2017. március 28. HOZZ ÁLDOZATOT, ELMÉLKEDJ ÉS BÖJTÖLJ!

1988. február 20.

A Szeretet közel van hozzád, leányom. Keress fel engem most, amikor közeledik szenvedésem! Közeledik az én idõm. Áldozatot keresek benned. Elmélkedj és böjtölj! Vassula, tanulj Fretherikitõl, az õ útja tetszik nekem. Tanuld meg, miképpen tiszteld szenvedésemet, azután jöjj és szemléld Szabadítódat a kereszten. Adj elégtételt nekem az elmélkedés és a böjtölés által! Élj Sebeimben! Mondd el mindenkinek kínszenvedésem idejét, mondd meg nekik keresztrefeszítésem helyes óráját! Legyen béke közöttetek!

Az Úr tavaly megadta nekem a helyes idõpontot: azt, amikor az orthodoxok ünneplik, az orthodox naptár szerint.)

Legyen most béke közöttetek! Most mindannyian tudjátok. Szólíts gyakrabban Vassula, emlékezz jelenlétemre, nyújts elégtételt nekem! Szeretlek.

Szeretlek, Uram.

Rhodos

Isten megengedte nekem, hogy újra eljöhessek Rhodosra. Azok, akik ismerik ezt a kinyilatkoztatást, meghívtak hogy másokkal is találkozzak. Az emberek meghallgatták, megértették, és dicsérték az Urat irgalmáért. Sokan kaptak személyes üzenetet az Úrtól. A csoport napról napra növekedett, sokan tértek vissza Istenhez és dicsérték Õt. Napjaimat azzal töltöttem, hogy emberekkel találkoztam, átadtam az üzeneteket. Sokan meggyógyultak, és sokan megtértek. Voltak, akik szívesen velem tartottak, hogy templomokat és a kápolnákat látogassunk meg. Még a városon kívül esõ; dombokon lévõ kápolnákba is elmentünk. Pater Yanni kihirdette templomában a kinyilatkoztatást minden résztvevõnek. Ez február 24-én, Szent Anaryiroi ünnepén, délután történt. Aznap meghívtak még a Szent Miklós templomba is. Pater Vassili megengedte nekem és az egész csoportnak, 1 hogy ismertessük templomában. Az egyik asszony felolvasta Isten üzenetét a 8. füzetbõl. Bárcsak munkálkodna most bennük az Isten!


1 12 asszonynak és férjeiknek, akik ismerték és követték a kinyilatkoztatást
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. március 27. FENSÉGES VENDÉGED

1996. július 13.

Jöjj, Uram, otthonod belsõ helyére!
Jöjj asztalomhoz, Uram,
és áldd meg az ételt,
amit velem eszel, én meg Teveled.

Jöjj Uram és keríts körül,
Szentséges Szíveddel végy körül
minden oldalról!

A Te világosságod takarjon be
és pólyáljon be,
hogy ne legyen többé sötétség
bennem és körülöttem!

Jöjj, hûséges Vendégem,
és látogass meg most! Látjátok?
Isten látogat meg most engem…

ÉN VAGYOK veled van. Az én békémet adom neked. Vendéged kérdezi: Ismersz-e valakit, aki felülmúlja nagyszerûségemet és tökéletességemet? Nem, nincs senki… senki sincs, aki felülmúlná bölcsességemet, tanácsomat és értelmemet. Fenséges Vendéged áll ajtódban. Te most valóban az Alfát és az Omegát, az igaz Istent hívtad meg asztalodhoz, aki nem csupán azért jön, hogy egyen veled, hanem azért is, hogy meggyújtsa lámpásodat.
Jöjj most! Támaszkodj rám és csillapítsd a lelkek utáni szomjamat!
Bár te másképpen gondolod, kéréseid mégsem hiábavalóak.
Ó Vassulám, én vagyok a te Pásztorod is, tedd fejedet Szentséges Szívemre és fogadd Szívem gyönyörûségeit! Állj mindinkább készen arra, hogy vezekelj fivéreidért és nõvéreidért! Ne félj, Atyám gyermeke, irányítani foglak, ahogy eddig is tettem.
Jöjj! Mi ketten? Én, Jézus Krisztus, Istennek Fia, a Megváltó meg fogom szentelni maradékomat Szentlelkemmel.

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. március 26. TIZENKÉT BOLDOGSÁG

1991. április 14.

Áldott legyen Jahve, aki a szeretet csodáit mutatja nekem!1

Béke legyen veled! Mondd meg nekem, tanítvány, boldog vagy-e, hogy én vagyok Lelki vezetõd?

Igen Uram, ez több mint boldogság. Sok mindent tanulok egyenesen ajkadról.

Írnál velem?

Készen állok, Uram, szolgálatodra. Készíts fel, és nyisd meg fülemet, hogy csak a Te hangodat halljam!

Figyelj rám!

– Boldogok, akik a békéért dolgoznak, mert az én békémben fognak élni, és mindörökre az én világosságomat fogják sugározni.
– Boldogok a könyörületesek, õk irgalmat nyernek az ítélet napján.
– Boldogok a nagylelkûek, akikkel megoszthatom kelyhemet. Üdvösségem örököseinek fogják nevezni õket.
– Boldogok, akik jegyességre lépnek velem. Azon a napon, amikor engem színrõl színre meglátnak, ugyanazt az örömet fogják érezni, amelyet én érzek mint Võlegény.
– Boldogok, akik nem fogadtak el más tanúságtételt, csak az egyetlen és egyedüli igazságot, amelyet én adtam nektek. Mondom nektek: Jöjjetek, jöjjetek országomba, és részesüljetek mindenben, amim van.
– Boldogok, akik nem tesznek különbséget egymás között az én Szent Nevemben, hanem alázatuk és szeretetük által mutatják ki egységüket. Így fogják nevezni õket: Isten szentélyének oszlopai és alapja.
– Boldogok vagytok, akik bár nem láttok, mégis hisztek! Örüljetek ennek a kegyelemnek, amelyet az Atyától kaptatok, és imádkozzatok azokért, akik még nem kapták meg!
– Boldogok vagytok ti, akik elfogadjátok, hogy velem együtt megostorozzanak, megalázzanak és keresztre feszítsenek, és testeteken viselitek Testem ismertetõjegyeit. Nyitva áll lakóhelyetek a mennyben, hogy befogadjon benneteket, és nagy lesz a ti jutalmatok.
– Boldogok, akik Szentnek tartják Nevemet. Meg fogom hallgatni õket, amikor Nevemben szólnak és kérnek.
– Boldogok a kicsinyek, akik dicsérnek és imádnak engem. Nagy dolgokat teszek majd bennük.
– Boldogok a hûségesek, akik megtartják parancsolataimat és az Írás egyetlen betûjét sem változtatják meg. Övék a mennyek országa.
– Boldogok vagytok bárányaim, akiket a ragadozó farkasok mint vadakat üldöznek miattam, amiért veletek ettem, ti meg énvelem.

Mondom nektek, nem volt hiábavaló szenvedésetek. Az Atya látja mindezt és számon tartja minden ember cselekedetét. Szodomának és Gomorrának nem lesz olyan rossz sora, mint azoknak, akik üldözték Szentlelkemet.
Maradjatok ezért ébren, mert senki sem tudja eljövetelemnek óráját és napját. Királyotok hamarosan el fog jönni. Akit oly sokáig vártatok, hirtelen jön el közétek. Bátorság! Szeretteim! A Sátán füstje valóban behatolt szentélyembe, de melyik füst marad meg örökké?
Szentlelkem leheletével el fogom oszlatni, el fogom ûzni ezt a füstöt, és az alvilág semmilyen tekintélye vagy ereje sem lesz képes közbelépni. Azért jövök, hogy tüzet hozzak a Földre, és sorra megtisztítsam a nemzeteket.
Légy áldott!


