2017. február 20. ÁLDD MEG NEVEMBEN GYERMEKEIMET!

Saint Louis, 1996. november 18.

Uram, Te magad vagy a Bölcsesség,
Te vagy az Élet és a Világosság bennünk,
dicséretet mondok
háromszorosan Szent Nevednek.
Igézze meg a jóság lelkemet,
hogy tükörképedben élhessek.

Te, aki mindenütt jelen vagy,
Szívem öröme és békéje,
jelenléted megnyugtat,
õszinteséged lángot gyújt bennem
és megmutatja,
hogy a Jóság ivadéka vagyok.
Dicsõség legyen
háromszorosan
Szent Urunknak!
Alleluja!

Szeretett gyermekem! Szentséges Szívem remeg a meghatottságtól. Mennyire vágytam erre, hogy ivadékom egy napon e szavakkal forduljon hozzám! Szavaid az örökkévalóságtól kezdve Szívembe voltak írva és én türelmesen vártam. Ó, mindig türelmesen vártam, hogy végre kimondd e szavakat!
Örvendj most jelenlétemnek igyál belõlem és egyél belõlem!… Nem hiába munkálkodtam benned, hogy felneveljelek.
Örvendj e kimeríthetetlen gazdagságnak, amelyet a ti idõtökre tettem félre és mutasd meg a világnak, ennek a világnak, amely hideggé vált és nem tud szeretni. Mutasd meg kimeríthetetlen kincsemet minden nemzetnek, és mondd meg nekik, hogy Szentséges Szívemnél nagyobb ajándékot nem kaphatnak.
És te, maradékom, áldd meg Nevemben gyermekeimet, azokat, akik elkísértek téged, mert nekem adták idejüket. 1 Igen! Szívem a könnyekig elérzékenyült. Szeretlek benneteket, teljes Szívembõl szeretlek… IC


1 Jézus hangja újból remegett a meghatottságtól.
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. február 19. PÉTER MIÉRT SZÓRÓDTAK SZÉT TANÍTVÁNYAIM ELLENSÉGESKEDÉSBEN

1988. január 13.

Ezeket a szavakat kívánom X szolgámnak megmondani: Gyümölcsöt adtam neked kertembõl, betöltelek téged, ahogy leányomat és Dávid szolgámat is betöltöm. Táplálkozz gyümölcsömmel, fogadd el adományomat, ne tagadj meg engem soha! Én, az Úr, veled vagyok, megáldalak. Késõbb majd teljesen megérted, fátyladat egészen fel fogom emelni és meglátod dicsõségemet. Szeretlek, ezt a szeretetet sohasem fogod megérteni, mert emberi értelem nem képes eljutni erre a megértésre. Egyszer majd felemelem fátyladat, akkor majd megérted, hogy én vagyok az Egy, aki a magas fákat megnyesi és az alacsonyakat megnöveli.

Uram, sokan vádolnak Téged azzal, hogy igazságtalan vagy, elfordulnak Tõled, és azt mondják: “Ha van Isten, akkor az igazságtalan Isten.”

