségeinket, a kudarcainkat és a krizíseinket. Visszahúzódunk. De az nem jó, ha ezt tesszük!

Pont a csalódásokban, krizísekben és veszteségben van a legnagyobb szükségünk a barátainkra. Meg kell tanulnunk elfogadni mások segítségét. Isten nem azt szeretné, hogy egyedül birkózz meg az életedben levő fájdalommal és stresszel. Isten úgy teremtett minket, hogy szükségünk van egymásra. Társas lények vagyunk. Az első dolog, amit Isten az Édenkertben mondott, hogy nem jó az embernek egyedül! Arra lettünk teremtve, hogy kapcsolatban éljünk más emberekkel.

A Jób 6,14 ezt írja: „Amikor a kétségbeesett ember lemond a mindenható Istenről, legalább a barátai mellette kellene, hogy maradjanak.” (MSG fordítás)

Lesz az életedben olyan időszak, amikor annyira nagy lesz a fájdalmad, hogy azt mondod, “már Istenben sem tudok hinni!” Ilyenkor szükséged lesz olyan barátokra, akik így szólnak: „Rendben, akkor mi most helyetted is hinni fogunk Istenben!”

Lesz olyan idő, amikor azt mondod, “semmi hitem nem maradt, tele vagyok kétségekkel!” Ekkor lesz szükséged azokra a barátokra, akik azt mondják, “nekünk helyetted is lesz hitünk, mi most helyetted is Istenben fogunk bízni!”

„Egymás terhét hordozzátok és így töltsétek be a Krisztus törvényét.” (Gal 6,2) Mi a Krisztus törvénye? Szeresd felebarátodat, mint magadat! A Biblia megparancsolja, hogy segítsük egymást! Minden alkalommal, amikor segítesz valakinek, akinek fájdalommal kell megbirkóznia, betöltöd Krisztus törvényét.

Ha csak egyedül próbálod megoldani a problémáidat, csak még jobban kimerülsz és stresszes leszel. Meg kell tanulnod elfogadni mások segítségét, és hagynod kell, hogy a barátaid átsegítsenek a nehéz időszakokon.

Beszéljünk róla:

* Kik azok, akik melléd állnak a veszteség és csalódás időszakában is? Hogyan tudod ezt viszonozni?
* Hogyan tudja egy kis csoport megadni neked a szükséges segítséget, amikor nehéz időszakon mész át?
* Mit tanulhatunk meg Istenről a hívő barátaink segítsége által?

 

Nyisd ki a Bibliádat és fedezd fel a benned rejlő képességeket


Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok; És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. (Ján.8.31-32 Károli)

Az igazat megvallva, még te sem hatolhatsz teljesen a mélyére a benned lévő képességeknek. Erre egyedül az az Isten képes, aki megalkotott téged. Csak Ő az, aki valóban tudja, mire vagy képes és igazán alkalmas. A szüleid, a házastársad, a barátod, a főnököd – ők mind csak egy futó pillantást vethetnek a képességeidre.

Csakis Isten tudja, mihez van igazán tehetséged.

Az agyadnak csak egy egészen kis hányadát használod. Nincs szükséged több intelligenciára. Arra van szükséged, hogy még többet hasznosíts a már meglévő intelligenciádból!

A legtöbb ember mások megbecsülését keresi. Idejük legnagyobb részét azzal töltik, hogy azon aggódnak, vajon mások mit gondolnak felőlük? Azáltal határolod be az életedet, hogy mások hazugságait, mint valami magnószalagot pörgeted le a fejedben. Talán észre sem veszik, hogy hazudnak neked, mégis azt teszik. Azt állítják, hogy nem vagy képes megtenni valamit. Nem kellene alkalmatlankodnod, hiszen amúgy sem érsz valami sokat.

Ezeket a magnószalagokat pedig újra és újra lejátszod magadban. Ezek pedig mind hazugságok. Azoknak, akik ezeket a megállapításokat tették rólad, fogalmuk sincsen a te képességeidről. Ehhez a te Teremtőddel kell beszélned.