1 vö. Zsolt 31,22

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

Épül a Birodalom: A hamispróféta hadat üzent a nemzetállamoknak.

Ferenc pápa szokatlanul erős politikai üzenetet fogalmazott meg a pénteki római uniós csúcson. Hiába egyházfő, Jézustól és a kereszténységről egy árva mukkot sem szólt.

Nyílt hadüzenet a nemzetállamokkal szemben

A szolidaritás “a leghatékonyabb ellenszéruma a modern kori populizmusnak” – ezt üzente Ferenc pápa az EU vezetőinek. Politikai szózatában az egyházfő a nemzeti gondolkozásmódot az önzőség modern kori formájának nevezte.

A római csúcson az uniós tagállamok vezetői az EU megalakulását jelentő római szerződés aláírásának a 60. évfordulójára emlékeztek. Az eseményen a pápa hadat üzent az egyre népszerűbb populista mozgalmaknak.

Az egyházfő a beszédében szembeállította a szolidaritást és a populizmust. Ferenc pápa szerint az előbbi “közepebb hoz minket a szomszédainkhoz”, míg az utóbbi “az egoizmus gyümölcse, ami megakadályozza az embereket abban, hogy túltekintsenek a szűklátókörűségükön”.

Alakul az Európai Egyesült Államok.

“Újra el kell kezdenünk európaiként gondolkoznunk. A politikusoknak úgy kell gondolkozniuk a vezetésről, hogy ne az érzelmek domináljanak. Az unió harmonikus fejlődéséhez a szolidaritás és szubszidiaritás szellemének kell dominálnia” – fogalmazott. Az egyházfő egyértelműen egy EU-centrikus jövőképet festett a kontinens számára.

Ferenc pápa szerint a tagállamok nem zárhatják be magukat a biztonság hamis formái mögé. Az egyházfő Európa történelmi identitását a dinamizmusban és a multikulturalizmusban látja. A kereszténységről itt sem ejtett szót. A szolidaritásról annál inkább.

“Fel kell ismerni, hogy az egész nagyobb, mint a rész, mint a részek halmaza” – vélekedett.

Nyilatkozat: az első szög a koporsóban.

A csúcson az uniós vezetők elfogadtak egy közös nyilatkozatot is. Ez kimondja, hogy sokkal nagyobb egységet szeretnének szociális, gazdasági és biztonsági szempontból is.

“Közösen fogunk fellépni, ha kell több sebességben, mélységben” – olvasható a nyilatkozatban. Ezzel kvázi megágyaztak az Európai Egyesült Államokat jelentő “többsebességes Európa” tervének.

Forrás: Breitbart

http://masodikeljovetel.hu/vigyazzatok-az-uj-vilagvallas-latszatra-jonak-es-szent-szervezetnek-fog-tunni-tele-szeretettel-es

http://masodikeljovetel.hu/kovetkezo-papa-meg-ha-katolikus-egyhaz-belso-tagjai-valasztjak-meg-o-hamis-profeta-lesz

http://masodikeljovetel.hu/szuz-maria-ebredjetek-fel-gyermekeim-nektek-az-igazsagot-kell-atolelnetek

A terveket az istentelen háromság dolgozta ki, melyek szerint minden, ami Igaz, száműzetik.

Nyomtatóbarát változat

2013. október 15. kedd, 15:45

Drága szeretett leányom, az a Vágyam, hogy papjaim, minden Keresztény felekezetben kezdjék el a Legszentebb Szentségeket megőrzését. Azok, akik a Katolikus Egyházhoz tartoznak, elsőként fogják megtapasztalni a Szentségek elpusztítását és megszentségtelenítését. Azok, akik hűségesek Hozzám, Jézus Krisztushoz, gondosan felkészülnek erre a szörnyű pusztára, amelybe Egyházam lesz taszítva. Nektek most fel kell készülnötök, mert a hűségeteknek köszönhetően lesz, hogy Isten minden gyermeke képes lesz fogadni a Szentségeket az ő szent állapotukban.

Az összes többi Keresztény Egyházaknak a következőt mondom: Emlékezzetek azon Ígéretemre, hogy visszajövök Második Eljövetelem Nagy és Dicsőséges Napján. Továbbá tudnotok kell, hogy az azt megelőző években, szörnyű megpróbáltatással kell szembenézniük mindazoknak, akik Engem követnek. Azokat, akiknek sikerül felekezeteiken belül új hatalmi pozícióba kerülniük, a hamis próféta fogja vezetni, és mindegyik az ő szavait fogja a szájába venni, és utánozni fogja cselekedeteit.

Jaj, azoknak, akik a hamis próféta oldalára állnak, mert ő Keresztelő Szent János ellentéte, ő lesz az Antikrisztus előfutára, aki mindnyájatok fölött fog uralkodni.

Meg foglak védeni benneteket, mert hamarosan Én leszek a ti egyetlen vezetőtök. Egyedül csak Bennem bízhattok, Aki az Igazságot fogja mondani nektek, amikor meginogtok az eretnekség miatt, melyet úgy fognak majd bemutatni nektek, mint a modern Keresztény teológia új formáját. Milyen ravasz a Sátán! Mert ő nem fog sokkolni soha benneteket, ehelyett – azok által, akik őt szolgálják – Legszentebb Szavamnak egy új kiforgatott, fejetetejére állított értelmezéshez fog vonzani benneteket.

A terveket az istentelen háromság dolgozta ki, melyek szerint minden, ami Igaz, száműzetik. Mindez csábító befolyással lesz a szekuláris világra, amikor az emberi kapzsiságot és a vágyat, hogy figyelmen kívül hagyják a bűnt, minden Keresztény Egyház be fogja mutatni a híveinek. Ez a nap kőbe volt vésve, és ez lesz a végső sértés, amelyet Isten megenged, mielőtt elküld Engem, az Ő egyetlen Fiát, hogy összegyűjtse mindazokat, akik hűségesek maradnak Isten Szavához. Amikor a hazugságokat bemutatják nektek, azok úgy fognak tűnni, mintha jó dolgok lennének. Az alázat jelvénye minden egyházban közös lesz, mivel ezt azok fogják közületek felvenni, akik majd becsapnak benneteket.

Minden Rám vonatkozó tulajdonság: a szegények iránti Szeretetem, a gyengék és az alázatosak iránti Szeretetem; rosszallássom a kapzsiság, a fösvénység és a bujasággal szemben részei lesznek azoknak az érveknek, amelyeket arra fognak felhasználni, hogy ezeket az új tanokat elfogadtassák veletek– az új egy világvallást, hogy felkészítsék a világot az Antikrisztus uralmára.

Mint egy szerető Isten adom nektek ezeket a figyelmeztetéseket, hogy megmentselek benneteket. Szenteljetek most Nekem figyelmet. Csak egyetlen dolgot kérek: Maradjatok hűek Szent Szavamhoz. Szent Igémhez, mely a Biblián keresztül adatott nektek. Ez sohasem változik. De Isten ellenségei el fogják ferdíteni annak jelentését. Amikor ez majd megtörténik, utasítsátok el azokat, akik azt fogják mondani nektek, hogy Isten jóváhagyná ezeket a változtatásokat. Semmi sem lehet ilyen távol az Igazságtól.