Virágom, azt mondom nekik: “Ha meghaltok, az gonoszságtok miatt van, amit magatokra hoztatok. Ez hitehagyástok gyümölcse. Bánjátok meg bûneiteket, forduljatok el bûneitektõl, térjetek vissza hozzám, és megbocsátok nektek.” Tekintsetek Megváltótoknak, Vigasztalótoknak! Eljövök, hogy fényként ragyogjak a mai sötét világ felett. Házam zûrzavarban, viták és személyes érdekek között, istentelenségben uralkodik.
Péter! Péter! Miért szóródtak szét tanítványaim ellenségeskedésben? Testvérem, akit kezem szentelt meg, öröktõl fogva szeretlek. Szentséges Szívemen sebet ejtettek, azok a tövisek sebeztek meg, amelyeket enyéim szúrtak belé, enyéim, akiket szeretek. Megmutatom nektek átszúrt Szívemet. Újból és újból átszúrják Szentséges Szívemet. Vérem csordul, újból keresztre fe szítenek. Nem õszinték. Testem fáj a szeretet hiányától, ajkam kiszáradt a szeretet hiányától. Szomjazom, kedves. Elfeledkeztek útjaimról. Elfeledték, hogy alázatos vagyok, szelíd, és tele vagyok szeretettel. Csupán szeretetet kérek tõletek, úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek benneteket. Miért folyik Egyházamban küzdelem? Miért van ennyi vita jelenlétemben? Miért van gyûlölet? Miért van ez a sok haragos nyilatkozat? Hol van szentségük? Miért hanyagolják el kertemet? Egyre jobban szétszórják bárányaimat, és az a kevés, ami megmaradt, szintén el fog tûnni a nyájból, mert elhagyták õket. Péter, szemem belefáradt annak szemlélésébe, mennyire vádolják egymást. Sivárrá tették földjeimet, és semmit sem tudnak nyújtani bárányaimnak. Útjaikat nem tudom elfogadni. Szeretetet és békét adtam nekik, sohasem tanítottam õket arra, hogy ítélkezzenek egymás felett. Vassula, én jóságosan uralkodom. Szentséges Szívem vérzik és megszakad. Miért bántanak engem? Nem mondtam-e, hogy mindaz, aki azt hiszi, hogy az én világosságomban van, de testvérét gyûlöli, az még sötétségben van? Vajon eléggé megértették-e, mire utaltam azzal, hogy “Ha az oltárhoz viszed áldozatodat és eszedbe jut, hogy testvérednek vádja van ellened, hagyd adományodat az oltár elõtt, menj és keresd meg testvéredet, békülj ki vele, és azután tiszta szívvel jöjj vissza, és úgy mutasd be áldozatodat!” Ezzel megmutattam, hogy miképpen élhet valaki egyetértésben társaival és miképpen kell szeretnetek egymást, hogyan kell kibékülnötök egymásai, hogyan kell kiengesztelõdnötök egymással, mielõtt felajánljátok nekem adományaitokat házamban. Gyermek, az én Szívembõl sohasem hiányzott a szeretet, és elsõ tanítványaim szívébõl sem.

Uram, szenvedek, amikor érzem, hogy szenvedsz. Nagy a Te türelmed!

Vassula, gyermekem, akit a halálból keltettem életre, higgy bennem! Remélj bennem és szeress! Én, az Úr, sohasem hagylak el. 92

Uram, arra kérlek, úgy keltsd életre többi gyermekedet is, ahogy engem életre keltettél.

Megteszem, de nem azért, mert kérted. Azért keltem életre ,T õket, mert ez az én akaratom. Jöjj, és ne feledkezz meg jelen létemrõl! Kedves, a végén gyõzni fogok!

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. február 18. ÉN, AZ ÚR NEM AKAROK MEGOSZTOTTSÁGOT EGYHÁZAMBAN!

1988. március 19.

Jézusom, Hozzád jövök.

Ó Vassula, ne fáradj bele az írásba! Ma jóllakatom kiéhezett bárányaimat, holnap egyesítelek benneteket, és beavatlak misztériumaimba. Tölts el örömmel, és add tovább a szent rózsafüzér imádságot mindazoknak, akik szeretnek és tanúságot tesznek mellettem.

Ez azt jelenti, hogy minden kereszténynek?

Igen kedvesem. Úgy kell tisztelnetek Édesanyámat, ahogy én tisztelem õt. Tovább kell adnod, és meg kell mutatnod mindazoknak, akik tanúságot tesznek mellettem, miképpen kell Isten tetszése szerint járni keresztutamat.

Minden kereszténynek, Uram?

Igen, mindazoknak, akik szeretnek engem. Én, az Úr semmiféle megosztottságot nem akarok Egyházamban! Az én kedvemért fogtok egyesülni, és az én Nevemben fogtok engem szeretni, követni és tanúságot tenni mellettem. Úgy fogjátok egymást szeretni, ahogy én szeretlek benneteket. Egyesülni fogtok, és egyetlen nyáj lesztek egyetlen pásztor 1 vezetésével. Ahogy mindannyian tudjátok, Pétert választottam, és neki adtam a hatalmat. Ahogy mindannyian tudjátok, neki adtam a mennyország kulcsait. Azt kértem Pétertõl, hogy táplálja juhaimat és bárányaimat, és õrizze õket. 2 Én adtam ezt a hatalmat. Nem én kívántam, hogy megváltoztassátok akaratomat! Gyûljetek össze kedveseim, erõsítsétek meg Egyházamat! Azt keressétek bennem, ami az én akaratom! Az én szándékaimat keressétek, ne a magatokét! Igyekezzetek megdicsõíteni engem, egyesülésetek által dicsõíts engem, teremtés! Tegyétek élõvé Testemet! Szerellek benneteket! Nyissátok ki fületeket, és halljátok meg keresztemen elhangzott kiáltásomat! Vassula, ne feledd el, hol a te otthonod! – Igen, az én Szent Szívemben. Jöjj, jöjj kedves, várlak, végtelenül szeretlek.