Egyedül Ő tudja, mit tud megtenni az életeden keresztül. És csak Ő képes felszabadítani a benned rejlő lehetőségeket. Hogy hogyan?

Az Úr az Ő beszédén át tesz minket szabaddá. Jézus ezt mondja a János 8.31-32ben:

“Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.”

Isten Igéje nyitja ki mindazt, amire hivatott vagy, hogy megcselekedd, és amivé válnod kell. Ezáltal képessé válsz olyan dolgok megtételére is, amikről sosem gondoltad volna, hogy lehetségesek. Hogy hogyan?
* Tanuld meg Isten Igéjét. Isten nem fogja kinyitni a tehetségedet, amíg te nem nyitod ki a Bibliádat és tanulsz meg igeverseket. A tehetség nem nyílik ki csak úgy, magától. Azzal kezdődik, hogy te megtanulod, mit ír a Biblia.

* Fogadd be Isten Igéjét. A Biblia tekintélye kell, hogy uralkodjon életed felett. Talán nem tetszik, amit helyenként olvasol, de ha a legjobbat akarod kapni Istentől, el kell fogadnod, bármit is mondjon arra nézve, hogy hogyan éld az életedet.
* Engedelmeskedj Isten Igéjének. Nem elég csak megtanulni és befogadni az Igét. Meg is kell tenned, amit a Biblia tanít neked. Nem azáltal nyersz áldást, amit megtanultál, hanem azáltal, amit alkalmazol belőle. Többre vagy hívatva, mint azt valaha is el tudtad képzelni. A Biblia így beszél nekünk erről az 1Korintus 2:9 -ben:

“Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett”, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek.

Nyisd ki Isten Igéjét, és légy kész rá, hogy megtedd azt, amit csak Isten tud elképzelni.

Beszéljünk róla:

-Ellenkeztél már az ellen, hogy kinyisd a Bibliát? Mihez kezdesz ezzel ezek után?
-Életed melyik területén imádkozol az Úr áldásáért? Olyan területről van szó, amiben hűséges vagy Isten felé?

a

Hozzászólások lezárása.


“Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”
Archívum
Locations of Site Visitors Map„Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!”Map
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre kérünk, erősíts meg minket! Te, Aki a Getszemáné kertben vérrel verítékeztél, mert halálfélelem kerített hatalmába, de a szent angyal megerősített, és ki tudtad mondani: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” Drága Szent Jézusom! Kérlek, erősíts meg minket is! Add nekünk a Te erődet, küldd el hozzánk is szent angyalodat, hogy Veled együtt mi is ki tudjuk mondani, amit Te mondtál: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” Jézusom, Téged elítélt Pilátus, és Te némán elfogadtad az ítéletet. Kérlek, add meg nekünk is a Te lelki békédet, hogy elfogadjuk az igazságtalan ítéletet abban a hitben, hogy Te megváltottál minket, és ha mindhalálig kitartunk Melletted, egy jobb hazát adsz nekünk, ahol Veled együtt örökké boldogok leszünk. Drága Jézusom! Téged megostoroztak a mi bűneinkért. Te némán tűrted a fájdalmas ütlegeket. Kérlek, add meg nekünk is a Te erődet és a Te békédet, hogy elviseljünk Érted, és az Evangéliumért minden szenvedést, és azt a Te örök érdemeiddel egyesítve, Szűzanyánk hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánljuk Neked a lelkekért. Jézusom, Téged kigúnyoltak, leköpdöstek, Arcul ütöttek, és tövissel koronáztak. Így gyaláztak meg azért, mert kimondtad az igazságot: „Király vagyok. Az Én országom nem e világból való.” Drága Jézusom kérlek, adj nekünk is bátorságot, hogy megvalljunk Téged az emberek előtt. Még akkor is, ha ez az életünkbe kerül. Jézusom, Te vérző, sebes Válladon vitted fel a Golgotára a súlyos keresztet. Többször elestél, összeroskadtál, de mindig felálltál. Kérlek, add nekünk a Te erődet, hogy mi is végigmenjünk a keresztúton. Meg ne torpanjunk, vissza ne forduljunk, csak Téged kövessünk. Dagadt, sebes Arcod és Tested indítson minket részvétre Irántad, hogy el ne hagyjunk Téged, Megváltó Istenünket, Aki a mi bűneinket vetted Magadra, és helyettünk adtál elégtételt. Szenvedő Arcod képét nyomd a mi lelkünkre, hogy soha ne felejtsük, mekkora árat fizettél értünk! Jézusom, Téged hatalmas szegekkel szegeztek fel a keresztfára. Te ezt is békével, némán tűrted, mert tudtad, hogy áldozatoddal rengeteg lelket mentesz meg. Az egész világot, az egész történelmet. Kérünk, add nekünk a Te erődet, hogy soha ne magunkra, és saját szenvedéseinkre, áldozatainkra tekintsünk, hanem mindig csak Rád, hogy megtegyük akaratodat, és ez által példaképek lehessünk az elkövetkező nemzedékeknek. Ránk is úgy tekintsenek, mint az Egyház magvetésére, mert az Egyház ereje, és örök példája a vértanúk hite és hűsége. Drága Jézusom! Nagy volt a mi váltságdíjunk. Ezért nem vagyunk a magunkéi, hanem a Tied, Aki megváltottál minket. Kérve kérünk, tudatosítsd ezt bennünk, és add kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letérdelünk, megfogjuk egymás kezét, egymásnak támasztjuk keresztjeinket, együtt visszük, és pajzsként védjük a Szentháromságot az Oltáriszentségben. Drága Szűzanyánk, tisztíts meg minket rendetlenségeinktől és rendezetlenségeinktől, esdj ki számunkra minden szükséges kegyelmet a Mennyei Atyától, és kérd meg Őt, hogy újítsa meg a már meglévő kegyelmeinket! Kérünk Téged, hogy helyezz minket a Szentháromság jelenlétébe, ölelő szeretet-áramába! Drága Jézusunk, a te szent véreddel, Szűzanyánk, a te édesanyai palástoddal, könnyeiddel, drága Szentlélek a te szeretetlángoddal és drága Mennyei Atya, a te védelmed pecsétjével * Födjetek be minket tetőtől-talpig, testünket, lelkünket, szellemünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, vágyainkat, álmainkat, akaratunkat, erőnket, tudatunkat és tudatalattinkat. Födjétek be és védelmezzétek minden tulajdonunkat, ingó és ingatlan javainkat (beleértve telefonjainkat, járműveinket is). * Védelmezzetek meg minket a gonosz erő minden támadásától és kísértésétől! Védelmezzetek meg a betegségtől, bajtól, balesettől, háborútól, éhínségtől, katasztrófáktól, üldöztetéstől és átkoktól, minden okkult támadástól! * Ugyanígy fedjétek be és védelmezzétek meg szeretteinket és az ő tulajdonaikat, közösségeinket, rokonainkat, barátainkat, minden ránk bízott embert, akiket hordozunk. Védelmezzétek meg a papokat, legfőképpen a magyar katolikus papokat és szerzeteseket valamint a szentatyát. Védelmezzétek meg az ifjúságot, legfőképpen a magyar ifjúságot, a