Jézusotok.

Kategória: Figyelmeztetés, Hamis béke | Szóljon hozzá most!

Égi Édesanyánk üzenete 2017. március 25-én Medjugorjéból

“Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben mindnyájatokat arra hívlak, nyissátok meg szívetek Isten irgalmára, hogy az ima, a bűnbánat és a szentség melletti döntés által új életet kezdjetek. Ez a tavaszi idő ösztönözze gondolataitokat és szíveteket az új életre, a megújulásra. Gyermekeim, azért vagyok veletek, hogy segítsek nektek abban, hogy határozott IGEN-t mondjatok Istennek és Isten parancsolataira. Nem vagytok egyedül, én veletek vagyok a kegyelem által, amelyet a Fölséges Isten nektek és nemzedéketeknek ad. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
Medjugorje, 2017. március 25-én

Kategória: Medjugorje | Szóljon hozzá most!

2017. március 25. A NAPBA ÖLTÖZÖTT ASSZONY

1996. március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

(Ezt az üzenetet március 20. és 25. között kaptam.)

Szolgálód vagyok, itt vagyok, hogy szolgáljak Neked, Felség. Nélküled semmi vagyok. Lelkem tiszta öröme, hallgatlak.

Kedvesem, jöjj és tanulj! Ki magasztalt fel engem leginkább? Megmondom neked: az új Éva magasztalt fel leginkább! Igen! Az Asszony, kinek öltözete a Nap, lába alatt a Hold, és fején tizenkét csillagból korona. 1 Mert én, aki megteremtettem az eget és a benne lévõket, a Földet és a rajta élõket, a tengert és a benne élõket 2 mindezek fölé helyeztem Õt. 3 A mennyország Királynõje mindenkor a Magasságbeli trónja elõtt áll. Nem kisebb az Õ nevének nagysága, mint a menny magassága a Föld fölött. Az Õ neve: világosságba öltözött. Hajtsa meg térdét az egész világ elõtte, aki

Isten Anyjának

szent nevét viseli! Megdicsõített, amikor szeplõtelen méhébe fogadott engem, a tiszta Bárányt, és szentélyt készített a Szentély számára. Jöjj és énekelj új éneket az õ tiszteletére! Tisztelje minden ember a Földön az õ Szeplõtelen Szívét, az oltárt, amelyben fogantattam és Istenóemberré is váltam. 4 Senki sem dicsõített meg engem annyira, mint a Napba öltözött Asszony. Igen! Szépsége olyan fenséges az õ tökéletes szeretete miatt, hogy amerre jár, meghajolnak elõtte a szigetek, a hegyek, a dombok, a völgyek és a források.
Ma is éppen úgy van, mint tegnap, hogy amikor a legtisztább szeretet keresztülhalad a Földön angyalaim kíséretében ó akiknek szeme, Atyám remekmûvének szépségén álmélkodva szüntelenül csodálja a csodálatost, a szûzek közül a legszentebbet ó, szeretettel közbenjár értetek és válaszol kéréseitekre.

Hadd mondjam meg: Szentséges Szívem a ti mennyországotok, teremtés. Szentséges Szívem, amelyet közületek oly sokan megtagadnak és visszautasítanak, a ti Mennyországotok, a ti Paradicsomotok, a ti Országotok, a ti örökségetek, Pihenõhelyetek az örökkévalóságra. Közeledjetek hát ehhez a Szívhez, amely ennyire szeret benneteket, és Szívembõl mérhetetlenül sok áldást árasztok szívetekbe, hogy lelketeket olyan széppé tegyem, mint a tavasz, hogy elefántcsonttoronnyá, mennyországgá tegyem lelketeket egyedül a magam számára. Hogyan kételkedhet az én szeretetemben bárki? Ó kedvesem, valahányszor szeretetemben kételkedsz, szomorúságomban elsötétül a Nap… Nagy szeretetemben ma Édesanyám Szívét szeretném nektek megmutatni

{Éreztem, mennyire ellágyult Jézus Szíve a szeretettõl, amikor azt a szót kiejtette, hogy “Édesanyám”}.

“Ó, Atyámnak remekmûve!” 5
Ó, Jahvénak magasztos remekmûve!
Szentlelkem jegyese!
Tündöklõ tabernákulumom!
A te Szíved,
szeretett leánya a szeretett Istennek, 6
egy a mi Szívünkkel!
A te Szíved az én körülzárt kertem,
az én lepecsételt forrásom!
A te Szíved forrás,
amely termékennyé teszi a kerteket!
Ó, te tiszteletreméltó Asszony,
a te Szíved az én trónom,
amelyen tiszteletet adtál nekem!
A Szívek Szíve,
amelyet a mi jelenlétünkben
és egész mennyei udvarom elõtt megkoronáztam. 7
Hogyan képes teremtményeim közül
bárki is megtagadni a te Szívedet?
Te, a hatalom bárkája,
aki erényekbe öltözött,
az én új énekem, 8 hárfám, fellegváram,
a te nagyszerûséged
magával ragadta az ég és Föld Teremtõjét!
Te, aki mindenkor jelenlétünkben voltál,
mindig oly közel álltál mindazokhoz,
akik hozzád fordulnak segítségért!
Hogyan süllyedhetett ilyen mélyre az ember,
és hogyan juthatott ilyen megtévesztõ útra,
hogy megtagadja a te Szívedet?”

Nem hallottad, teremtés, hogy én vagyok az õ Szívének Szíve, az õ lelkének Lelke? Nem hallottad, hogy a mi Szívünk eggyé ált? Szemléld az én megváltó Szívemet, szemléld az õ társmegváltó Szívét! Szemléld Szívem gyönyörûségét, aki hajnalként kelt fel, hogy megvilágítsa a Föld sötétségét! Szemléld a Királynõ Szívét, amely ragyogásában fényesebben világít az emberiség felett, mint minden csillag együttvéve! Tündöklõbb õ a Napnál. Egyedüli tökéletességében olyan ragyogó, mint az én dicsõségem. Szemléld Istened tabernákulumát! Szemléld, és nagyon becsüld meg, ahogyan én megbecsülöm trónomat!

Ne kérdezd: “Hogyan lehetséges, hogy a Magasságbeli ilyen magas trónt jelölt ki az Asszony számára mennyei udvarában?” Lásd, nemcsak angyalaim és teremtményeim Királynõjévé tettem õt, hanem õt jelöltem arra, hogy saját trónom legyen. Õ az ég és Föld Királynõje, a Királyok Királyának trónja, mert én, a mindenség Ura az elsõ helyet biztosítottam számára Szentséges Szívemben.
Arra született, hogy ragyogásom koronája legyen.
Arra született, hogy hordozó edénye legyen az igazi Világosságnak, aki Dávid házából testesült meg.
Arra született, hogy becsületem és büszkeségem legyen.

A Lélek velem és az Atyával együtt így szólt: “Mária, te kegyelemmel teljes, veled vagyunk. Egyet sem rejtünk el a titkok közül elõled. A mi leheletünk lesz a te leheleted, Mária, a mi dicsõségünk tiszta kiáradása, Mária, a mi jóságunk képmása, a mi békénket adjuk a te Szívedbe! Ebben a tökéletes Szívben fogok én, a Fiú diadalt aratni. A mi Szívünk ó az isteni szeretet lángoló kemencéje ó, lesz a te Szíved. A mi Lelkünk lesz te lelked, és magasztos kincs, Paradicsom lesz számunkra. A mi Lelkünk lesz a te lelked. Igen, mert aki hozzánk csatlakozott, annak egy a lelke mivelünk.”