Szeretlek Uram és Szabadítóm. Kérlek taníts, hogy tetszésedre legyek, hogy veled lehessek, és alkalmas legyek arra, hogy igénybe vegyél.

Tanítalak. Légy engedelmes, és csak az én céljaimmal törõdj! Mi ketten, minden idõben. Én teérted, te énértem. Melletted vagyok. Imádkozz Vassula a lelkek megmeneküléséért! Ezért az üzenetért teremtettelek.

Köszönöm Jézus.


1 a pápa
2 Ján 21,27
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. február 17. SOHASEM HAGYLAK EL

1995. február 17. Bangladesh

(Közvetlenül dhakai találkozóm elõtt:)

Uram? Támogass engem, és tartsd szavaidat állandóan szemem elõtt! Emlékeztess tanításodra! Ó Uram, szavad legyen olyan, mint lámpás a lábam elõtt, hogy meg ne botoljak.

Béke legyen veled! Sohasem hagytalak el, és nem is foglak elhagyni. 1 Vassula, pszt, figyelj rám! 2Támaszkodj rám, ahogyan azelõtt! Vezetni foglak és rajtad keresztül másokat! Mi ketten? IC

SZÜNTELENÜL IMÁDKOZZ!
1995. február 17. Dhaka, Bangladesh

(Isten visszavitt Bangladeshbe, ahol annak idején megszólított. Elvitt megtérésem helyére, oda ahol az “Igaz élet Istenben” üzenet kezdõdött.)

Vassulám, megáldalak. Jöjj! Lelkem veled van, és veled is marad, hogy te mint visszhangom mindenkinek adhass mennyei mannámból! Azért jöttem ismét ide veled, hogy rajtad keresztül megáldjam azokat a helyeket, ahol azelõtt tartózkodtál és ahol életre keltél. 3 Én, Jézus, azért jöttem el szegénységedbe, hogy Szívemhez emeljelek és isteni irgalmasságom élõ jelévé tegyelek. Engedd, hogy rajtad keresztül beszéljek és adjam kegyelmeimet ezeken a találkozókon! Arasd le velem a bõ termést, amelyet nem te készítettél elõ! Szüntelenül imádkozz, és tisztelj engem! Tartsd szentnek Nevemet! én, Jézus, veled vagyok.


1 Szerettem volna valamit mondani.
2 Ezt igen lágyan és kedvesen mondta.
3 Megtérésem elõtt megszûntem lenni, és akkor kezdtem élni, amikor Isten megtérített.

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. február 16. AZ ÉJSZAKA RETTEGÉSE HAMAR ELMÚLIK

1990. október 17.

Jézusom, e könyvekben sok mindent elõre megmondtál, mielõtt megtörtént volna, hogy ha megtörténik, higgyünk benne. Megmondtad nekünk, miként fogod feltámasztani nõvéremet, Oroszországot, és miképpen vetsz véget istentagadásának. És íme! 14-én megnyitotta számodra kapuit Szent Vazul temploma a Vörös téren! És én, az õ nõvére, hozzá siettem e napon, hogy örüljek ünnepének! De amit tõle kaptam, az csak ütés volt arcomon!… Szolgád és bátyám ütött meg, akit szeretek. Szolgád azt mondta, azért nem áld meg, mert elmentem katolikus bátyáimhoz, és az õ kezükbõl fogadtam a szentáldozást. Szégyenkeznem kell-e elõtted Uram? Ezt a szenvedést még el tudtam volna viselni, ha még rosszabb nem következett volna, de azt mondta: “Ez kiközösítést jelent!” Te már jelt adtál nekem, mielõtt ez megtörtént volna; éreztetted velem fájdalmadat, olyan szárazzá tetted szájamat, mint a fát, és ajkaimat szárazabbá, mint a pergament. Meddig lesznek még megosztottak a keresztények?

Jöjj, és gyógyítsd meg szívünket!
Add vissza ártatlanságunkat!
Jöjj, és kelts hajnalt e sötétségben!