családokat, legfőképpen a magyar családokat. Födjétek be és védjétek meg a magyar nemzet minden tagját, egész Nagymagyarországot. Védjétek meg a politikusainkat, a betegeket, haldoklókat, magatehetetlen, idős embereket, minden szenvedőt. (Szenvedéseiket felajánlom az ő nevükben engesztelésül). Födjétek be és védelmezzétek a közömbösöket, a kárhozat útján járó embereket, hogy ne tudjanak nekünk ártani, és mindazokat, akik meghalnak hogy ne kárhozzanak el. Minden fent említett személyt belehelyezek Jézus szívsebébe. Drága Szentháromság, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át felajánlom Nektek engesztelésül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját. Jézus szenvedéseivel egyesítem az én apró kis szenvedéseimet, és így ajánlom fel minden cselekedetemet, lépésemet, szívdobbanásomat, lélegzetvételemet, kimondott szavaimat egy-egy invokációként és imafohászként. Felajánlom a szabad akaratomat, minden imámat, böjtömet, minden napom minden percét, főleg a mai napomat engesztelésül. Drága őrangyalaink és védőszentjeink, járjatok közben értünk, vigyázzatok ránk és legyetek velünk egész nap. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! AmenFree counters!
Legutóbbi hozzászólások
  • Ezt az üzenetet Kanadában kapta a SÁRGA LILIOM /YELLOW LILY/ nevű látnok a mi Urunktól, 2018 február 24-én.
   Isten kedves Népe, Szeretnék feltárni Előttetek egy újabb gyönyörű kinyilatkoztatást, amit a kanadai látnok, Yellow Lily /magyarul Sárga Liliom/ kapott. Jézus egy nagyon elszomorító, titkos szenvedéséről beszélt neki, amit a Nyelve által szenvedett el. Tehát hogy engesztelhessük Őt ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Szűzanya üzenete Little Pebble által
   2017.12.08. Little Pebble: Most este 7:40 van.   A fehér kereszt mint mindig az égen tűnt fel. Miközben a rózsafüzért imádkoztam, a kereszt rózsaszínűvé változott, és egy alagút jelent meg mely rózsavirág alakú volt. Ennek az alagútnak minkét oldalán egy- … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble Üzenet Jézustól: 2017 november 6. Pebble: Egy óriási angyal állt előttem kezében tartva a fehér keresztet. Az angyal mögött egy másik nagy fehér kereszt volt látható,feje felett pedig egy zászló lebegett,amelyre ez volt írva: “Alleluja, Alleluja. “ Amint … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus és Szűzanyánk szavai Little Pebble testvér által
   LP.” Jézus ma meglátogatott engem és úgy öltözködött, mint egy harcos. Fehér ruhát viselt,és piros selyemöv volt a derekán, ahol kard volt a tartójában.Fején 3 részes korona volt amelynek elején egy zöld smaragd volt,amely aranypánttal volt körbevéve,rajta az M betűvel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble üzenete a Jézustól, Szűzanyától
   2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását, és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Az Ég sürgető kérése ima-vigília tartására (az Isteni Irgalmasság Máriáján keresztül)
   Ima-vigília kérés. Egy szenvedő lélek Jézus Szent nevére kéri, segítsünk megvédeni az Üdvösség Misszióját a Sátántól, hogy a lelkek megmeneküljenek a kárhozattól, hogy a Maradék Hadsereg egyesüljön, és Isten kegyelméből megerősödjön! 6 instrukciót küldött a szenvedő lélek Jézus Szent nevében: … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Ma egy Isten jelenlétét nagyon erősen éreztem, jobban mint szoktam. Isten hangját számtalanszor hallottam, de most a Szentlelket láttam galamb képében aki olyan magas volt,mint én. Mögöttem állt és szárnyait körém helyezte,mert hallottam a hangját,amely visszhangzott rajtam keresztül. Láttam előttem … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Little Pebble fontos bejegyzése a testvéreknek
   2017 június17. Pebble:” A múlt éjjel volt egy álmom,amely olyan élénken él bennem, hogy felkeltem, mert az éjszakai álmom alatt sírtam és zokogtam. Az álmomban a Szűzanya is sírt! Az álom: Én egy nagy templomba léptem be. Amint mentem fel … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble üzenete 2017. május 7. Jézus: “Ma azt kérem tőled hogy mondd el gyermekeimnek ami nagyon fontos, hogy minden otthonban helyezzék el az Élő lsten pecsétjét. Ez az a pecsét, amelyet leányomnak Maria Divine Mercynek nyilatkoztattam ki. Pebble: “Ma … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Jézus szavai Little Pebble testvér által