Õ az, akit oly nagyra becsültünk, akit oly sokan visszautasítanak, pedig õ a ti szemetek kenete, sebeitekre a balzsam, a ti kérésetek meghallgatásáért õ az irgalmas könyörgõ az Örök Atya elõtt, õ a ti lelketek közbenjárója és szószólója.

Gyenge ember!… Szentlelkem jegyese a templomok temploma, az ígéret földje a gyengék és nyomorúságosak számára, õ örök világosságomnak tükre. Vigasztalótok vigasztalója, fájdalmatok enyhítõje… Mit mondjon az ember? Mit mondhat az ember saját sátrában? Miképpen találhat halandó testében mennyeit, amit Atyám mindenható keze adott, amikor a bûn súlya terheli lelkét? Ember, te világosság és értelem nélkül irányítod lelkedet. Nyisd ki szívedet ma, ember, és akkor háromszorosan szent, isteni világosságom felfedi mindazokat a misztériumokat, amelyek felmérhetetlennek tûntek elõtted, és meg fogod érteni, hogy kicsoda a Napba öltözött Asszony.

Egész lényed felemelkedik, szíved ujjongani fog és elragadtatásba kerül, amikor szemedrõl lehull a fátyol, hogy lásd az áldott szíveknek áldott Szívét, a szentek közül a legszentebbet, azt a Szívet, amely semmihez sem hasonlítható, amely határtalan szeretettel, tüzes izzással és fényes ragyogással lángol. Akkor majd megérted barátom, hogy mi az erény, és miképpen lettem én, az Isten, ebben az erényes szûzi Szívben Istenóemberré. Meglátod akkor Megváltód Édesanyját, a próféták Anyját, a tanítványok Anyját, a karizmák Anyját, a diadal Anyját, a határtalan kegyelem Anyját, az egyedüli megváltás Anyját, az igazi Szõlõtõ szõlõskertjét. Meglátod az utak útját, amely mindenkit hozzám vezet, a mennyországnak minden ember számára kitárt kapuját, melyen keresztül belépve mindenki örök életet nyerhet.

Nem vetted észre, hogy Szívem mennyire meghatódik és mennyire kedves mindenkor az õ Szívének? Hogyan tagadhatnék meg bármely kérést e szívtõl, amely Királyotokat a világra hozta? áldja minden hívõ az õ Szívét! Ha az õ Szívét áldjátok, azáltal engem áldotok. Tiszteletreméltó Királynõként fogtok beszélni róla, ha egyszer megismeritek. Emeld fel szemedet, teremtés, az õ Szívére, és megígérem, hogy szüntelenül növekedni fogsz a ragyogásban. Szíved fel fog emelkedni az õ Szívének kemencéjébe, szíved dobogni fog a gyönyörûségtõl és el fog telni vele. úgy fogsz belépni Szívébe, mint aki belemerül a szeretet óceánjába, mivel olyan nagy az õ Szíve gazdagsága, mint a tenger, amely kiárad feléd, te pedig feléje sietsz. Az õ Szívében van az ég és Föld minden gazdagsága, és mind a tiéd lehet!

Mivel még mindig éjszaka borítja lelkedet és szívedet, kelj fel! Kelj fel, és emeld szemedet az õ Szívének ragyogó látványára, amelyet oly sok próféta szeretett volna látni saját életében, de nem látta. Kelj fel, és énekelj új himnuszt a Szentháromság himnuszának! Énekelj, és mondd: “Fivéreim, nõvéreim, jöjjetek, hadd takarjon be benneteket a kegyelmek kegyelmének palástja! Jöjjetek, hadd takarjon be benneteket a Királynõ világossága! Jöjjetek, hadd árnyékozzon be bennünket õ, akit a Szentlélek árnyékozott be!” Nem hallottad, hogy eljönnek a népek az õ világosságához, és hogy eljönnek a királyok az õ hajnali fényéhez, amikor végül majd diadalt arat az õ Szíve az én Szívemmel együtt? Misztérium ez a szívében gazdagnak, de várva várt áldás a szegénynek és alázatosnak…

Ó jöjjetek még, mielõtt rátok zúdulna a bûn áradata! Jöjjetek ebbe a bárkába, amely meg tud menteni benneteket! 9 Ne legyetek olyanok, mint Noé idejében õseitek, akik nem figyeltek. Jöjjetek a bárkába, és megmenekültök a bûn viharos vizeitõl és attól, hogy elpusztuljatok a bûn áradatában. Jöjjetek, és legyetek az iránta tanúsított hûségetek szerint a Közbenjáró megígért gyermekei! Ha hûségesek vagytok hozzá, azzal nekem adjátok át magatokat. Minden tisztelet, amelyet az õ Szívének adtok, kiegészül és felszáll hozzám, mivel olyan teljes a mi egységünk. Az õ Szívét tisztelve, az õ fényében minden rendelkezésemet jobban megértitek, mert az õ Szíve fogja vezetni szíveteket, és kezeteket maga a kegyelem trónja fogja kezében tartani. Mennyire áldottak lesztek, ha újból és újból tiszteletet nyújtotok Szívének. Jöjjetek õhozzá, az áldotthoz, aki azzal nyilvánítja ki anyai szeretetét gyermekei iránt, hogy megmutatja nekik a mennybe vezetõ utat. Jöjjetek Megváltótok Társmegváltójához, aki felajánlotta, hogy az õ szeretettõl égõ Szívét is szúrják keresztül értetek. Jöjjetek, és tiszteljétek e Szívet, amely ég mint lámpás és ott világít Szívemben és Szívem mellett.

Ha azt mondjátok: “Nekünk nincs szükségünk az õ Szívére!”, tudjátok meg, hogy valójában azt mondjátok: “Nincs szükségünk az Úr Szívére!” Tanuld meg, gyenge ember, hogy Szentséges Szívem annyira egyesült a ti Édesanyátok Szeplõtelen Szívével, hogy tökéletes egységében e két isteni Szív egy Szívvé lett. ünnepélyesen mondom nektek: Ha az õ Szívét elismeritek, akkor nemcsak az én Szívemet ismeritek el, hanem az Atyáét is. Hiszen mondottam, hogy én az Atyában vagyok és az Atya énbennem. Hogyha én az Atyában vagyok és az Atya énbennem, akkor az én Szívem is az Atyában van, az Õ Szíve pedig az enyémben. Megtagadja Szavamat , aki azt mondja, hogy nem vagyunk elválaszthatatlanok és Egy.