Köszönöm Uram, hogy alkalmat adtál nekem arra, hogy megverjenek és megalázzanak, és annak ellenére, hogy igazságtalanságot tettek velem, bátorságot öntöttél belém, hogy sorbaálljak a többiekkel, visszamenjek hozzá újból, megcsókoljam a keresztet, amelyet tartott, és a kezet is, amely éppen rám vert.

Vassula, a te fájdalmad semmi az enyémhez képest… Habár bátyád kardot rántott ellened leányom, ne keseredj el! Van még remény a kibékülésre.
Hamarosan egy nagy csodával rendítelek meg benneteket. 1 Én, az Úr, igen hamar felékesítem menyasszonyomat 2 fiatalságának dicsõséges tökéletességével. Ezért békeszerzõdést fognak megpecsételni a testvérek egymás között.
Egyházam úgy kel életre, mint a hajnalcsillag.
Az átkot feloldják… úgy fog elõttem állni mint gyümölccsel telt olajfa… mint a szõlõtõ, amely nyúlánk vesszõket hajt. Bimbói a dicsõség és ragyogás gyümölcsét termik, és egy nyáj lesz csak, és egy pásztor. Én vagyok a Feltámadás!
Leányom? 3 Ne veszítsd el reményedet!
Nem kell félned!
Az éjszaka rettegése hamar elmúlik. 4 Ne feledd, hogy melletted vagyok! Nem akarom túl sokáig nézni magaviseletüket, nehogy haragom felszítsa igazságosságomat. Hagyom, hogy irgalmam felülkerekedjen. Meggyógyítom minden betegségeteket, és Véremmel eltörlöm a méregnyomokat, hogy kimentselek benneteket a gödörbõl.
Szeretet vagyok, és a gyengéd Szeretet megbocsát az ütlegelõknek, a gúnyolódóknak, a hamisaknak. Szent könyörületemben felemellek benneteket a Szívembe.
Ne keseredj el Vassula leányom, van még remény a kiengesztelõdésre és a megújulásra… még van remény… 5 … “Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket, meg a testet is a pokolba taszíthatja”. 6
Eljövök, hogy békességet hozzak a testvéreknek, és emlékeztessem õket gyengédségemre, szeretetemre és irgalmamra, hogy õk is kövessenek engem.
Ne siess el! 7… Jöjj, az Ecclesia új életre támad, az Ecclesia új életre támad, csak várj, és meglátod…


1 Belsõ látomásban hirtelen valakit menyasszonynak öltözve láttam, ragyogó fehér ezüstös ruhában, csupa csillogásban.
2 az Egyházat
3 Jézus megfordult, és részvevõ tekintettel nézett rám.
4 Jézus vigasztalt. Szavai gyógyító balzsamként érték sebeimet.
5 Jézus újból vigasztalni akart. Mintha a súlyos sebesült akarta volna megvigasztalni azt, aki nem annyira súlyos sebesült.
6 Máté 10,28
7 Azt hittem, hogy Jézus befejezte üzenetét, és készültem elmenni.
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. február 15. ENGEDD MEG, HOGY ÉN LEGYEK MINDEN A TE SEMMISÉGEDBEN!

1989. február 26.

Uram?

Én vagyok. Fogadd békémet! Már több mint három éve tanítalak, ugye?

Igen Uram, azóta tanítasz.

Legyen bizalmad tehát, most sem foglak elhagyni. Az én kötelékeim örök kötelékek. Te hozzám vagy kötve. Én és te, te és én. Mindörökre a szeretet egységében! Ó igen!

{ Hirtelen vágyam támadt mennyei Atyám után, vágyódtam arra, hogy Vele legyek, még közelebb Hozzá. Úgy éreztem magam, mint az árva, mint az özvegy. Nagyon fájdalmas ez az Isten utáni vágyakozás. }

Vágyakozz utánam! Kegyelmemben vagy. Vágyakozz utánam, Istened után! Vágyakozz utánam, Atyád után! Éreztesd velem, hogy te nem tartozol a világhoz! Szerezz nekem örömet virágom, és fordulj felém, az én világosságomat keresd! Szomjazz rám, éppen úgy, mint a virág, amelynek gondozóra van szüksége, hogy megtartsa szépségét! Akarj engem, akard világosságomat, akard forrásaimat! Növekedj, kedves, növekedj hitedben! Jöjj, megsúgom neked azt a részt, amelyet a Szentírásból a következõ találkozón fel fogsz olvasni. Támaszkodj rám, és én támogatlak téged. Ne feledd, hogy semmi vagy! Engedd meg, hogy én legyek minden a te semmiségedben! Mindig ügyelek lámpásod olajára, sohasem hagyom kifogyni. Én fogom égve tartani lángodat, sohasem hagylak sötétségben. Békében vezetlek, ezért azt kívánom, hogy engem soha ne veszíts el szemed elõl.