   Little Pebble a szentmise alatt látta Jézust, mint Irgalmas Krisztust megjelenni, Akinek első szavai így hangzottak: „Az Atya megbocsát nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”Majd a következőket mondta:„Béke veled, Fiam! Béke! Ne aggodalmaskodj, tudom, hogy a Sátán most megtámadott téged, … Egy kattintás ide a folytatáshoz.... →
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Lelkek, akikért sokan nem imádkoznak 2018. 12. 02, Vasárnap Az Úr egy pusztába vezetett, ahol sok mocsarat láttam. Felfigyeltem arra, hogy a mocsárban emberek vannak. A sár tetőtől-talpig ellepte őket és jól érezték magukat benne. Ekkor Jézus felé fordultam és megkérdeztem Őt arról, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Ő azt felelte: „Én csak azokon segíthetek, […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az üldöztetés sokak számára nem egyértelmű 2018. 11. 02, Péntek A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megmutatta hazánk határainak védelmét. Láttam, hogy a katonák és rendőrök mellett angyalok álltak, akik szellemi harcot vívtak a bukott angyalokkal szemben. A menekültek többsége mögött egy-egy démon állt, akik arra buzdították őket, hogy rombolják le Mária országát. Itt […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. november 3. Az Úr Jézus… „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   A Szűzanya véres könnyei 2018. 10. 05, Péntek Álmomban láttam egy Szűzanya szobrot, ami megelevenedett és életnagyságú lett. Rajtam kívül még számtalan ember volt jelen, és közöttük sok fiatal volt. A Szűzanya szomorú véres könnyeket hullatott. A szeme alatti résznél rengeteg vércsepp gyűlt össze vérrögként. Még sosem láttam így sírni édesanyánkat. A tekintetéből szeretet áradt, […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. szeptember 4. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Merüljetek el Szívem szeretetének lángtengerében! Adjatok hálát azért, hogy itt maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köztetek trónolok, mint az irgalmasság Királya. A szívetekbe térek, ha befogadtok. Eggyé akarok válni veletek! Eggyé a szeretetben, a békében és a derűben. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, akkor […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Az Eucharisztia, mint létünk forrása 2018. 09. 01, Szombat Jézus: „Gyermekeim, Szentséges Szívem legnagyobb szomorúsága a világban uralkodó hitehagyás. Sok katolikus gyermekem elhagyta a vallást, akik szívükből kitöröltek mindent, ami Istenre emlékeztette őket. A katolikus templomokban lassan elvész az Eucharisztia iránti igaz tisztelet. Amikor másodszor eljövök a felhőkön, akkor vajon találok e hitet a földön? […]
  • Ti vagytok a világ lelkiismerete
   2018.09.16 Imádságba merülök. A Szent Anna réten vagyok. A templom bejáratánál egy nővér fogad. Nagyon örülünk egymásnak. Bevezet. A Szűzanya ott van. Mellettünk egy angyal. Az angyal suhintott a szárnyával. Egy csodaszép helyen termünk, majd újra suhint, egy ködös hely, s a harmadik szárnysuhogásra teljes a sötétség. Fénycsíkokat látok az égről a föld felé, mint […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által
   Most még több imára és áldozatra van szükség 2018. 09. 13. Gecemáni órák Gyermekeim! Minél közelebb vagytok Hozzám, annál nagyobb védelemben részesültök. Valóban mindenkit szeretek, de csak azokat tudom megvédeni, akik szabad akaratukból elfogadnak Engem. Közelemben vannak, érzik és viszonozzák szeretetemet. Csak azokat tudom megbízni különféle szolgálattal, akik vágyakoznak utánam, és teljesítik akaratomat. Mennyire vágyom […]
  • Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által
   Kútvölgyi kápolna engesztelés 2018. 08. 11, Szombat A kútvölgyi kápolna előtt leültem egy kis padra, ahol csendben elmélkedtem. Váratlanul az Úr hófehér ruhában ki jött a kápolnából (melynek ajtaja tárva nyitva volt) és leült mellém, majd kedvesen így szólt hozzám: “Ne félj, Én vagyok!” Aztán tovább folytatta: “Sebeim engesztelésén keresztül akarom megmenteni országotokat mindattól a […]
  • Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete
   2018. augusztus 4. Szentségimádáson az Úr Jézus… Drága gyermekeim! Értsétek meg végre: Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert a haladék lejár. Ütött az óra. Már benne éltek az időben, amikor kinek-kinek megfizetek cselekedetei szerint. Mindnyájatoknak meg kell jelenni isteni ítélőszékem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Atyám Rám bízta az ítéletet. Ezért kicsinyeim, kérve kérlek […]