Ne légy lelked rabja és ne engedd, hogy megnyerjenek a világ érvei! Mondd, melyik teremtmény szíve hasonló Szûz Mária Szívéhez? Nincs Szûz Mária Szívéhez hasonló szív! Õ kezdettõl fogva tökéletes, születésétõl 10 kezdve szeplõtelen és kegyelemmel teljes, kegyelmében felülmúlja angyalaim kegyelmét. Ezért kérdezték egymást az angyalseregekben: “Ki lehet ez a fátyla mögött?” “Miért hajolnak meg a hegygerincek köszöntvén õt, amikor elhalad elõttük?” “Ki ez, akinek nincs folt a Szívén és Isten tetszésére van?” “Láttátok, hogy Isten egész teremtése lesüti szemét, amikor elõttük elhalad?” “Kicsoda õ, aki olyan, mint a forrás, és kegyelmével termékennyé teszi a kerteket, kicsoda az élõ víznek ez a forrása?” “Kicsoda õ, akinek Szíve ennyire tiszta és telve van isteni szeretettel, éjjel és nappal, nappal és éjjel Isten után sóhajtozik és aki teljes egységben van a Magasságbelivel?” “Ki ez a Szûz, aki erényei és kegyelmei gazdagságában mégis olyan alázatos, hogy a magasságos Isten nem veszi le róla szemét?”
Sok angyalom elnémult csodálkozásában, és nem találtak szavakat…

Ebben a Szívben, a kegyelem mélységében fejtettem ki hatalmamat. Az ég és Föld Alkotója, a kegyelem Alkotója meglelte mennyországát a mennyben, kegyelmét a kegyelemben, hogy a rabszolga állapotába kerüljön. A csodálatos alázathoz jöttem, hogy én szolgáljak és ne nekem szolgáljanak. Én, az egész emberiség Megváltója, a megígért Messiás, eljöttem Szentséges Szívem tökéletes képmásához, hogy megosszam vele a bánatot, az örömet, a szenvedést, a vértanúságot, a csodákat, az árulást, a kínszenvedést, az ostorozást, a keresztülszúrást és a keresztre feszítést. Szívünk együtt adott jóvátételt.

Szent Édesanyám földi életének minden pillanata a szeretet, a segítõkészség, az alázat és a tisztaság himnusza volt. Kincs õ az én kincseimbõl. Ebbe a Szent Szívbe jöttem el, az én Szentséges Szívem képmásába és hasonlatosságába, hogy Istenóemberré legyek és kövessem lépteit . 11 majd késõbb õ kövesse az enyémeket. 12Mondottam, hogy õ és én mindent megosztottunk egymással a keresztig.
A mi egységünk olyan bensõségesen teljes volt, hogy nem volt szükségünk beszédre, mert csupán Szívünkben érintkeztünk. Távollétemben nem kellett eljuttatnom hozzá szavaimat és gondolataimat. Szentlelkem egyedülálló hatalmában minden ismertté vált elõtte. Szûzi szívében mindenrõl tudott, mivel Isten az övé volt, õ meg Istené. Ily módon az örök Atya akarata volt az õ mindennapi tápláléka.

Ó teremtés! Lelkem mélységesen aggódik, amikor közületek oly sokan visszautasítják az õ Szívét! És angyalaim reszketnek ama nap miatt, amikor e népet vétkesnek nyilvánítom. De számotokra, akik tisztelitek és szeretitek õt, nyitva áll Szívének ajtaja, hogy rajta keresztül a mennybe jussatok. És azt fogom mondani neked, aki szereted és tiszteled õt: “Jöjj! A Földön oly nagy volt szereteted iránta, hogy ma lakóhelyedre jöhetsz, és leborulhatsz szent templomom elé”. 13 Teremtés, ez a nagy jel az égen 14 a Napba öltözött asszony, aki félelemben tartja a gonosz lelkeket, ez a nagy jel, amely megvilágítja az eget elûzve a sötétséget 15 nem más, mint az én Anyám. A sötétséggel szemben emeltem fel a Szent Szûzet, hogy lépteiteket vezetve, lángoló tûzoszlop legyen elõttetek éjszaka, nappal pedig Napotok legyen, hogy megvilágítsa ijesztõ sötétségeteket.

Azon a napon, amikor a Szentlélek által szûzi méhében fogantam, minden gonosz lélek megbénult félelmében, ugyanakkor a mennyben az égi seregek nagy sokasága énekelve dicsérte Istent:

“Dicsõség Istennek a magasságos mennyben,
és békesség az embereknek, akik kegyeinek örvendenek!”

Leszálltam tehát a mennybõl a mennybe, trónomról a trónomra… Igen, oda, ahol virágjában állt minden erény, és ahová magával ragadta Szentséges Szívemet tökéletes szeretetének illatával. A tökéletesnek Szíve páratlanul szeretetreméltó… Az õ Szíve, szeplõtelen fogantatásától kezdve szüntelen imádság, a jóvátétel tömjéne, folytonos imádás volt Isten elõtt. Ez az én szõlõskertem 16 akit Atyám erõs keze mûvelt meg, hogy meggyökeresedjen talajában az igazi Szõlõtõ.

Jöjjetek áldott Édesanyátok Szívéhez, amely fényes, mint a nappal! Jöjjetek, és fogadjátok végtelen sok kegyelmét, ami sugarakban árad kezébõl. Az én Szívem, amely telve van kegyelemmel és igazsággal, az õ kegyelemmel és igazsággal telt Szívében öltött testet. És most a mi eggyé vált két Szívünk le fogja gyõzni a keserves csapást, éspedig nem fizikai erõvel, nem is a fegyverek erejével, hanem szeretettel és áldozattal .


1 vö. Jel 12,1.
2 vö. Jel 10,6,
3 ennek jeleként van az Asszony lába alatt a Hold.
4 Jézus azért teszi hozzá az “is” szót, mert Õ, az Isten vált Isten-emberré.
5 Jézus hangos kiáltással fordult a Boldogasszony felé
6 Megértettem, hogy a szeretett Szentháromságnak
7 Jézus hirtelenül lehalkította hangját,és szomorúvá let
8 Megértettem,hogy az új Évát jelenti
9 áldott Édesanyánk Szívébe!
10 Szûz Mária kezdettõl fogva tökéletes szeplõtelen amióta Isten terveiben “megszületett”.
11 Jézus gyermekkorában Édesanyját követte,
12 megértettem, hogy Szûz Mária követte Jézust küldetésében.
13 a mi áldott Édesanyánk: Isten temploma.
14 Jel 12,1,
15 az ördögöt,
16 Szûz Mária,
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. március 24. OLTÁROM VAGY

1990. április 24.

Szeretetedre hagyatkozom, a Te szereteted pihenjen rajtunk! Úgy éljen mibennünk szereteted, mint eddig még sohasem!

Kedvesem, azért adtam neked mindent, hogy közelebb vonjalak magamhoz, és alkalmassá tegyelek arra, hogy velem légy! Azért adtam neked ezt a kegyelmet, mert így tetszett nekem. Meg akartalak vigasztalni. Ez a te megmentésedre szolgál gyermekem, és mindvégig melletted vagyok ily módon.

Te az én oltárom vagy, és azt akarom, hogy oltárom tiszta legyen. Égõ lángommal: tüzemmel: Szentlelkemmel akarlak betölteni. Még csak tegnap történt leányom, hogy megtaláltalak az ördög csapdájában. És ma, látod szabad vagy! Én, a te Szabadítód szabadítottalak meg, és nemcsak megszabadítottalak, hanem életet is adtam neked. Börtönben voltál, és kiszabadítottalak, ruhátlan voltál, és fejedelmien felékesítettelek. Terméketlen voltál, termõvé tettelek és felvirágoztattalak.