Uram?

Én vagyok.

Kérdezhetek Tõled valamit?

Nyugodtan kérdezz!

Uram, ugye Te támasztottál fel a halottak közül?

Én támasztottalak fel .

Uram és Szabadítóm, Te nagy bõséggel táplálsz engem. Éjjel-nappal õrködsz felettem, nehogy rossz dolog történjen velem. Magadhoz emelsz, amikor majdnem eltipornak üldözõim. Te vagy az én Gondozóm, Vezetõm, Tanítóm, Jegyesem; Szent Társam! Gyengéd Isten vagy! Engedd meg, Uram, hogy arra kérjelek Téged, aki kiárasztottad rám Lelkedet, hogy áraszd ki testvéreimre is! Megkerestél a holtak között és életre keltettél, nem keltenéd életre a többi halottat is?

Vassulám, fel fogom támasztani a holtakat, már ott vagyok a holttestek mellett. Olyat fognak maguk körül látni, amirõl még sohasem esett szó, és olyasmirõl fognak tanúskodni, amit eddig sohasem hallottak. Akiknek sohasem beszéltek szépségemrõl, meg fognak látni engem, a Világosságot. Akik sohasem hallottak szeretetemrõl, meg fogják érteni és megtérnek. Õk lesznek Szavam új edényei, akik visszahozzák hozzám az ifjúságot. Igen, az idegenek lesznek azok, akik újjá fogják építeni Egyházamat. Újjá fogják építeni a régi falakat. Gondozni fogják, ami parlagon maradt. Mindent helyreállítanak, ami most romokban hever. Nem vetted észre?

Olyan kevesen vannak Egyházad pusztuló romjaihoz képest, Uram.

Megsokasítom õket, csak várj és figyelj. A Szeretet Szeretetként tér vissza. Mindig veletek vagyok. Jöjj most, pihenj meg bennem! Mi ketten?

Mindörökre!

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. február 14. EZ AZ ÉN KÜZDELMEM

1992. július 2.

Szent Édesanyánk szól:

Krisztus hamarosan veletek lesz.
Te fáradozol gyermekem, de amit felajánlasz Fiam dicsõségére, az megszentel téged és megdicsõíti Õt. Isten akarata volt, hogy Teste, az Egyház érdekében felfedje magát elõtted. Leányom, ne feledd, hogy Jézus soha, de soha sem fog elhagyni téged! Emlékszel, hogyan bíztad rám az üzeneteket, amelyeket kapsz? Én, mint a te Édesanyád megõrzöm, amit nekem adtál, és ma éppúgy, mint tegnap, sietve fogom Fiam üzeneteit terjeszteni. A Sátán rosszindulattal beszélhet, látszólag legyõzhet minden nemzetet, és dicsõséges gyõzelmet arathat, én mégis hamarosan legyõzöm õt, Vassula, mert ez az én küzdelmem. Leányom, meg foglak erõsíteni, és elég erõt adok neked ahhoz, hogy folytasd küldetésedet.

Most az Úr beszél:

Szerezz nekem örömet és hirdesd Szavaimat mindenütt, ahová küldelek. Légy szilárd! Támaszkodj Szívemre és érezd, hogy szeretlek! Mondd meg gyermekeimnek, hogy ajánlják fel magukat és családjaikat a mi két Szívünknek! Ajánljátok fel magatokat, hogy megjelöljelek titeket mint enyéimet. Figyelj rám!
Mondom neked, hogy olyan nehéz idõk következnek, amilyenek azelõtt nem voltak sohasem. A Föld már látja idejének hajnalát.
Legyetek szilárdak, és ne engedjétek, hogy megtévesszenek titeket! Sokan állítják, hogy engem hallanak, amint üzenetet adok nekik. De nem én vagyok ezeknek az üzeneteknek a szerzõje és nem is Édesanyám. Már figyelmeztettelek téged ezekre az idõkre. Már sokszor figyelmeztettelek, hogy ezekben az idõkben sok hamis próféta támad, hogy hazugságokkal rombolják le Mesteretek mûveit. Éber lesz azok füle, akik hallanak. A meggondolatlanok szívét meg fogják téveszteni. 1 (Sokan igyekeznek majd megtéveszteni téged, Vassula. Azt mondják majd, hogy én, Jézus, küldöm õket hozzád, de õk hamis próféták.) Ne feledd, hogy sok hamis Krisztus támad! Egyesek nagy jeleket mûvelnek és még a választottakra is nagy hatást gyakorolnak. Újból figyelmeztettelek.
Leányom! Megengeded, hogy folytassam benned e mûvet? Imádkozz, nehogy kísértésbe ess! Megnyitom számodra az utat. Ne félj! Irántad való szeretetem örök.