Azelõtt sohasem hajolt meg térded, hogy dicsérj vagy imádj engem, a te Uradat, és mégis lehajoltam hozzád, hogy elérjelek és megáldva téged felkenjelek. Sohasem hallottam, hogy hangod engem köszöntött volna, és azt sem láttam, hogy tudatosan az én kedvemért jöttél volna házamba. Én mégis eljöttem hozzád, a te házadba, a szobádba, hogy meghalljad hangomat, és elénekeltem neked a szeretet énekét, hogy menj el a nemzetekhez, és tanítsd meg õket énekemre. Hibáidat úgy eloszlattam, mint a felhõt, bûneidet, mint a párát. Örvendezz hát lélek, az én jelenlétemben! Továbbra is megmutatom általad az emberiségnek nagy szeretetemet és irgalmamat, hogy végül elhiggyék, hogy én vagyok az! SZERETET vagyok! Ily módon fogom összehívni népemet, és körülveszem õket szeretetemmel – olyan leszek körülöttük, mint egy lángoló fal. Én leszek az ô dicsõségük. Jöjj, Vassulám…

Ó Istenem, mennyire szeretlek!

E szavak olyanok számomra, mint diadémon csillogó ékkövek… Igen, szeress engem, Istenedet! Kövesd elsõ parancsolatomat, de a többit se hanyagold el! Pihenj most, és közben ne feledkezz meg jelenlétemrõl! Mi ketten?

Igen, Uram, mi ketten, mindörökre!

Megáldalak. Áldj te is engem!

Áldott légy Uram, és köszönök mindent, amit adsz!

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. március 23. ÚGY ISMERNEK ENGEM, HOGY KÖZELEDEM A SZEGÉNY LELKEKHEZ

1989. május 13.

Jézus?

Én vagyok. Ismerj fel teljesen azzal a képességgel, amelyet neked adtam. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Legyetek áldottak! Õrizkedjetek a gonosztól, aki megkettõzi erõfeszítéseit, hogy elvegye bátorságotokat. Segítek neked, nehogy kelepcéibe ess. Egyengetem utadat, nem vetted észre?

De igen Uram, észrevettem és áldalak.

Ne feledd, hogy én segítelek tovább, drága lélek! Ne feledkezz meg tehetetlenségedrõl és alkalmatlanságodról, arról, hogy nélkülem még lélegezni sem tudsz. Ne feledd el soha, hogy milyen módon munkálkodom . Azért is választottalak ki a többiek közül, hogy fogadd üzenetemet! Úgy ismernek engem, hogy azért közeledem a szegény lelkekhez, hogy meggyógyítsam õket, és rajtuk keresztül tegyem ismertté Szavamat.

Uram? Mondhatnék valamit?

A Szeretet figyel.

Uram, sokszor adod nekünk Szavadat, de sokszor nem hallgatják meg, vagy nem hiszik el.

Tudom, de még sincs minden hiába. Mert ugyan sokan nem hallgatnak meg, de mindig van néhány, aki meghallgat. Ha csupán egyetlen mag ereszt gyökeret, akkor nem volt hiába minden áldozat.

Uram, kegyelmeddel és könyörületbõl adod nekünk ezeket az üzeneteket. Egész tömegek olvashatnák és megtérhetnének, de nem így történik. Küzdenek üzeneteid ellen, és sokszor hagyják figyelmen kívül, még a tieid is.

Virágom, Egyházamban ez a nagy hitehagyás ideje. Káinokkal van tele Egyházam, szentélyemben emelik trónra magukat. Több figyelmet szentelnek a külsõségeknek, mint szeretetrõl szóló tanításomnak. Milliónyi lelket bíztam rájuk, hogy szeretettel vezessék õket hozzám, de eltették a tudás kulcsát. Õk maguk sem mennek be, és másokat sem engednek be, akik pedig szeretnének bemenni.

Uram, mennyi ideig kell még szenvednünk?

Már nem nagyon soká. Bízzál meg bennem, jöjj, felolvasok neked egy szakaszt Igémbõl.

(Jézus Jeremiás 4,5 -31 versét jelölte ki számomra.)

Teremtés, ne vonakodj, térj meg és hallgasd meg Szavam! Jöjj, mi ketten?

Igen, Uram, de hiszen nem is mondtam ezt az elmúlt napokban.

Pedig szeretném, ha mondanád, Vassula… mosolyogj rám!

Te vagy az valóban?

Én vagyok, virágom, milyen gyakran kell ezt megmondanom neked?

Tudom, Jézus, de szívesen hallom, ha megerõsíted.

Értsd meg tehát, hogy én is nagyon szeretem hallani, ha Nevemet kimondod. Sohasem fáradok bele, hogy hívásodat meghallgassam. Tartsd Nevemet mindig emlékezetedben, a szívedben. Mindig és mindenhol mondd ki Nevemet, beszélj rólam, azzal megdicsõítesz engem.

Ó Jézusom, Te olyan sokat adtál nekem, áldott legyen a Te Neved! Dicsõség legyen Istennek!

Fogadd békémet, megcsókolod lábamat?

Igen Uram. 1

Dicsõíts engem azzal, hogy hûséges maradsz hozzám.


1 Megcsókoltam az Úr lábát lélekben és egy feszületen is.
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. március 22. KI LENNE KÉSZ LEMONDANI ÉRDEKEIRÕL ÉRTEM?

1992. március 30.

Gyengédséged és végtelen irgalmad miatt naphosszat utánad vágyakozom Uram, az irántad érzett szeretettõl naphosszat utánad epedek, Istenem!

Megmutattad szeretetedet, és ezért még inkább
Hozzád kiált lelkem, hogy megments.
Házad után vágyakozom, ahol Te élsz.
Szent udvarod után vágyakozom.
Mondd meg hát Uram, mit remélhetek?
Számításba veszed törékenységemet?
Ó szabadíts meg engem minden bûnömtõl,
bírálj el újból!
Minden reményem Benned van, Istenem!
Amen.

Ó Vassulám, légy vigasztalóm! Én, Jézus megáldalak téged. Ne félj gyermekem! Én vagyok a Hûséges, és melletted vagyok. Gyermekem, szeretetemben megvizsgáltam hitedet, és dicsõítést kaptam. Nem vagyok idegen már neked, engedd meg ezért, hogy ismét Sebeimbe vigyelek! Ne félj! Általad fogom dicsõségemet kinyilvánítani, és az emberek megtudják, mennyire szenvedtem. Jöjj, közeledj hozzám! Szeretetem tüze kitör Szentséges Szívembõl, és ha megengeded, meglátogatlak ily módon és élõ fáklyává teszlek.
Te arra vagy hivatva, hogy tisztelj engem és vezess lelkeket hozzám, hogy magamba fogadhassam õket. A világosság edényeivé teszem õket, tündöklõ lánggá, amely soha meg nem szûnik, el nem gyengül, és amelyet soha sem lehet eloltani. Ó kicsim, Szívem minden rostja szeretetért, békéért, egységért kiált.
Én vagyok a te Szent Társad, teremtés, a te leghûségesebb Barátod, aki nappal és éjjel hív asztalomhoz. Szüntelenül barátságodért könyörgök, hogy megmentselek…
Atyám tüzet tart készen e nemzedék bûnei miatt, és mint vihar hirtelen fog rátok törni. Az emberek így beszélnek: “Békét kötünk”, de szívük háborút akar ellenem és a menny erõi ellen. Szélviharként jövök, hogy ítéletet tartsak ez istentelen nemzedék felett. Hurrikánként fújok rátok és szétszórlak, mint a pelyvát.

Uram, mi lesz azokkal, akik szeretnek Téged? Mi lesz áldozataiddal? Kell, hogy legyen néhány ember, aki szeret Téged. Vannak néhányan, Királyom, akik nem hagytak el Téged, hogy a hamis isteneket vagy a vadállatot szolgálják.