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. február 13. ÜZENET VASSULA LELKI TANÁCSADÓJÁNAK

1995. október 13. Tucuman

Jézus?

ÉN VAGYOK. Engedd meg, hogy igénybe vegyem szavaidat! Szeretetemre fogom emlékeztetni õket. Drágám, mondd meg tanácsadódnak:

Az én tanítványaim megbotránkoztak azon, hogy önként feláldoztam életemet. Szabad akaratommal áldoztam fel, de nem voltak képesek megérteni, hogy hatalmam van arra, hogy újból visszavegyem életemet. Magam engedtem meg juhaim miatt, hogy üldözõim elnyomjanak… Errõl már beszéltem veled, hogy teljesen megértsd. 1

Amint tudod, örökbe fogadtam Vassulát, hogy megdicsõüljek benne, és ahogy elõtte már másokat is kiküldtem a világba, úgy küldöm most õt ebbe a gonoszságba merült világba. Útja nem lesz könnyû 2 mivel így akarta az Atya az Õ legnagyobb dicsõségére. Õ ugyanúgy vigyáz rá, ahogy én vigyázok rá! Egyetértéstek legyen olyan tökéletes, ahogy tõletek kívánom! Ne hagyd, hogy meggyengüljön! Úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek benneteket! Kérlek, hogy semmiképpen ne légy szigorú, barátom, mert ez megszomorítja Szentlelkemet. Én szelíd vagyok és szelíden nevelek.

Együtt fogjátok folytatni ezt az utazást azokon a nemzeteken át, amelyeket én választottam. Veletek vagyok. Maradjatok meg mindig szeretetben és szentségben! Hadd örvendjenek gyermekeim annak a világosságnak, amelyet ezeket az üzeneteken keresztül adok nekik. Továbbra is tiszteld, barátom, háromságos Szentségünket, és tiszteld Édesanyátok Szeplõtelen Szívét! A teljes igazságban mondom: ültesd át a gyakorlatba a háromságos Szentségünkrõl szóló üzeneteket és fejezd be mûvedet! Támaszkodj rám és kérd Lelkemet, hogy segítsen befejezni, amit elkezdtél! Megáldalak.Veled vagyok. IC1 Jézus arra utal, hogy egy elõzõ fejezetben megmagyarázta az “elnyomás” szó értelmét.
2 egyidejûleg azt is hallottam, hogy “nem könnyû”,
Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. február 12. EGYHÁZAM GYÖKERE A SZERETET

1989. július 6.

Uram, ezekben az elmúlt napokban bizonyosan elrejtetted elõlem Arcodat, nem érzem világosságodat úgy, mint azelõtt. Miért hagysz el engem Uram?

Én vagyok. Soha ne hagyd abba az imádkozást! Én vagyok a te Megváltód, az Egy Szent. Irántad való szeretetem nagy, és arra tanítalak, ami a te lelkednek jó. Én vagyok, aki nevel téged, ne gondold, hogy elhagylak, ne bánkódj! Hallgass meg, Vassulám, nem küszködsz hiába. Szeretlek és soha nem hagyok fel azzal, hogy Kenyeremmel tápláljalak. Figyelj rám! Nagy könyörületemben gyönyörû szõlõskertet készítek e nemzedék számára: Rügyeket hajtottam, mint a szõlõtõke. 1 Virágaim a béke és a szeretet gyümölcseit termik. Jöjjetek utánam, akik utánam vágyódtok, lakjatok jól mind gyümölcseimbõl! 2 Aki megízlel, még jobban megkíván, s aki iszik belõlem, még jobban szomjazik. 3 Ó, leányom mennyire vágyódom arra, hogy minden lélek éhezzen és szomjazzon engem! Akkor nem heverne romokban az Ecclesia úgy mint most, mert mire jók nekem külsõséges szertartásaik, ha hiányzik a szeretet? Megélhet-e a fa gyökér nélkül? Egyházam gyökere a szeretet, hogyan élhet meg az Egyház, ha hiányzik a szeretet?