Tedd mérlegre õket! Nézd meg, melyik rész nehezebb a kettõ közül! Mind a mai napig sokan vannak, akik nem ismernek sem bûnbánatot, sem félelmet. Kész vagyok mindannyiatoknak irgalmat adni igazságosságom elõtt. Kész vagyok mindenkinek olyan szívet adni, amelyben a szeretet lelke lakik, de még több áldozatot vállaló lélek-re van szükségem, áldozatot vállaló szeretetre van szükségem! Hányan készek áldozatot vállalni? Hányan készek felajánlani magukat nekem, hogy feszületté tegyem õket? Ki hallja meg kérlelésemet? Hányan készek békeszeretõvé válni és olyan magokat szórni, amelyek a tisztaságban teremnek gyümölcsöt? Ki tud visszatérésemig tisztán megmaradni ebben a világban? Ki siet hozzám, hogy meghallgasson? Jóságos vagyok és könyörületes, de igen kevesen akarnak egységben lenni velem. Ki adná fel indítékait az én indítékaimért? Ki lenne kész lemondani érdekeirõl értem? Ki keresi azt, amit legkevésbé keresnek ebben a világban? Ki viselné szeretettel

keresztemet,

és ki lenne kész azt keresni, amit legkevésbé keresnek közöttetek, ki keresi a Szeretetet?
Jöjj, imádkozz a világ megtéréséért!

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

Neal Lozano: Eloldozva című könyve alapján, Szabadság Krisztusban lelkigyakorlat

2017.03.18-19 Gödöllő Premontrei gimnáziumban az európai „Eloldozva”vezetők 20 éves gyakorlati tapasztalatait átadva (Lengyelország, Szlovákia, Írország és Anglia)

5 kulcs, amin végig kell menni, hogy visszavegyük istengyermeki ruhánkat és szabadságunkat.

  1. kulcs a Bűnbánat és Hit

Márk evangélium: Elérkezett hozzátok az Isten országa, térjetek meg és tartsatok bűnbánatot! A Bibliában a metanoia szó fejezi ki ezt, ami egy viselkedésbeli változást mutat. A megtérés jelentése: befogadom Isten megváltó szeretetét Jézus Krisztus által és az életemet átadom Jézusnak, hogy Ő legyen az Ura. A bűn az Isten iránti engedetlenség. A bűnbánat életre vezet, de ami világban van bánat az pedig elsorvaszt és a halálra vezet. A visszaeső bűnök oka a ferences atya szerint kettő dolog: az egyik az igazi bűnbánat hiánya, ami a jó gyónás elengedhetetlen pillére és a másik az, hogy a gyónónak nincs erős elhatározása a megjavulásra.

4 tanács az Istenhez közeledés útjához:

1,, Kerüljük a szélsőségeket! Vagy mindenben ördögöt látunk, vagy azt mondjuk, hogy egyáltalán nincs ördög és nem is kell így megváltoznunk.

2,, Kérjük meg Istent, hogy világosítson meg minket, hogy hogyan lehetünk szabadok. Amikor már megkérdezzük Istent akkor kezdünk megnyílni felé.

3,, A megtérés és a szabadulás mind egy folyamat. Ne akarjunk instant lenni!

4,, Gyengévé ( ne értsd félre!) és alázatossá kell válnunk ahhoz, hogy Isten megdicsőüljön, mint ahogy ezt Szent Pál tanította és élte elénk.

  • kulcs a Megbocsátás.

Mindannyiunknak ki kell jönni Egyiptomból, a rabszolgaságból, de ezt az ellenségünk a sátán meg akarja akadályozni.

Nincs nagyobb fegyver a megbocsátásnál! Ezt Jézus hozta el és tette meg a keresztfán. A megbocsátás egy döntés és a megtérés után talán a legfontosabb. Azt mondta az atya, ha az ellenünk vétkezőknek meg nem bocsátva mondjuk a Miatyánkot az olyan, mintha saját magunkat kivégeznénk!

Gondoljuk el, hogy a mi szívünkben is hány ember van fogságban, akiket elítéltünk és nem bocsátottunk meg nekik. A meg nem bocsátásunk oka pl. hogy bosszút akarunk állni és azt akarjuk, hogy ő is szenvedje el azt, amit nekünk okozott. Mivel nem bocsátottunk meg neki (k) így mindig előjönnek bennünk és keserűséget okoznak, ami meg is betegíthet minket, sőt!

Az ellenségünk (az ördög) ismeri az emlékeinket és folyamatosan uszít és az érzelmeinken keresztül hat ránk és beteggé is tehet, ha hagyjuk és nem bocsátunk meg. Amíg én nem bocsátok meg, addig egy falat emelek Isten kegyelme elé, de amikor megbocsátok a fal ledől és Isten szeretetének a kegyelmei, mint egy tenger áramolni kezdenek és mindent betöltenek akadály nélkül és megtelik a szívünk örömmel. A megbocsátás az életünk kincse!

Példák, hogy miért nem bocsátunk meg:

A megbocsátás nem olyan, mint a kibékülés!

A megbocsátás Isten és én köztem történik.

Van, amikor nem akarjuk elismerni a felelősségünket.

Van, amikor gyerekkorunkban vagy máskor elvették a tekintélyt tőlünk.

A harag és az érzelmek folyamatos visszatérése.

Meg kell kérdezni, hogy mi okozza ezeket? Időt kell szánni az ok kiderítésére. A megbocsátással azt a darab földet is visszaadom Istennek, ahol ezt megteszem! Döntök, Jézus Krisztus nevében és megbocsátok! A megbocsátás a szabadságunk visszavétele! Amikor sikerül jól megbánni a bűneinket, akkor megtapasztalhatjuk Isten hatalmas és irgalmas szeretetét. Fontos, hogy jól bocsássunk meg feltételek nélkül! Ez nem érzelem, hanem akarat!

5 záras ajtónk van és a zárakat csak a Szentlélek segítségével, de a mi akaratunkkal lehet egyenként kinyitni.

  • kulcs az ellene mondás

Az ellene mondás valamivel való leszámolás. A szabadulás és a megtérés is egy folyamat. „Ami nem öl meg az megerősít minket!” A nevén kell nevezni a bűneinket és egyenként ellene kell mondani mindegyiknek Jézus nevében.

8 folyosó van, amin keresztül az ördögnek ajtót nyitottunk Jn 8.fej.34, „mindenki szolga, aki bűnt követ el”:

1., A meg nem gyónt és a visszatérő bűn,

2., A traumákra történő reagálásunk,

3., Családi bűnök öröklődése és az otthon látott rossz minták,

4., Átok, amit mások mondtak ránk, vagy a családunkra, avagy mi

mondtunk önmagunkra,

5., Okkult dolgokkal való foglalkozás,

6., Lázadás, engedetlenség,

7., A hazugságokkal való azonosulás, amit ránk mondtak és mi elhittünk

(semmire se viszed az életben, rossz vagy, stb),

8., házasságon kívüli szexuális kapcsolatok (előtte, utána és közben is),

Be kell csukni ezeket a kapukat, hogy ne tudjon az ellenség tovább garázdálkodni az életünkben!

  • kulcs a tekintély visszavétele

Ádám és Éva hittek a kígyó hazugságának és átadták a saját tekintélyüket neki. Ősbűn.

El kell fordulni a bűntől és a sátántól és ki kell mondani azt, hogy:

Jézus Te Isten vagy és én hiszek Benned, hiszem, hogy meghaltál értem a kereszten, mert szeretsz engem és megakarsz menteni. Jézus hozzád akarok tartozni, szükségen van Rád! Jézus szeretlek és köszönöm mind azt, amit értem tettél! Jézus Te vagy a célom! Imádlak!

A szeressétek ellenségeiteket, azt jelenti, hogy bocsássunk meg nekik.

A természet nem kedveli az ürességet, ha valami távozik, jön más, ami vagy aki betölti. Döntsél, hogy kinek adod magad!

  • kulcs Az Atya áldása (Ő egy lengyel jezsuita pap volt és csodálatosan áradt belőle a szeretet)

Hidd el, hogy Isten szeretett gyermeke vagy. Ő szeret téged és nem vagy elutasítva. Ő akar téged.

A szenvedés önmagában nem tesz szentté csak a Szentlélek.

Amikor elfogadjuk Isten áldását az, azt jelenti, hogy hagyjuk, hogy átalakítson minket és teljesen átformáljon minket is szeretetté. Isten azt mondja: örömömet lelem benned, te vagy az én szeretett fiam / lányom és örülök, amikor ide jössz hozzám! Isten szeretett gyermeke vagyok, ez az identitásom. A nevemen szólít és azt mondja, az enyém vagy.

Az ördög is tudja a nevünket, de ő nem a nevünkön, hanem a bűneinken szólít meg. Ne higgyünk az ördög hazugságainak, pl: hogy áldozat vagy, mert akkor úgy fogsz élni! Fogd fel, hogy nem vagy rossz az Isten áldott és szeretett gyermeke vagy! Be kell fogadni az Atya szeretetét és az áldását. Jézus azt akarja, hogy ugyanolyan szeretet kapcsolatunk legyen, mint ami neki van az Atyával. Ezt a kereszteléssel megkaptuk, mert az Ő szeretet vízébe merített be minket ez a Szentlélek.

Az ajándékot nem fizetjük ki, hanem örülünk neki és hálásak vagyunk.

Az ördög el akarja venni az Istentől kapott ajándékot, ő mindig vádol és nem akarja, hogy boldogok legyünk. Ő azt akarja, hogy szomorúak, keserűek legyünk és csalódjunk Istenben, mert irigy ránk.

Az alázathoz az is hozzá tartozik, hogy elismerem azt, hogy bennem is van jó, hiszen Isten nem selejtet alkotott bennem. Ám, ha mi az árvaságunkról gondolkodunk, akkor azt gondoljuk, hogy nekünk sehol sincs helyünk a világban és másokat is eltaszítunk. Így folyamatosan a félelem lelke kínoz és félünk az elutasítástól és másokat manipulálunk és uralkodni akarunk rajtuk. Ez teljesen rossz. Ám ha tudjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, akkor másokat is tudunk szeretni, elfogadni, irgalmasnak lenni hozzájuk, mert tudjuk, hogy Isten szeret és az Ő szeretett gyermekei vagyunk.

Loyolai Szent Ignác mondta, hogy akkor tudunk bízni Istenben, ha megtapasztaljuk az Ő szeretetét. Ez érzéseinken keresztül nyilvánul meg. Hagyjuk magunkat Isten által szeretni, mert az mindenkinek jót tesz. Szeressünk bele az Istenbe! Jézus király, próféta és pap és ha mi megakarjuk ismerni az Atya szívét, hát csak nézzünk Jézusra! Mi is királyfiak és királylányok vagyunk csak még sajnos koldusmentalitással. Ezen változtatni kell!

utolsó előadás: Az elménkben folyó harc (szuper volt Veronika is)

Koldusként, árvaként vagy Isten gyermekeként gondolok e magamra? Meg kell tanulnunk kiállni istengyermekségünkért. Tudatosítani kell magunkban, hogy mi egy királyi családhoz tartozunk és ez kell, hogy meghatározza az életünket, a szavainkat, a cselekedeteinket.

A lelki hadviselés egy olyan küzdelem, ami a halálunkig tart! Az ellenség el akarja lopni tőlünk a jogainkat, de sose feledjük, hogy Jézus győzött a kereszten és merítsünk erőt belőle és tudjunk élni az Ő általa kapott kegyelmekkel!

2 fő stratégiája van az ördögnek:

1., befolyásolja a gondolkodásunkat és azt akarja, hogy féljünk és folyamatosan azt hazudja, hogy ő az erősebb. Mi viszont tudjuk, hogy ő az ellenség és meg akar fosztani az önazonosságunktól. Azt akarja, hogy veszítsük el a szabadságunkat és ő vagy mások, akik hozzá tartoznak döntsenek helyettünk.

Az örökségünkért harcolnunk kell, mert Isten szeretett gyermekei és örökösei vagyunk!

2., A sátán el akarja hitetni azt, hogy ő nincs is, egyáltalán nem is létezik és azt, hogy Isten nem is jó és főleg nem Apa és nem bízhatunk meg benne. A sátán a hazugságaival börtönbe akar zárni minket.

Istennek viszont csodálatos terve van velünk.

Tudni kell, hogy van harc, van ellenségünk, ismerni kell a fegyvereit és tudni kell, hogy bármikor elkezdődhet a küzdelem, de nem kell félni, hanem emlékezni az igazi önazonosságunkra. Döntenünk kell itt és most, hogy nem fogunk az ellenségünkkel együtt lenni és nem cselekszünk az ő sugallataira, uszításait figyelmen kívül hagyva nem bántunk másokat. Ez előtt a harag, a bosszú és a keserűség lakott a szívünkben és az vezérelt, hajtott minket.

Ezeknek mind ellene kell mondani és jobban kell bízni Istenben és hívni, kérni a Szentlelket, hogy tanítson és erősítsen minket. Ki kell üresíteni magunkat az ellenség minden hazugságától és átverésétől!

Jézus tanítja az evangéliumban, hogy az ellenség vissza akar jönni és ugyanott, azokon a helyeken akar újra belénk lépni, de vágjunk vissza és legyen foglalt a szívünk és a Király, Jézus lakjon benne. A gonosz lelkek a szívünket otthonuknak hívták, mert mi a bűneinkkel beengedtük oda őket. Ezentúl ne legyen üres hely a szívünkben, hanem töltse be azt a Szentlélek. Ne a gonosz lélek, hanem a Szentlélek töltsön be minket! Nagyon érdemes időt fektetni Jézusba, átadni az időnket és énünket neki napi imával, napi Szentírás olvasással, napi Szentmisével, gyakori gyónással és szentségimádással. Dobjuk ki mind azt, ami eddig rabszolgává tett: szex, rossz oldalak a neten, rossz könyvek, rossz kapcsolatok és főleg keressünk közösséget és használjuk az 5 kulcsot, hogy ellene tudjunk állni az ellenségnek. Legyünk mások számára áldás és nem átok. Legyünk erős fallá a magunk és mások számára. Meg van az erőnk és a hatalmunk, hogy parancsoljunk a gonosz lelkeknek, de ehhez komolyan keresztény életet kell élnünk. Amennyiben Jézus él a szívünkben és betölt minket a Szentlélek, akkor nem tud visszajönni a gonoszlélek, mert lakottan találja a szívünket.

Ez a mi küzdelmünk és ezt nekünk személyesen kell megharcolni, de megéri! Legyünk mind Isten nagyobb dicsőségére királyi gyermekek!

A sárga könyvben a 104-es ének, amit sokszor és örömmel énekeljünk!

szeretettel jegyzetelte és készítette: Németh Erzsi

  1. 03. 21- én Budapesten
Kategória: Ima, Prédikáció, Tanu | Szóljon hozzá most!