Jézus, szeretnélek megvigasztalni.

Pihentesd meg fejemet szereteteddel! Szeress, és engedd meg, hogy megpihenjek benned! Szívbõl örülök, hogy ott foglak látni benneteket tabernákulumomnál.
4 A Szeretet szeret téged. Én vagyok az Úr, érezd tehát magad biztonságban!


1 Sir 24,17
2 Sir 24,19
3 Sir 24,21
4 Jézus azokra utalt, akik eljönnek a szentségimádásra

Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!

2017. február 11. MONDD EL GYERMEKEIMNEK, MENNYIRE MEGBOCSÁTÓ VAGYOK!

1987. december 6.

Írd, Vassula! Én az Úr, azt kívánom, hogy, tiszteld keresztutam állomásait! Vezesd be a fényt! Elõször Édesanyámat tiszteld gyertyát gyújtva neki, azután azt kívánom, hogy égõ gyertyával kezedben hajts térdet minden állomásnál!

Uram, Te már kigondoltad tervedet, arra kérlek, nyisd meg az utat elõttünk, hogy tisztelhessünk Téged, Uram.

Megteszem, támaszkodj rám, hordozni foglak. Vassula, ha ez megtörtént, figyelmeztetni foglak arra, hogy hamarosan bekövetkezik a második esemény. Emlékeztetni foglak arra, hogy azontúl ne keress kényelmet magadnak!

Istenem, mindannyiunkhoz szólsz?

Nem, egyedül csak tehozzád szólok, nézz Arcomra! Emlékeztetlek, hogy ettõl az eseménytõl kezdve magadon fogod érezni erõs kezemet. Beléd áramlik isteni tanításom: engedelmessé kell válnod, készen kell állnod szolgálatomra, hûségesen kell tisztelned engem! Igénybe foglak venni. A végsõkig igénybe veszlek, annyira, hogy céltáblám leszel. Te vagy az én írótáblám, kicsim. Az a szándékom, hogy visszaviszem juhaimat Péterhez:

Uram, Istenem, több mint egy évet töltöttem el Veled, mint a Te írótáblád: Mindennap igénybe vettél, és szeretlek, mert így közelebb vagyok Hozzád. Igénybe vehetsz, hûséges maradok hozzád, és rabszolgád leszek.

Vassula, mennyire szeretlek. Megcsókolnád lábamat, miután befejezted a keresztutat?

Igen Uram, megteszem. Jézus; azt szeretném, ha segítenél X atyának, Uram, lennél szíves?

Kedves, miért ne segítenék neki, amikor én választottam Ót? Ó kicsim, nem érted? Azért választottam ki két szolgámat,1, hogy tanúid legyenek mûvem folyamatában. Szívem közepébe helyeztem õket. Jöjj, ne feledkezz meg jelenlétemrõl, mintha elhanyagoltál volna az elmúlt napokban!

Istenem, adj erõt, hogy mindennek eleget tudjanak tenni. Szeretnék kedvedre lenni, ahogy tudod, de erõm véges, megbocsátasz?

Ó Vassula, mennyire szeretlek, megbocsátok neked. Írd le, amit láttál!

(Jézus szomorúnak és komolynak látszott, amikor azt mondta, hogy elhanyagolom. Miután bocsánatot kértem Tõle, isteni Arca egyetlen szempillantás alatt ragyogó mosolyra derült, felém mutatva gödröcskéit kitárta két karját, hogy odasiessek Hozzá, és megbocsátott.)

Mindig megbocsátok a legkisebb késlekedés nélkül, és azért engedtem, hogy tökéletesen felismerj, hogy el tudd mondani, mennyire megbocsátok! Jöjj, mi ketten! 2

1987. december 7.

“Nem ortodox módon” vezetlek, de én Isten vagyok, és magam akarom megválasztani minden utamat. Elszállnak az órák, az idõ közel. Úgy vezetlek; Vassula , ahogy én akarom.


1 X atyát és Davidet.
2 Ahogy ezt mondta, Jézus olyan mozdulatot tett mutatóujjával, mint egy tanító, amint figyelmeztet.


Kategória: Napi | Szóljon hozzá most!